ประแจแหวนข้างปากตาย

 • รหัสสินค้า: 13-13

  ฿1,246

  คะแนนวีไบค์: +12 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • กรุณาเลือกตัวเลือกของสินค้า
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  ขนาด (mm) : 50
  ความยาวโดยรวม (L; มม.) : 530
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ Spanner Part (ข; มม.) : 103
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแว่นตา (d; มม.) : 73
  ความหนาของชิ้นส่วนของ Spanner (a1; มม.) : 14
  ความหนาของชิ้นส่วนแว่นตา (a2; มม.) : 21
  น้ำหนัก (ก.) : 1804

  รายละเอียดคำถาม

  •คุณสมบัติ
  ร่างกายรูปตัว I ที่ทั้งเบาและแข็ง
  AS- ไดรฟ์ (พื้นผิวสัมผัส).
  ประเภทสั้น
  ขนาด (mm) : 10
  ความยาวรวม (L; มม.) : 125
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 23
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 14.8
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 4.8
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 7
  มวล (ก.) : 35

  ขนาด (mm) : 11
  ความยาวรวม (L; มม.) : 135
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 26
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 16.4
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 4.8
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 8
  มวล (ก.) : 43

  ขนาด (mm) : 12
  ความยาวรวม (L; มม.) : 140
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 28
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 17.8
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 5.3
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 8.5
  มวล (ก.) : 46

  ขนาด (mm) : 13 มม
  ความยาวรวม (L; มม.) : 160
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 30
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 19.1
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 5.3
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 8.5
  มวล (ก.) : 57

  ขนาด (mm) : 14
  ความยาวรวม (L; มม.) : 165
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 32
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 20.6
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 5.3
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 8.5
  มวล (ก.) : 68

  ขนาด (mm) : 15
  ความยาวรวม (L; มม.) : 170
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 35
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 21.9
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 5.3
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 8.5
  มวล (ก.) : 73

  ขนาด (mm) : 16
  ความยาวรวม (L; มม.) : 180
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 36
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 23.2
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 5.8
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 10
  มวล (ก.) : 89

  ขนาด (mm) : 17
  ความยาวรวม (L; มม.) : 190
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 38
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 24.6
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 5.8
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 10
  มวล (ก.) : 99

  ขนาด (mm) : 18
  ความยาวรวม (L; มม.) : 200
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 40
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 26
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 6.7
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 11.5
  มวล (ก.) : 126

  ขนาด (mm) : 19 มม
  ความยาวรวม (L; มม.) : 230
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 42
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 27.5
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 6.7
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 11.5
  มวล (ก.) : 142

  ขนาด (mm) : 20
  ความยาวรวม (L; มม.) : 230
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 45
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 29
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 7
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 13
  มวล (ก.) : 176

  ขนาด (mm) : 21
  ความยาวรวม (L; มม.) : 260
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 47
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 30.3
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 7.3
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 13
  มวล (ก.) : 216

  ขนาด (mm) : 22
  ความยาวรวม (L; มม.) : 260
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 49
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 31.8
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 7.3
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 13
  มวล (ก.) : 220

  ขนาด (mm) : 23
  ความยาวรวม (L; มม.) : 280
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 53
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 33.5
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 7.8
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 14
  มวล (ก.) : 251

  ขนาด (mm) : 24
  ความยาวรวม (L; มม.) : 280
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 53
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 34.9
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 7.8
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 14
  มวล (ก.) : 254

  ขนาด (mm) : 25
  ความยาวรวม (L; มม.) : 300
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 55
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 36.3
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 8.4
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 14.5
  มวล (ก.) : 281

  ขนาด (mm) : 26
  ความยาวรวม (L; มม.) : 300
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 57.5
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 37.8
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 8.4
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 14.5
  มวล (ก.) : 315

  ขนาด (mm) : 27 มม
  ความยาวรวม (L; มม.) : 300
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 60
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 39.2
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 8.4
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 14.5
  มวล (ก.) : 345

  ขนาด (mm) : 28
  ความยาวรวม (L; มม.) : 320
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 62
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 40.6
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 8.4
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 14.5
  มวล (ก.) : 368

  ขนาด (mm) : 29
  ความยาวรวม (L; มม.) : 330
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 64
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 41.9
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 8.9
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 16
  น้ำหนัก (ก.) : 420

  ขนาด (mm) : 30
  ความยาวรวม (L; มม.) : 330
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 66
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 43.2
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 8.9
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 16
  มวล (ก.) : 404

  ขนาด (mm) : 32
  ความยาวรวม (L; มม.) : 360
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 70
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 45.8
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 9.4
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 16.5
  มวล (ก.) : 484

  ขนาด (mm) : 34
  ความยาวรวม (L; มม.) : 450
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 80
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 48
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 9.4
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 17
  น้ำหนัก (ก.) : 683

  ขนาด (mm) : 36
  ความยาวรวม (L; มม.) : 460
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 88
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 50.8
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 10
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 18
  น้ำหนัก (ก.) : 787

  ขนาด (mm) : 38
  ความยาวรวม (L; มม.) : 480
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 87
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 53.6
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 11
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 19
  มวล (ก.) : 915

  ขนาด (mm) : 41
  ความยาวรวม (L; มม.) : 480
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 88
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 57.8
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 11
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 19
  มวล (ก.) : 1055

  ขนาด (mm) : 46
  ความยาวรวม (L; มม.) : 500
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 94.5
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 65.2
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 13
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 20
  มวล (ก.) : 1352

  ขนาด (mm) : 5.5
  ความยาวรวม (L; มม.) : 100
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 14.8
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 9.2
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 3.5
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 5.8
  มวล (ก.) : 13

  ขนาด (mm) : 50
  ความยาวรวม (L; มม.) : 530
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 103
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 73
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 14
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 21
  มวล (ก.) : 1700

  ขนาด (mm) : 55
  ความยาวรวม (L; มม.) : 560
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 114
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 81
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 15
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 22
  มวล (ก.) : 2193

  ขนาด (mm) : 6
  ความยาวรวม (L; มม.) : 105
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 15.5
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 9.9
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 3.6
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 6
  มวล (ก.) : 15

  ขนาด (mm) : 60
  ความยาวรวม (L; มม.) : 590
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 125
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 89.8
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 16
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 24
  มวล (ก.) : 2925

  ขนาด (mm) : 7
  ความยาวรวม (L; มม.) : 110
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 17
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 11.3
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 3.9
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 6
  มวล (ก.) : 20

  ขนาด (mm) : 8
  ความยาวรวม (L; มม.) : 115
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 18
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 12.4
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 4.2
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 7
  มวล (ก.) : 21

  ขนาด (mm) : 9
  ความยาวรวม (L; มม.) : 120
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจ (ข; มม.) : 21
  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแว่นตา (d; มม.) : 13.4
  ความหนาของประแจ (a1; มม.) : 4.5
  ความหนาของแว่นตา (a2; มม.) : 7
  มวล (ก.) : 27

  คำเตือน

  *Image 1 is part number 13-19.
  *The image is for illustrative purposes only.

  ทบทวน

  4.7

  / 5

  (3 ทบทวน)

  2

  1

  0

  0

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  Lightweight CombinationWrench!

  12 Nov 2022
  5.0
  Stahlwille's CombinationWrench is lightweight and easy to handle.
  Glasses are also thin and can fit in tight spaces.
  Spanner is also thick, so it never opens and is firm.
  I recommend it!
  ดูรายละเอียด
  CombinationWrench ของ Stahlwille มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย
  แว่นตายังบางและสามารถใส่ในที่แคบได้
  ประแจปากตายยังหนา จึงไม่เคยเปิดออกและมั่นคง
  ฉันแนะนำที่นี่!
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Like Caliper's Breather Valve.

  29 Jan 2022
  4.0
  I do have a glasses wrench, though.
  The CombinationWrench is easy to use for Caliper air bleeding, etc. due to its handling and angle.
  In addition, because the size is so small, there are many times when the 8mm bolt is needed in a secluded place, so I think it is more convenient to have a separate 8mm bolt.
  ดูรายละเอียด
  ฉันมีประแจแก้วแม้ว่า
  CombinationWrench ใช้งานง่ายสำหรับการไล่อากาศของ Caliper ฯลฯ เนื่องจากด้ามจับและมุม
  นอกจากนี้ เนื่องจากขนาดที่เล็กมาก จึงมีหลายครั้งที่จำเป็นต้องใช้สลักเกลียว 8 มม. ในที่เปลี่ยว ฉันคิดว่าสะดวกกว่าที่จะแยกสลักเกลียว 8 มม.
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  an Open-end Combination Glasses and one-set Size 持 -- ます --

  -- this Series 13 is the standard size of a Combination Wrench, and has become a cut of the thin mouth same as a Spanner as Series 10 of an Open end. since the direction of the Long ty

  06 Sep 2012
  5.0
  an Open-end Combination Glasses and one-set Size 持 -- ます --

  -- this Series 13 is the standard size of a Combination Wrench, and has become a cut of the thin mouth same as a Spanner as Series 10 of an Open end. since the direction of the Long type of Series 14 is user-friendly using a Garage and this is a lightweight Compact -- mainly -- in-vehicle -- it uses as business.

  It is although there is also turn in a Garage when two Spanners of the thin mouth of the width across flat are needed occasionally. -- It satin[ a Grip and ]-finishes [ of a

  I character cross section ] up, and no fault is found.
  ดูรายละเอียด
  แว่นตารวมปลายเปิดและขนาดชุดเดียว 持 -- ます --

  -- Series 13 นี้เป็นขนาดมาตรฐานของประแจแบบรวม และได้กลายเป็นส่วนตัดของปากที่บางเหมือนกับประแจใน Series 10 ของปลายเปิด เนื่องจากทิศทางของ Series 14 แบบยาวนั้นใช้งานง่ายโดยใช้ Garage และนี่คือ Compact น้ำหนักเบาซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในรถยนต์ซึ่งใช้เป็นธุรกิจ

  แม้ว่าจะมีการเลี้ยวในโรงรถด้วยเมื่อจำเป็นต้องใช้ประแจสองอันของปากบางของความกว้างข้ามแนวราบเป็นครั้งคราว --มันซาติน[กริปและ]-เสร็จสิ้น [ของ

  ฉันอักขระตัดขวาง ] ขึ้นและไม่พบข้อบกพร่อง
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด

  New Custom Article

  ดูทั้งหมด