ผ้าเบรค

 • รหัสสินค้า: A61-009HN

  ฿484

  คะแนนวีไบค์: +10 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  CB400 SUPER FOUR (Super FOUR license training vehicle) NC31 [stock number]06455-MY9-405 piece2 [model number]CB400KP-YA/CB400KS-YA CB400 SUPER FOUR (Super FOUR license training vehicle) NC31 [stock number] 06455-MY9-405 piece 2 [model name] CB400LW-YA/CB400LW-2YA CB400 SUPER FOUR (Super FOUR license training vehicle) NC39 [stock number] 06455-MY9-405 piece 2 [model] CB400L4/CB400L6 [type] YA/YB/YC CB400 SUPER FOUR (Super FOUR license training vehicle) NC39 [stock number] 06455-MY9-405 piece 2 [model] CB400LY [type] YA/YB CB400SS NC41 [Stock No.] 06455-MBV-711 [Model] CB400SS2 [Type] J CB400SS NC41 [Stock No.] 06455-MBV-711 [Model No.] CB400SS2 [Type] J/A / J/B / 3J / 3J/A / 3J/B / YA/A / YA/B CB400SS NC41 [Stock No.] 06455-MBV-711 [Model No.] CB400SS4 [Type] J / J/A / J/B / 3J / 3J/A / 3J/B CB400SS NC41 [Stock No.] 06455-MBV-711 [Model] CB400SS6 [Type] J/2J/3J CB400SS NC41 [Stock No.] 06455-MBV-711 [Model] CB400SS7 [Type] J/2J CB400SS NC41 [Stock No.] 06455-MBV-712 [Model No.] CB400SS8 [Type] J/2J/4J CB750L (License training vehicle) RC42 [Stock No.] 06455-MY9-405 [Model] CB750L1 [Type] YA CB750L (License training vehicle) RC42 【Genuine part number】06455-MY9-405 【Model】CB750LW 【Type】YA/2YA CB750L (License training vehicle) RC42 [stock number] 06455-MY9-405 piece 2 [model] CB750L1 [type] YA CB750L (License training vehicle) RC42 [stock number] 06455-MY9-405 piece2 [model] CB750LT [type] YA/2YA CB750L (License training vehicle) RC42 [stock number] 06455-MY9-405 piece2 [model] CB750LW [type] YA/2YA CB750L (License training vehicle) RC42 【Genuine part number】06455-MY9-405/06455-MY9-415/06455-MY9-425 【Model】CB750L4/CB750L5/CB750L7 【Type】YA CB750L (License training vehicle) RC42 【Genuine part number】06455-MY9-405/06455-MY9-415/06455-MY9-425 Qty2 【Model】CB750L4/CB750L5/CB750L7 【Type】YA CL400 NC38 [Genuine part number] 06455-MBV-006 [Model name] CL400W [Type] J/2J FUSION/FUSION SE (Fusion) MF02 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] CN250P/CN250R/CN250R-II/CN250SER-III/CN250SER-IV/CN250SET/CN250SET-II [Type] J/2J/3J/4J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] GB250S [Type] J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] GB250V/GB250V-II [Type] J/2J JADE MC23 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] CB250FP/CB250FP-II JADE MC23 [Stock No.] 45105-MW3-671 [Model No.] CB250FM Jade Slash S (Jade Slash S) MC23 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model No.] CB250FN-III NC750L (Driving school specification) RC67 [Stock No.] 06455-MY9-425 [Model] NC750LD [Type] YA/YB nighthawk 250 MC26 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] NAS250N/NAS250R/NAS250R-II nighthawk 750 RC39 [Genuine part number] 45105-MW3-671 [Model name] NAS750M [Type] J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CMT/NV400CMT-II/NV400CMV/NV400CMV-II [Type] J/2J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CP-II/NV400CP-IV [Type] 2J/4J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CP/NV400CP-III [Type] J/3J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CR-II/NV400CR-IV [Type] 2J/4J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CR/NV400CR-III [Type] J/3J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CT/NV400CT-III/NV400CV/NV400CV-III [Type] J/3J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CVS/NV400CVS-II [Type] J/2J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CVT/NV400CVT-II [Type] J/2J STEED PC21 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] NV600CP/NV600CP-III [Type] J/3J STEED PC21 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] NV600CR [Type] J STEED PC21 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] NV600CR-III [Type] 3J STEED PC21 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] NV600CT/NV600CT-III [Type] J/3J STEEDVLX NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model No.] NV400CB1 [Type] J / J/A / J/B STEEDVLX NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model No.] NV400CBW [Type] J/2J VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model] VTR2503 [Type] J/YB/YC/YD/YF/YG/YH/YK/YL/YM VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] VTR2505 [Type] J/YB/YC/YD/YF/YG/YH/YK/YL/YM VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model] VTR250W/VTR250W-II [Type] J/2J VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] VTR250Y [Type] J/YA/YB/YC/YD/YE/YF/YG/YH/YJ/YK/YL/YM VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250D [Type] J VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250F [Type] J VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250H [Type] J/2J VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406/06455-MW3-415 [Model] VTR250B [Type] J/2J/3J VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-415 [Model] VTR2507 [Type] J VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-415 [Model] VTR2509 [Type] J / J/A / 2J / 2J/A VTR Type LD MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250LF [Type] J VTR Type LD MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250LH [Type] J VTR-F MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250FD [Type] J VTR-F MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250FF [Type] J VTR-F MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250FH [Type] J V-Twin Magna MC29 [Genuine part number] 06455-KCR-405 [Model name] VT250CR/VT250CR-II [Type] J/2J V-Twin Magna MC29 [Genuine part number] 06455-KCR-405 [Model name] VT250CV/VT250CV-II [Type] J/2J V-Twin Magna MC29 [Genuine part number] 06455-KEJ-921 [Model name] VT250C1/VT250C3/VT250C5/VT250C7 [Type] J V-Twin Magna MC29 [Genuine part number] 06455-KEJ-921 [Model name] VT250CX/VT250CX-II [Type] J/2J v-twin magna-s (twin magna) MC29 [Genuine part number] 06455-KCR-405 [Model name] VT250CT-III/VT250CT-IV [Type] 3J/4J v-twin magna-s (twin magna) MC29 [Genuine part number] 06455-KCR-405 [Model name] VT250CV-V/VT250CV-VI [Type] 5J/6J Xelvis. MC25 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] VT250FN/VT250FN-II FUSION SE MF02 [Stock No.] 06455-KFR-701 [Model Name] CN2503/CN2504/CN2505/CN2506 [Type] J/2J/3J/4J/YA/YB/YC/YD/YE/YF/YG/YS/YT
  แสดงเพิ่มเติม
  YAMAHA
  BWS (BWease) SEA6J [Genuine part number] 2JS-W0045-00 [Model name] YW125X [Type] BG11 BWS (BWease) SED9J [Genuine part number] 2JS-W0045-00 [Model name] YW125 [Type] BG12 CYGNUS X (Cygnus) SE44J [Stock No.] 1MS-W0045-00 [Model] XC125SR [Type] 1YP2 CYGNUS X (Cygnus) SE44J [Stock No.] 1MS-W0045-00 [Model] XC125SR [Type] 1YP5 CYGNUS X (Cygnus) SEA5J [OE Part No.] 2JS-W0045-00 [Model No.] XC125SR [Type] BF91/BF93 CYGNUS X (Cygnus) SED8J [Stock No.] 2JS-W0045-00 [Model] XC125SR [Type] B8S1 CYGNUS X (Cygnus) SED8J [Stock No.] 2JS-W0045-00 [Model] XC125SR [Type] BF92/BF94 Majesty 5CA [Genuine part number] 5AG-W0045-00 [Model name] YP125A [Type] 5CA8A/5CA8B Majesty 5CA [Genuine part number] 5AG-W0045-00 [Model name] YP125C [Type] 5CA7A/5CA7B/5CA7C Majesty 5CA [Genuine part number] 5AG-W0045-00 [Model name] YP125D [Type] 5CA4A/5CA4B Majesty 5CA [Genuine part number] 5AG-W0045-00 [Model name] YP125FI [Type] 5CA9A/5CA9B/5CA9C MAJESTY S (MAJESTY) SG28J [Genuine part number] 1DK-W0045-00/1DK-W0045-20 [Model name] XC155 [Type] 2LD1/2LD2/2LD3/2LD4 MAJESTY S (MAJESTY) SG52J [OE Part No.] 1DK-W0045-20 [Model No.] XC155 [Type] 2LD5
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  [ข้อมูลจำเพาะ] สำหรับด้านหน้า
  [วัสดุ] สารกัดกร่อนที่ปราศจากทองแดง
  [หมายเลขชิ้นส่วน OEM ที่สอดคล้องกัน] 06435-MBY-671, 06435-MT3-405, 06435-MZ0-006, 06435-MZ0-760, 06455-KCR-405, 06455-KEJ-921, 06455-KFR-701, 06455-MBV-006, 06455- MBV-711, 06455-MBV-712, 06455-MW3-405, 06455-MW3-406, 06455-MW3-415, 06455-MY9-405, 06455-MY9-415, 06455-MY9-425, 1DK-W0045- 00, 1DK-W0045-20, 1MS-W0045-00, 43105-MT3-007, 43105-MT3-007A, 43105-MT6-007, 43106-MT3-007, 43106-MT3-007B, 45105-MW3-671, 45105-MW3-671A, 45106-MW3-671, 45106-MW3-671B, 5AG-W0045-00, 5YU-W0046-00
  •ได้รับการรับรอง ISO9002

  รายละเอียดคำถาม

  [คุณสมบัติแผ่นรองมาตรฐาน]
  Standard Pad เป็นรุ่นยอดนิยมที่มีพลังหยุดการควบคุมป้องกันแรงเสียดทานและการโจมตีของใบพัดต่ำซึ่งเหนือกว่ารุ่นปกติ ..
  ในสหรัฐอเมริกามีการออกกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่จะลดปริมาณทองแดงในผ้าเบรกรถยนต์ให้เหลือน้อยกว่า 5% ภายในปี 2564 และน้อยกว่า 0.5% ภายในปี 2568 และคาดว่ากฎข้อบังคับเกี่ยวกับทองแดงจะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของ world รวมถึงญี่ปุ่น ..
  NTB เป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาน้ำยาขัดเงาที่ปราศจากทองแดงซึ่งเป็นไปตามกฎข้อบังคับของทองแดงและตอนนี้เราได้พัฒนาน้ำยาขัดเงาที่ไม่มีทองแดงซึ่งมีกำลังเบรกในระดับเดียวกับความก้าวร้าวและความทนทานเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ..
  เราจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุใหม่ทันทีที่สินค้าหมด ..

  [คุณสมบัติรองเท้ามาตรฐาน]
  เมื่อเทียบกับวัสดุทั่วไปวัสดุนี้จะรักษากำลังเบรกและลดฝุ่นที่เสียดสี ..
  ทำจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปตามที่ระบุในมาตรฐาน JIS ADC12 เช่นเดียวกับอะไหล่แท้ ..
  N. T. อัตราการเสื่อมของสปริงรองเท้า B อยู่ที่ประมาณ 1.2 เท่าของสปริงรองเท้าสต็อก (คำนวณจากการทดสอบการขยายและการบีบอัด 100,000 ครั้ง).
  วัสดุได้รับการกำหนดสูตรตามมาตรฐานสากลสำหรับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน FF (FE สำหรับหุ้น).. ประสิทธิภาพสูงสุดไม่เพียงเกิดขึ้นที่อุณหภูมิห้อง แต่ยังที่อุณหภูมิสูงอีกด้วย ..

  คำอธิบาย

  * ภาพผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

  คำเตือน

  * ภาพนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น. รูปภาพที่แสดงอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  CB400 SUPER FOUR (Super FOUR license training vehicle) NC31 [stock number]06455-MY9-405 piece2 [model number]CB400KP-YA/CB400KS-YA CB400 SUPER FOUR (Super FOUR license training vehicle) NC31 [stock number] 06455-MY9-405 piece 2 [model name] CB400LW-YA/CB400LW-2YA CB400 SUPER FOUR (Super FOUR license training vehicle) NC39 [stock number] 06455-MY9-405 piece 2 [model] CB400L4/CB400L6 [type] YA/YB/YC CB400 SUPER FOUR (Super FOUR license training vehicle) NC39 [stock number] 06455-MY9-405 piece 2 [model] CB400LY [type] YA/YB CB400SS NC41 [Stock No.] 06455-MBV-711 [Model] CB400SS2 [Type] J CB400SS NC41 [Stock No.] 06455-MBV-711 [Model No.] CB400SS2 [Type] J/A / J/B / 3J / 3J/A / 3J/B / YA/A / YA/B CB400SS NC41 [Stock No.] 06455-MBV-711 [Model No.] CB400SS4 [Type] J / J/A / J/B / 3J / 3J/A / 3J/B CB400SS NC41 [Stock No.] 06455-MBV-711 [Model] CB400SS6 [Type] J/2J/3J CB400SS NC41 [Stock No.] 06455-MBV-711 [Model] CB400SS7 [Type] J/2J CB400SS NC41 [Stock No.] 06455-MBV-712 [Model No.] CB400SS8 [Type] J/2J/4J CB750L (License training vehicle) RC42 [Stock No.] 06455-MY9-405 [Model] CB750L1 [Type] YA CB750L (License training vehicle) RC42 【Genuine part number】06455-MY9-405 【Model】CB750LW 【Type】YA/2YA CB750L (License training vehicle) RC42 [stock number] 06455-MY9-405 piece 2 [model] CB750L1 [type] YA CB750L (License training vehicle) RC42 [stock number] 06455-MY9-405 piece2 [model] CB750LT [type] YA/2YA CB750L (License training vehicle) RC42 [stock number] 06455-MY9-405 piece2 [model] CB750LW [type] YA/2YA CB750L (License training vehicle) RC42 【Genuine part number】06455-MY9-405/06455-MY9-415/06455-MY9-425 【Model】CB750L4/CB750L5/CB750L7 【Type】YA CB750L (License training vehicle) RC42 【Genuine part number】06455-MY9-405/06455-MY9-415/06455-MY9-425 Qty2 【Model】CB750L4/CB750L5/CB750L7 【Type】YA CL400 NC38 [Genuine part number] 06455-MBV-006 [Model name] CL400W [Type] J/2J FUSION/FUSION SE (Fusion) MF02 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] CN250P/CN250R/CN250R-II/CN250SER-III/CN250SER-IV/CN250SET/CN250SET-II [Type] J/2J/3J/4J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] GB250S [Type] J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] GB250V/GB250V-II [Type] J/2J JADE MC23 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] CB250FP/CB250FP-II JADE MC23 [Stock No.] 45105-MW3-671 [Model No.] CB250FM Jade Slash S (Jade Slash S) MC23 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model No.] CB250FN-III NC750L (Driving school specification) RC67 [Stock No.] 06455-MY9-425 [Model] NC750LD [Type] YA/YB nighthawk 250 MC26 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] NAS250N/NAS250R/NAS250R-II nighthawk 750 RC39 [Genuine part number] 45105-MW3-671 [Model name] NAS750M [Type] J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CMT/NV400CMT-II/NV400CMV/NV400CMV-II [Type] J/2J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CP-II/NV400CP-IV [Type] 2J/4J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CP/NV400CP-III [Type] J/3J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CR-II/NV400CR-IV [Type] 2J/4J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CR/NV400CR-III [Type] J/3J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CT/NV400CT-III/NV400CV/NV400CV-III [Type] J/3J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CVS/NV400CVS-II [Type] J/2J STEED NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] NV400CVT/NV400CVT-II [Type] J/2J STEED PC21 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] NV600CP/NV600CP-III [Type] J/3J STEED PC21 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] NV600CR [Type] J STEED PC21 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] NV600CR-III [Type] 3J STEED PC21 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] NV600CT/NV600CT-III [Type] J/3J STEEDVLX NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model No.] NV400CB1 [Type] J / J/A / J/B STEEDVLX NC26 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model No.] NV400CBW [Type] J/2J VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model] VTR2503 [Type] J/YB/YC/YD/YF/YG/YH/YK/YL/YM VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] VTR2505 [Type] J/YB/YC/YD/YF/YG/YH/YK/YL/YM VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model] VTR250W/VTR250W-II [Type] J/2J VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-405 [Model Name] VTR250Y [Type] J/YA/YB/YC/YD/YE/YF/YG/YH/YJ/YK/YL/YM VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250D [Type] J VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250F [Type] J VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250H [Type] J/2J VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406/06455-MW3-415 [Model] VTR250B [Type] J/2J/3J VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-415 [Model] VTR2507 [Type] J VTR MC33 [Stock No.] 06455-MW3-415 [Model] VTR2509 [Type] J / J/A / 2J / 2J/A VTR Type LD MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250LF [Type] J VTR Type LD MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250LH [Type] J VTR-F MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250FD [Type] J VTR-F MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250FF [Type] J VTR-F MC33 [Stock No.] 06455-MW3-406 [Model] VTR250FH [Type] J V-Twin Magna MC29 [Genuine part number] 06455-KCR-405 [Model name] VT250CR/VT250CR-II [Type] J/2J V-Twin Magna MC29 [Genuine part number] 06455-KCR-405 [Model name] VT250CV/VT250CV-II [Type] J/2J V-Twin Magna MC29 [Genuine part number] 06455-KEJ-921 [Model name] VT250C1/VT250C3/VT250C5/VT250C7 [Type] J V-Twin Magna MC29 [Genuine part number] 06455-KEJ-921 [Model name] VT250CX/VT250CX-II [Type] J/2J v-twin magna-s (twin magna) MC29 [Genuine part number] 06455-KCR-405 [Model name] VT250CT-III/VT250CT-IV [Type] 3J/4J v-twin magna-s (twin magna) MC29 [Genuine part number] 06455-KCR-405 [Model name] VT250CV-V/VT250CV-VI [Type] 5J/6J Xelvis. MC25 [Genuine part number] 06455-MW3-405 [Model name] VT250FN/VT250FN-II FUSION SE MF02 [Stock No.] 06455-KFR-701 [Model Name] CN2503/CN2504/CN2505/CN2506 [Type] J/2J/3J/4J/YA/YB/YC/YD/YE/YF/YG/YS/YT
  แสดงเพิ่มเติม
  YAMAHA
  BWS (BWease) SEA6J [Genuine part number] 2JS-W0045-00 [Model name] YW125X [Type] BG11 BWS (BWease) SED9J [Genuine part number] 2JS-W0045-00 [Model name] YW125 [Type] BG12 CYGNUS X (Cygnus) SE44J [Stock No.] 1MS-W0045-00 [Model] XC125SR [Type] 1YP2 CYGNUS X (Cygnus) SE44J [Stock No.] 1MS-W0045-00 [Model] XC125SR [Type] 1YP5 CYGNUS X (Cygnus) SEA5J [OE Part No.] 2JS-W0045-00 [Model No.] XC125SR [Type] BF91/BF93 CYGNUS X (Cygnus) SED8J [Stock No.] 2JS-W0045-00 [Model] XC125SR [Type] B8S1 CYGNUS X (Cygnus) SED8J [Stock No.] 2JS-W0045-00 [Model] XC125SR [Type] BF92/BF94 Majesty 5CA [Genuine part number] 5AG-W0045-00 [Model name] YP125A [Type] 5CA8A/5CA8B Majesty 5CA [Genuine part number] 5AG-W0045-00 [Model name] YP125C [Type] 5CA7A/5CA7B/5CA7C Majesty 5CA [Genuine part number] 5AG-W0045-00 [Model name] YP125D [Type] 5CA4A/5CA4B Majesty 5CA [Genuine part number] 5AG-W0045-00 [Model name] YP125FI [Type] 5CA9A/5CA9B/5CA9C MAJESTY S (MAJESTY) SG28J [Genuine part number] 1DK-W0045-00/1DK-W0045-20 [Model name] XC155 [Type] 2LD1/2LD2/2LD3/2LD4 MAJESTY S (MAJESTY) SG52J [OE Part No.] 1DK-W0045-20 [Model No.] XC155 [Type] 2LD5
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  3.5

  / 5

  (16 ทบทวน)

  4

  4

  5

  2

  1

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  It's not working at all

  29 Mar 2022
  2.0
  I replaced the DAYTONARed pad with NTB because I thought the rear brake should be less effective.
  I was not aware of any special ineffectiveness in go-stop on the street, but I lined up the panylon at a sneak peek place.
  When I started practicing, I could not control the posture at all. Even if I stepped on the rear brake to trigger the load shift, there was no response.
  I had trouble with my Red Pad because it ran out in 4 days, so I went with NTB, but this one looks like it will work for about 2 years. w
  ดูรายละเอียด
  ฉันเปลี่ยนผ้าเบรก DAYTONARed เป็น NTB เพราะฉันคิดว่าเบรกหลังน่าจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่า
  ฉันไม่ได้ตระหนักถึงความไร้ประสิทธิภาพเป็นพิเศษใด ๆ ในการหยุดรถบนถนน แต่ฉันได้จัดเรียง panylon ไว้ที่แอบมอง
  เมื่อฉันเริ่มฝึก ฉันไม่สามารถควบคุมท่าทางได้เลย แม้ว่าฉันจะเหยียบเบรกหลังเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนโหลด แต่ก็ไม่มีการตอบสนอง
  ฉันมีปัญหากับ Red Pad ของฉันเพราะมันหมดใน 4 วัน ดังนั้นฉันจึงไปกับ NTB แต่อันนี้ดูเหมือนว่าจะใช้งานได้ประมาณ 2 ปี w
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  NTBBrake Pads

  11 Oct 2021
  3.0
  I'm using it on a KSR2 with a KX85 Caliper.
  The price is cheap, but I think it is a good product without any complaints in terms of performance even if it is paced there.
  I can't say for sure how durable it is at the moment.
  ดูรายละเอียด
  ฉันกำลังใช้กับ KSR2 กับ KX85 Caliper
  ราคาถูก แต่ฉันคิดว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีโดยไม่มีข้อตำหนิใด ๆ ในแง่ของประสิทธิภาพแม้ว่าจะเป็นไปที่นั่นก็ตาม
  ฉันไม่สามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าตอนนี้ทนทานแค่ไหน
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  I got it for half the price of the OEM and it seems to last longer than the OEM. It works just fine.

  15 Feb 2021
  3.0
  I installed it on the Rear brake of my Exciter 150 (also known as Jupiter, SNIPER, Y15Zr, etc).
  FOR JAPAN MODELThere was no information about the fitment because it was a model that was not sold, and there was a mistake that the shape was different though I bought it for Grom because it was similar to Caliper of Grom.

  Therefore, I removed the Pad and took a picture of it beforehand, and looked for the same shape of the back plate and wear material.
  Apparently "It's probably the same as BirdCity's for Rear. This is the conclusion. I was worried until it arrived, but as a result, it was attached to the exciter.

  When I installed this NTB pad on the front, I replaced it with another brand within a month. Rear is good if it has good control rather than braking power. So I decided to use NTB which is cheap and durable.

  In addition, the OEMPad worked hard for about 30,000km. (Front's life is about 15,000km)
  I also changed the pad, slide pin, boots cleaning Grease up, piston rubbing and fluid.

  The caliper has been changed to RCB caliper, but it is fully compatible with Nissin normal caliper design, so Pad has been used from new.
  As you can imagine, it's very mild. At best, it's gentle and durable, and at worst, it's not very effective.
  If you ask me "Do you want to repeat? If you ask me "Do you want to repeat?
  ดูรายละเอียด
  ฉันติดตั้งบนเบรกหลังของ Exciter 150 ของฉัน (หรือที่รู้จักในชื่อ Jupiter, SNIPER, Y15Zr เป็นต้น)
  สำหรับรุ่น JAPAN MODEL ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ fitment เพราะเป็นรุ่นที่ไม่มีขาย และมีข้อผิดพลาดที่รูปร่างแตกต่างกันแม้ว่าฉันจะซื้อให้ Grom เพราะมันคล้ายกับ Caliper ของ Grom

  ดังนั้นฉันจึงถอดแพดออกและถ่ายรูปไว้ล่วงหน้า และมองหาแผ่นหลังที่มีรูปร่างเหมือนกันและวัสดุที่สึกหรอ
  เห็นได้ชัดว่า "คงจะเหมือนกับ BirdCity's for Rear นี่แหละคือบทสรุป ฉันกังวลจนมาแต่ผลก็คือมันติดอยู่กับตัวเร้า

  เมื่อฉันติดตั้งแป้น NTB นี้ที่ด้านหน้า ฉันแทนที่ด้วยยี่ห้ออื่นภายในหนึ่งเดือน ด้านหลังจะดีหากมีการควบคุมที่ดีมากกว่ากำลังเบรก เลยตัดสินใจใช้ NTB ที่มีราคาถูกและทนทาน

  นอกจากนี้ OEMPad ทำงานหนักมาประมาณ 30,000 กม. (อายุล้อหน้าประมาณ 15,000km)
  ฉันยังเปลี่ยนผ้าเบรก สลักสไลด์ ทำความสะอาดรองเท้าบูท จารบี ถูลูกสูบและของเหลว

  เปลี่ยนคาลิปเปอร์เป็น RCB คาลิปเปอร์แล้ว แต่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับการออกแบบคาลิปเปอร์ปกติของ Nissin เบาะจึงได้ใช้จากใหม่
  อย่างที่คุณจินตนาการได้ มันเบามาก อย่างดีที่สุด อ่อนโยนและทนทาน และที่แย่ที่สุด ก็ไม่ได้ผลมากนัก
  ถ้าถามว่า "อยากซ้ำไหม ถ้าถาม " อยากซ้ำไหม?
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Unstoppable…

  08 Feb 2021
  2.0
  I'm using it on my rear but it doesn't work well. It's like a swoosh. I've been riding with patience because it's a rear pad, but it's really a little tiring.
  If it is only cheap, I could use the Pad called Yamashida without complaint normally. I've been using it for 3 times as long as the LongwRed Pad, but I still have about 3mm left;
  This is just my impression based on About brakes operation in Rear.
  ดูรายละเอียด
  ผมใช้หลังครับแต่ใช้งานไม่ค่อยดี มันเหมือนวูบ ฉันขี่ด้วยความอดทนเพราะมันเป็นแผ่นรองหลัง แต่มันเหนื่อยนิดหน่อยจริงๆ
  ถ้ามันราคาถูกเท่านั้น ฉันสามารถใช้แพดที่เรียกว่ายามาชิดะได้ตามปกติ ฉันใช้มันมา 3 ครั้งนานเท่า LongwRed Pad แต่ฉันยังเหลืออีกประมาณ 3 มม.;
  นี่เป็นเพียงความประทับใจของฉันโดยอิงจากการทำงานของเบรกที่ด้านหลัง
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Recommended for those who are cost conscious.

  01 Dec 2020
  3.0
  The OEM equivalent is enough! If this is the case, please click here.
  It's neither acceptable nor unacceptable, but I think it's enough for a cost-conscious commuter vehicle.
  Since I'm porting Caliper to KSR and KS, I haven't tested it to see if it can withstand Race use in KX.
  ดูรายละเอียด
  เทียบเท่า OEM ก็เพียงพอแล้ว! หากเป็นกรณีนี้ โปรดคลิกที่นี่
  มันไม่เป็นที่ยอมรับหรือยอมรับไม่ได้ แต่ฉันคิดว่ามันเพียงพอสำหรับรถยนต์สัญจรที่คำนึงถึงต้นทุน
  เนื่องจากฉันกำลังย้าย Caliper ไปที่ KSR และ KS ฉันยังไม่ได้ทดสอบเพื่อดูว่าสามารถทนต่อ Race use ใน KX ได้หรือไม่
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด