สวิตช์ไฟเบรค

 • รหัสสินค้า: SSH-01

  ฿309

  คะแนนวีไบค์: +3 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  XR50 Motard AD14 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR50M7 [Type] J/2J XR50 Motard AD14 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR50M5 [Type] J/2J XR400 Motard ND08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR4008 [Type] J XR400 Motard ND08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR4005/XR4007 [Type] J/2J XR250 Motard MD30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] XR2506/XR2507 [Type] 2J/5J XR250 Motard MD30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR2503 [Type] 2J / 2J/A / 2J/B / 2J/C / 2J/D / 5J / 5J/A / 5J/B / 5J/C XR250 Motard MD30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR2505 [Type] 2J/5J/YA XR250 MD30 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR250Y [Type] J / J/A XR250 MD30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] XR250S/XR250S-II/XR250T/XR250T-II/XR250V/XR250V-II [Type] J/2J XR250 MD30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR2505/XR2506/XR2507 [Type] J/4J XR250 MD30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR2503 [Type] J / J/A / J/B / J/C / J/D / 4J / 4J/A / 4J/B / 4J/C XR230 Motard MD36 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR2309 [Type] 3J/4J XR230 Motard MD36 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR2308 [Type] 3J XR230 MD36 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR2309 [Type] J/2J XR230 MD36 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR2308 [Type] J/2J XR230 MD36 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR2305/XR2307 [Type] J/2J XR100 Motard HD13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR100M8 [Type] 3J/4J XR100 Motard HD13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR100M7 [Type] J/2J XR100 Motard HD13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR100M5 [Type] J/2J XR BAJA MD30 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR250IIIY [Type] J / J/A XR BAJA MD30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] XR250IIIS/XR250IIIS-II/XR250IIIT/XR250IIIT-II/XR250IIIV/XR250III-II [Type] J/2J XR BAJA MD30 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR250III3 [Type] J / J/A / J/B / J/C / J/D XLR250R2 MD16 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] XLR250R2F [Type] F XLR250R MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] XLR250RR/XLR250RR-II/XLR250RR-V/XLR250RR-VI [Type] R/R-2/R-5/R-6 XLR250R MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RP [Type] P XLR250R MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RN [Type] N XLR250R MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RM [Type] M XLR250R MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RL [Type] L XLR250R MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XLR250RK [Type] K XLR250R MD20 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RH [Type] H XLR250R MD16 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RF [Type] F XLR BAJA MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XLR250RIIIR-II [Type] R-2 XLR BAJA MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RIIIN [Type] R XLR BAJA MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RIIIN [Type] N XLR BAJA MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RIIIM [Type] M XLR BAJA MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RIIIL [Type] L XLR BAJA MD22 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XLR250RIIIJ [Type] J VT250 SPADA MC20 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] VT250J VFR400R NC30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] VFR400RIIIN/VFR400RIIIN-II/VFR400RIIIN-III/VFR400RIIIN-IV [Type] J/2J/3J/4J VFR400R NC30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] VFR400RIIIL [Type] J VFR400R NC30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] VFR400RIIIK/VFR400RIIIK-II [Type] J/2J TRANSALP 600V (Transalp) PD06 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XL600VH [Type] J TLM220R MD23 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] TLM220RP [Type] J/2J TLM220R MD23 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] TLM220RL/TLM220RN [Type] J TLM220R MD23 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] TLM220RJ [Type] J TACT AF51 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SZ50X-J/SZ50X-IIJ/SZ50X-YC [Type] J/2J/YC TACT AF51 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SZ50W-J/SZ50W-IIJ [Type] J/2J TACT AF31 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SZ50T-II [Type] 2J TACT AF31 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SZ50P-II/SZ50R-II [Type] 2J SUPER HAWK-III NC04 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB400DA/CB400DB/CB400DRB [Type] K SUPER HAWK MC03 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB250NB [Type] NB/NRB SUPER HAWK MC03 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB250NA [Type] K STEED PC21 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NV600CK/NV600CL/NV600CN [Type] J STEED PC21 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NV600CJ [Type] J STEED NC26 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] NV400CN-II [Type] 2J STEED NC26 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NV400CN [Type] J STEED NC26 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] NV400CL-II [Type] 2J STEED NC26 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NV400CL [Type] J STEED NC26 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] NV400CK-II [Type] 2J STEED NC26 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NV400CK [Type] J STEED NC26 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NV400CJ-II [Type] 2J STEED NC26 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NV400CJ [Type] J SPACY125 (SPACEY) JF04 【Genuine Part Number】35340-MA5-671 【Model】CHA125S/CHA125W 【Type】J SPACY125 (SPACEY) JF04 【Genuine Part Number】35340-MA5-671 【Model】CHA1254/CHA1255/CHA1257 【Type】J SPACY125 (SPACEY) JF04 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CHA1253 [Type] J SPACY125 (SPACEY) JF04 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CHA1251 [Type] J SL230 MD33 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SL230X [Type] J/2J SL230 MD33 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SL2304 [Type] J SL230 MD33 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SL230V/SL230W [Type] J/2J SL230 MD33 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SL2301 [Type] J/A / J/B SL230 MD33 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SL2301 [Type] J Sh mode (mode) JF51 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] ANC125E [Type] J RVF RC45 [stock number] 35340-MA5-671 [model] RVF400RR [type] J/2J REBEL MC13 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CA250TT [Type] J/2J REBEL MC13 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CA250TR [Type] TR/TR-2 REBEL MC13 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CA250TP [Type] TP/TP-4 REBEL MC13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CA250TN [Type] TN REBEL MC13 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CA250TL [Type] TL/TL-3 REBEL MC13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CA250TJ [Type] TJ/TJ-YC REBEL MC13 [OE Part No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CA250TH [Type] TH/TH-YA/TH-2 REBEL MC13 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CA250TG [Type] TG-YA REBEL MC13 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CA250TF [Type] TF-YA REBEL MC13 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CA250TF [Type] TF PS250 MF09 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] PS2504/PS2505/PS2506 [Type] J NS-1 AC12 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSB50W-III [Type] 3J NS-1 AC12 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSB50V/NSB50V-II [Type] J/2J NS-1 AC12 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSB50S/NSB50S-II/NSB50T/NSB50T-II [Type] J/2J NS250F MC11 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NS250FE/NS250RE/NS250RG [Type] J nighthawk 250 MC26 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NAS250N/NAS250R/NAS250R-II MVX250 MC09 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] MVX250FD Monkey AB22 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] Z50JRJ-2 Monkey AB22 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] Z50JRH MAGNA 50 AC13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] MG50X/MG501/MG503 MAGNA 50 AC13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] MG50S MAGNA 50 AC13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] MG504/MG505/MG507 Live Dio ZX (Live Dio) AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MM1-V/SK50MM2-V [Type] 5J Live Dio ZX AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MY-V/SK50MY-VYC/SK50MY-YE Special [Type] 5J/5YC/YE Live Dio AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MY-II [Type] 2J Live Dio AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MY [Type] J LEAD90 (Lead) HF05 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH90MP [Type] J/YA LEAD90 (Lead) HF05 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH90MN [Type] K LEAD90 (Lead) HF05 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH90MJ [Type] K LEAD50 (Lead) AF48 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH50W/NH50X [Type] J/2J LEAD50 (Lead) AF48 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH501 [Type] J/2J/3J LEAD50 (Lead) AF20 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH50MP [Type] J LEAD50 (Lead) AF20 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH50MJ/NH50MN [Type] K LEAD100 (Lead) JF06 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH100W/NH100X [Type] J/2J LEAD100 (Lead) JF06 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH1001 [Type] J/2J/3J LEAD EX (Lead) JF19 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NHX110WHA [Type] J Joker 90 HF09 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SRX90T/SRX90W [Type] J GB500 PC16 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB500F Joker 50 AF42 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SRX50T/SRX50V/SRX50W [Type] J/YA GB400 NC20 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB400F/GB400F-II GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250V/GB250V-II [Type] J/2J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250S [Type] J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250P/GB250P-IV [Type] J/4J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250L-IV [Type] 4J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250L [Type] J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250J [Type] J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250H [Type] J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250E [Type] J FUSION/FUSION SE (Fusion) MF02 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CN250P/CN250R/CN250R-II/CN250SER-III/CN250SER-IV/CN250SET/CN250SET-II [Type] J/2J/3J/4J FUSION SE MF02 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CN2503/CN2504/CN2505/CN2506 [Type] J/2J/3J/4J/YA/YB/YC/YD/YE/YF/YG/YS/YT FUSION MF02 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CN250L/CN250N [Type] J FUSION MF02 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CN250G/CN250H [Type] J FTR MC34 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] FTR223Y [Type] J/2J FTR YH/A / YJ / YJ/A / YK / YK/A / YL / YL/A / YM / YM/A / YN / YN/A / YP FTR MC34 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] FTR2238 [Type] J FTR MC34 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] FTR2238 [Type] 2J/4J FTR MC34 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] FTR2237 [Type] J FTR MC34 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] FTR2237 [Type] 2J FTR MC34 [OE Part No.] 35340-MA5-671 [Model No.] FTR2235 [Type] 2J/YA/YB FTR MC34 [OE Part Number] 35340-MA5-671 [Model Name] FTR2235 [Type] J FTR MC34 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] FTR2234 [Type] J / J/A / J/B FTR MC34 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] FTR2234 [Type] 2J / 2J/A / 2J/B / YA / YA/A / YA/B / YB / YB/A / YB/B FTR MC34 [OE Part No.] 35340-MA5-671 [Model No.] FTR2233 [Type] J / J/A / J/B FTR MC34 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] FTR2233 [Type] 2J / 2J/A / 2J/B / YA / YA/A / YA/B / YB / YB/A / YB/B FTR MC34 (Genuine Part Number) 35340-MA5-671 [Model Name] FTR2232 [Type] J/2J/Y2/YA/YB/YC/YD/YE/YF/YG/YH/YJ/YK/YL/YM/YN/YP/YR/YS/YT/YU FORZA MF06 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSS250Y/NSS2501/NSS2502/NSS250AY/NSS250A1/NSS250A2/NSS2503/NSS250A3/NSS250C3 [Type] J/3J/4J/YA/YB/YC/YE YS FORESIGHT-EX (Foresight) MF04 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] FES250SE5 [Type] J FORESIGHT SE (Foresight) MF04 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] FES250SEX-J/FES250SEX-IIJ/FES250SE3 [Type] J/2J FORESIGHT MF04 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] FES250W-J/FES250W-IIJ/FES250X-J/FES250X-IIJ [Type] J/2J FORESIGHT MF04 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] FES250V-J/FES250V-IIJ [Type] J/2J DREAM50 AC15 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CB50V Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MW-YD [Type] YD Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MV-YB [Type] YB Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MV-V/SK50MV-YC/SK50MW-V [Type] 5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MS-III/SK50MT-V/SK50MT-YC [Type] 3J/5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MR-III [Type] 3J Dio ZX (Dio) AF28 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MP-3/SK50MP-4 [Type] 3J/4J Dio ZX (Dio) AF28 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MN-3 [Type] 3J Dio XR BAJA AF28 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MMR-2/SK50MMT-2 [Type] 2J Dio SR (Dio) AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MR-II/SK50MS-II/SK50MT-II [Type] 2J Dio SR (Dio) AF28 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MM-2/SK50MM-YD/SK50MN-2/SK50MP-2 [Type] 2J/YD Dio SR (Dio) AF25 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50ML-IIJ/SK50ML-YG [Type] 2J/YG Dio 110 (Dio) JF31 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSC110WHB/NSC110WHD [Type] J Dio AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MV/SK50MW [Type] J Dio AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MV-YA [Type] YA CX400 NC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CX400CD CRM250AR MD32 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CRM250ARW/CRM250ARW-II [Type] J/2J CRM250AR MD32 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CRM250ARV [Type] J CD250U MA02 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CD250UJ/CD250UJ-II CB-1 NC27 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB400FK/CB400FK-II/CB400FL/CB400FL-II CBX550F PC04 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CBX550F2D CBX400F NC07 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CBX400FF CBX400F NC07 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CBX400FC/CBX400F2C CBX125F JC11 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CBX125FP [Type] J CBX125C JC12 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CBX125CP [Type] J CBX125C JC12 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CBX125CN [Type] J CBX125C JC12 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CBX125CH [Type] K CBX125C JC12 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CBX125CE [Type] K CBR400RR NC23 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CBR400RRK CBR400RR NC23 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CBR400RRJ CBR400R Limited Edition NC23 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CBR400RH-YA CBR400R NC23 [stock number] 35340-MA5-671 [model name] CBR400RG CB900 SC09 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB900FC [Type] ED/F/G/U CB900 SC09 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB900FD [Type] E/ED/G/SA/U CB900 SC09 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB900FC [Type] DK/DM/E/SA CB900 SC09 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB900F2D [Type] IT/SA/U CB900 SC09 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB900F2D [Type] ED CB900 SC09 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB900F2C [Type] E/ED/F/G/SA/U CB900 SC09 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB900F2C [Type] DK/DM CB900 SC01 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB900F2B [Type] E/ED/F/G/SA/U CB900 SC01 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB900F2B [Type] DK/DM CB750FB BOLDOR 2 (BOLDOR) RC04 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB750FB/CB750FBB [Type] K CB750F BOLDOR 2 (Boldor) RC04 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB750FB/CB750FBB [Type] K CB750F RC04 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB750FC/CB750F2C [Type] K CB223S MC40 [OE Part No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB223SA [Type] J/2J/3J CB223S MC40 [OE Part No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB223S8 [Type] J/2J CB125T JC06 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB125TJ/CB125TM/CB125TP/CB125TW CB125T JC06 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB125TF CB1100RD SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RD-II [Type] U CB1100RD SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RD-II [Type] F CB1100RD SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RD-II [Type] E/G/H CB1100RD SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RD-II [Type] DK/SA CB1100RC SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RC-II [Type] U CB1100RC SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RC-II [Type] F CB1100RC SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RC-II [Type] E/G/H CB1100RC SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RC-II [Type] DK CB1100RB SC05 [stock no.] 35340-MA5-671 [model no.] CB1100RB-II [type] F CB1100RB SC05 [stock no.] 35340-MA5-671 [model no.] CB1100RB-II [type] E/G/H CB1100RB SC05 [stock no.] 35340-MA5-671 [model no.] CB1100RB-II [type] DK CB1100RB SC05 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB1100RB-I [Type] U CB1100 SC11 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100FD [Type] U CB1100 SC11 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100FD [Type] SA CB1100 SC11 [stock number] 35340-MA5-671 [model name] CB1100FD [type] F CB1100 SC11 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100FD [Type] ED/G/H/IT CB1100 SC11 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100FD [Type] DK/DM CB1100 SC11 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100FD [Type] CM Africa Twin RD03 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XRV650J NS-1 AC12 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSB50R/NSB50R-II/NSB50R-III [Type] J/2J/3J NS-1 AC12 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSB50P/NSB50P-II [Type] J/2J NS-1 AC12 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSB50M/NSB50M-II [Type] J/2J NSR80 HC06 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSR80P/NSR80R/NSR80V NSR80 HC06 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSR80K/NSR80L/NSR80N NSR80 HC06 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSR80J-II NSR50 AC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSR50H [Type] 43499 NSR250R MC16 [stock number] 35340-MA5-671 [model name] NSR250RG NS50F AC08 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NS50FH/NS50FJ/NS50FJ-II/NS50FK/NS50FK-YA/NS50FK-II/NS50FL
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  [ปริมาณ] 1 ชิ้น.
  [หมายเลขชิ้นส่วน OEM ที่สอดคล้องกัน] 35340-MA5-671

  รายละเอียดคำถาม

  สำหรับรถสกู๊ตเตอร์ HONDA 50cc และรถออฟโรด
  สวิตช์เบรก NTB ผ่านการทดสอบการเปิดใช้งาน 200,000 ครั้ง! นั่นเท่ากับ 10,000 กม. หากคุณเปิดใช้งานหนึ่งครั้งสำหรับทุกๆ 50 เมตรที่ขับเคลื่อน ..

  คำเตือน

  * เฉพาะสำหรับรถดิสก์ด้านหน้า

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  XR50 Motard AD14 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR50M7 [Type] J/2J XR50 Motard AD14 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR50M5 [Type] J/2J XR400 Motard ND08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR4008 [Type] J XR400 Motard ND08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR4005/XR4007 [Type] J/2J XR250 Motard MD30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] XR2506/XR2507 [Type] 2J/5J XR250 Motard MD30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR2503 [Type] 2J / 2J/A / 2J/B / 2J/C / 2J/D / 5J / 5J/A / 5J/B / 5J/C XR250 Motard MD30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR2505 [Type] 2J/5J/YA XR250 MD30 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR250Y [Type] J / J/A XR250 MD30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] XR250S/XR250S-II/XR250T/XR250T-II/XR250V/XR250V-II [Type] J/2J XR250 MD30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR2505/XR2506/XR2507 [Type] J/4J XR250 MD30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR2503 [Type] J / J/A / J/B / J/C / J/D / 4J / 4J/A / 4J/B / 4J/C XR230 Motard MD36 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR2309 [Type] 3J/4J XR230 Motard MD36 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR2308 [Type] 3J XR230 MD36 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR2309 [Type] J/2J XR230 MD36 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XR2308 [Type] J/2J XR230 MD36 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR2305/XR2307 [Type] J/2J XR100 Motard HD13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR100M8 [Type] 3J/4J XR100 Motard HD13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR100M7 [Type] J/2J XR100 Motard HD13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR100M5 [Type] J/2J XR BAJA MD30 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR250IIIY [Type] J / J/A XR BAJA MD30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] XR250IIIS/XR250IIIS-II/XR250IIIT/XR250IIIT-II/XR250IIIV/XR250III-II [Type] J/2J XR BAJA MD30 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XR250III3 [Type] J / J/A / J/B / J/C / J/D XLR250R2 MD16 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] XLR250R2F [Type] F XLR250R MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] XLR250RR/XLR250RR-II/XLR250RR-V/XLR250RR-VI [Type] R/R-2/R-5/R-6 XLR250R MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RP [Type] P XLR250R MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RN [Type] N XLR250R MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RM [Type] M XLR250R MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RL [Type] L XLR250R MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XLR250RK [Type] K XLR250R MD20 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RH [Type] H XLR250R MD16 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RF [Type] F XLR BAJA MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] XLR250RIIIR-II [Type] R-2 XLR BAJA MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RIIIN [Type] R XLR BAJA MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RIIIN [Type] N XLR BAJA MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RIIIM [Type] M XLR BAJA MD22 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] XLR250RIIIL [Type] L XLR BAJA MD22 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XLR250RIIIJ [Type] J VT250 SPADA MC20 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] VT250J VFR400R NC30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] VFR400RIIIN/VFR400RIIIN-II/VFR400RIIIN-III/VFR400RIIIN-IV [Type] J/2J/3J/4J VFR400R NC30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] VFR400RIIIL [Type] J VFR400R NC30 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] VFR400RIIIK/VFR400RIIIK-II [Type] J/2J TRANSALP 600V (Transalp) PD06 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XL600VH [Type] J TLM220R MD23 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] TLM220RP [Type] J/2J TLM220R MD23 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] TLM220RL/TLM220RN [Type] J TLM220R MD23 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] TLM220RJ [Type] J TACT AF51 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SZ50X-J/SZ50X-IIJ/SZ50X-YC [Type] J/2J/YC TACT AF51 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SZ50W-J/SZ50W-IIJ [Type] J/2J TACT AF31 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SZ50T-II [Type] 2J TACT AF31 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SZ50P-II/SZ50R-II [Type] 2J SUPER HAWK-III NC04 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB400DA/CB400DB/CB400DRB [Type] K SUPER HAWK MC03 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB250NB [Type] NB/NRB SUPER HAWK MC03 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB250NA [Type] K STEED PC21 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NV600CK/NV600CL/NV600CN [Type] J STEED PC21 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NV600CJ [Type] J STEED NC26 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] NV400CN-II [Type] 2J STEED NC26 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NV400CN [Type] J STEED NC26 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] NV400CL-II [Type] 2J STEED NC26 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NV400CL [Type] J STEED NC26 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] NV400CK-II [Type] 2J STEED NC26 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NV400CK [Type] J STEED NC26 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NV400CJ-II [Type] 2J STEED NC26 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NV400CJ [Type] J SPACY125 (SPACEY) JF04 【Genuine Part Number】35340-MA5-671 【Model】CHA125S/CHA125W 【Type】J SPACY125 (SPACEY) JF04 【Genuine Part Number】35340-MA5-671 【Model】CHA1254/CHA1255/CHA1257 【Type】J SPACY125 (SPACEY) JF04 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CHA1253 [Type] J SPACY125 (SPACEY) JF04 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CHA1251 [Type] J SL230 MD33 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SL230X [Type] J/2J SL230 MD33 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SL2304 [Type] J SL230 MD33 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SL230V/SL230W [Type] J/2J SL230 MD33 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SL2301 [Type] J/A / J/B SL230 MD33 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SL2301 [Type] J Sh mode (mode) JF51 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] ANC125E [Type] J RVF RC45 [stock number] 35340-MA5-671 [model] RVF400RR [type] J/2J REBEL MC13 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CA250TT [Type] J/2J REBEL MC13 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CA250TR [Type] TR/TR-2 REBEL MC13 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CA250TP [Type] TP/TP-4 REBEL MC13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CA250TN [Type] TN REBEL MC13 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CA250TL [Type] TL/TL-3 REBEL MC13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CA250TJ [Type] TJ/TJ-YC REBEL MC13 [OE Part No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CA250TH [Type] TH/TH-YA/TH-2 REBEL MC13 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CA250TG [Type] TG-YA REBEL MC13 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CA250TF [Type] TF-YA REBEL MC13 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CA250TF [Type] TF PS250 MF09 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] PS2504/PS2505/PS2506 [Type] J NS-1 AC12 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSB50W-III [Type] 3J NS-1 AC12 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSB50V/NSB50V-II [Type] J/2J NS-1 AC12 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSB50S/NSB50S-II/NSB50T/NSB50T-II [Type] J/2J NS250F MC11 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NS250FE/NS250RE/NS250RG [Type] J nighthawk 250 MC26 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NAS250N/NAS250R/NAS250R-II MVX250 MC09 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] MVX250FD Monkey AB22 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] Z50JRJ-2 Monkey AB22 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] Z50JRH MAGNA 50 AC13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] MG50X/MG501/MG503 MAGNA 50 AC13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] MG50S MAGNA 50 AC13 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] MG504/MG505/MG507 Live Dio ZX (Live Dio) AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MM1-V/SK50MM2-V [Type] 5J Live Dio ZX AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MY-V/SK50MY-VYC/SK50MY-YE Special [Type] 5J/5YC/YE Live Dio AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MY-II [Type] 2J Live Dio AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MY [Type] J LEAD90 (Lead) HF05 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH90MP [Type] J/YA LEAD90 (Lead) HF05 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH90MN [Type] K LEAD90 (Lead) HF05 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH90MJ [Type] K LEAD50 (Lead) AF48 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH50W/NH50X [Type] J/2J LEAD50 (Lead) AF48 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH501 [Type] J/2J/3J LEAD50 (Lead) AF20 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH50MP [Type] J LEAD50 (Lead) AF20 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH50MJ/NH50MN [Type] K LEAD100 (Lead) JF06 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH100W/NH100X [Type] J/2J LEAD100 (Lead) JF06 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NH1001 [Type] J/2J/3J LEAD EX (Lead) JF19 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NHX110WHA [Type] J Joker 90 HF09 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SRX90T/SRX90W [Type] J GB500 PC16 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB500F Joker 50 AF42 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SRX50T/SRX50V/SRX50W [Type] J/YA GB400 NC20 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB400F/GB400F-II GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250V/GB250V-II [Type] J/2J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250S [Type] J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250P/GB250P-IV [Type] J/4J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250L-IV [Type] 4J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250L [Type] J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250J [Type] J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250H [Type] J GB250 CLUBMAN MC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] GB250E [Type] J FUSION/FUSION SE (Fusion) MF02 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CN250P/CN250R/CN250R-II/CN250SER-III/CN250SER-IV/CN250SET/CN250SET-II [Type] J/2J/3J/4J FUSION SE MF02 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CN2503/CN2504/CN2505/CN2506 [Type] J/2J/3J/4J/YA/YB/YC/YD/YE/YF/YG/YS/YT FUSION MF02 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CN250L/CN250N [Type] J FUSION MF02 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CN250G/CN250H [Type] J FTR MC34 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] FTR223Y [Type] J/2J FTR YH/A / YJ / YJ/A / YK / YK/A / YL / YL/A / YM / YM/A / YN / YN/A / YP FTR MC34 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] FTR2238 [Type] J FTR MC34 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] FTR2238 [Type] 2J/4J FTR MC34 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] FTR2237 [Type] J FTR MC34 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] FTR2237 [Type] 2J FTR MC34 [OE Part No.] 35340-MA5-671 [Model No.] FTR2235 [Type] 2J/YA/YB FTR MC34 [OE Part Number] 35340-MA5-671 [Model Name] FTR2235 [Type] J FTR MC34 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] FTR2234 [Type] J / J/A / J/B FTR MC34 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] FTR2234 [Type] 2J / 2J/A / 2J/B / YA / YA/A / YA/B / YB / YB/A / YB/B FTR MC34 [OE Part No.] 35340-MA5-671 [Model No.] FTR2233 [Type] J / J/A / J/B FTR MC34 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] FTR2233 [Type] 2J / 2J/A / 2J/B / YA / YA/A / YA/B / YB / YB/A / YB/B FTR MC34 (Genuine Part Number) 35340-MA5-671 [Model Name] FTR2232 [Type] J/2J/Y2/YA/YB/YC/YD/YE/YF/YG/YH/YJ/YK/YL/YM/YN/YP/YR/YS/YT/YU FORZA MF06 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSS250Y/NSS2501/NSS2502/NSS250AY/NSS250A1/NSS250A2/NSS2503/NSS250A3/NSS250C3 [Type] J/3J/4J/YA/YB/YC/YE YS FORESIGHT-EX (Foresight) MF04 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] FES250SE5 [Type] J FORESIGHT SE (Foresight) MF04 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] FES250SEX-J/FES250SEX-IIJ/FES250SE3 [Type] J/2J FORESIGHT MF04 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] FES250W-J/FES250W-IIJ/FES250X-J/FES250X-IIJ [Type] J/2J FORESIGHT MF04 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] FES250V-J/FES250V-IIJ [Type] J/2J DREAM50 AC15 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CB50V Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MW-YD [Type] YD Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MV-YB [Type] YB Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MV-V/SK50MV-YC/SK50MW-V [Type] 5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MS-III/SK50MT-V/SK50MT-YC [Type] 3J/5J/YC Dio ZX (Dio) AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MR-III [Type] 3J Dio ZX (Dio) AF28 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MP-3/SK50MP-4 [Type] 3J/4J Dio ZX (Dio) AF28 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MN-3 [Type] 3J Dio XR BAJA AF28 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MMR-2/SK50MMT-2 [Type] 2J Dio SR (Dio) AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MR-II/SK50MS-II/SK50MT-II [Type] 2J Dio SR (Dio) AF28 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MM-2/SK50MM-YD/SK50MN-2/SK50MP-2 [Type] 2J/YD Dio SR (Dio) AF25 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50ML-IIJ/SK50ML-YG [Type] 2J/YG Dio 110 (Dio) JF31 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSC110WHB/NSC110WHD [Type] J Dio AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MV/SK50MW [Type] J Dio AF35 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] SK50MV-YA [Type] YA CX400 NC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CX400CD CRM250AR MD32 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CRM250ARW/CRM250ARW-II [Type] J/2J CRM250AR MD32 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CRM250ARV [Type] J CD250U MA02 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CD250UJ/CD250UJ-II CB-1 NC27 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB400FK/CB400FK-II/CB400FL/CB400FL-II CBX550F PC04 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] CBX550F2D CBX400F NC07 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CBX400FF CBX400F NC07 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CBX400FC/CBX400F2C CBX125F JC11 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CBX125FP [Type] J CBX125C JC12 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CBX125CP [Type] J CBX125C JC12 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model Name] CBX125CN [Type] J CBX125C JC12 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CBX125CH [Type] K CBX125C JC12 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CBX125CE [Type] K CBR400RR NC23 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CBR400RRK CBR400RR NC23 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CBR400RRJ CBR400R Limited Edition NC23 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CBR400RH-YA CBR400R NC23 [stock number] 35340-MA5-671 [model name] CBR400RG CB900 SC09 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB900FC [Type] ED/F/G/U CB900 SC09 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB900FD [Type] E/ED/G/SA/U CB900 SC09 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB900FC [Type] DK/DM/E/SA CB900 SC09 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB900F2D [Type] IT/SA/U CB900 SC09 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB900F2D [Type] ED CB900 SC09 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB900F2C [Type] E/ED/F/G/SA/U CB900 SC09 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB900F2C [Type] DK/DM CB900 SC01 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB900F2B [Type] E/ED/F/G/SA/U CB900 SC01 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB900F2B [Type] DK/DM CB750FB BOLDOR 2 (BOLDOR) RC04 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB750FB/CB750FBB [Type] K CB750F BOLDOR 2 (Boldor) RC04 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB750FB/CB750FBB [Type] K CB750F RC04 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB750FC/CB750F2C [Type] K CB223S MC40 [OE Part No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB223SA [Type] J/2J/3J CB223S MC40 [OE Part No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB223S8 [Type] J/2J CB125T JC06 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB125TJ/CB125TM/CB125TP/CB125TW CB125T JC06 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB125TF CB1100RD SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RD-II [Type] U CB1100RD SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RD-II [Type] F CB1100RD SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RD-II [Type] E/G/H CB1100RD SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RD-II [Type] DK/SA CB1100RC SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RC-II [Type] U CB1100RC SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RC-II [Type] F CB1100RC SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RC-II [Type] E/G/H CB1100RC SC08 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100RC-II [Type] DK CB1100RB SC05 [stock no.] 35340-MA5-671 [model no.] CB1100RB-II [type] F CB1100RB SC05 [stock no.] 35340-MA5-671 [model no.] CB1100RB-II [type] E/G/H CB1100RB SC05 [stock no.] 35340-MA5-671 [model no.] CB1100RB-II [type] DK CB1100RB SC05 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model No.] CB1100RB-I [Type] U CB1100 SC11 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100FD [Type] U CB1100 SC11 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100FD [Type] SA CB1100 SC11 [stock number] 35340-MA5-671 [model name] CB1100FD [type] F CB1100 SC11 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100FD [Type] ED/G/H/IT CB1100 SC11 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100FD [Type] DK/DM CB1100 SC11 [Stock No.] 35340-MA5-671 [Model] CB1100FD [Type] CM Africa Twin RD03 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] XRV650J NS-1 AC12 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSB50R/NSB50R-II/NSB50R-III [Type] J/2J/3J NS-1 AC12 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSB50P/NSB50P-II [Type] J/2J NS-1 AC12 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSB50M/NSB50M-II [Type] J/2J NSR80 HC06 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSR80P/NSR80R/NSR80V NSR80 HC06 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSR80K/NSR80L/NSR80N NSR80 HC06 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSR80J-II NSR50 AC10 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NSR50H [Type] 43499 NSR250R MC16 [stock number] 35340-MA5-671 [model name] NSR250RG NS50F AC08 [Genuine part number] 35340-MA5-671 [Model name] NS50FH/NS50FJ/NS50FJ-II/NS50FK/NS50FK-YA/NS50FK-II/NS50FL
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  4.1

  / 5

  (15 ทบทวน)

  5

  7

  3

  0

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  Purchased as Repair Parts Stock

  17 Jul 2022
  5.0
  I bought it as Repair Parts stock. stop switch is suddenly ruined, so I stock it. ดูรายละเอียด
  ฉันซื้อมันเป็นสต็อกอะไหล่ซ่อม สวิตซ์หยุดกะทันหัน เลยเก็บไว้ ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  It's okay, I think.

  21 Nov 2020
  4.0
  Has the stop-lamp light been unstable lately? I checked to see what it was, and I suspect it's the Switch or Wiring area of the front brake.
  It seems that there is no problem in the energization of the wiring, is it made by OEM Alps Electric? I ordered it to see how it works because the Switch of
  The next day it arrived, I was surprised, when I replaced it, the problem was solved at once.
  The difference between the OEMSpec. and the OEMSpec. is that the parts around the terminals and near the terminals do not seem to be waterproofed.

  If it is used as it is and there is a problem, it will be disassembled, and the contact point and the energizing part will be cleaned, and I think that Maintenance will be done.

  When energizing and investigating this time, when lighting is unstable, first of all, it may be the best to suspect Switch, when it is Single Body without installing Switch, it lights without a problem, but when I operate it after it is installed and fixed, it does not light, it blinked and became unstable.
  Later, I disassembled the OEM, but it seems to be a distortion of the contact point or inaccuracy, and it depends on a slight angle of Lever to energize or contact failure.
  The original installed OEMSwitch is not reusable for safety reasons.

  I have experience with malfunction from dirt and degradation carbonization of contacts, but it is the first time that contact failure occurs from a slight distortion of Case or current-carrying parts.
  It often revives when I polish the contact points and the energized parts and put them back together again, but it is a part that needs to be operated reliably.
  ดูรายละเอียด
  ช่วงนี้ไฟหยุดรถไม่เสถียรหรือไม่? ฉันตรวจสอบเพื่อดูว่ามันคืออะไร และสงสัยว่าเป็นบริเวณสวิตช์หรือสายไฟของเบรกหน้า
  ดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาในการเติมพลังของสายไฟ ผลิตโดย OEM Alps Electric หรือไม่? ฉันสั่งให้ดูว่ามันทำงานอย่างไรเพราะสวิตช์ของ
  วันรุ่งขึ้นมันมาถึงฉันรู้สึกประหลาดใจเมื่อเปลี่ยนมันปัญหาได้รับการแก้ไขทันที
  ความแตกต่างระหว่าง OEMSpec และ OEMSpec. คือว่าชิ้นส่วนรอบๆ เทอร์มินัลและใกล้กับเทอร์มินัลดูเหมือนจะไม่กันน้ำ

  ถ้าใช้งานตามเดิมแล้วมีปัญหาจะทำการถอดประกอบและทำความสะอาดจุดสัมผัสและส่วนจ่ายไฟและผมคิดว่าการบำรุงรักษาจะเสร็จสิ้น

  เวลาเติมพลังและสำรวจครั้งนี้เมื่อแสงไม่เสถียรอย่างแรกเลยน่าจะดีที่สุดที่จะสงสัยว่า Switch เมื่อเป็น Single Body โดยไม่ต้องติดตั้ง Switch จะสว่างโดยไม่มีปัญหา แต่เมื่อใช้งานหลังจากติดตั้งแล้วและ แก้ไขแล้ว ไฟไม่ติด กระพริบและไม่เสถียร
  ต่อมา ฉันถอดชิ้นส่วน OEM แต่ดูเหมือนว่าจะบิดเบือนจุดสัมผัสหรือความไม่ถูกต้อง และขึ้นอยู่กับมุมเล็กน้อยของ Lever ในการรวมพลังงานหรือการสัมผัสล้มเหลว
  OEMSwitch เดิมที่ติดตั้งไว้นั้นไม่สามารถใช้ซ้ำได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

  ฉันมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานผิดปกติจากสิ่งสกปรกและการเสื่อมสภาพของหน้าสัมผัสของหน้าสัมผัส แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ความล้มเหลวในการสัมผัสเกิดจากการบิดเบือนเล็กน้อยของเคสหรือชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า
  มันมักจะฟื้นขึ้นมาเมื่อฉันขัดจุดสัมผัสและชิ้นส่วนที่มีพลังงานแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง แต่เป็นส่วนที่ต้องดำเนินการอย่างน่าเชื่อถือ
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Not good

  20 Aug 2020
  3.0
  It stopped working about a month after the replacement.
  Phenomenon:Stop-lamp is still on even if you don't hold Lever.
  It seems to have developed a sticking inside. Lubrication did not improve it.
  Well, I've been storing it outdoors with a Cover, and I've been hit by rain a few times …
  ดูรายละเอียด
  มันหยุดทำงานประมาณหนึ่งเดือนหลังจากการเปลี่ยน
  ปรากฏการณ์:ไฟหยุดยังคงเปิดอยู่แม้ว่าคุณจะไม่ได้กดคันโยก
  ดูเหมือนว่าจะมีการเกาะติดภายใน การหล่อลื่นไม่ได้ปรับปรุง
  คือ ฉันเก็บมันไว้กลางแจ้งพร้อมที่กำบัง และฉันก็โดนฝนมาสองสามครั้งแล้ว …
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Ordinary Switch

  04 Aug 2020
  4.0
  It was broken before I knew it, so I replaced it. Normal Switch with nothing of note at all, thank goodness it's inexpensive, nothing to write 60 words on. Normal. ดูรายละเอียด
  มันพังก่อนที่ฉันจะรู้ตัว ฉันก็เลยเปลี่ยนมัน Normal Switch ที่ไม่มีอะไรต้องบันทึกเลย ขอบคุณพระเจ้าที่ราคาไม่แพง ไม่มีอะไรจะเขียนถึง 60 คำ ปกติ. ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  OEMParts same etc

  10 Jun 2020
  4.0
  After 20 years, the Brake switch has been extremely malfunctioning and seems to have reached its limits, a few years ago It was repaired in sections, but the contact point also deteriorated I gave up on the repair
  This time I tried to change from OEM parts to the same etc. parts for the first time, but there was no problem in installation and operation I think it's almost the same as OEM, it's not obvious from the look of it, and the contents and cases are not different from OEM You can expect the durability of the OEM same
  The price is also less expensive than OEM, and the parts are very complicated to disassemble and repair These parts are very useful and helpful in cases where there is a need to have the car inspected and serviced Savior PartsManufacturer
  In addition, you can use CokingSeal agent near the case matching surface for moisture-proof measures Treatment
  ดูรายละเอียด
  20 ปีผ่านไป สวิตซ์เบรกทำงานผิดปกติอย่างมาก และดูเหมือนว่าจะถึงขีดจำกัดแล้ว เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา มันถูกซ่อมแซมในส่วนต่างๆ แต่จุดสัมผัสก็เสื่อมลงเช่นกัน ฉันเลิกซ่อม
  ครั้งนี้ผมลองเปลี่ยนจากอะไหล่ OEM เป็นชิ้นส่วนเดิม ฯลฯ เป็นครั้งแรก แต่ไม่มีปัญหาในการติดตั้งและใช้งาน ผมว่ามันเกือบจะเหมือนกับ OEM เลย ดูจากรูปลักษณ์และเนื้อหาไม่ชัดเจน และเคสก็ไม่ต่างจาก OEM นะครับ ทนทานของ OEM ได้เหมือนกัน
  ราคาก็ถูกกว่า OEM ด้วย และชิ้นส่วนต่างๆ ซับซ้อนมากในการถอดประกอบและซ่อมแซม ชิ้นส่วนเหล่านี้มีประโยชน์มากและมีประโยชน์ในกรณีที่จำเป็นต้องให้รถตรวจสอบและให้บริการ Savior PartsManufacturer
  นอกจากนี้ คุณสามารถใช้สาร CokingSeal ใกล้พื้นผิวที่เข้าชุดกันของเคสสำหรับมาตรการป้องกันความชื้น การรักษา
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า