มือเบรก 2

 • รหัสสินค้า: 07-15D2B

  ฿407

  คะแนนวีไบค์: +8 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  TACT 96 Stand Up SZ50T (J) TACT 96 S Stand Up SZ50T (J) TACT 96 Stand Up SZ50T (3J) TACT 96 S Stand Up SZ50T (3J) LEAD 50 82-84 Super DX(NH50MC|MDD|SSD|MDC|MDE) DJ-1 85-86 SE50MF(No.1250810-) BENLY 50 SP 96-99 (CD50SW) BENLY 50 SP 96-99 (CD50SV) LITTLE CUB 97 (C50X-4518777) LITTLE CUB 97 (C50W-4518777) LITTLE CUB 97 (C50LV-4518777) LITTLE CUB 97 (C50LMX-4518777) LIVE DIO 94-96 (SK50MS) LIVE DIO 94-96 (SK50MT) LEAD 50 82-84 (NH50MC|MDD|SSD|MDC|MDE) LIVE DIO 94-96 (SK50MR) MONKEY BAJA 91-93 (Z50JP) MONKEY BAJA 91-93 (Z50JM) MONKEY BAJA 91-93 (Z50JN) MONKEY 99-00 (Z50J Z-2) MONKEY 99-00 (Z50J Z-2L) MONKEY 99 (Z50J Z-1) MONKEY 99 (Z50J Z-1L) MONKEY 99-00 (Z50J Y-YC) MONKEY 82 (Z50JC-4) MONKEY 88|92-95 (Z50JJ7|7S|JN-7J|JS|JV-YB) MONKEY 81 (Z50JB1) MONKEY 81 (Z50JB-LA) MONKEY 78-80 (2LJC5) MONKEY 78-80 (Z50JZ2) BENLY50CD90 98 (A|H|N|P|S|W) (No.1200001-) MONKEY 74-87 (Z50J|J1|JF-7|Z-1|JC4) BENLY50CD90 98 (A|H|N|P|S|W) (No.1104315-) BENLY50CD90 80-96 (A|H|N|P|S|W) (No.1200001-) BENLY50CD90 80-96 (A|H|N|P|S|W) (No.1104315-) BENLY50CD50 99 (CD50X) BENLY90 S (CD90W) BENLY50CD50 86-99 F (|H|N|P|S|W) (No.1609355-) BENLY90 S (CD90T) BENLY90 S (CD90S) BENLY50S 96-99 (CD50SV) BENLY50S 96-99 (CD50SW) BROAD 94 (SCX50S) BROAD 90 94 (SCX90S) BENLY50S 96-99 (CD50ST) DIO FIT 97-99 (SK50X) DIO FIT 97-99 (SK50W) DIO CHESTA 94-98 (SK50MR|MS|MS4|MT|MW4) DIO FIT 97-99 (SK50V) DIO (2Cycle) 96-97 (SK50MT) (-No.2466450) DAX 79-81|95 (ST50S) ZOOK 90 (MS50L) ZOOMER 01 (NPS501) SPACY80 82-84 (CH80MSC2) SPACY80 82-84 (CH80MSC1) SPACY50 84 (CH50MSE) SUPER CUB70 (C70CMD|td) ) SUPER CUB 90 90 (C90CD) SUPER CUB 90 90 (C90CM) SUPER CUB 50 82-87 (C50CD) SUPER CUB 50 82-87 (C50CM) SUPER CUB 50 82-87 (C50CS) SUPER CUB 50 82-87 (C50CB) GIORNO CREA 99-01 (CHX51) APE 100 02 (ZX100 2) APE 50 01-05 (XZ501) CABINA 94 (SCX50R) CABINA 94 (SCX50R2) CABINA 90 94 (SCX90R) CREA SCOOPY 00 (CHF501) CREA SCOOPY 00 i (CHF501) GORILLA 78-84 (Z50JZ3|3L|JB3|JC6|JBLB) GORILLA 85-87 (Z50J F-6) (No.1626258-) GORILLA 88-98 (Z50JJ-6) GORILLA 88-98 (Z50JJ-6S) GORILLA 88-98 (Z50JW) CHALY 50 92-93|96 (CF50N) CHALY 50 92-93|96 (CF50P) CHALY 50 92-93|96 (CF50S) CHALY 50 92-93|96 (CF50V) GYROX 89-00 (NJ50MDF|L|N|P|R|Y|F) JAZZ 86-95 (CA50G|LG|H-2|J|J-2|N|P|S|V) JULIO (NTS50W) (-No.1016128) JULIO (NTS50YB) (-No.1016128) GIORCUB 92-97 (SN50N|R|S|T|V|W|X) GIORCUB 99-00 (SNC50X) GIORCUB 99-00 (SNC51) GIORNO CREA 99-01 (CHX50X) GIORNO CREA 99-01 (CHX50Y) XR50R (for competition) (XR52) XR50R (for competition) (XR51) XR50R (for competition) (XR50Y) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX51) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX50Y) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX50X) BENLY 50 SP 96-99 (CD50SX) BENLY 50 SP 96-99 (CD50ST) DJ-1 87 R(6ps) SE50MSH DJ-1 85-86 SE50MF(No.1250810-) DJ-1 87 R(6ps) SE50MSH Ape 100 02 (ZX100 2) Ape 50 01-05 (XZ501) cabina 94 (SCX50R) cabina 94 (SCX50R2) Cabina 90 94 (SCX90R) clair-scoopy 00 (CHF501) clair-scoopy 00 i (CHF501) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 78-84 (Z50JZ3|3L|JB3|JC6|JBLB) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 85-87 (Z50J F-6) (No.1626258-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88-98 (Z50JJ-6) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88-98 (Z50JJ-6S) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88-98 (Z50JW) Shirley 50. 92-93|96 (CF50N) Shirley 50. 92-93|96 (CF50P) Shirley 50. 92-93|96 (CF50S) Shirley 50. 92-93|96 (CF50V) gyro X 89-00 (NJ50MDF|L|N|P|R|Y|F) jazz 86-95 (CA50G|LG|H-2|J|J-2|N|P|S|V) Julio. (NTS50W) (-No.1016128) Julio. (NTS50YB) (-No.1016128) jolqab 92-97 (SN50N|R|S|T|V|W|X) jolqab 99-00 (SNC50X) jolqab 99-00 (SNC51) Journo Clare 99-01 (CHX50X) Journo Clare 99-01 (CHX50Y) Journo Clare 99-01 (CHX51) Super Cub 50 82-87 (C50CB) Super Cub 50 82-87 (C50CD) Super Cub 50 82-87 (C50CM) Super Cub 50 82-87 (C50CS) Super Cub 70 (C70CMD|td) ) Super Cub 90 90 (C90CD) Super Cub 90 90 (C90CM) Spacey 50 84 (CH50MSE) Spacey 80 82-84 (CH80MSC1) Spacey 80 82-84 (CH80MSC2) zug 90 (MS50L) zuma 01 (NPS501) baton 96 S Stand-up SZ50T (3J) baton 96 S Stand-up SZ50T (J) baton 96 Stand-up SZ50T (3J) baton 96 Stand-up SZ50T (J) dachshund 79-81|95 (ST50S) Dio (2 Cycles) 96-97 (SK50MT) (-No.2466450) diocesan 94-98 (SK50MR|MS|MS4|MT|MW4) Diofit 97-99 (SK50V) Diofit 97-99 (SK50W) Diofit 97-99 (SK50X) broadcloth 94 (SCX50S) Broad90 94 (SCX90S) Benry 50S 96-99 (CD50ST) Benry 50S 96-99 (CD50SV) Benry 50S 96-99 (CD50SW) Benry 90S (CD90S) Benry 90S (CD90T) Benry 90S (CD90W) BENRY CD50 86-99 F (|H|N|P|S|W) (No.1609355-) BENRY CD50 99 (CD50X) Benly CD90 80-96 (A|H|N|P|S|W) (No.1104315-) Benly CD90 80-96 (A|H|N|P|S|W) (No.1200001-) Benly CD90 98 (A|H|N|P|S|W) (No.1104315-) Benly CD90 98 (A|H|N|P|S|W) (No.1200001-) monkey 74-87 (Z50J|J1|JF-7|Z-1|JC4) monkey 78-80 (2LJC5) monkey 78-80 (Z50JZ2) monkey 81 (Z50JB-LA) monkey 81 (Z50JB1) monkey 82 (Z50JC-4) monkey 88|92-95 (Z50JJ7|7S|JN-7J|JS|JV-YB) monkey 99 (Z50J Z-1) monkey 99 (Z50J Z-1L) monkey 99-00 (Z50J Y-YC) monkey 99-00 (Z50J Z-2) monkey 99-00 (Z50J Z-2L) Monkey BAJA 91-93 (Z50JM) Monkey BAJA 91-93 (Z50JN) Monkey BAJA 91-93 (Z50JP) livudio 94-96 (SK50MR) livudio 94-96 (SK50MS) livudio 94-96 (SK50MT) Lead 50 82-84 (NH50MC|MDD|SSD|MDC|MDE) little cub 97 (c50lmx-4518777) little cub 97 (c50lv-4518777) little cub 97 (c50w-4518777) little cub 97 (c50x-4518777) BENLY 50 SP 96-99 (CD50ST) BENLY] 50 SP 96-99 (CD50SV) BENLY] 50 SP 96-99 (CD50SW) BENLY [BENLY] 50 SP 96-99 (CD50SX) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX50X) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX50Y) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX51) BENLY 50 SP 96-99 (CD50ST) BENLY] 50 SP 96-99 (CD50SV) BENLY] 50 SP 96-99 (CD50SW) BENLY [BENLY] 50 SP 96-99 (CD50SX) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX50X) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX50Y) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX51)
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  คำอธิบาย

  * คันโยกบางรุ่นอาจใช้ไม่ได้กับบางรุ่นและข้อมูลจำเพาะดังนั้นโปรดตรวจสอบรูปทรงคันโยกก่อนใช้งาน ..

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  TACT 96 Stand Up SZ50T (J) TACT 96 S Stand Up SZ50T (J) TACT 96 Stand Up SZ50T (3J) TACT 96 S Stand Up SZ50T (3J) LEAD 50 82-84 Super DX(NH50MC|MDD|SSD|MDC|MDE) DJ-1 85-86 SE50MF(No.1250810-) BENLY 50 SP 96-99 (CD50SW) BENLY 50 SP 96-99 (CD50SV) LITTLE CUB 97 (C50X-4518777) LITTLE CUB 97 (C50W-4518777) LITTLE CUB 97 (C50LV-4518777) LITTLE CUB 97 (C50LMX-4518777) LIVE DIO 94-96 (SK50MS) LIVE DIO 94-96 (SK50MT) LEAD 50 82-84 (NH50MC|MDD|SSD|MDC|MDE) LIVE DIO 94-96 (SK50MR) MONKEY BAJA 91-93 (Z50JP) MONKEY BAJA 91-93 (Z50JM) MONKEY BAJA 91-93 (Z50JN) MONKEY 99-00 (Z50J Z-2) MONKEY 99-00 (Z50J Z-2L) MONKEY 99 (Z50J Z-1) MONKEY 99 (Z50J Z-1L) MONKEY 99-00 (Z50J Y-YC) MONKEY 82 (Z50JC-4) MONKEY 88|92-95 (Z50JJ7|7S|JN-7J|JS|JV-YB) MONKEY 81 (Z50JB1) MONKEY 81 (Z50JB-LA) MONKEY 78-80 (2LJC5) MONKEY 78-80 (Z50JZ2) BENLY50CD90 98 (A|H|N|P|S|W) (No.1200001-) MONKEY 74-87 (Z50J|J1|JF-7|Z-1|JC4) BENLY50CD90 98 (A|H|N|P|S|W) (No.1104315-) BENLY50CD90 80-96 (A|H|N|P|S|W) (No.1200001-) BENLY50CD90 80-96 (A|H|N|P|S|W) (No.1104315-) BENLY50CD50 99 (CD50X) BENLY90 S (CD90W) BENLY50CD50 86-99 F (|H|N|P|S|W) (No.1609355-) BENLY90 S (CD90T) BENLY90 S (CD90S) BENLY50S 96-99 (CD50SV) BENLY50S 96-99 (CD50SW) BROAD 94 (SCX50S) BROAD 90 94 (SCX90S) BENLY50S 96-99 (CD50ST) DIO FIT 97-99 (SK50X) DIO FIT 97-99 (SK50W) DIO CHESTA 94-98 (SK50MR|MS|MS4|MT|MW4) DIO FIT 97-99 (SK50V) DIO (2Cycle) 96-97 (SK50MT) (-No.2466450) DAX 79-81|95 (ST50S) ZOOK 90 (MS50L) ZOOMER 01 (NPS501) SPACY80 82-84 (CH80MSC2) SPACY80 82-84 (CH80MSC1) SPACY50 84 (CH50MSE) SUPER CUB70 (C70CMD|td) ) SUPER CUB 90 90 (C90CD) SUPER CUB 90 90 (C90CM) SUPER CUB 50 82-87 (C50CD) SUPER CUB 50 82-87 (C50CM) SUPER CUB 50 82-87 (C50CS) SUPER CUB 50 82-87 (C50CB) GIORNO CREA 99-01 (CHX51) APE 100 02 (ZX100 2) APE 50 01-05 (XZ501) CABINA 94 (SCX50R) CABINA 94 (SCX50R2) CABINA 90 94 (SCX90R) CREA SCOOPY 00 (CHF501) CREA SCOOPY 00 i (CHF501) GORILLA 78-84 (Z50JZ3|3L|JB3|JC6|JBLB) GORILLA 85-87 (Z50J F-6) (No.1626258-) GORILLA 88-98 (Z50JJ-6) GORILLA 88-98 (Z50JJ-6S) GORILLA 88-98 (Z50JW) CHALY 50 92-93|96 (CF50N) CHALY 50 92-93|96 (CF50P) CHALY 50 92-93|96 (CF50S) CHALY 50 92-93|96 (CF50V) GYROX 89-00 (NJ50MDF|L|N|P|R|Y|F) JAZZ 86-95 (CA50G|LG|H-2|J|J-2|N|P|S|V) JULIO (NTS50W) (-No.1016128) JULIO (NTS50YB) (-No.1016128) GIORCUB 92-97 (SN50N|R|S|T|V|W|X) GIORCUB 99-00 (SNC50X) GIORCUB 99-00 (SNC51) GIORNO CREA 99-01 (CHX50X) GIORNO CREA 99-01 (CHX50Y) XR50R (for competition) (XR52) XR50R (for competition) (XR51) XR50R (for competition) (XR50Y) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX51) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX50Y) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX50X) BENLY 50 SP 96-99 (CD50SX) BENLY 50 SP 96-99 (CD50ST) DJ-1 87 R(6ps) SE50MSH DJ-1 85-86 SE50MF(No.1250810-) DJ-1 87 R(6ps) SE50MSH Ape 100 02 (ZX100 2) Ape 50 01-05 (XZ501) cabina 94 (SCX50R) cabina 94 (SCX50R2) Cabina 90 94 (SCX90R) clair-scoopy 00 (CHF501) clair-scoopy 00 i (CHF501) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 78-84 (Z50JZ3|3L|JB3|JC6|JBLB) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 85-87 (Z50J F-6) (No.1626258-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88-98 (Z50JJ-6) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88-98 (Z50JJ-6S) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88-98 (Z50JW) Shirley 50. 92-93|96 (CF50N) Shirley 50. 92-93|96 (CF50P) Shirley 50. 92-93|96 (CF50S) Shirley 50. 92-93|96 (CF50V) gyro X 89-00 (NJ50MDF|L|N|P|R|Y|F) jazz 86-95 (CA50G|LG|H-2|J|J-2|N|P|S|V) Julio. (NTS50W) (-No.1016128) Julio. (NTS50YB) (-No.1016128) jolqab 92-97 (SN50N|R|S|T|V|W|X) jolqab 99-00 (SNC50X) jolqab 99-00 (SNC51) Journo Clare 99-01 (CHX50X) Journo Clare 99-01 (CHX50Y) Journo Clare 99-01 (CHX51) Super Cub 50 82-87 (C50CB) Super Cub 50 82-87 (C50CD) Super Cub 50 82-87 (C50CM) Super Cub 50 82-87 (C50CS) Super Cub 70 (C70CMD|td) ) Super Cub 90 90 (C90CD) Super Cub 90 90 (C90CM) Spacey 50 84 (CH50MSE) Spacey 80 82-84 (CH80MSC1) Spacey 80 82-84 (CH80MSC2) zug 90 (MS50L) zuma 01 (NPS501) baton 96 S Stand-up SZ50T (3J) baton 96 S Stand-up SZ50T (J) baton 96 Stand-up SZ50T (3J) baton 96 Stand-up SZ50T (J) dachshund 79-81|95 (ST50S) Dio (2 Cycles) 96-97 (SK50MT) (-No.2466450) diocesan 94-98 (SK50MR|MS|MS4|MT|MW4) Diofit 97-99 (SK50V) Diofit 97-99 (SK50W) Diofit 97-99 (SK50X) broadcloth 94 (SCX50S) Broad90 94 (SCX90S) Benry 50S 96-99 (CD50ST) Benry 50S 96-99 (CD50SV) Benry 50S 96-99 (CD50SW) Benry 90S (CD90S) Benry 90S (CD90T) Benry 90S (CD90W) BENRY CD50 86-99 F (|H|N|P|S|W) (No.1609355-) BENRY CD50 99 (CD50X) Benly CD90 80-96 (A|H|N|P|S|W) (No.1104315-) Benly CD90 80-96 (A|H|N|P|S|W) (No.1200001-) Benly CD90 98 (A|H|N|P|S|W) (No.1104315-) Benly CD90 98 (A|H|N|P|S|W) (No.1200001-) monkey 74-87 (Z50J|J1|JF-7|Z-1|JC4) monkey 78-80 (2LJC5) monkey 78-80 (Z50JZ2) monkey 81 (Z50JB-LA) monkey 81 (Z50JB1) monkey 82 (Z50JC-4) monkey 88|92-95 (Z50JJ7|7S|JN-7J|JS|JV-YB) monkey 99 (Z50J Z-1) monkey 99 (Z50J Z-1L) monkey 99-00 (Z50J Y-YC) monkey 99-00 (Z50J Z-2) monkey 99-00 (Z50J Z-2L) Monkey BAJA 91-93 (Z50JM) Monkey BAJA 91-93 (Z50JN) Monkey BAJA 91-93 (Z50JP) livudio 94-96 (SK50MR) livudio 94-96 (SK50MS) livudio 94-96 (SK50MT) Lead 50 82-84 (NH50MC|MDD|SSD|MDC|MDE) little cub 97 (c50lmx-4518777) little cub 97 (c50lv-4518777) little cub 97 (c50w-4518777) little cub 97 (c50x-4518777) BENLY 50 SP 96-99 (CD50ST) BENLY] 50 SP 96-99 (CD50SV) BENLY] 50 SP 96-99 (CD50SW) BENLY [BENLY] 50 SP 96-99 (CD50SX) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX50X) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX50Y) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX51) BENLY 50 SP 96-99 (CD50ST) BENLY] 50 SP 96-99 (CD50SV) BENLY] 50 SP 96-99 (CD50SW) BENLY [BENLY] 50 SP 96-99 (CD50SX) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX50X) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX50Y) GIORNO CREA DX 99-01 (CHX51)
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  3.5

  / 5

  (2 ทบทวน)

  0

  1

  1

  0

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  Unlike the cheap article of Hilo Chee who bought it before, it can use. Since form is also solid so so, I think that it is good. It will be NTB if the direction of NTB buys relief with that which also says structure.

  08 Jun 2013
  3.0
  Unlike the cheap article of Hilo Chee who bought it before, it can use. Since form is also solid so so, I think that it is good. It will be NTB if the direction of NTB buys relief with that which also says structure. ดูรายละเอียด
  ต่างจากบทความราคาถูกของ Hilo Chee ที่ซื้อมาก่อนก็ใช้ได้ เนื่องจากฟอร์มยังแข็งอยู่ เลยคิดว่าดี มันจะเป็น NTB ถ้าทิศทางของ NTB ซื้อการบรรเทาทุกข์ด้วยสิ่งที่บอกว่าโครงสร้างด้วย ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Since it was cheaper than the original manufacturer's product to the [Webike-monitor] ape, it was used for it.
  The pure twist is also Short, and since the place to which a finger is applied is even, it becomes easy to apply brakes.

  21 Dec 2011
  4.0
  Since it was cheaper than the original manufacturer's product to the [Webike-monitor] ape, it was used for it.
  The pure twist is also Short, and since the place to which a finger is applied is even, it becomes easy to apply brakes.
  ดูรายละเอียด
  เนื่องจากมีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตดั้งเดิมเมื่อเทียบกับลิง [Webike-monitor] จึงถูกนำมาใช้เพื่อสิ่งนี้
  การบิดที่บริสุทธิ์นั้นสั้นเช่นกัน และเนื่องจากตำแหน่งที่ใช้นิ้วเท่ากัน มันจึงง่ายต่อการใช้เบรก
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด