ชุดปะเก็นท่อ 2 ชิ้น

 • รหัสสินค้า: 963-1000001

  ฿164

  สินค้านี้จะถูกจัดส่งจากประเทศญี่ปุ่นไปยังลูกค้าโดยตรง

  คะแนนวีไบค์: +2 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  CD50 CD50Z/E/F/H/N [FNo] CD50-1300001 to 1904169 [No. of use] 1 CD50 CD50P/S/W [FNo] CD50-2000001 or later [Number of use] 1 CD90 CD90A/H/N [FNo] HA03-1000003 to 1303689 [No. of use] 1 CD90 CD90P/S/W [FNo] HA03-1400001 or later [No. of use] 1 CRF50F CRF50F4/5/6/7/8/9/A/B/C [FNo] AE03-1400001 or later [No. of use] 1 CRF70F CRF70F4/5/6/7/8/9/A/B [FNo] DE02-1700001 or later [No. of use] 1 XL250S L250S- [Number of uses] 2 Turnip 100EX C100CMJ/CMK [FNo] HA05-0000037 or later [No. of use] 1 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) Z50J/1 [FNo] Z50J-1000001 or later [No. of use] 1 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) Z50JZ/B/C/E/F/J/L [FNo] Z50J-1300017 or later [No. of use] 1 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) Z50N/P/S/T/V [FNo] Z50J-2000001 or later [No. of use] 1 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) Z50JY/1/2/3/4/5/6/7/8/9/B/C [FNo] AB27-1000001 to 1899999 [Number used] 1 Shirley 50. CF50/K1/K2 [FNo] CF50-1000001 or later [No. of use] 1 Shirley 50. CF50B/AB [FNo] CF50-3000001 or later [Number of use] 1 Shirley 50. CF50C/D/J/N/P/S/V [FNo] CF50-3200001 or later [No. of use] 1 charette NY50- [Number of uses] 1 jazz CA50G/LG/H-2/J/J-2/N [FNo] AC09-1000001 or later [No. of use] 1 jazz CA50S/P/V [F No.] AC09-1300001 or later [Number used] 1 jolqab SNC50X/1 [FNo] AF53-1000001 or later [No. of use] 1 Journo Clare CHX50-X/Y/1 [FNo] AF54-1000001 or later [Number of use] 1 Johno Clare - DX CHX50-X/Y/1 [FNo] AF54-1000001 or later [Number of use] 1 Super Cub 100 C100CMP/CMS [FNo] HA06-0000101 or later [No. of use] 1 Super Cub 50 C50K2/K3/Z1/Z2/M2/M3/ZZ/KZ/MZ [FNo] C50-3000001 to 7999999 [Number of use] 1 Super Cub 50 Super Custom C50CMY/DY/SY/S1/CM2/D2/DT2/S2/CM5/D5/S5/ST5/CM7/D7/S7/ST7 [FNo] AA01-1000001 or later [No. of use] 1 Super Cub 50 Super Custom B/DB/DMB/C-1/C-4/DC-1/DC-2/DMC-2/DMC-5/D-1/D-4/DD-1/DD-2/DMD-2/E-1/E-4/DE-1/DE-2/DME-2/DME-5/BG/DG/SG/CMG [FNo] C50-8000026 to Up to 9501323 [No. of use] 1 Super Cub 50 Super Custom C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9600001 to 9917474 [Number of use] 1 Super Cub 50 Super Custom C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9917475 to 0095210 [Number of use] 1 Super Cub 50 Super Custom C50CMN/DN/SN/B/CMP [FNo] C50-0200001 to 0327924 [Number of use] 1 Super Cub 50 Super Custom C50DP/SP/BP/CMS/DS/SS/BS/CMV/DV/SV/BV/CMX/DX/DX/SX/BX/CMX/DX/SX/BX [FNo] C50-0400001 to 2299999 [No. of use] 1 Super Cub 50 Standard C50CMY/DY/SY/S1/CM2/D2/DT2/S2/CM5/D5/S5/ST5/CM7/D7/S7/ST7 [FNo] AA01-1000001 or later [No. of use] 1 Super Cub 50 Standard B/DB/DMB/C-1/C-4/DC-1/DC-2/DMC-2/DMC-5/D-1/D-4/DD-1/DD-2/DMD-2/E-1/E-4/DE-1/DE-2/DME-2/DME-5/BG/DG/SG/CMG [FNo] C50-8000026 to Up to 9501323 [No. of use] 1 Super Cub 50 Standard C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9600001 to 9917474 [Number of use] 1 Super Cub 50 Standard C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9917475 to 0095210 [Number of use] 1 Super Cub 50 Standard C50CMN/DN/SN/B/CMP [FNo] C50-0200001 to 0327924 [Number of use] 1 Super Cub 50 Standard C50DP/SP/BP/CMS/DS/SS/BS/CMV/DV/SV/BV/CMX/DX/DX/SX/BX/CMX/DX/SX/BX [FNo] C50-0400001 to 2299999 [No. of use] 1 Super Cub 50 Deluxe C50CMY/DY/SY/S1/CM2/D2/DT2/S2/CM5/D5/S5/ST5/CM7/D7/S7/ST7 [FNo] AA01-1000001 or later [No. of use] 1 Super Cub 50 Deluxe C50K2/K3/Z1/Z2/M2/M3/ZZ/KZ/MZ [FNo] C50-3000001 to 7999999 [Number of use] 1 Super Cub 50 Deluxe B/DB/DMB/C-1/C-4/DC-1/DC-2/DMC-2/DMC-5/D-1/D-4/DD-1/DD-2/DMD-2/E-1/E-4/DE-1/DE-2/DME-2/DME-5/BG/DG/SG/CMG [FNo] C50-8000026 to Up to 9501323 [No. of use] 1 Super Cub 50 Deluxe C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9600001 to 9917474 [Number of use] 1 Super Cub 50 Deluxe C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9917475 to 0095210 [Number of use] 1 Super Cub 50 Deluxe C50DP/SP/BP/CMS/DS/SS/BS/CMV/DV/SV/BV/CMX/DX/DX/SX/BX/CMX/DX/SX/BX [FNo] C50-0400001 to 2299999 [No. of use] 1 Super Cub 50 Business B/DB/DMB/C-1/C-4/DC-1/DC-2/DMC-2/DMC-5/D-1/D-4/DD-1/DD-2/DMD-2/E-1/E-4/DE-1/DE-2/DME-2/DME-5/BG/DG/SG/CMG [FNo] C50-8000026 to Up to 9501323 [No. of use] 1 Super Cub 50 Business C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9600001 to 9917474 [Number of use] 1 Super Cub 50 Business C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9917475 to 0095210 [Number of use] 1 Super Cub 50 Business C50CMN/DN/SN/B/CMP [FNo] C50-0200001 to 0327924 [Number of use] 1 Super Cub 50 Business C50DP/SP/BP/CMS/DS/SS/BS/CMV/DV/SV/BV/CMX/DX/DX/SX/BX/CMX/DX/SX/BX [FNo] C50-0400001 to 2299999 [No. of use] 1 Super Cub 50 Red Cub B/DB/DMB/C-1/C-4/DC-1/DC-2/DMC-2/DMC-5/D-1/D-4/DD-1/DD-2/DMD-2/E-1/E-4/DE-1/DE-2/DME-2/DME-5/BG/DG/SG/CMG [FNo] C50-8000026 to Up to 9501323 [No. of use] 1 Super Cub 70 C70Z/ZM/Z1/Z2 [FNo] C70-6000003 or later [No. of use] 1 Super Cub 70 C70Z/ZM/Z1/Z2 [FNo] C70-A000002 to D208833 [Number of use] 1 Super Cub 70 C70Z/ZM/Z1/Z2 [FNo] C70-M000002M to M056011M [Number of use] 1 Super Cub 70 C70K2/M2/K3/M3 [FNo] C70-3000001 or later [No. of use] 1 Super Cub 70 C70ZZ/KZ/MZ [FNo] C70-7000036 or later [No. of use] 1 Super Cub 70 Super Custom C70DG/CMG/DH/CMH [FNo] C70-8500001 to 8680116 [Number of use] 1 Super Cub 70 Super Custom C70CMN/DN [FNo] C70-1000001 to 1131339 [Number of use] 1 Super Cub 70 Super Custom C70CMP/DP/CMS/DS/CMV/DV [FNo] C70-1200001 to 1428149 [Number of use] 1 Super Cub 70 Super Custom C70CMX/DX [FNo] C70-1500001 to 1699999 [Number of use] 1 Super Cub 70 Deluxe C70DG/CMG/DH/CMH [FNo] C70-8500001 to 8680116 [Number of use] 1 Super Cub 70 Deluxe C70CMN/DN [FNo] C70-1000001 to 1131339 [Number of use] 1 Super Cub 70 Deluxe C70CMP/DP/CMS/DS/CMV/DV [FNo] C70-1200001 to 1428149 [Number of use] 1 Super Cub 70 Deluxe C70CMX/DX [FNo] C70-1500001 to 1699999 [Number of use] 1 Super Cub 90 Super Custom C90DG/CMG [FNo] HA02-1500001 to 1523972 [Number of use] 1 Super Cub 90 Super Custom C90DH/CMH/CMN/DN [FNo] HA02-1600001 to 1837169 [No. of use] 1 Super Cub 90 Super Custom C90CMP/DP/CMS/DS/CMV/DV [FNo] HA02-1900001 to 2168024 [No. of use] 1 Super Cub 90 Super Custom C90CMX/DX/CM1/D1/CM2/D2 [F No.] HA02-2200001 or later [No. of uses] 1 Super Cub 90 Deluxe C90DG/CMG [FNo] HA02-1500001 to 1523972 [Number of use] 1 Super Cub 90 Deluxe C90DH/CMH/CMN/DN [FNo] HA02-1600001 to 1837169 [No. of use] 1 Super Cub 90 Deluxe C90CMP/DP/CMS/DS/CMV/DV [FNo] HA02-1900001 to 2168024 [No. of use] 1 Super Cub 90 Deluxe C90CMX/DX/CM1/D1/CM2/D2 [F No.] HA02-2200001 or later [No. of uses] 1 Spacey 50 F No.] AF02-1000001 or later [No.] 1 Spacey 80 FNo】 HF03-1000001 or later 【No.】 1 solo MP503/DX3 [FNo] AC17-1000001 or later [Number of use] 1 Dax 50. ST50K1/K2/K3/K4 [FNo] ST50-1000001 or later [No. of use] 1 Dax 50. ST50CZ/MZ/MB [FNo] ST50-6200022 or later [No. of use] 1 Dax 50. ST50S [FNo] AB26-1000001 or later [No. of use] 1 Dax 70 ST50K1/2/3/4 [FNo] ST70-1000001 or later [Number of use] 1 Dream 50 CB50V [FNo] AC15-1000001 or later [Number of use] 2 Variety F No】NF50-1000001 or later 【No.】1 press cub C50BNDY-1/BNY-1/BN2/BND2/BN5/BND5/BN7/BND7 [FNo] AA01-1000001 or later [No. of use] 1 press cub C50BNDJ-1/BNJ-1/BNDK-1/BNK-1 [FNo] C50-9639602 to 999999 [No. of use] 1 press cub C50BNDN-1/BNN-1 [FNo] C50-0000001 to 0329164 [No. of use] 1 press cub C50BNDP-1/BNP-1/BNDS-1/BNS-1/BNDV-1/BNV-1/BNDX-1/BNX-1 [FNo] C50-0400001 to 2138506 [No. of use] 1 Benry 50S CD50ST/V/W/X/4/5/7 [FNo] CD50-2200001 or later [No. of use] 1 Benry 90S CD90ST/W [FNo] HA03-1600005 or later [No. of use] 1 Benly CB90 CB90B3 [Number used] 1 Benly CD50 CD50X/4/5/7 [F No.] CD50-2500001 or later [Number used] 1 Benly CL50 CL50V/X [FNo] CD50-4000001 or later [Number of use] 1 Magna 50 MG50S [FNo] AC13-1000010 or later [Number of uses] 1 Magna 50 MG50X/1/3/4/5/7 [FNo] AC13-1100001 or later [Number of use] 1 motorola CT50JC [FNo] AD50-1000018 or later [Number of use] 1 monkey Z50J/1 [FNo] Z50J-1000001 or later [No. of use] 1 monkey Z50JZ/B/C/E/F/J/L [FNo] Z50J-1300017 or later [No. of use] 1 monkey Z50N/P/S/T/V [FNo] Z50J-2000001 or later [No. of use] 1 monkey Z50JY/1/2/3/4/5/6/7/8/9/B/C [FNo] AB27-1000001 to 1899999 [Number used] 1 Monkey R Z50JRH [FNo] AB22-1000017 or later [No. of use] 1 Monkey RT Z50JRJ-2 [FNo] AB22-1007601 or later [No. of use] 1 Monkey Baja Z50JM/N/P [FNo] Z50J-1700001 or later [No. of use] 1 Little Cub C50LY/LMY/L1/LM1/L2/LM2/L4/LM4/L5/LM5/L7/LM7 [FNo] AA01-3000001 or later [No. of use] 1 Little Cub C50LV/LW/LX/LMX [FNo] C50-4300001 to 4523759 [Number used] 1 XL250 S L250S All models Number of uses X2 CROSSCUB110 All years JA10 Number of use X1 NY50 All models used X1 GIORNO CREA All AF54 models Number of use X1 SPACY50 All models used X1 SPACY80 All models used X1 SUPER CUB110 All years JA07 Number of use X1 SUPER CUB110PRO All years JA07 Number of use X1 SUPER CUB series Engine cars (FI|50-100cc) Number of uses X1 DREAM50 All years AC15 Number used X2 VARIE All models used X1 MONKEY Series engine cars (FI|50-100cc) Number of use X1 XR50R FNo】 AE03-1000001 or later 【No.】 1 XR70R FNo】 DE02-1000001 or later 【No.】1 Shirley 70 CF70/K1 [FNo] CF70-2000003 or later [No. of use] 1 Shirley 70 CF70B/C [FNo] CF70-3000029 or later [No. of use] 1 Super Cub 50 C50Z [FNo] C50-N000002 to V488897 [Number of use] 1 Super Cub 50 C50ZM [FNo] C50-Z000002M to Z069126M [Number of use] 1
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  ประเภท : XH-01
  สินค้านี้มี 2 ชิ้น. ของปะเก็น

  รายละเอียดคำถาม


  จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนไอเสียและการบำรุงรักษา.
  ท่อไอเสียเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้.
  หากนำกลับมาใช้ใหม่อาจทำให้เกิดการรั่วไหลของไอเสียและไม่ได้ประสิทธิภาพเดิม
  เปลี่ยนปะเก็นใหม่ทุกครั้งที่ถอดไอเสีย.
  ■ปรับสำหรับรถจักรยานยนต์ของ 4 บริษัท ชั้นนำของญี่ปุ่น
  ■นำเสนอในราคาที่เหมาะสม

  คำอธิบาย


  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

  คลิกเพื่อดูสินค้าแยกจำหน่าย
  คลิกเพื่อดูแคตตาล็อก KITACO ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2556 (เว็บไซต์ของผู้ผลิต)

  คำเตือน


  * โปรดตรวจสอบรถที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบางคันมีไว้สำหรับตัวลดเสียงสำหรับข้อต่อระหว่างท่อไอเสีย
  * การติดต่อกับผลิตภัณฑ์ ณ เดือนตุลาคม 2555
  * โปรดดูที่ KITACO All Catalog เมื่อยืนยันการโต้ตอบ
  * ผลิตภัณฑ์ในภาพใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  CD50 CD50Z/E/F/H/N [FNo] CD50-1300001 to 1904169 [No. of use] 1 CD50 CD50P/S/W [FNo] CD50-2000001 or later [Number of use] 1 CD90 CD90A/H/N [FNo] HA03-1000003 to 1303689 [No. of use] 1 CD90 CD90P/S/W [FNo] HA03-1400001 or later [No. of use] 1 CRF50F CRF50F4/5/6/7/8/9/A/B/C [FNo] AE03-1400001 or later [No. of use] 1 CRF70F CRF70F4/5/6/7/8/9/A/B [FNo] DE02-1700001 or later [No. of use] 1 XL250S L250S- [Number of uses] 2 Turnip 100EX C100CMJ/CMK [FNo] HA05-0000037 or later [No. of use] 1 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) Z50J/1 [FNo] Z50J-1000001 or later [No. of use] 1 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) Z50JZ/B/C/E/F/J/L [FNo] Z50J-1300017 or later [No. of use] 1 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) Z50N/P/S/T/V [FNo] Z50J-2000001 or later [No. of use] 1 gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) Z50JY/1/2/3/4/5/6/7/8/9/B/C [FNo] AB27-1000001 to 1899999 [Number used] 1 Shirley 50. CF50/K1/K2 [FNo] CF50-1000001 or later [No. of use] 1 Shirley 50. CF50B/AB [FNo] CF50-3000001 or later [Number of use] 1 Shirley 50. CF50C/D/J/N/P/S/V [FNo] CF50-3200001 or later [No. of use] 1 charette NY50- [Number of uses] 1 jazz CA50G/LG/H-2/J/J-2/N [FNo] AC09-1000001 or later [No. of use] 1 jazz CA50S/P/V [F No.] AC09-1300001 or later [Number used] 1 jolqab SNC50X/1 [FNo] AF53-1000001 or later [No. of use] 1 Journo Clare CHX50-X/Y/1 [FNo] AF54-1000001 or later [Number of use] 1 Johno Clare - DX CHX50-X/Y/1 [FNo] AF54-1000001 or later [Number of use] 1 Super Cub 100 C100CMP/CMS [FNo] HA06-0000101 or later [No. of use] 1 Super Cub 50 C50K2/K3/Z1/Z2/M2/M3/ZZ/KZ/MZ [FNo] C50-3000001 to 7999999 [Number of use] 1 Super Cub 50 Super Custom C50CMY/DY/SY/S1/CM2/D2/DT2/S2/CM5/D5/S5/ST5/CM7/D7/S7/ST7 [FNo] AA01-1000001 or later [No. of use] 1 Super Cub 50 Super Custom B/DB/DMB/C-1/C-4/DC-1/DC-2/DMC-2/DMC-5/D-1/D-4/DD-1/DD-2/DMD-2/E-1/E-4/DE-1/DE-2/DME-2/DME-5/BG/DG/SG/CMG [FNo] C50-8000026 to Up to 9501323 [No. of use] 1 Super Cub 50 Super Custom C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9600001 to 9917474 [Number of use] 1 Super Cub 50 Super Custom C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9917475 to 0095210 [Number of use] 1 Super Cub 50 Super Custom C50CMN/DN/SN/B/CMP [FNo] C50-0200001 to 0327924 [Number of use] 1 Super Cub 50 Super Custom C50DP/SP/BP/CMS/DS/SS/BS/CMV/DV/SV/BV/CMX/DX/DX/SX/BX/CMX/DX/SX/BX [FNo] C50-0400001 to 2299999 [No. of use] 1 Super Cub 50 Standard C50CMY/DY/SY/S1/CM2/D2/DT2/S2/CM5/D5/S5/ST5/CM7/D7/S7/ST7 [FNo] AA01-1000001 or later [No. of use] 1 Super Cub 50 Standard B/DB/DMB/C-1/C-4/DC-1/DC-2/DMC-2/DMC-5/D-1/D-4/DD-1/DD-2/DMD-2/E-1/E-4/DE-1/DE-2/DME-2/DME-5/BG/DG/SG/CMG [FNo] C50-8000026 to Up to 9501323 [No. of use] 1 Super Cub 50 Standard C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9600001 to 9917474 [Number of use] 1 Super Cub 50 Standard C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9917475 to 0095210 [Number of use] 1 Super Cub 50 Standard C50CMN/DN/SN/B/CMP [FNo] C50-0200001 to 0327924 [Number of use] 1 Super Cub 50 Standard C50DP/SP/BP/CMS/DS/SS/BS/CMV/DV/SV/BV/CMX/DX/DX/SX/BX/CMX/DX/SX/BX [FNo] C50-0400001 to 2299999 [No. of use] 1 Super Cub 50 Deluxe C50CMY/DY/SY/S1/CM2/D2/DT2/S2/CM5/D5/S5/ST5/CM7/D7/S7/ST7 [FNo] AA01-1000001 or later [No. of use] 1 Super Cub 50 Deluxe C50K2/K3/Z1/Z2/M2/M3/ZZ/KZ/MZ [FNo] C50-3000001 to 7999999 [Number of use] 1 Super Cub 50 Deluxe B/DB/DMB/C-1/C-4/DC-1/DC-2/DMC-2/DMC-5/D-1/D-4/DD-1/DD-2/DMD-2/E-1/E-4/DE-1/DE-2/DME-2/DME-5/BG/DG/SG/CMG [FNo] C50-8000026 to Up to 9501323 [No. of use] 1 Super Cub 50 Deluxe C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9600001 to 9917474 [Number of use] 1 Super Cub 50 Deluxe C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9917475 to 0095210 [Number of use] 1 Super Cub 50 Deluxe C50DP/SP/BP/CMS/DS/SS/BS/CMV/DV/SV/BV/CMX/DX/DX/SX/BX/CMX/DX/SX/BX [FNo] C50-0400001 to 2299999 [No. of use] 1 Super Cub 50 Business B/DB/DMB/C-1/C-4/DC-1/DC-2/DMC-2/DMC-5/D-1/D-4/DD-1/DD-2/DMD-2/E-1/E-4/DE-1/DE-2/DME-2/DME-5/BG/DG/SG/CMG [FNo] C50-8000026 to Up to 9501323 [No. of use] 1 Super Cub 50 Business C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9600001 to 9917474 [Number of use] 1 Super Cub 50 Business C50BH/DH/SH/CMH/CMJ-YU [FNo] C50-9917475 to 0095210 [Number of use] 1 Super Cub 50 Business C50CMN/DN/SN/B/CMP [FNo] C50-0200001 to 0327924 [Number of use] 1 Super Cub 50 Business C50DP/SP/BP/CMS/DS/SS/BS/CMV/DV/SV/BV/CMX/DX/DX/SX/BX/CMX/DX/SX/BX [FNo] C50-0400001 to 2299999 [No. of use] 1 Super Cub 50 Red Cub B/DB/DMB/C-1/C-4/DC-1/DC-2/DMC-2/DMC-5/D-1/D-4/DD-1/DD-2/DMD-2/E-1/E-4/DE-1/DE-2/DME-2/DME-5/BG/DG/SG/CMG [FNo] C50-8000026 to Up to 9501323 [No. of use] 1 Super Cub 70 C70Z/ZM/Z1/Z2 [FNo] C70-6000003 or later [No. of use] 1 Super Cub 70 C70Z/ZM/Z1/Z2 [FNo] C70-A000002 to D208833 [Number of use] 1 Super Cub 70 C70Z/ZM/Z1/Z2 [FNo] C70-M000002M to M056011M [Number of use] 1 Super Cub 70 C70K2/M2/K3/M3 [FNo] C70-3000001 or later [No. of use] 1 Super Cub 70 C70ZZ/KZ/MZ [FNo] C70-7000036 or later [No. of use] 1 Super Cub 70 Super Custom C70DG/CMG/DH/CMH [FNo] C70-8500001 to 8680116 [Number of use] 1 Super Cub 70 Super Custom C70CMN/DN [FNo] C70-1000001 to 1131339 [Number of use] 1 Super Cub 70 Super Custom C70CMP/DP/CMS/DS/CMV/DV [FNo] C70-1200001 to 1428149 [Number of use] 1 Super Cub 70 Super Custom C70CMX/DX [FNo] C70-1500001 to 1699999 [Number of use] 1 Super Cub 70 Deluxe C70DG/CMG/DH/CMH [FNo] C70-8500001 to 8680116 [Number of use] 1 Super Cub 70 Deluxe C70CMN/DN [FNo] C70-1000001 to 1131339 [Number of use] 1 Super Cub 70 Deluxe C70CMP/DP/CMS/DS/CMV/DV [FNo] C70-1200001 to 1428149 [Number of use] 1 Super Cub 70 Deluxe C70CMX/DX [FNo] C70-1500001 to 1699999 [Number of use] 1 Super Cub 90 Super Custom C90DG/CMG [FNo] HA02-1500001 to 1523972 [Number of use] 1 Super Cub 90 Super Custom C90DH/CMH/CMN/DN [FNo] HA02-1600001 to 1837169 [No. of use] 1 Super Cub 90 Super Custom C90CMP/DP/CMS/DS/CMV/DV [FNo] HA02-1900001 to 2168024 [No. of use] 1 Super Cub 90 Super Custom C90CMX/DX/CM1/D1/CM2/D2 [F No.] HA02-2200001 or later [No. of uses] 1 Super Cub 90 Deluxe C90DG/CMG [FNo] HA02-1500001 to 1523972 [Number of use] 1 Super Cub 90 Deluxe C90DH/CMH/CMN/DN [FNo] HA02-1600001 to 1837169 [No. of use] 1 Super Cub 90 Deluxe C90CMP/DP/CMS/DS/CMV/DV [FNo] HA02-1900001 to 2168024 [No. of use] 1 Super Cub 90 Deluxe C90CMX/DX/CM1/D1/CM2/D2 [F No.] HA02-2200001 or later [No. of uses] 1 Spacey 50 F No.] AF02-1000001 or later [No.] 1 Spacey 80 FNo】 HF03-1000001 or later 【No.】 1 solo MP503/DX3 [FNo] AC17-1000001 or later [Number of use] 1 Dax 50. ST50K1/K2/K3/K4 [FNo] ST50-1000001 or later [No. of use] 1 Dax 50. ST50CZ/MZ/MB [FNo] ST50-6200022 or later [No. of use] 1 Dax 50. ST50S [FNo] AB26-1000001 or later [No. of use] 1 Dax 70 ST50K1/2/3/4 [FNo] ST70-1000001 or later [Number of use] 1 Dream 50 CB50V [FNo] AC15-1000001 or later [Number of use] 2 Variety F No】NF50-1000001 or later 【No.】1 press cub C50BNDY-1/BNY-1/BN2/BND2/BN5/BND5/BN7/BND7 [FNo] AA01-1000001 or later [No. of use] 1 press cub C50BNDJ-1/BNJ-1/BNDK-1/BNK-1 [FNo] C50-9639602 to 999999 [No. of use] 1 press cub C50BNDN-1/BNN-1 [FNo] C50-0000001 to 0329164 [No. of use] 1 press cub C50BNDP-1/BNP-1/BNDS-1/BNS-1/BNDV-1/BNV-1/BNDX-1/BNX-1 [FNo] C50-0400001 to 2138506 [No. of use] 1 Benry 50S CD50ST/V/W/X/4/5/7 [FNo] CD50-2200001 or later [No. of use] 1 Benry 90S CD90ST/W [FNo] HA03-1600005 or later [No. of use] 1 Benly CB90 CB90B3 [Number used] 1 Benly CD50 CD50X/4/5/7 [F No.] CD50-2500001 or later [Number used] 1 Benly CL50 CL50V/X [FNo] CD50-4000001 or later [Number of use] 1 Magna 50 MG50S [FNo] AC13-1000010 or later [Number of uses] 1 Magna 50 MG50X/1/3/4/5/7 [FNo] AC13-1100001 or later [Number of use] 1 motorola CT50JC [FNo] AD50-1000018 or later [Number of use] 1 monkey Z50J/1 [FNo] Z50J-1000001 or later [No. of use] 1 monkey Z50JZ/B/C/E/F/J/L [FNo] Z50J-1300017 or later [No. of use] 1 monkey Z50N/P/S/T/V [FNo] Z50J-2000001 or later [No. of use] 1 monkey Z50JY/1/2/3/4/5/6/7/8/9/B/C [FNo] AB27-1000001 to 1899999 [Number used] 1 Monkey R Z50JRH [FNo] AB22-1000017 or later [No. of use] 1 Monkey RT Z50JRJ-2 [FNo] AB22-1007601 or later [No. of use] 1 Monkey Baja Z50JM/N/P [FNo] Z50J-1700001 or later [No. of use] 1 Little Cub C50LY/LMY/L1/LM1/L2/LM2/L4/LM4/L5/LM5/L7/LM7 [FNo] AA01-3000001 or later [No. of use] 1 Little Cub C50LV/LW/LX/LMX [FNo] C50-4300001 to 4523759 [Number used] 1 XL250 S L250S All models Number of uses X2 CROSSCUB110 All years JA10 Number of use X1 NY50 All models used X1 GIORNO CREA All AF54 models Number of use X1 SPACY50 All models used X1 SPACY80 All models used X1 SUPER CUB110 All years JA07 Number of use X1 SUPER CUB110PRO All years JA07 Number of use X1 SUPER CUB series Engine cars (FI|50-100cc) Number of uses X1 DREAM50 All years AC15 Number used X2 VARIE All models used X1 MONKEY Series engine cars (FI|50-100cc) Number of use X1 XR50R FNo】 AE03-1000001 or later 【No.】 1 XR70R FNo】 DE02-1000001 or later 【No.】1 Shirley 70 CF70/K1 [FNo] CF70-2000003 or later [No. of use] 1 Shirley 70 CF70B/C [FNo] CF70-3000029 or later [No. of use] 1 Super Cub 50 C50Z [FNo] C50-N000002 to V488897 [Number of use] 1 Super Cub 50 C50ZM [FNo] C50-Z000002M to Z069126M [Number of use] 1
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  4.4

  / 5

  (330 ทบทวน)

  197

  81

  44

  1

  7

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  I bought it as for Repair!

  16 Jul 2022
  4.0
  [How is it used?
  I bought this for Repair because it was getting old.
  When removing and installing the Exhaust System, do not use the previous one and replace it with a new one, or it may cause waste leakage.

  How was your experience with it?
  I think the quality is the same as OEM in a good sense.
  No glitches at all, no problems at all.

  How did it compare to other products?
  Compared to the OEM Product, it can be used without any particular change.
  Durability seems to be no problem.

  [Points to note]
  Since the CB1100 is a 4-cylinder, the Quantity:2 sets are required

  ▼These parts are not susceptible to deterioration over time, so it is a good idea to buy them in bulk during Sale.
  ดูรายละเอียด
  [ใช้ยังไง?
  ฉันซื้อสิ่งนี้เพื่อซ่อมแซมเพราะมันเก่า
  เมื่อทำการถอดและติดตั้งระบบไอเสีย อย่าใช้อันเดิมและเปลี่ยนอันใหม่ มิฉะนั้นอาจทำให้ของเสียรั่วไหลได้

  ประสบการณ์ของคุณกับมันเป็นอย่างไร?
  ฉันคิดว่าคุณภาพนั้นเหมือนกับ OEM ในแง่ดี
  ไม่มีข้อบกพร่องเลย ไม่มีปัญหาใดๆ เลย

  เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อย่างไร?
  เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ OEM สามารถใช้งานได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
  ความทนทานดูเหมือนจะไม่มีปัญหา

  [จุดที่ควรทราบ]
  เนื่องจาก CB1100 เป็น 4 สูบ จึงต้องมีจำนวน:2 ชุด

  ▼ชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ดังนั้นจึงควรซื้อเป็นจำนวนมากในช่วงลดราคา
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  It is somewhat cheaper than other products, and I think especially that they are satisfactory good goods also to use.

  14 Jul 2022
  4.0
  It is somewhat cheaper than other products, and I think especially that they are satisfactory good goods also to use. ดูรายละเอียด
  มันค่อนข้างถูกกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และฉันคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาเป็นสินค้าที่ดีและน่าพอใจที่จะใช้ ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  R1-Z ChamberGasket

  06 Jul 2022
  5.0
  I used KITACO Gasket for R1-Z because the OEM one is quite expensive. I think the product itself is well made and good, especially for those who change the chamber from time to time. ดูรายละเอียด
  ฉันใช้ปะเก็น KITACO สำหรับ R1-Z เพราะของ OEM นั้นค่อนข้างแพง ฉันคิดว่าตัวผลิตภัณฑ์นั้นทำมาอย่างดีและดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เปลี่ยนห้องเป็นครั้งคราว ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  When replacing the Exhaust System, be sure to use a new one.

  22 May 2022
  4.0
  Whenever I replace the Exhaust System, I always use a new one. At that time, this is a cosmetically good choice. ดูรายละเอียด
  เมื่อใดก็ตามที่ฉันเปลี่ยนระบบท่อไอเสีย ฉันจะใช้อันใหม่เสมอ ในขณะนั้นเป็นทางเลือกที่ดีในด้านความสวยงาม ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Exhaust System Replacement

  14 May 2022
  5.0
  Reliable manufacturer's product. No exhaust leaks, easy installation!
  I always use this product when servicing and replacing Gasket.
  ดูรายละเอียด
  ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ ไม่มีไอเสียรั่ว ติดตั้งง่าย!
  ฉันมักจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้เมื่อทำการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนปะเก็น
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด