กิ๊บฝาครอบเม็ด

 • รหัสสินค้า: DPH-01

  ฿202 ฿221 9 %

  คะแนนวีไบค์: +3 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  Broad (BROAD) AF33 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SCX50S-III [type]3J CABINA (CABINA) AF33 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model]SCX50R/SCX50R-II [type]J/2J crea SCOOPY (SCOOPY CREA) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF503/CHF504/CHF505 [type]J/3J/5J/7J crea SCOOPY (SCOOPY CREA) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF507 [type]J/3J/7J crea SCOOPY (SCOOPY CREA) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF508/CHF509 [type]J crea SCOOPY (SCOOPY CREA) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF509 [type]2J crea SCOOPY (SCOOPY CREA) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF509 [type]4J/5J crea SCOOPY (SCOOPY CREA) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF50A [type]6J crea SCOOPY(SCOOPY CREA) AF55 [stock part number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF501/CHF502 [type]J/3J/5J/YA/YB/YE/YG crea SCOOPY(SCOOPY CREA) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF508/CHF509/CHF50A [type]3J crea SCOOPY i (SCOOPY CREA i) AF55 [stock part number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF501/CHF502 [type]2J/4J/6J/YC/YD crea SCOOPY i (SCOOPY CREA i) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF503/CHF504/CHF505 [type]2J crea SCOOPY i (SCOOPY CREA i) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF507 [type]2J crea SCOOPY i Special (SCOOPY CREA i SPECIAL Knife) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF502 [type]YF crea SCOOPY・Special (SCOOPY CREA SPECIAL Knife) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF503 [type]YG/YH crea SCOOPY・Special (SCOOPY CREA SPECIAL Knife) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF505 [type]YJ crea SCOOPY・Special (SCOOPY CREA SPECIAL Knife) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF50S7 [type]YJ crea SCOOPY・Special (SCOOPY CREA SPECIAL Knife) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]CHF50S7 [type]YK Dio (DIO) AF18 [Genuine part number]22132-GW0-000 piece 3 [Model name]SK50MJ/SK50MK-YA/SK50MK-YB/SK50MK-YC/SK50MK-YD/SK50MK-YE [Type]J/YA/YB/YC/YD/YE Dio (DIO) AF18 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SK50ML-1J/SK50ML-YF [type]1J/YF Dio (DIO) AF27 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MMT [type]J Dio (DIO) AF27 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MM-YC [type]YC Dio (DIO) AF27 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MM/SK50MM-YA/SK50MN/SK50MN-YA/SK50MN-YB/SK50MP/SK50MP-YA [type]J/YA/YB Dio (DIO) AF27 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model]SK50MMR [type]J Dio (DIO) AF34 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MR/SK50MS/SK50MT [type]J Dio (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]SK50MV-YA [type]YA Dio (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MV/SK50MW [type]J Dio (DIO) AF62 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSK50SH4/NSK50SH5/NSK50SH6 [type]J Dio (DIO) AF62 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSK50SH7 [type]J Dio (DIO) AF68 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSK50SHE [type]J Dio cesta (DIO CHESTA) AF34 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MS-IV [type]4J Dio cesta (DIO CHESTA) AF34 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MW-IV [type]4J Dio cesta (DIO CHESTA) AF62 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSC50SH4/NSC50SH5/NSC50SH6 [type]J Dio cesta (DIO CHESTA) AF62 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSC50SH7 [type]J Dio Cesta (DIO CHESTA) AF68 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model]NSC50SH8/NSC50SH9 [Type]J/2J Dio Cesta (DIO CHESTA) AF68 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSC50SHB [type]J Dio Cesta (DIO CHESTA) AF68 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NSC50SHE [type]J Dio Fit (DIO FIT) AF27 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50V/SK50V-2/SK50W/SK50X/SK50X-2 [type]J/2J/YA Dio Special (DIOSPECIAL Knife) AF68 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSK50SH8/NSK50SH9/NSK50SHA [type]J/2J Dio Special (DIOSPECIAL Knife) AF68 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSK50SHB [type]J/2J Dio SR (DIO) AF25 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SK50ML-IIJ/SK50ML-YG [type]2J/YG Dio SR (DIO) AF28 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MM-2/SK50MM-YD/SK50MN-2/SK50MP-2 [type]2J/YD Dio SR (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MR-II/SK50MS-II/SK50MT-II [type]2J Dio ST (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]SK50MT-VI [type]6J Dio XR BAJA (DIOBAJA) AF28 [stock number]22011-GW0-000/22123-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MMR-2/SK50MMT-2 [type]2J Dio ZX (DIO) AF28 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MN-3 [type]3J Dio ZX (DIO) AF28 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MP-3/SK50MP-4 [type]3J/4J Dio ZX (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MR-III [type]3J Dio ZX (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MS-III/SK50MT-V/SK50MT-YC [type]3J/5J/YC Dio ZX (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MV-V/SK50MV-YC/SK50MW-V [type]5J/YC Dio ZX (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]SK50MV-YB [type]YB Dio ZX (DIO) AF35 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model]SK50MW-YD [Type]YD Dunk AF74 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCX50E [type]J Dunk AF78 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCX50G [type]J Dunk AF78 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model]NCX50J [Type]J/2J/3J Dunk AF78 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCX50K [type]J/4J Giorno AF70 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NCH50B/NCH50C/NCH50E/NCH50F/NCH50SHD [type]J/3J/Y1 Giorno (Giorno) AF24 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]SN50T [type]YB Giorno (Giorno) AF24 [Standard Part Number]22011-GW0-000/22132-GW0-000 Piece 3 [Model Number]SN50N/SN50R/SN50S/SN50T/SN50V/SN50W/SN50X [Type]J/YA/YC/YD/YE/YF Giorno Crea AF54 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHX50X/CHX50X-II/CHX50X-III/CHX50X-IV [type]J/2J/3J/4J Giorno Crea AF54 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model name]CHX50Y/CHX50Y-II/CHX50Y-III/CHX50Y-IV/CHX50Y-V/CHX50Y-VI/CHX501 [Type]J/2J/3J/4J/5J/6J/YA Giorno Deluxe (GIORNO DX) AF70 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NCH50E [type]2J GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [stock number]22011-GAG-750 piece 3 [model name]TC502/TC502-2 [type]J/2J/YG/YK GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [stock number]22011-GAG-750 piece3 [model]TC503 [type]YM GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [stock number]22011-GAG-750 piece 3 [model name]TC504/TC504-2 [type]J/2J GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [stock number]22011-GAG-750 piece3 [model name]TC507 [type]J/2J GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 piece 3 [Model name] TC50P/TC50P2 [Type] J/2J GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [stock number]22011-GAG-750 piece 3 [model]TC50V/TC50V2 [type]J/2J GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [stock number]22011-GAG-750 piece 3 [model name]TC50Y/TC50Y2 [type]J/2J GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [stock no.] 22011-GW0-000 piece 3 [model name] TC50M/TC50M2 [type] J/2J GYRO Up (GYRO Up) TA01 [Genuine part number]22011-GAG-750 piece 3 [Model name]TB50Y/TB504/TB505/TB507 [Type]J GYRO Up (GYRO Up) TA01 [Genuine part number]22132-GAG-751 piece 3 [Model name]TB50P [Type]J GYRO Up (GYRO Up) TA01 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]TB50M [type]J GYRO X (GYRO X) TD01 [Genuine part number]22011-GAG-750 piece 3 [Model name]NJ50M2/NJ50MD2/NJ50M4/NJ50MD4 [Type]J/2J GYRO X (GYRO X) TD01 [stock number]22011-GAG-750 piece 3 [model name]NJ50M5/NJ50MD5 [type]J/2J GYRO X (GYRO X) TD01 [stock number]22011-GAG-750 piece 3 [model name]NJ50M7/NJ50MD7 [type]J/2J GYRO X (GYRO X) TD01 [stock number]22011-GAG-750 piece3 [model name]NJ50MDY [type]2J/3J GYRO X (GYRO X) TD01 [Genuine part number]22132-GW0-000 piece 3 [Model]NJ50MDL [Type]J/2J/3J/ 2J/A/ 3J/A GYRO X (GYRO X) TD01 [stock no.] 22132-GW0-000 piece 3 [model no.] NJ50MDN [type] 2J/3J GYRO X (GYRO Postal Service) TD01 [stock number]22011-GAG-750 piece 3 [model name]NJ50MDY-IVJ/NJ50MDY-YA [type]4J/YA Joker 50 (JOKER Helmet) AF42 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SRX50T/SRX50V/SRX50W [type]J/YA Julio (JULIO) AF52 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NTS50W [type]YA Julio (JULIO) AF52 [stock part number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NTS50W/NTS50X/NTS50Y [type]J/YB/YC/YE LEAD50 (LEAD) AF20 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model]NH50MJ/NH50MN [type]K LEAD50 (LEAD) AF20 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model]NH50MP [type]J LEAD50 (LEAD) AF48 [stock part number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NH501 [type]J/2J/3J LEAD50 (LEAD) AF48 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NH50W/NH50X [type]J/2J Live Dio (LIVE DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MY [type]J Live Dio (LIVE DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MY-II [type]2J Live Dio J Special (LIVE DIOSPECIAL Knife) AF34 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MY-YA [type]YA Live Dio J Special LIVE DIOSPECIAL Knife) AF34 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MY-VII/SK50MY-VIII/SK50MY-YG [type]7J/8J/YG Live Dio ZX AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MY-V/SK50MY-VYC/SK50MY-YE Special [type]5J/5YC/YE Live Dio・S (LIVE DIO) AF34 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model name]SK50MM1-VII/SK50MM1-VIII/SK50MM1-IX/SK50MM2-YB Special [Type]7J/7J/A/8J/8J/A/9J/9J/A /YB Live・Dio ZX (LIVE DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MM1-V/SK50MM2-V [type]5J Smart Dio (SMART DIO) AF56 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX501/SKX502 [type]J/4J/5J Smart Dio (SMART DIO) AF56 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX503 [type]4J/5J/8J Smart Dio (SMART DIO) AF56 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX504/SKX505 [type]4J/5J Smart Dio (SMART DIO) AF56 [stock part number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX507 [type]4J/5J Smart・Dio DX AF57 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX501/SKX502/SKX50S2 [type]J/3J/6J/7J Smart・Dio DX (SMART DIO) AF57 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX503 [type]6J/7J/9J Smart・Dio DX (SMART DIO) AF57 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX504/SKX505 [type]7J Smart・Dio DX (SMART DIO) AF57 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]SKX507 [type]7J Smart・Dio Z4 (SMART DIO) AF63 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX50S4/SKX50S5/SKX50S6 [type]2J/3J Smart・Dio Z4 (SMART DIO) AF63 [stock part number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX50S7 [type]2J/3J TACT (TACT) AF24 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SZ50MK-II/SZ50MK-YA/SZ50MN-II [type]2J/2K/YA TACT (TACT) AF24 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SZ50MK/SZ50MN [type]K/J TACT (TACT) AF30 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SZ50T/SZ50T-III [type]J/3J TACT (TACT) AF30 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SZ50P/SZ50MP-III/SZ50R/SZ50R-III [type]J/3J TACT (TACT) AF31 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SZ50T-II [type]2J TACT (TACT) AF31 [stock number]22132-GWC-000 piece 3 [model]SZ50P-II/SZ50R-II [type]2J TACT (TACT) AF51 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SZ50W-J/SZ50W-IIJ [type]J/2J TACT (TACT) AF51 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SZ50X-J/SZ50X-IIJ/SZ50X-YC [type]J/2J/YC Today AF67 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model]NFS501SH7/NFS501SH8/NFS501SH9/NFS501SHA [Type]J/2J Today AF67 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model]NFS501SHB/NFS501SHC [Type]J/2J Today (TODAY) AF61 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model]NVS501SH2/NVS501SH4/NVS501SH5/NVS501SH6 [Type]J/2J Today (TODAY) AF61 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NVS501SH7 [type]J/2J ZOOMER AF58 [stock part number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NPS508/NPS509/NPS50B/NPS50C [type]J/2J/YA ZOOMER (ZOOMER) AF58 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model]NPS501/NPS502 [Type]J/YA ZOOMER (ZOOMER) AF58 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NPS503 [type]J ZOOMER (ZOOMER) AF58 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model name]NPS504/NPS505/NPS506 [Type]J/2J/YF ZOOMER (ZOOMER) AF58 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NPS507 [type]2J ZOOMER (ZOOMER) AF58 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NPS507 [type]J ZOOMER (ZOOMER) AF58 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NPS507 [type]YG Giorno AF77 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCW50G [type]J/YA Giorno AF77 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCW50J [type]J/YA Giorno・SPECIAL Knife AF77 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCW50K [type]2J/YB TACT AF75 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCY50F [type]2J TACT AF79 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NCY50G [type]2J TACT AF79 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCY50J [type]2J TACT AF79 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCY50K [type]2J TACT Basic AF75 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NCY50F [type]J TACT Basic AF79 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NCY50G [type]J TACT Basic AF79 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NCY50J [type]J TACT Basic AF79 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCY50K [type]J TACT Basic SPECIAL Knife AF79 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCY50K [type]YA Broad AF33 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model] SCX50S-III [Type] 3J CABINA AF33 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model] SCX50R/SCX50R-II [Type] J/2J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF503/CHF504/CHF505 [Type] J/3J/5J/7J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF507 [Type] J/3J/7J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF508/CHF509 [Type] J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF509 [Type] 2J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF509 [Type] 4J/5J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF50A [Type] 6J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF501/CHF502 [Type] J/3J/5J/YA/YB/YE/YG crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF508/CHF509/CHF50A [Type] 3J crea SCOOPY-i AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF501/CHF502 [Type] 2J/4J/6J/YC/YD crea SCOOPY-i AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF503/CHF504/CHF505 [Type] 2J crea SCOOPY-i AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF507 [Type] 2J crea SCOOPY i Special AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF502 [Type] YF crea SCOOPY・Special AF55 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model No.] CHF503 [Type] YG/YH crea SCOOPY・Special AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF505 [Type] YJ crea SCOOPY・Special AF55 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] CHF50S7 [Type] YJ crea SCOOPY・Special AF55 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] CHF50S7 [Type] YK Dio AF18 [Genuine part number] 22132-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MJ/SK50MK-YA/SK50MK-YB/SK50MK-YC/SK50MK-YD/SK50MK-YE [Type] J/YA/YB/YC/YD/YE Dio AF18 [Genuine part number] 22132-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50ML-1J/SK50ML-YF [Type] 1J/YF Dio AF27 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MMT [Type] J Dio AF27 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MM-YC [Type] YC Dio AF27 [Genuine part number] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model name] SK50MM/SK50MM-YA/SK50MN/SK50MN-YA/SK50MN-YB/SK50MP/SK50MP-YA [Type] J/YA/YB Dio AF27 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MMR [Type] J Dio AF34 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MR/SK50MS/SK50MT [Type] J Dio AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] SK50MV-YA [Type] YA Dio AF35 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MV/SK50MW [Type] J Dio AF62 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSK50SH4/NSK50SH5/NSK50SH6 [Type] J Dio AF62 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSK50SH7 [Type] J Dio AF68 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSK50SHE [Type] J Dio cesta AF34 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model No.] SK50MS-IV [Type] 4J Dio cesta AF34 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model No.] SK50MW-IV [Type] 4J Dio cesta AF62 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSC50SH4/NSC50SH5/NSC50SH6 [Type] J Dio cesta AF62 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSC50SH7 [Type] J Dio Cesta (Dio Cesta) AF68 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSC50SH8/NSC50SH9 [Type] J/2J Dio Cesta (Dio Cesta) AF68 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSC50SHB [Type] J Dio Cesta (Dio Cesta) AF68 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSC50SHE [Type] J Dio Fit AF27 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50V/SK50V-2/SK50W/SK50X/SK50X-2 [Type] J/2J/YA Dio Special AF68 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSK50SH8/NSK50SH9/NSK50SHA [Type] J/2J Dio Special AF68 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSK50SHB [Type] J/2J Dio SR (Dio) AF25 [Genuine part number] 22132-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50ML-IIJ/SK50ML-YG [Type] 2J/YG Dio SR (Dio) AF28 [Genuine part number] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model name] SK50MM-2/SK50MM-YD/SK50MN-2/SK50MP-2 [Type] 2J/YD Dio SR (Dio) AF35 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MR-II/SK50MS-II/SK50MT-II [Type] 2J Dio ST (Dio) AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model] SK50MT-VI [Type] 6J Dio XR BAJA AF28 [Stock No.] 22011-GW0-000/22123-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MMR-2/SK50MMT-2 [Type] 2J Dio ZX (Dio) AF28 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MN-3 [Type] 3J Dio ZX (Dio) AF28 [Genuine part number] 22132-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MP-3/SK50MP-4 [Type] 3J/4J Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model] SK50MR-III [Type] 3J Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MS-III/SK50MT-V/SK50MT-YC [Type] 3J/5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MV-V/SK50MV-YC/SK50MW-V [Type] 5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model No.] SK50MV-YB [Type] YB Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model No.] SK50MW-YD [Type] YD Dunk AF74 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCX50E [Type] J Dunk AF78 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCX50G [Type] J Dunk AF78 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCX50J [Type] J/2J/3J Dunk AF78 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCX50K [Type] J/4J Giorno AF70 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NCH50B/NCH50C/NCH50E/NCH50F/NCH50SHD [Type] J/3J/Y1 Giorno AF24 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model] SN50T [Type] YB Giorno AF24 [Part Number] 22011-GW0-000/22132-GW0-000 Piece 3 [Model Number] SN50N/SN50R/SN50S/SN50T/SN50V/SN50W/SN50X [Type] J/YA/YC/YD/YE/YF Giorno Crea AF54 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHX50X/CHX50X-II/CHX50X-III/CHX50X-IV [Type] J/2J/3J/4J Giorno Crea AF54 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHX50Y/CHX50Y-II/CHX50Y-III/CHX50Y-IV/CHX50Y-V/CHX50Y-VI/CHX501 [Type] J/2J/3J/4J/5J/6J/YA Giorno Deluxe AF70 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCH50E [Type] 2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 Piece 3 [Model No.] TC502/TC502-2 [Type] J/2J/YG/YK GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 piece 3 [Model No.] TC503 [Type] YM GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 piece 3 [Model No.] TC504/TC504-2 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 piece 3 [Model No.] TC507 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 Piece 3 [Model No.] TC50P/TC50P2 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 Piece 3 [Model No.] TC50V/TC50V2 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 Piece 3 [Model No.] TC50Y/TC50Y2 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model No.] TC50M/TC50M2 [Type] J/2J GYRO Up TA01 [Genuine part number] 22011-GAG-750 piece 3 [Model name] TB50Y/TB504/TB505/TB507 [Type] J GYRO Up TA01 [Genuine part number] 22132-GAG-751 piece 3 [Model name] TB50P [Type] J GYRO Up TA01 [Genuine part number] 22132-GW0-000 piece 3 [Model name] TB50M [Type] J GYRO X TD01 [Genuine part number] 22011-GAG-750 piece 3 [Model name] NJ50M2/NJ50MD2/NJ50M4/NJ50MD4 [Type] J/2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 22011-GAG-750 piece 3 [Model name] NJ50M5/NJ50MD5 [Type] J/2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 22011-GAG-750 piece 3 [Model name] NJ50M7/NJ50MD7 [Type] J/2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 22011-GAG-750 piece 3 [Model name] NJ50MDY [Type] 2J/3J GYRO X TD01 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] NJ50MDL [Type] J/2J/3J/ 2J/A/ 3J/A GYRO X TD01 [Genuine part number] 22132-GW0-000 piece 3 [Model name] NJ50MDN [Type] 2J/3J GYRO X (GYRO Postal Service) TD01 [Genuine part number] 22011-GAG-750 piece 3 [Model name] NJ50MDY-IVJ/NJ50MDY-YA [Type] 4J/YA Joker 50 AF42 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SRX50T/SRX50V/SRX50W [Type] J/YA Julio AF52 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NTS50W [Type] YA Julio AF52 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NTS50W/NTS50X/NTS50Y [Type] J/YB/YC/YE LEAD50 (Lead) AF20 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] NH50MJ/NH50MN [Type] K LEAD50 (Lead) AF20 [Stock No.] 22132-GW0-000 piece 3 [Model] NH50MP [Type] J LEAD50 (Lead) AF48 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model No.] NH501 [Type] J/2J/3J LEAD50 (Lead) AF48 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NH50W/NH50X [Type] J/2J Live Dio AF35 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MY [Type] J Live Dio AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] SK50MY-II [Type] 2J Live Dio J Special AF34 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model No.] SK50MY-YA [Type] YA Live Dio J Special Live Dio Special) AF34 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MY-VII/SK50MY-VIII/SK50MY-YG [Type] 7J/8J/YG Live Dio ZX AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MY-V/SK50MY-VYC/SK50MY-YE Special [Type] 5J/5YC/YE Live Dio S (Live Dio) AF34 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MM1-VII/SK50MM1-VIII/SK50MM1-IX/SK50MM2-YB Special [Type] 7J / 7J/A / 8J / 8J/A / 9J / 9J/A /YB Live Dio ZX (Live Dio) AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MM1-V/SK50MM2-V [Type] 5J Smart Dio AF56 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX501/SKX502 [Type] J/4J/5J Smart Dio AF56 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX503 [Type] 4J/5J/8J Smart Dio AF56 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX504/SKX505 [Type] 4J/5J Smart Dio AF56 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX507 [Type] 4J/5J Smart Dio DX AF57 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX501/SKX502/SKX50S2 [Type] J/3J/6J/7J Smart Dio DX (Smart Dio) AF57 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX503 [Type] 6J/7J/9J Smart Dio DX (Smart Dio) AF57 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX504/SKX505 [Type] 7J Smart Dio DX (Smart Dio) AF57 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX507 [Type] 7J Smart Dio Z4 (Smart Dio) AF63 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX50S4/SKX50S5/SKX50S6 [Type] 2J/3J Smart Dio Z4 (Smart Dio) AF63 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] SKX50S7 [Type] 2J/3J TACT AF24 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SZ50MK-II/SZ50MK-YA/SZ50MN-II [Type] 2J/2K/YA TACT AF24 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SZ50MK/SZ50MN [Type] K/J TACT AF30 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SZ50T/SZ50T-III [Type] J/3J TACT AF30 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SZ50P/SZ50MP-III/SZ50R/SZ50R-III [Type] J/3J TACT AF31 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model] SZ50T-II [Type] 2J TACT AF31 [Stock No.] 22132-GWC-000 Piece 3 [Model] SZ50P-II/SZ50R-II [Type] 2J TACT AF51 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SZ50W-J/SZ50W-IIJ [Type] J/2J TACT AF51 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SZ50X-J/SZ50X-IIJ/SZ50X-YC [Type] J/2J/YC Today AF67 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NFS501SH7/NFS501SH8/NFS501SH9/NFS501SHA [Type] J/2J Today AF67 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NFS501SHB/NFS501SHC [Type] J/2J Today AF61 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NVS501SH2/NVS501SH4/NVS501SH5/NVS501SH6 [Type] J/2J Today AF61 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NVS501SH7 [Type] J/2J ZOOMER AF58 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NPS508/NPS509/NPS50B/NPS50C [Type] J/2J/YA ZOOMER AF58 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NPS501/NPS502 [Type] J/YA ZOOMER AF58 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NPS503 [Type] J ZOOMER AF58 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NPS504/NPS505/NPS506 [Type] J/2J/YF ZOOMER AF58 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NPS507 [Type] 2J ZOOMER AF58 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NPS507 [Type] J ZOOMER AF58 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NPS507 [Type] YG Johno. AF77 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCW50G [Type] J/YA Johno. AF77 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCW50J [Type] J/YA Giorno Special AF77 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCW50K [Type] 2J/YB baton AF75 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50F [Type] 2J baton AF79 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50G [Type] 2J baton AF79 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50J [Type] 2J baton AF79 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50K [Type] 2J Tact Basic AF75 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50F [Type] J Tact Basic AF79 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50G [Type] J Tact Basic AF79 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50J [Type] J Tact Basic AF79 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50K [Type] J Tact Basic Special AF79 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50K [Type] YA
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  ปริมาณ : 1 ชุด (3 ชิ้น)
  [หมายเลขชิ้นส่วน OEM ที่สอดคล้องกัน] 22011-GAG-750, 22011-GW0-000, 22123-GW0-000, 22132-GAG-751, 22132-GW0-000, 22132-GWC-000

  รายละเอียดคำถาม

  การเคลื่อนไหวของรอกจะกลายเป็นบริสุทธิ์เมื่อสึกหรอและแข็งตัวเมื่อเวลาผ่านไป
  แนะนำให้เปลี่ยนเป็นประจำ
  ชิ้นส่วนสไลด์ช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาของรางขับเคลื่อนขอแนะนำให้เปลี่ยนสายพานลูกกลิ้งน้ำหนักและชิ้นส่วนสไลด์ในเวลาเดียวกัน

  คำอธิบาย

  * ภาพผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

  คำเตือน

  * ภาพนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น. รูปภาพที่แสดงอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  Broad (BROAD) AF33 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SCX50S-III [type]3J CABINA (CABINA) AF33 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model]SCX50R/SCX50R-II [type]J/2J crea SCOOPY (SCOOPY CREA) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF503/CHF504/CHF505 [type]J/3J/5J/7J crea SCOOPY (SCOOPY CREA) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF507 [type]J/3J/7J crea SCOOPY (SCOOPY CREA) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF508/CHF509 [type]J crea SCOOPY (SCOOPY CREA) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF509 [type]2J crea SCOOPY (SCOOPY CREA) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF509 [type]4J/5J crea SCOOPY (SCOOPY CREA) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF50A [type]6J crea SCOOPY(SCOOPY CREA) AF55 [stock part number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF501/CHF502 [type]J/3J/5J/YA/YB/YE/YG crea SCOOPY(SCOOPY CREA) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF508/CHF509/CHF50A [type]3J crea SCOOPY i (SCOOPY CREA i) AF55 [stock part number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF501/CHF502 [type]2J/4J/6J/YC/YD crea SCOOPY i (SCOOPY CREA i) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF503/CHF504/CHF505 [type]2J crea SCOOPY i (SCOOPY CREA i) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF507 [type]2J crea SCOOPY i Special (SCOOPY CREA i SPECIAL Knife) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF502 [type]YF crea SCOOPY・Special (SCOOPY CREA SPECIAL Knife) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF503 [type]YG/YH crea SCOOPY・Special (SCOOPY CREA SPECIAL Knife) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF505 [type]YJ crea SCOOPY・Special (SCOOPY CREA SPECIAL Knife) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHF50S7 [type]YJ crea SCOOPY・Special (SCOOPY CREA SPECIAL Knife) AF55 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]CHF50S7 [type]YK Dio (DIO) AF18 [Genuine part number]22132-GW0-000 piece 3 [Model name]SK50MJ/SK50MK-YA/SK50MK-YB/SK50MK-YC/SK50MK-YD/SK50MK-YE [Type]J/YA/YB/YC/YD/YE Dio (DIO) AF18 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SK50ML-1J/SK50ML-YF [type]1J/YF Dio (DIO) AF27 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MMT [type]J Dio (DIO) AF27 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MM-YC [type]YC Dio (DIO) AF27 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MM/SK50MM-YA/SK50MN/SK50MN-YA/SK50MN-YB/SK50MP/SK50MP-YA [type]J/YA/YB Dio (DIO) AF27 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model]SK50MMR [type]J Dio (DIO) AF34 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MR/SK50MS/SK50MT [type]J Dio (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]SK50MV-YA [type]YA Dio (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MV/SK50MW [type]J Dio (DIO) AF62 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSK50SH4/NSK50SH5/NSK50SH6 [type]J Dio (DIO) AF62 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSK50SH7 [type]J Dio (DIO) AF68 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSK50SHE [type]J Dio cesta (DIO CHESTA) AF34 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MS-IV [type]4J Dio cesta (DIO CHESTA) AF34 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MW-IV [type]4J Dio cesta (DIO CHESTA) AF62 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSC50SH4/NSC50SH5/NSC50SH6 [type]J Dio cesta (DIO CHESTA) AF62 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSC50SH7 [type]J Dio Cesta (DIO CHESTA) AF68 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model]NSC50SH8/NSC50SH9 [Type]J/2J Dio Cesta (DIO CHESTA) AF68 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSC50SHB [type]J Dio Cesta (DIO CHESTA) AF68 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NSC50SHE [type]J Dio Fit (DIO FIT) AF27 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50V/SK50V-2/SK50W/SK50X/SK50X-2 [type]J/2J/YA Dio Special (DIOSPECIAL Knife) AF68 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSK50SH8/NSK50SH9/NSK50SHA [type]J/2J Dio Special (DIOSPECIAL Knife) AF68 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NSK50SHB [type]J/2J Dio SR (DIO) AF25 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SK50ML-IIJ/SK50ML-YG [type]2J/YG Dio SR (DIO) AF28 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MM-2/SK50MM-YD/SK50MN-2/SK50MP-2 [type]2J/YD Dio SR (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MR-II/SK50MS-II/SK50MT-II [type]2J Dio ST (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]SK50MT-VI [type]6J Dio XR BAJA (DIOBAJA) AF28 [stock number]22011-GW0-000/22123-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MMR-2/SK50MMT-2 [type]2J Dio ZX (DIO) AF28 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MN-3 [type]3J Dio ZX (DIO) AF28 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MP-3/SK50MP-4 [type]3J/4J Dio ZX (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MR-III [type]3J Dio ZX (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MS-III/SK50MT-V/SK50MT-YC [type]3J/5J/YC Dio ZX (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MV-V/SK50MV-YC/SK50MW-V [type]5J/YC Dio ZX (DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]SK50MV-YB [type]YB Dio ZX (DIO) AF35 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model]SK50MW-YD [Type]YD Dunk AF74 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCX50E [type]J Dunk AF78 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCX50G [type]J Dunk AF78 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model]NCX50J [Type]J/2J/3J Dunk AF78 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCX50K [type]J/4J Giorno AF70 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NCH50B/NCH50C/NCH50E/NCH50F/NCH50SHD [type]J/3J/Y1 Giorno (Giorno) AF24 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]SN50T [type]YB Giorno (Giorno) AF24 [Standard Part Number]22011-GW0-000/22132-GW0-000 Piece 3 [Model Number]SN50N/SN50R/SN50S/SN50T/SN50V/SN50W/SN50X [Type]J/YA/YC/YD/YE/YF Giorno Crea AF54 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]CHX50X/CHX50X-II/CHX50X-III/CHX50X-IV [type]J/2J/3J/4J Giorno Crea AF54 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model name]CHX50Y/CHX50Y-II/CHX50Y-III/CHX50Y-IV/CHX50Y-V/CHX50Y-VI/CHX501 [Type]J/2J/3J/4J/5J/6J/YA Giorno Deluxe (GIORNO DX) AF70 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NCH50E [type]2J GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [stock number]22011-GAG-750 piece 3 [model name]TC502/TC502-2 [type]J/2J/YG/YK GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [stock number]22011-GAG-750 piece3 [model]TC503 [type]YM GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [stock number]22011-GAG-750 piece 3 [model name]TC504/TC504-2 [type]J/2J GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [stock number]22011-GAG-750 piece3 [model name]TC507 [type]J/2J GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 piece 3 [Model name] TC50P/TC50P2 [Type] J/2J GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [stock number]22011-GAG-750 piece 3 [model]TC50V/TC50V2 [type]J/2J GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [stock number]22011-GAG-750 piece 3 [model name]TC50Y/TC50Y2 [type]J/2J GYRO Canopy (GYRO CANOPY) TA02 [stock no.] 22011-GW0-000 piece 3 [model name] TC50M/TC50M2 [type] J/2J GYRO Up (GYRO Up) TA01 [Genuine part number]22011-GAG-750 piece 3 [Model name]TB50Y/TB504/TB505/TB507 [Type]J GYRO Up (GYRO Up) TA01 [Genuine part number]22132-GAG-751 piece 3 [Model name]TB50P [Type]J GYRO Up (GYRO Up) TA01 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]TB50M [type]J GYRO X (GYRO X) TD01 [Genuine part number]22011-GAG-750 piece 3 [Model name]NJ50M2/NJ50MD2/NJ50M4/NJ50MD4 [Type]J/2J GYRO X (GYRO X) TD01 [stock number]22011-GAG-750 piece 3 [model name]NJ50M5/NJ50MD5 [type]J/2J GYRO X (GYRO X) TD01 [stock number]22011-GAG-750 piece 3 [model name]NJ50M7/NJ50MD7 [type]J/2J GYRO X (GYRO X) TD01 [stock number]22011-GAG-750 piece3 [model name]NJ50MDY [type]2J/3J GYRO X (GYRO X) TD01 [Genuine part number]22132-GW0-000 piece 3 [Model]NJ50MDL [Type]J/2J/3J/ 2J/A/ 3J/A GYRO X (GYRO X) TD01 [stock no.] 22132-GW0-000 piece 3 [model no.] NJ50MDN [type] 2J/3J GYRO X (GYRO Postal Service) TD01 [stock number]22011-GAG-750 piece 3 [model name]NJ50MDY-IVJ/NJ50MDY-YA [type]4J/YA Joker 50 (JOKER Helmet) AF42 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SRX50T/SRX50V/SRX50W [type]J/YA Julio (JULIO) AF52 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NTS50W [type]YA Julio (JULIO) AF52 [stock part number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NTS50W/NTS50X/NTS50Y [type]J/YB/YC/YE LEAD50 (LEAD) AF20 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model]NH50MJ/NH50MN [type]K LEAD50 (LEAD) AF20 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model]NH50MP [type]J LEAD50 (LEAD) AF48 [stock part number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NH501 [type]J/2J/3J LEAD50 (LEAD) AF48 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NH50W/NH50X [type]J/2J Live Dio (LIVE DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MY [type]J Live Dio (LIVE DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MY-II [type]2J Live Dio J Special (LIVE DIOSPECIAL Knife) AF34 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MY-YA [type]YA Live Dio J Special LIVE DIOSPECIAL Knife) AF34 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MY-VII/SK50MY-VIII/SK50MY-YG [type]7J/8J/YG Live Dio ZX AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MY-V/SK50MY-VYC/SK50MY-YE Special [type]5J/5YC/YE Live Dio・S (LIVE DIO) AF34 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model name]SK50MM1-VII/SK50MM1-VIII/SK50MM1-IX/SK50MM2-YB Special [Type]7J/7J/A/8J/8J/A/9J/9J/A /YB Live・Dio ZX (LIVE DIO) AF35 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SK50MM1-V/SK50MM2-V [type]5J Smart Dio (SMART DIO) AF56 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX501/SKX502 [type]J/4J/5J Smart Dio (SMART DIO) AF56 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX503 [type]4J/5J/8J Smart Dio (SMART DIO) AF56 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX504/SKX505 [type]4J/5J Smart Dio (SMART DIO) AF56 [stock part number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX507 [type]4J/5J Smart・Dio DX AF57 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX501/SKX502/SKX50S2 [type]J/3J/6J/7J Smart・Dio DX (SMART DIO) AF57 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX503 [type]6J/7J/9J Smart・Dio DX (SMART DIO) AF57 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX504/SKX505 [type]7J Smart・Dio DX (SMART DIO) AF57 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]SKX507 [type]7J Smart・Dio Z4 (SMART DIO) AF63 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX50S4/SKX50S5/SKX50S6 [type]2J/3J Smart・Dio Z4 (SMART DIO) AF63 [stock part number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SKX50S7 [type]2J/3J TACT (TACT) AF24 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SZ50MK-II/SZ50MK-YA/SZ50MN-II [type]2J/2K/YA TACT (TACT) AF24 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SZ50MK/SZ50MN [type]K/J TACT (TACT) AF30 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SZ50T/SZ50T-III [type]J/3J TACT (TACT) AF30 [stock number]22132-GW0-000 piece 3 [model name]SZ50P/SZ50MP-III/SZ50R/SZ50R-III [type]J/3J TACT (TACT) AF31 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SZ50T-II [type]2J TACT (TACT) AF31 [stock number]22132-GWC-000 piece 3 [model]SZ50P-II/SZ50R-II [type]2J TACT (TACT) AF51 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SZ50W-J/SZ50W-IIJ [type]J/2J TACT (TACT) AF51 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]SZ50X-J/SZ50X-IIJ/SZ50X-YC [type]J/2J/YC Today AF67 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model]NFS501SH7/NFS501SH8/NFS501SH9/NFS501SHA [Type]J/2J Today AF67 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model]NFS501SHB/NFS501SHC [Type]J/2J Today (TODAY) AF61 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model]NVS501SH2/NVS501SH4/NVS501SH5/NVS501SH6 [Type]J/2J Today (TODAY) AF61 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NVS501SH7 [type]J/2J ZOOMER AF58 [stock part number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NPS508/NPS509/NPS50B/NPS50C [type]J/2J/YA ZOOMER (ZOOMER) AF58 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model]NPS501/NPS502 [Type]J/YA ZOOMER (ZOOMER) AF58 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NPS503 [type]J ZOOMER (ZOOMER) AF58 [Genuine part number]22011-GW0-000 piece 3 [Model name]NPS504/NPS505/NPS506 [Type]J/2J/YF ZOOMER (ZOOMER) AF58 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NPS507 [type]2J ZOOMER (ZOOMER) AF58 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NPS507 [type]J ZOOMER (ZOOMER) AF58 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NPS507 [type]YG Giorno AF77 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCW50G [type]J/YA Giorno AF77 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCW50J [type]J/YA Giorno・SPECIAL Knife AF77 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCW50K [type]2J/YB TACT AF75 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCY50F [type]2J TACT AF79 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NCY50G [type]2J TACT AF79 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCY50J [type]2J TACT AF79 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCY50K [type]2J TACT Basic AF75 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NCY50F [type]J TACT Basic AF79 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NCY50G [type]J TACT Basic AF79 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model name]NCY50J [type]J TACT Basic AF79 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCY50K [type]J TACT Basic SPECIAL Knife AF79 [stock number]22011-GW0-000 piece 3 [model]NCY50K [type]YA Broad AF33 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model] SCX50S-III [Type] 3J CABINA AF33 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model] SCX50R/SCX50R-II [Type] J/2J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF503/CHF504/CHF505 [Type] J/3J/5J/7J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF507 [Type] J/3J/7J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF508/CHF509 [Type] J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF509 [Type] 2J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF509 [Type] 4J/5J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF50A [Type] 6J crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF501/CHF502 [Type] J/3J/5J/YA/YB/YE/YG crea SCOOPY AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF508/CHF509/CHF50A [Type] 3J crea SCOOPY-i AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF501/CHF502 [Type] 2J/4J/6J/YC/YD crea SCOOPY-i AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF503/CHF504/CHF505 [Type] 2J crea SCOOPY-i AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF507 [Type] 2J crea SCOOPY i Special AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF502 [Type] YF crea SCOOPY・Special AF55 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model No.] CHF503 [Type] YG/YH crea SCOOPY・Special AF55 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHF505 [Type] YJ crea SCOOPY・Special AF55 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] CHF50S7 [Type] YJ crea SCOOPY・Special AF55 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] CHF50S7 [Type] YK Dio AF18 [Genuine part number] 22132-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MJ/SK50MK-YA/SK50MK-YB/SK50MK-YC/SK50MK-YD/SK50MK-YE [Type] J/YA/YB/YC/YD/YE Dio AF18 [Genuine part number] 22132-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50ML-1J/SK50ML-YF [Type] 1J/YF Dio AF27 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MMT [Type] J Dio AF27 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MM-YC [Type] YC Dio AF27 [Genuine part number] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model name] SK50MM/SK50MM-YA/SK50MN/SK50MN-YA/SK50MN-YB/SK50MP/SK50MP-YA [Type] J/YA/YB Dio AF27 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MMR [Type] J Dio AF34 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MR/SK50MS/SK50MT [Type] J Dio AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] SK50MV-YA [Type] YA Dio AF35 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MV/SK50MW [Type] J Dio AF62 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSK50SH4/NSK50SH5/NSK50SH6 [Type] J Dio AF62 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSK50SH7 [Type] J Dio AF68 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSK50SHE [Type] J Dio cesta AF34 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model No.] SK50MS-IV [Type] 4J Dio cesta AF34 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model No.] SK50MW-IV [Type] 4J Dio cesta AF62 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSC50SH4/NSC50SH5/NSC50SH6 [Type] J Dio cesta AF62 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSC50SH7 [Type] J Dio Cesta (Dio Cesta) AF68 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSC50SH8/NSC50SH9 [Type] J/2J Dio Cesta (Dio Cesta) AF68 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSC50SHB [Type] J Dio Cesta (Dio Cesta) AF68 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSC50SHE [Type] J Dio Fit AF27 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50V/SK50V-2/SK50W/SK50X/SK50X-2 [Type] J/2J/YA Dio Special AF68 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSK50SH8/NSK50SH9/NSK50SHA [Type] J/2J Dio Special AF68 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NSK50SHB [Type] J/2J Dio SR (Dio) AF25 [Genuine part number] 22132-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50ML-IIJ/SK50ML-YG [Type] 2J/YG Dio SR (Dio) AF28 [Genuine part number] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model name] SK50MM-2/SK50MM-YD/SK50MN-2/SK50MP-2 [Type] 2J/YD Dio SR (Dio) AF35 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MR-II/SK50MS-II/SK50MT-II [Type] 2J Dio ST (Dio) AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model] SK50MT-VI [Type] 6J Dio XR BAJA AF28 [Stock No.] 22011-GW0-000/22123-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MMR-2/SK50MMT-2 [Type] 2J Dio ZX (Dio) AF28 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MN-3 [Type] 3J Dio ZX (Dio) AF28 [Genuine part number] 22132-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MP-3/SK50MP-4 [Type] 3J/4J Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model] SK50MR-III [Type] 3J Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MS-III/SK50MT-V/SK50MT-YC [Type] 3J/5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MV-V/SK50MV-YC/SK50MW-V [Type] 5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model No.] SK50MV-YB [Type] YB Dio ZX (Dio) AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model No.] SK50MW-YD [Type] YD Dunk AF74 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCX50E [Type] J Dunk AF78 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCX50G [Type] J Dunk AF78 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCX50J [Type] J/2J/3J Dunk AF78 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCX50K [Type] J/4J Giorno AF70 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NCH50B/NCH50C/NCH50E/NCH50F/NCH50SHD [Type] J/3J/Y1 Giorno AF24 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model] SN50T [Type] YB Giorno AF24 [Part Number] 22011-GW0-000/22132-GW0-000 Piece 3 [Model Number] SN50N/SN50R/SN50S/SN50T/SN50V/SN50W/SN50X [Type] J/YA/YC/YD/YE/YF Giorno Crea AF54 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHX50X/CHX50X-II/CHX50X-III/CHX50X-IV [Type] J/2J/3J/4J Giorno Crea AF54 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] CHX50Y/CHX50Y-II/CHX50Y-III/CHX50Y-IV/CHX50Y-V/CHX50Y-VI/CHX501 [Type] J/2J/3J/4J/5J/6J/YA Giorno Deluxe AF70 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCH50E [Type] 2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 Piece 3 [Model No.] TC502/TC502-2 [Type] J/2J/YG/YK GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 piece 3 [Model No.] TC503 [Type] YM GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 piece 3 [Model No.] TC504/TC504-2 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 piece 3 [Model No.] TC507 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 Piece 3 [Model No.] TC50P/TC50P2 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 Piece 3 [Model No.] TC50V/TC50V2 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GAG-750 Piece 3 [Model No.] TC50Y/TC50Y2 [Type] J/2J GYRO Canopy TA02 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model No.] TC50M/TC50M2 [Type] J/2J GYRO Up TA01 [Genuine part number] 22011-GAG-750 piece 3 [Model name] TB50Y/TB504/TB505/TB507 [Type] J GYRO Up TA01 [Genuine part number] 22132-GAG-751 piece 3 [Model name] TB50P [Type] J GYRO Up TA01 [Genuine part number] 22132-GW0-000 piece 3 [Model name] TB50M [Type] J GYRO X TD01 [Genuine part number] 22011-GAG-750 piece 3 [Model name] NJ50M2/NJ50MD2/NJ50M4/NJ50MD4 [Type] J/2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 22011-GAG-750 piece 3 [Model name] NJ50M5/NJ50MD5 [Type] J/2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 22011-GAG-750 piece 3 [Model name] NJ50M7/NJ50MD7 [Type] J/2J GYRO X TD01 [Genuine part number] 22011-GAG-750 piece 3 [Model name] NJ50MDY [Type] 2J/3J GYRO X TD01 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] NJ50MDL [Type] J/2J/3J/ 2J/A/ 3J/A GYRO X TD01 [Genuine part number] 22132-GW0-000 piece 3 [Model name] NJ50MDN [Type] 2J/3J GYRO X (GYRO Postal Service) TD01 [Genuine part number] 22011-GAG-750 piece 3 [Model name] NJ50MDY-IVJ/NJ50MDY-YA [Type] 4J/YA Joker 50 AF42 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SRX50T/SRX50V/SRX50W [Type] J/YA Julio AF52 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NTS50W [Type] YA Julio AF52 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NTS50W/NTS50X/NTS50Y [Type] J/YB/YC/YE LEAD50 (Lead) AF20 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] NH50MJ/NH50MN [Type] K LEAD50 (Lead) AF20 [Stock No.] 22132-GW0-000 piece 3 [Model] NH50MP [Type] J LEAD50 (Lead) AF48 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model No.] NH501 [Type] J/2J/3J LEAD50 (Lead) AF48 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NH50W/NH50X [Type] J/2J Live Dio AF35 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MY [Type] J Live Dio AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] SK50MY-II [Type] 2J Live Dio J Special AF34 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model No.] SK50MY-YA [Type] YA Live Dio J Special Live Dio Special) AF34 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MY-VII/SK50MY-VIII/SK50MY-YG [Type] 7J/8J/YG Live Dio ZX AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MY-V/SK50MY-VYC/SK50MY-YE Special [Type] 5J/5YC/YE Live Dio S (Live Dio) AF34 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SK50MM1-VII/SK50MM1-VIII/SK50MM1-IX/SK50MM2-YB Special [Type] 7J / 7J/A / 8J / 8J/A / 9J / 9J/A /YB Live Dio ZX (Live Dio) AF35 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SK50MM1-V/SK50MM2-V [Type] 5J Smart Dio AF56 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX501/SKX502 [Type] J/4J/5J Smart Dio AF56 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX503 [Type] 4J/5J/8J Smart Dio AF56 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX504/SKX505 [Type] 4J/5J Smart Dio AF56 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX507 [Type] 4J/5J Smart Dio DX AF57 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX501/SKX502/SKX50S2 [Type] J/3J/6J/7J Smart Dio DX (Smart Dio) AF57 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX503 [Type] 6J/7J/9J Smart Dio DX (Smart Dio) AF57 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX504/SKX505 [Type] 7J Smart Dio DX (Smart Dio) AF57 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX507 [Type] 7J Smart Dio Z4 (Smart Dio) AF63 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SKX50S4/SKX50S5/SKX50S6 [Type] 2J/3J Smart Dio Z4 (Smart Dio) AF63 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] SKX50S7 [Type] 2J/3J TACT AF24 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SZ50MK-II/SZ50MK-YA/SZ50MN-II [Type] 2J/2K/YA TACT AF24 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SZ50MK/SZ50MN [Type] K/J TACT AF30 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SZ50T/SZ50T-III [Type] J/3J TACT AF30 [Stock No.] 22132-GW0-000 Piece 3 [Model No.] SZ50P/SZ50MP-III/SZ50R/SZ50R-III [Type] J/3J TACT AF31 [Stock No.] 22011-GW0-000 Piece 3 [Model] SZ50T-II [Type] 2J TACT AF31 [Stock No.] 22132-GWC-000 Piece 3 [Model] SZ50P-II/SZ50R-II [Type] 2J TACT AF51 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SZ50W-J/SZ50W-IIJ [Type] J/2J TACT AF51 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] SZ50X-J/SZ50X-IIJ/SZ50X-YC [Type] J/2J/YC Today AF67 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NFS501SH7/NFS501SH8/NFS501SH9/NFS501SHA [Type] J/2J Today AF67 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NFS501SHB/NFS501SHC [Type] J/2J Today AF61 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NVS501SH2/NVS501SH4/NVS501SH5/NVS501SH6 [Type] J/2J Today AF61 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NVS501SH7 [Type] J/2J ZOOMER AF58 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NPS508/NPS509/NPS50B/NPS50C [Type] J/2J/YA ZOOMER AF58 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NPS501/NPS502 [Type] J/YA ZOOMER AF58 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NPS503 [Type] J ZOOMER AF58 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NPS504/NPS505/NPS506 [Type] J/2J/YF ZOOMER AF58 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NPS507 [Type] 2J ZOOMER AF58 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NPS507 [Type] J ZOOMER AF58 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model name] NPS507 [Type] YG Johno. AF77 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCW50G [Type] J/YA Johno. AF77 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCW50J [Type] J/YA Giorno Special AF77 [Genuine part number] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCW50K [Type] 2J/YB baton AF75 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50F [Type] 2J baton AF79 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50G [Type] 2J baton AF79 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50J [Type] 2J baton AF79 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50K [Type] 2J Tact Basic AF75 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50F [Type] J Tact Basic AF79 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50G [Type] J Tact Basic AF79 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50J [Type] J Tact Basic AF79 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50K [Type] J Tact Basic Special AF79 [Stock No.] 22011-GW0-000 piece 3 [Model] NCY50K [Type] YA
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  4.8

  / 5

  (12 ทบทวน)

  9

  3

  0

  0

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  Same as OEM Product etc.

  18 Mar 2022
  4.0
  No different from OEM Product. And durability?
  There is no cosmetic Merit as the price is the same.
  ดูรายละเอียด
  ไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ OEM และความทนทาน?
  ไม่มีบุญเครื่องสำอางเพราะราคาเท่ากัน
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Not an OEM product, but the installation accuracy is good

  02 May 2020
  4.0
  They didn't carry OEM parts, so I bought this one
  The installation accuracy was good
  As for durability, we'll see
  ดูรายละเอียด
  ไม่มีอะไหล่ OEM เลยซื้อตัวนี้มา
  ความแม่นยำในการติดตั้งนั้นดี
  ส่วนความทนทานนั้นเรามาดูกัน
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Replacement required

  06 Feb 2019
  5.0
  SelfMaintenance is used for Scooter that has been on the road for a long time
  I had to ride the drivetrain maintained many times
  Pulleys, belts, weight rollers, and clutchetc. have to be replaced many times It was
  But I have to admit, I neglected Slide Piece
  I didn't notice any major problems with the car without replacing it
  But even after playing around with the other drivetrain and replacing it, it doesn't seem to be Refreshing somehow..
  I replaced it with a new one for a test run, and lo and behold!
  It's obvious, but these are the Parts that are in it to make the movement Smooth
  By replacing it, the Ramp Plate becomes Smooth
  It was hard to judge from the looks of it
  It's not expensive Parts, so it's better to replace it while you're playing with the drivetrain
  ดูรายละเอียด
  SelfMaintenance ใช้สำหรับสกู๊ตเตอร์ที่อยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน
  ฉันต้องนั่งระบบขับเคลื่อนที่บำรุงรักษาหลายครั้ง
  รอก สายพาน ลูกกลิ้งถ่วงน้ำหนัก และคลัตช์ ฯลฯ ต้องเปลี่ยนหลายครั้งมันเป็น
  แต่ต้องยอมรับว่าละเลย Slide Piece
  ฉันไม่ได้สังเกตเห็นปัญหาใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นกับรถโดยไม่ได้เปลี่ยนมัน
  แต่ถึงแม้หลังจากลองใช้ระบบขับเคลื่อนอื่นๆ และเปลี่ยนแล้ว ก็ดูเหมือนจะไม่รีเฟรชแต่อย่างใด..
  ฉันแทนที่มันด้วยอันใหม่สำหรับการทดสอบการทำงาน และดูเถิด!
  ชัดเจน แต่ส่วนเหล่านี้มีส่วนทำให้การเคลื่อนไหวราบรื่น
  การเปลี่ยน Ramp Plate จะราบรื่น
  ตัดสินยากจากหน้าตา
  อะไหล่ไม่แพง เลยเปลี่ยนตอนเล่นกับระบบส่งกำลังดีกว่า
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  good sliders

  09 Jan 2019
  5.0
  โดย

  k1rG

  ru.gif
  bought this sliders for replace old original parts in variator. good quality of materials. more than 2000km and this works! ดูรายละเอียด
  ซื้อสไลเดอร์นี้เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนเดิมเก่าใน Variator คุณภาพของวัสดุที่ดี มากกว่า 2,000 กม. และใช้งานได้! ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Nice sliders

  28 Dec 2018
  5.0
  โดย

  k1rG

  ru.gif
  Very good quality of sliders. approx 3k km mileage and this one is ok! Using in original variator and getting good output. good choice ดูรายละเอียด
  ตัวเลื่อนคุณภาพดีมาก ระยะทางประมาณ 3k km และอันนี้ก็โอเค! ใช้ใน Variator เดิมและได้ผลลัพธ์ที่ดี ทางเลือกที่ดี ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด