สายไฟเมนหลัก

 • รหัสสินค้า: 60377

  ฿1,979

  คะแนนวีไบค์: +20 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  CB1100 10 Type 1 [SC65] [Frame No.] SC65-1000001-1099991 CB1100 10 Type 2 [SC65] [Frame No.] SC65-1000001-1099991 CB1100 12-21 Frame No.] SC65-1200001 or later CB1100 14 Frame No.] SC65-1300001 or later CB1100 15-21 Frame No.] SC65-1400001 or later CB1300 Superfor 00 Frame No.] SC40-1060001 or later CB1300 Superfor 01 Frame No.] SC40-1070001 or later CB1300 Superfor 03 [Frame No.] SC54-1000001 to 1099999 CB1300 Superfor 04 [Frame No.] SC54-1100001 to 1199999 CB1300 Superfor 05 Frame No.] SC54-1200001 or later CB1300 Superfor 06 [Frame No.] SC54-1300001 to 1399999 CB1300 Superfor 06 Frame No.] SC54-1400001 or later CB1300 Superfor 07 Frame No.] SC54-1400001 or later CB1300 Superfor 08 [Frame No.] SC54-1500001 to 1519999 CB1300 Superfor 09 Frame No.] SC54-1600001 or later CB1300 Superfor 10 Frame No.] SC54-1700001 or later CB1300 Superfor 11 Frame No.] SC54-1800001 or later CB1300 Superfor 98 Frame No.] SC40-1000001 or later CB1300 Superfor 99 Frame No.] SC40-1050001 or later CB1300 Superbordor 05 Frame No.] SC54-1200001 or later CB1300 Superbordor 06 [Frame No.] SC54-1300001 to 1399999 CB1300 Superbordor 06-21 Frame No.] SC54-1400001 or later CB1300 Superbordor 08 [Frame No.] SC54-1500001 to 1519999 CB1300 Superbordor 09 Frame No.] SC54-1600001 or later CB1300 Superbordor 10-21 Frame No.] SC54-1700001 or later CB1300 Superbordor 11-21 Frame No.] SC54-1800001 or later CB400 Superfor 00 [Frame No.] NC39-1010001 to 1019999 CB400 Superfor 01 [Frame No.] NC39-1020001 to 1029999 CB400 Superfor 02 [Frame No.] NC39-1030001 to 1039999 CB400 Superfor 03 [Frame No.] NC39-1040001 to 1049999 CB400 Superfor 04 [Frame No.] NC39-1050001 to 1099999 CB400 Superfor 05-21 Frame No.] NC39-1100001 or later CB400 Superfor 06 [Frame No.] NC39-1200001 to 1299999 CB400 Superfor 07 [Frame No.] NC39-1300001 to 1399999 CB400 Superfor 08-21 ABS [Frame No.] NC42-1000001 or later CB400 Superfor 08-21 Frame No.] NC42-1000001 or later CB400 Superfor 09-21 ABS [Frame No.] NC42-1100001 to 1199999 CB400 Superfor 09-21 [Frame No.] NC42-1100001 to 1199999 CB400 Superfor 10-21 ABS [Frame No.] NC42-1200001 or later CB400 Superfor 10-21 Frame No.] NC42-1200001 or later CB400 Superfor 11-21 ABS [Frame No.] NC42-1300001 to 1399999 CB400 Superfor 11-21 [Frame No.] NC42-1300001 to 1399999 CB400 Superfor 12-21 ABS [Frame No.] NC42-1400001 or later CB400 Superfor 12-21 Frame No.] NC42-1400001 or later CB400 Superfor 13-21 SE [Frame No.] NC42-1500001 or later CB400 Superfor 14-21 Frame No.] NC42-1600001 or later CB400 Superfor 15-21 SE ABS [Frame No.] NC42-1700001 or later CB400 Superfor 99 [Frame No.] NC39-1000001 to 1007220 CB400 Super Boldor 05 Frame No.] NC39-1100001 or later CB400 Super Boldor 06 [Frame No.] NC39-1200001 to 1299999 CB400 Super Boldor 08 ABS [Frame No.] NC42-1000001 or later CB400 Super Boldor 08 Frame No.] NC42-1000001 or later CB400 Super Boldor 09-21 ABS [Frame No.] NC42-1100001 to 1199999 CB400 Super Boldor 09-21 [Frame No.] NC42-1100001 to 1199999 CB400 Super Boldor 10-21 ABS [Frame No.] NC42-1200001 or later CB400 Super Boldor 10-21 Frame No.] NC42-1200001 or later CB400 Super Boldor 11-21 ABS [Frame No.] NC42-1300001 to 1399999 CB400 Super Boldor 11-21 [Frame No.] NC42-1300001 to 1399999 CB400 Super Boldor 12-21 ABS [Frame No.] NC42-1400001 or later CB400 Super Boldor 12-21 Frame No.] NC42-1400001 or later CBR250R (2011-) 11 [Frame No.] MC41-1000001 to 1099999 CBR250R (2011-) 12 Frame No.] MC41-1200001 or later CBR900RR Fireblade 92 [Frame No.] SC28-2000046 to 2009715 CBR900RR Fireblade 93 [Frame No.] SC28-2100527 to 2108767 CBR900RR Fireblade 94 [Frame No.] SC28-2250260 or later CBR900RR Fireblade 95 [Frame No.] SC28-2350001 or later CBR900RR Fireblade 96 [Frame No.] SC33A*TM000001 or later CBR900RR Fireblade 98 Frame No.] SC33A*WM200014 or later CBR900RR Fireblade 99 [Frame No.] SC33A*XM300001 or later ST1300 Pan European 02 ST1300 Pan European 03 VFR800 00 RC46 [Frame No.] RC46-1050001 or later VFR800 01 RC46 [Frame No.] RC46-1100001 or later VFR800 02 RC46 [Frame No.] RC46-1150001 to 1299999 VFR800 03 RC46 [Frame No.] RC46-1150001 to 1299999 VFR800 04 RC46 [Frame No.] RC46-1300001 to 1399999 VFR800 05 RC46 [Frame No.] RC46-1400001 to 1499999 VFR800 98 RC46 [Frame No.] RC46-1000001 or later VTX1800 01 SC46 [Frame No.] SC46-1000001 or later VTX1800 02 SC46 [Frame No.] SC46-1000001 or later X11 99 SC42 [Frame No.] SC42-1000001 or later X4 00 X4 00 [Frame No.] SC38-1210001 or later X4 97 Frame No.] SC38-1000001 or later X4 98 Frame No.] SC38-1100001 or later X4 99 Frame No.] SC38-1200001 or later Hornet 900 01 CB900 [Frame No.】SC48-1000001 or later
  แสดงเพิ่มเติม
  KAWASAKI
  1400GTR 08 [Frame No.] ZGT40A-005001 to 019000 1400GTR 09 Frame No.] ZGT40A-019001 or later W800 11 [Frame No.] EJ800A-000001 to 004232 W800 12 [Frame No.] EJ800A-008001 to 015000 W800 13 Frame No.] EJ800A-015001 or later W800 14 Frame No.] EJ800A-018001 or later ZRX1100 00 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-033001 or later ZRX1100 97 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-000001-0100000 ZRX1100 98 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-010001 to 020000 ZRX1100 99 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-020001 to 033000 ZRX1100II 00 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-033001 or later ZRX1100II 97 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-000001-0100000 ZRX1100II 98 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-010001 to 020000 ZRX1100II 99 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-020001 to 033000 ZRX1200R 01 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-000001 to 015000 ZRX1200R 02 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-015001 to 025000 ZRX1200R 03 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-025001 or later ZRX1200R 04 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-035001 to 039000 ZRX1200R 05 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-039001 or later ZRX1200R 06 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-043001 to 048000 ZRX1200R 07 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-048001 to 050000 ZRX1200R 08 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-050001 or later ZRX1200 Daeg 09 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20D-000001-005000 ZRX1200 Daeg 10 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20D-005001 to 008000 ZRX1200 Daeg 11 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20D-008001 or later ZRX1200 Daeg 12 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20D-010001 to 013000 ZRX1200 Daeg 13 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20D-013001 or later ZRX1200 Daeg 14 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20D-016001 to 019000 ZRX400 00 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-035001 to 042000 ZRX400 01 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-042001 to 047000 ZRX400 03 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-047001 or later ZRX400 04 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-049001 or later ZRX400 05 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-051001 or later ZRX400 06 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-053001 to 055000 ZRX400 07 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-055001 to 057000 ZRX400 08 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-057001 or later ZRX400 94 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E000001 to 012000 ZRX400 95 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-012001 to 020000 ZRX400 96 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-020001 or later ZRX400 98 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-025001 to 031000 ZRX400 99 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-031001 to 035000 ZRX400II 00 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-332001 to 337000 ZRX400II 01 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-337001 to 340000 ZRX400II 03 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-340001 or later ZRX400II 04 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-342001 or later ZRX400II 05 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-344001 or later ZRX400II 06 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-346001 to 348000 ZRX400II 07 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-348001 to 350000 ZRX400II 08 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-350001 or later ZRX400II 95 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-300001 to 310000 ZRX400II 96 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-310001 to 320000 ZRX400II 97 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-320001 or later ZRX400II 98 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-325001 to 330000 ZRX400II 99 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-330001 to 332000 ZX-12R 00 [Frame No.] ZXT20A-000001 or later ZX-12R 01 Frame No.] ZXT20A-025001 or later ZX-12R 02 [Frame No.] ZXT20B-000001 to 008000 ZX-12R 03 [Frame No.] ZXT20B-008001 to 012000 ZX-12R 04 [Frame No.] ZXT20B-012001 to 016000 ZX-12R 05 Frame No.] ZXT20B-016001 or later ZX-12R 06 Frame No.] ZXT20B-019001 or later ZX-9R 00 [Frame No.] ZX900E-000001 to 021000 ZX-9R 01 Frame No.] ZX900E-021001 or later ZX-9R 02 [Frame No.] ZX900F-000001 to 006000 ZX-9R 03 Frame No.] ZX900F-006001 or later ZX-9R 98 [Frame No.] ZX900C-000001 to 026000 ZX-9R 99 Frame No.] ZX900-026001 or later ZZR1100/ZX-11 00 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D ZZR1100/ZX-11 01 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D- ZZR1100/ZX-11 90 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10C- ZZR1100/ZX-11 91 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10C- ZZR1100/ZX-11 92 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10C- ZZR1100/ZX-11 93 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D- ZZR1100/ZX-11 94 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D- ZZR1100/ZX-11 95 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D- ZZR1100/ZX-11 96 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D- ZZR1100/ZX-11 97 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D- ZZR1100/ZX-11 98 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D- ZZR1100/ZX-11 99 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D-058001 to 069000 ZZR1200 02 [ZX1200] [Frame No.] ZXT20C-000001 to 010000 ZZR1200 03 [ZX1200] [Frame No.] ZXT20C-010001 to 015000 ZZR1200 04 [ZX1200] [Frame No.] ZXT20C-015001 to 018000 ZZR1200 05 [ZX1200] [Frame No.] ZXT20C-018001 or later ZZR400 90 [ZX400] [Frame No.] ZX400K-000001-007000 ZZR400 91 [ZX400] [Frame No.] ZX400K-007001 to 017000 ZZR400 92 [ZX400] [Frame No.] ZX400K-017001 or later ZZR400 93 [ZX400] [Frame No.] ZX400N-000001-006000 ZZR400 94 [ZX400] [Frame No.] ZX400N-006001 to 011000 ZZR600 00 [ZX600] [Frame No.] ZX600J ZZR600 01 [ZX600] [Frame No.] ZX600J ZZR600 02 [ZX600] [Frame No.] ZX600J ZZR600 03 [ZX600] [Frame No.] ZX600K ZZR600 04 [ZX600] [Frame No.] ZX600M ZZR600 05 [ZX600] [Frame No.] ZX600N ZZR600 90 [ZX600] [Frame No.] ZX600D ZZR600 91 [ZX600] [Frame No.] ZX600D ZZR600 92 [ZX600] [Frame No.] ZX600D ZZR600 93 [ZX600] [Frame No.] ZX600E ZZR600 94 [ZX600] [Frame No.] ZX600E ZZR600 95 [ZX600] [Frame No.] ZX600E ZZR600 95 [ZX600] [Frame No.] ZX600F ZZR600 96 [ZX600] [Frame No.] ZX600E ZZR600 96 [ZX600] [Frame No.] ZX600F ZZR600 97 [ZX600] [Frame No.] ZX600E ZZR600 97 [ZX600] [Frame No.] ZX600F ZZR600 98 [ZX600] [Frame No.] ZX600G ZZR600 99 [ZX600] [Frame No.] ZX600G Zephyr 1100 02 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-062001 to 065000 Zephyr 1100 03 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-065001 to 067000 Zephyr 1100 04 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-067001 or later Zephyr 1100 05 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-069001 or later Zephyr 1100 06 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-070001 or later Zephyr 1100 92 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-000001 to 025000 Zephyr 1100 93 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-025001 to 040000 Zephyr 1100 94 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-040001 to 047000 Zephyr 1100 95 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-047001 to 056000 Zephyr 1100 99 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-056001 or later Zephyr 400 89 [ZR400C] [Frame No.] ZR400C-000001 to 010000 Zephyr 400 90 [ZR400C] [Frame No.] ZR400C-010001 to 030000 Zephyr 400 91 [ZR400C] [Frame No.] ZR400C-030001 to 053000 Zephyr 400 92 [ZR400C] [Frame No.] ZR400C-053001 to 085000 Zephyr 400 93 [ZR400C] [Frame No.] ZR400C-085001 or later Zephyr 400 94 [ZR400C] [Frame No.】ZR400C-098001 to 105000 Zephyr 400 95 [ZR400C] [Frame No.] ZR400C-105001 or later Zephyr 750 01 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-068001 to 070000 Zephyr 750 02 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-070001 to 073000 Zephyr 750 03 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-073001 or later Zephyr 750 04 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-075001 to 077000 Zephyr 750 05 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-077001 or later Zephyr 750 06 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-079001 or later Zephyr 750 91 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-000001 to 018500 Zephyr 750 92 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-018501 to 035000 Zephyr 750 93 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-035001 to 040000 Zephyr 750 94 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-040001 to 050000 Zephyr 750 95 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-050001 or later Zephyr 750 99 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-065001 or later Zephyr 750RS 01 [ZR750D] [Frame No.] ZR750C Zephyr 750RS 02 [ZR750D] [Frame No.] ZR750C Zephyr 750RS 96 [ZR750D] [Frame No.] ZR750C-300001 to 305000 Zephyr 750RS 98 [ZR750D] [Frame No.] ZR750C-305001 to 312000 Zephyr 750RS 99 [ZR750D] [Frame No.] ZR750C Zephyr X 00 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-323001 to 330000 Zephyr X 01 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-330001 or later Zephyr X 02 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-333001 to 007000 Zephyr X 03 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-337001 to 340000 Zephyr X 04 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-340001 or later Zephyr X 05 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-342001 or later Zephyr X 06 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-344001 to 347000 Zephyr X 07 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-347001 to 349000 Zephyr X 08 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-349001 or later Zephyr X 96 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-300001 or later Zephyr X 97 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-308001 to 015000 Zephyr X 98 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-315001 to 316182 Zephyr X 98 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-316183 to 323000 barios 91 [Frame No.] ZR250A-000001 to 016000 barios 92 [Frame No.] ZR250A-016001 to 035000 barios 93 [Frame No.] ZR250A-035001 to 055000 barios 94 [Frame No.] ZR250A-055001 to 062000 barios 95 [Frame No.] ZR250A-062001 or later barios 96 [Frame No.] ZR250A-075001 or later Varios 2 00 [Frame No.] ZR250B-014001 to 017000 Varios 2 01 Frame No.] ZR250B-017001 or later Varios 2 02 [Frame No.] ZR250B-021001 to 025000 Varios 2 03 [Frame No.] ZR250B-025001 to 028000 Varios 2 04 [Frame No.] ZR250B-028001 or later Varios 2 05 [Frame No.] ZR250B-035001 to 038000 Varios 2 06 [Frame No.] ZR250B-035001 to 038000 Varios 2 07 [Frame No.] ZR250B-038001 or later Varios 2 97 [Frame No.] ZR250B-000001 to 007000 Varios 2 98 [Frame No.] ZR250B-007001 to 014000
  แสดงเพิ่มเติม
  SUZUKI
  GS1200SS 01 Frame No.] GV78A-100001 or later GS1200SS 02 Frame No.] GV78A-101110 or later GS1200SS 03 Frame No.] GV78A-101363 or later GSR400 06 Frame No.] GK7DA-100001 or later GSR400 07 [Frame No.] GK7DA-101787 or later GSR400 07 [Frame No.] GK7DA-102126 or later ABS GSR400 09 [Frame No.] GK7EA-100026 or later ABS GSR400 09 [Frame No.] GK7EA-100036 and later GSR400 10 Frame No.] GK7EA-100798 or later ABS GSR400 10 [Frame No.] GK7EA-100808 or later GSR600 06 [Frame No.] JS1B9111300100001 or later GSR600 07 [Frame No.] JS1B9111300100428 or later GSR600 07 [Frame No.] JS1B9112300100001 or later ABS GSR600 08 GSR600 08 [Frame No.] JS1B9112300100012 or later ABS GSR600 09 GSR600 09 [Frame No.] JS1B9112300100033 or later ABS GSR600 10 GSR600 10 ABS GSX-R1000 01-21 [Frame No.] JS1GT74A-12100001 or later GSX-R1000 02 GSX-R1000 03-21 [Frame No.] JS1GT75A-32100001 or later GSX-R1000 04-21 [Frame No.] JS1BZ121-300100698 or later GSX-R600 04-20 [Frame No.] JS1GN7CA42100001 or later GSX-R600 05-20 [Frame No.] JS1GN7CA52100001 or later GSX-R750 04 [Frame No.] JS1GR7JA 42100001 or later GSX-R750 05 [Frame No.] JS1GR7JA 52100001 or later GSX-R750 06 [Frame No.] JS1GR7JA 52100001 or later GSX-R750 06 [Frame No.] JS1GR7JA 62100001 or later GSX-R750 07 [Frame No.] JS1GR7JA 72100001 or later GSX-R750 08 [Frame No.] JS1GR7LA 82100001 or later GSX-R750 09 [Frame No.] JS1GR7LA 92100001 or later GSX-R750 10 [Frame No.] JS1GR7LAA2100001 or later GSX-R750 11-20 [Frame No.] JS1C4111100100001 or later GSX-R750 12-20 [Frame No.] JS1C4111100103113 or later GSX1400 01 Frame No.] GY71A-100001 or later GSX1400 02 Frame No.] GY71A-101598 or later GSX1400 03 Frame No.] GY71A-101960 or later GSX1400 04 Frame No.] GY71A-102248 or later GSX1400 05 Frame No.】GY71A-103061 or later GSX1400 06 Frame No.】GY71A-103563 or later GSX1400 07 Frame No.】GY71A-103926 or later GSX250FX 02 [Frame No.] ZR250C-000001 or later GSX250FX 03 [Frame No.] ZR250C-003001 or later GSX250FX 04 [Frame No.] ZR250C-005001 or later GSX250FX 05 [Frame No.] ZR250C-007001 or later SV1000S 03 [Frame No.] VT54A-100001 or later SV1000S 04 SV1000S 05 [Frame No.] VT54A-100922 or later SV1000S 06 [Frame No.] VT54A-101105 or later SV1000S 07 Gladius 400 10 ABS [Frame No.] VK58A-100001 or later Gladius 400 11 ABS [Frame No.] VK58A-101542 or later Gladius 400 12 ABS [Frame No.] VK58A-102113 or later
  แสดงเพิ่มเติม
  YAMAHA
  FJR1300 01 FJR1300 02 FJR1300 03 FJR1300 04 FJR1300 05 FJR1300 06 FJR1300 07 FJR1300 08 FJR1300 09 FJR1300 10 FJR1300 11 FJR1300 12 FJR1300 13 V-MAX 1200 90 Domestic specifications [Frame No.] 3UF-000101 to 001100 V-MAX 1200 91 Domestic specifications [Frame No.] 3UF-001101 to 003100 V-MAX 1200 93 Domestic specifications [Frame No.] 3UF-003101 to 005100 V-MAX 1200 96 Domestic specifications [Frame No.] 3UF-005101 or later V-MAX 1200 98 Frame No.]3UF- (domestic specification) V-MAX 1200 99 Frame No.]3UF- (domestic specification) V-MAX 1680 09 [Frame No.] RP22J- V-MAX 1680 12 [Frame No.] RP22J- V-MAX 1680 14 [Frame No.] RP22J- XJ6 Diversion 00 XJ6 Diversion 01 XJ6 Diversion 02 XJ6 Diversion 03 XJ6 Diversion 98 XJ6 Diversion 99 XJR1200 94 [Frame No.] 4KG-004101 or later XJR1200 95 [Frame No.] 4KG-020101 or later XJR1200 96 [Frame No.] 4KG-028101 or later XJR1200R 96 [Frame No.] 4KG- XJR1300 00 [Frame No.] RP03J- XJR1300 01 [Frame No.] RP03J- XJR1300 02 [Frame No.] RP03J- XJR1300 03 [Frame No.] RP03J- XJR1300 04 SP [Frame No.] RP03J- XJR1300 04 [Frame No.] RP03J- XJR1300 05 [Frame No.] RP03J- XJR1300 07 [Frame No.] RP17J- XJR1300 09 [Frame No.] RP17J- XJR1300 10 [Frame No.] RP17J- XJR1300 11 [Frame No.] RP17J- XJR1300 98 [Frame No.] RP01J- XJR400R 00 [Frame No.] 4HM- XJR400R 01 [Frame No.] RH02J- XJR400R 02 [Frame No.] RH02J- XJR400R 03 [Frame No.] RH02J- XJR400R 04 [Frame No.] RH02J- XJR400R 05 [Frame No.] RH02J- XJR400R 06 [Frame No.] RH02J- XJR400R 07 [Frame No.] RH02J- XJR400R 95 [Frame No.] 4HM-050101 or later XJR400R 96 [Frame No.] 4HM-098101 and later XJR400R 98 [Frame No.] 4HM- XJR400R 99 [Frame No.] 4HM- YZF1000 Thunder Ace 00 radius YZF1000 Thunder Ace 01 radius YZF1000 Thunder Ace 96 radius YZF1000 Thunder Ace 97 radius YZF1000 Thunder Ace 98 radius Feather 8 11 FZ8-S FZ6-S 2004 FZ6-S 2005 FZ6-S 2006 FZ6-S 2004 FZ6-S 2005 FZ6-S 2006
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  ใช้ร่วมกับ SPEC-05/EVOLUTION

  คำอธิบาย

  * จำเป็นต้องมีการเจาะสำหรับไฟหน้า. ถอดฉากกั้นใต้เบาะหุ้นออก ..
  คลิกเพื่อดูแคตตาล็อก

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  CB1100 10 Type 1 [SC65] [Frame No.] SC65-1000001-1099991 CB1100 10 Type 2 [SC65] [Frame No.] SC65-1000001-1099991 CB1100 12-21 Frame No.] SC65-1200001 or later CB1100 14 Frame No.] SC65-1300001 or later CB1100 15-21 Frame No.] SC65-1400001 or later CB1300 Superfor 00 Frame No.] SC40-1060001 or later CB1300 Superfor 01 Frame No.] SC40-1070001 or later CB1300 Superfor 03 [Frame No.] SC54-1000001 to 1099999 CB1300 Superfor 04 [Frame No.] SC54-1100001 to 1199999 CB1300 Superfor 05 Frame No.] SC54-1200001 or later CB1300 Superfor 06 [Frame No.] SC54-1300001 to 1399999 CB1300 Superfor 06 Frame No.] SC54-1400001 or later CB1300 Superfor 07 Frame No.] SC54-1400001 or later CB1300 Superfor 08 [Frame No.] SC54-1500001 to 1519999 CB1300 Superfor 09 Frame No.] SC54-1600001 or later CB1300 Superfor 10 Frame No.] SC54-1700001 or later CB1300 Superfor 11 Frame No.] SC54-1800001 or later CB1300 Superfor 98 Frame No.] SC40-1000001 or later CB1300 Superfor 99 Frame No.] SC40-1050001 or later CB1300 Superbordor 05 Frame No.] SC54-1200001 or later CB1300 Superbordor 06 [Frame No.] SC54-1300001 to 1399999 CB1300 Superbordor 06-21 Frame No.] SC54-1400001 or later CB1300 Superbordor 08 [Frame No.] SC54-1500001 to 1519999 CB1300 Superbordor 09 Frame No.] SC54-1600001 or later CB1300 Superbordor 10-21 Frame No.] SC54-1700001 or later CB1300 Superbordor 11-21 Frame No.] SC54-1800001 or later CB400 Superfor 00 [Frame No.] NC39-1010001 to 1019999 CB400 Superfor 01 [Frame No.] NC39-1020001 to 1029999 CB400 Superfor 02 [Frame No.] NC39-1030001 to 1039999 CB400 Superfor 03 [Frame No.] NC39-1040001 to 1049999 CB400 Superfor 04 [Frame No.] NC39-1050001 to 1099999 CB400 Superfor 05-21 Frame No.] NC39-1100001 or later CB400 Superfor 06 [Frame No.] NC39-1200001 to 1299999 CB400 Superfor 07 [Frame No.] NC39-1300001 to 1399999 CB400 Superfor 08-21 ABS [Frame No.] NC42-1000001 or later CB400 Superfor 08-21 Frame No.] NC42-1000001 or later CB400 Superfor 09-21 ABS [Frame No.] NC42-1100001 to 1199999 CB400 Superfor 09-21 [Frame No.] NC42-1100001 to 1199999 CB400 Superfor 10-21 ABS [Frame No.] NC42-1200001 or later CB400 Superfor 10-21 Frame No.] NC42-1200001 or later CB400 Superfor 11-21 ABS [Frame No.] NC42-1300001 to 1399999 CB400 Superfor 11-21 [Frame No.] NC42-1300001 to 1399999 CB400 Superfor 12-21 ABS [Frame No.] NC42-1400001 or later CB400 Superfor 12-21 Frame No.] NC42-1400001 or later CB400 Superfor 13-21 SE [Frame No.] NC42-1500001 or later CB400 Superfor 14-21 Frame No.] NC42-1600001 or later CB400 Superfor 15-21 SE ABS [Frame No.] NC42-1700001 or later CB400 Superfor 99 [Frame No.] NC39-1000001 to 1007220 CB400 Super Boldor 05 Frame No.] NC39-1100001 or later CB400 Super Boldor 06 [Frame No.] NC39-1200001 to 1299999 CB400 Super Boldor 08 ABS [Frame No.] NC42-1000001 or later CB400 Super Boldor 08 Frame No.] NC42-1000001 or later CB400 Super Boldor 09-21 ABS [Frame No.] NC42-1100001 to 1199999 CB400 Super Boldor 09-21 [Frame No.] NC42-1100001 to 1199999 CB400 Super Boldor 10-21 ABS [Frame No.] NC42-1200001 or later CB400 Super Boldor 10-21 Frame No.] NC42-1200001 or later CB400 Super Boldor 11-21 ABS [Frame No.] NC42-1300001 to 1399999 CB400 Super Boldor 11-21 [Frame No.] NC42-1300001 to 1399999 CB400 Super Boldor 12-21 ABS [Frame No.] NC42-1400001 or later CB400 Super Boldor 12-21 Frame No.] NC42-1400001 or later CBR250R (2011-) 11 [Frame No.] MC41-1000001 to 1099999 CBR250R (2011-) 12 Frame No.] MC41-1200001 or later CBR900RR Fireblade 92 [Frame No.] SC28-2000046 to 2009715 CBR900RR Fireblade 93 [Frame No.] SC28-2100527 to 2108767 CBR900RR Fireblade 94 [Frame No.] SC28-2250260 or later CBR900RR Fireblade 95 [Frame No.] SC28-2350001 or later CBR900RR Fireblade 96 [Frame No.] SC33A*TM000001 or later CBR900RR Fireblade 98 Frame No.] SC33A*WM200014 or later CBR900RR Fireblade 99 [Frame No.] SC33A*XM300001 or later ST1300 Pan European 02 ST1300 Pan European 03 VFR800 00 RC46 [Frame No.] RC46-1050001 or later VFR800 01 RC46 [Frame No.] RC46-1100001 or later VFR800 02 RC46 [Frame No.] RC46-1150001 to 1299999 VFR800 03 RC46 [Frame No.] RC46-1150001 to 1299999 VFR800 04 RC46 [Frame No.] RC46-1300001 to 1399999 VFR800 05 RC46 [Frame No.] RC46-1400001 to 1499999 VFR800 98 RC46 [Frame No.] RC46-1000001 or later VTX1800 01 SC46 [Frame No.] SC46-1000001 or later VTX1800 02 SC46 [Frame No.] SC46-1000001 or later X11 99 SC42 [Frame No.] SC42-1000001 or later X4 00 X4 00 [Frame No.] SC38-1210001 or later X4 97 Frame No.] SC38-1000001 or later X4 98 Frame No.] SC38-1100001 or later X4 99 Frame No.] SC38-1200001 or later Hornet 900 01 CB900 [Frame No.】SC48-1000001 or later
  แสดงเพิ่มเติม
  KAWASAKI
  1400GTR 08 [Frame No.] ZGT40A-005001 to 019000 1400GTR 09 Frame No.] ZGT40A-019001 or later W800 11 [Frame No.] EJ800A-000001 to 004232 W800 12 [Frame No.] EJ800A-008001 to 015000 W800 13 Frame No.] EJ800A-015001 or later W800 14 Frame No.] EJ800A-018001 or later ZRX1100 00 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-033001 or later ZRX1100 97 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-000001-0100000 ZRX1100 98 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-010001 to 020000 ZRX1100 99 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-020001 to 033000 ZRX1100II 00 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-033001 or later ZRX1100II 97 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-000001-0100000 ZRX1100II 98 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-010001 to 020000 ZRX1100II 99 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10C-020001 to 033000 ZRX1200R 01 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-000001 to 015000 ZRX1200R 02 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-015001 to 025000 ZRX1200R 03 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-025001 or later ZRX1200R 04 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-035001 to 039000 ZRX1200R 05 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-039001 or later ZRX1200R 06 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-043001 to 048000 ZRX1200R 07 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-048001 to 050000 ZRX1200R 08 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20A-050001 or later ZRX1200 Daeg 09 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20D-000001-005000 ZRX1200 Daeg 10 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20D-005001 to 008000 ZRX1200 Daeg 11 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20D-008001 or later ZRX1200 Daeg 12 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20D-010001 to 013000 ZRX1200 Daeg 13 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20D-013001 or later ZRX1200 Daeg 14 [ZR1200] [Frame No.] ZRT20D-016001 to 019000 ZRX400 00 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-035001 to 042000 ZRX400 01 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-042001 to 047000 ZRX400 03 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-047001 or later ZRX400 04 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-049001 or later ZRX400 05 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-051001 or later ZRX400 06 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-053001 to 055000 ZRX400 07 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-055001 to 057000 ZRX400 08 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-057001 or later ZRX400 94 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E000001 to 012000 ZRX400 95 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-012001 to 020000 ZRX400 96 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-020001 or later ZRX400 98 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-025001 to 031000 ZRX400 99 [ZR400E] [Frame No.] ZR400E-031001 to 035000 ZRX400II 00 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-332001 to 337000 ZRX400II 01 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-337001 to 340000 ZRX400II 03 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-340001 or later ZRX400II 04 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-342001 or later ZRX400II 05 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-344001 or later ZRX400II 06 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-346001 to 348000 ZRX400II 07 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-348001 to 350000 ZRX400II 08 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-350001 or later ZRX400II 95 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-300001 to 310000 ZRX400II 96 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-310001 to 320000 ZRX400II 97 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-320001 or later ZRX400II 98 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-325001 to 330000 ZRX400II 99 [ZR400F] [Frame No.] ZR400E-330001 to 332000 ZX-12R 00 [Frame No.] ZXT20A-000001 or later ZX-12R 01 Frame No.] ZXT20A-025001 or later ZX-12R 02 [Frame No.] ZXT20B-000001 to 008000 ZX-12R 03 [Frame No.] ZXT20B-008001 to 012000 ZX-12R 04 [Frame No.] ZXT20B-012001 to 016000 ZX-12R 05 Frame No.] ZXT20B-016001 or later ZX-12R 06 Frame No.] ZXT20B-019001 or later ZX-9R 00 [Frame No.] ZX900E-000001 to 021000 ZX-9R 01 Frame No.] ZX900E-021001 or later ZX-9R 02 [Frame No.] ZX900F-000001 to 006000 ZX-9R 03 Frame No.] ZX900F-006001 or later ZX-9R 98 [Frame No.] ZX900C-000001 to 026000 ZX-9R 99 Frame No.] ZX900-026001 or later ZZR1100/ZX-11 00 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D ZZR1100/ZX-11 01 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D- ZZR1100/ZX-11 90 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10C- ZZR1100/ZX-11 91 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10C- ZZR1100/ZX-11 92 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10C- ZZR1100/ZX-11 93 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D- ZZR1100/ZX-11 94 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D- ZZR1100/ZX-11 95 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D- ZZR1100/ZX-11 96 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D- ZZR1100/ZX-11 97 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D- ZZR1100/ZX-11 98 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D- ZZR1100/ZX-11 99 [ZX1100] [Frame No.] ZXT10D-058001 to 069000 ZZR1200 02 [ZX1200] [Frame No.] ZXT20C-000001 to 010000 ZZR1200 03 [ZX1200] [Frame No.] ZXT20C-010001 to 015000 ZZR1200 04 [ZX1200] [Frame No.] ZXT20C-015001 to 018000 ZZR1200 05 [ZX1200] [Frame No.] ZXT20C-018001 or later ZZR400 90 [ZX400] [Frame No.] ZX400K-000001-007000 ZZR400 91 [ZX400] [Frame No.] ZX400K-007001 to 017000 ZZR400 92 [ZX400] [Frame No.] ZX400K-017001 or later ZZR400 93 [ZX400] [Frame No.] ZX400N-000001-006000 ZZR400 94 [ZX400] [Frame No.] ZX400N-006001 to 011000 ZZR600 00 [ZX600] [Frame No.] ZX600J ZZR600 01 [ZX600] [Frame No.] ZX600J ZZR600 02 [ZX600] [Frame No.] ZX600J ZZR600 03 [ZX600] [Frame No.] ZX600K ZZR600 04 [ZX600] [Frame No.] ZX600M ZZR600 05 [ZX600] [Frame No.] ZX600N ZZR600 90 [ZX600] [Frame No.] ZX600D ZZR600 91 [ZX600] [Frame No.] ZX600D ZZR600 92 [ZX600] [Frame No.] ZX600D ZZR600 93 [ZX600] [Frame No.] ZX600E ZZR600 94 [ZX600] [Frame No.] ZX600E ZZR600 95 [ZX600] [Frame No.] ZX600E ZZR600 95 [ZX600] [Frame No.] ZX600F ZZR600 96 [ZX600] [Frame No.] ZX600E ZZR600 96 [ZX600] [Frame No.] ZX600F ZZR600 97 [ZX600] [Frame No.] ZX600E ZZR600 97 [ZX600] [Frame No.] ZX600F ZZR600 98 [ZX600] [Frame No.] ZX600G ZZR600 99 [ZX600] [Frame No.] ZX600G Zephyr 1100 02 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-062001 to 065000 Zephyr 1100 03 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-065001 to 067000 Zephyr 1100 04 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-067001 or later Zephyr 1100 05 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-069001 or later Zephyr 1100 06 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-070001 or later Zephyr 1100 92 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-000001 to 025000 Zephyr 1100 93 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-025001 to 040000 Zephyr 1100 94 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-040001 to 047000 Zephyr 1100 95 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-047001 to 056000 Zephyr 1100 99 [ZR1100] [Frame No.] ZRT10A-056001 or later Zephyr 400 89 [ZR400C] [Frame No.] ZR400C-000001 to 010000 Zephyr 400 90 [ZR400C] [Frame No.] ZR400C-010001 to 030000 Zephyr 400 91 [ZR400C] [Frame No.] ZR400C-030001 to 053000 Zephyr 400 92 [ZR400C] [Frame No.] ZR400C-053001 to 085000 Zephyr 400 93 [ZR400C] [Frame No.] ZR400C-085001 or later Zephyr 400 94 [ZR400C] [Frame No.】ZR400C-098001 to 105000 Zephyr 400 95 [ZR400C] [Frame No.] ZR400C-105001 or later Zephyr 750 01 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-068001 to 070000 Zephyr 750 02 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-070001 to 073000 Zephyr 750 03 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-073001 or later Zephyr 750 04 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-075001 to 077000 Zephyr 750 05 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-077001 or later Zephyr 750 06 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-079001 or later Zephyr 750 91 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-000001 to 018500 Zephyr 750 92 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-018501 to 035000 Zephyr 750 93 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-035001 to 040000 Zephyr 750 94 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-040001 to 050000 Zephyr 750 95 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-050001 or later Zephyr 750 99 [ZR750C] [Frame No.] ZR750C-065001 or later Zephyr 750RS 01 [ZR750D] [Frame No.] ZR750C Zephyr 750RS 02 [ZR750D] [Frame No.] ZR750C Zephyr 750RS 96 [ZR750D] [Frame No.] ZR750C-300001 to 305000 Zephyr 750RS 98 [ZR750D] [Frame No.] ZR750C-305001 to 312000 Zephyr 750RS 99 [ZR750D] [Frame No.] ZR750C Zephyr X 00 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-323001 to 330000 Zephyr X 01 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-330001 or later Zephyr X 02 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-333001 to 007000 Zephyr X 03 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-337001 to 340000 Zephyr X 04 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-340001 or later Zephyr X 05 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-342001 or later Zephyr X 06 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-344001 to 347000 Zephyr X 07 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-347001 to 349000 Zephyr X 08 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-349001 or later Zephyr X 96 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-300001 or later Zephyr X 97 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-308001 to 015000 Zephyr X 98 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-315001 to 316182 Zephyr X 98 [ZR400G] [Frame No.] ZR400C-316183 to 323000 barios 91 [Frame No.] ZR250A-000001 to 016000 barios 92 [Frame No.] ZR250A-016001 to 035000 barios 93 [Frame No.] ZR250A-035001 to 055000 barios 94 [Frame No.] ZR250A-055001 to 062000 barios 95 [Frame No.] ZR250A-062001 or later barios 96 [Frame No.] ZR250A-075001 or later Varios 2 00 [Frame No.] ZR250B-014001 to 017000 Varios 2 01 Frame No.] ZR250B-017001 or later Varios 2 02 [Frame No.] ZR250B-021001 to 025000 Varios 2 03 [Frame No.] ZR250B-025001 to 028000 Varios 2 04 [Frame No.] ZR250B-028001 or later Varios 2 05 [Frame No.] ZR250B-035001 to 038000 Varios 2 06 [Frame No.] ZR250B-035001 to 038000 Varios 2 07 [Frame No.] ZR250B-038001 or later Varios 2 97 [Frame No.] ZR250B-000001 to 007000 Varios 2 98 [Frame No.] ZR250B-007001 to 014000
  แสดงเพิ่มเติม
  SUZUKI
  GS1200SS 01 Frame No.] GV78A-100001 or later GS1200SS 02 Frame No.] GV78A-101110 or later GS1200SS 03 Frame No.] GV78A-101363 or later GSR400 06 Frame No.] GK7DA-100001 or later GSR400 07 [Frame No.] GK7DA-101787 or later GSR400 07 [Frame No.] GK7DA-102126 or later ABS GSR400 09 [Frame No.] GK7EA-100026 or later ABS GSR400 09 [Frame No.] GK7EA-100036 and later GSR400 10 Frame No.] GK7EA-100798 or later ABS GSR400 10 [Frame No.] GK7EA-100808 or later GSR600 06 [Frame No.] JS1B9111300100001 or later GSR600 07 [Frame No.] JS1B9111300100428 or later GSR600 07 [Frame No.] JS1B9112300100001 or later ABS GSR600 08 GSR600 08 [Frame No.] JS1B9112300100012 or later ABS GSR600 09 GSR600 09 [Frame No.] JS1B9112300100033 or later ABS GSR600 10 GSR600 10 ABS GSX-R1000 01-21 [Frame No.] JS1GT74A-12100001 or later GSX-R1000 02 GSX-R1000 03-21 [Frame No.] JS1GT75A-32100001 or later GSX-R1000 04-21 [Frame No.] JS1BZ121-300100698 or later GSX-R600 04-20 [Frame No.] JS1GN7CA42100001 or later GSX-R600 05-20 [Frame No.] JS1GN7CA52100001 or later GSX-R750 04 [Frame No.] JS1GR7JA 42100001 or later GSX-R750 05 [Frame No.] JS1GR7JA 52100001 or later GSX-R750 06 [Frame No.] JS1GR7JA 52100001 or later GSX-R750 06 [Frame No.] JS1GR7JA 62100001 or later GSX-R750 07 [Frame No.] JS1GR7JA 72100001 or later GSX-R750 08 [Frame No.] JS1GR7LA 82100001 or later GSX-R750 09 [Frame No.] JS1GR7LA 92100001 or later GSX-R750 10 [Frame No.] JS1GR7LAA2100001 or later GSX-R750 11-20 [Frame No.] JS1C4111100100001 or later GSX-R750 12-20 [Frame No.] JS1C4111100103113 or later GSX1400 01 Frame No.] GY71A-100001 or later GSX1400 02 Frame No.] GY71A-101598 or later GSX1400 03 Frame No.] GY71A-101960 or later GSX1400 04 Frame No.] GY71A-102248 or later GSX1400 05 Frame No.】GY71A-103061 or later GSX1400 06 Frame No.】GY71A-103563 or later GSX1400 07 Frame No.】GY71A-103926 or later GSX250FX 02 [Frame No.] ZR250C-000001 or later GSX250FX 03 [Frame No.] ZR250C-003001 or later GSX250FX 04 [Frame No.] ZR250C-005001 or later GSX250FX 05 [Frame No.] ZR250C-007001 or later SV1000S 03 [Frame No.] VT54A-100001 or later SV1000S 04 SV1000S 05 [Frame No.] VT54A-100922 or later SV1000S 06 [Frame No.] VT54A-101105 or later SV1000S 07 Gladius 400 10 ABS [Frame No.] VK58A-100001 or later Gladius 400 11 ABS [Frame No.] VK58A-101542 or later Gladius 400 12 ABS [Frame No.] VK58A-102113 or later
  แสดงเพิ่มเติม
  YAMAHA
  FJR1300 01 FJR1300 02 FJR1300 03 FJR1300 04 FJR1300 05 FJR1300 06 FJR1300 07 FJR1300 08 FJR1300 09 FJR1300 10 FJR1300 11 FJR1300 12 FJR1300 13 V-MAX 1200 90 Domestic specifications [Frame No.] 3UF-000101 to 001100 V-MAX 1200 91 Domestic specifications [Frame No.] 3UF-001101 to 003100 V-MAX 1200 93 Domestic specifications [Frame No.] 3UF-003101 to 005100 V-MAX 1200 96 Domestic specifications [Frame No.] 3UF-005101 or later V-MAX 1200 98 Frame No.]3UF- (domestic specification) V-MAX 1200 99 Frame No.]3UF- (domestic specification) V-MAX 1680 09 [Frame No.] RP22J- V-MAX 1680 12 [Frame No.] RP22J- V-MAX 1680 14 [Frame No.] RP22J- XJ6 Diversion 00 XJ6 Diversion 01 XJ6 Diversion 02 XJ6 Diversion 03 XJ6 Diversion 98 XJ6 Diversion 99 XJR1200 94 [Frame No.] 4KG-004101 or later XJR1200 95 [Frame No.] 4KG-020101 or later XJR1200 96 [Frame No.] 4KG-028101 or later XJR1200R 96 [Frame No.] 4KG- XJR1300 00 [Frame No.] RP03J- XJR1300 01 [Frame No.] RP03J- XJR1300 02 [Frame No.] RP03J- XJR1300 03 [Frame No.] RP03J- XJR1300 04 SP [Frame No.] RP03J- XJR1300 04 [Frame No.] RP03J- XJR1300 05 [Frame No.] RP03J- XJR1300 07 [Frame No.] RP17J- XJR1300 09 [Frame No.] RP17J- XJR1300 10 [Frame No.] RP17J- XJR1300 11 [Frame No.] RP17J- XJR1300 98 [Frame No.] RP01J- XJR400R 00 [Frame No.] 4HM- XJR400R 01 [Frame No.] RH02J- XJR400R 02 [Frame No.] RH02J- XJR400R 03 [Frame No.] RH02J- XJR400R 04 [Frame No.] RH02J- XJR400R 05 [Frame No.] RH02J- XJR400R 06 [Frame No.] RH02J- XJR400R 07 [Frame No.] RH02J- XJR400R 95 [Frame No.] 4HM-050101 or later XJR400R 96 [Frame No.] 4HM-098101 and later XJR400R 98 [Frame No.] 4HM- XJR400R 99 [Frame No.] 4HM- YZF1000 Thunder Ace 00 radius YZF1000 Thunder Ace 01 radius YZF1000 Thunder Ace 96 radius YZF1000 Thunder Ace 97 radius YZF1000 Thunder Ace 98 radius Feather 8 11 FZ8-S FZ6-S 2004 FZ6-S 2005 FZ6-S 2006 FZ6-S 2004 FZ6-S 2005 FZ6-S 2006
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด

  New Custom Article

  ดูทั้งหมด