หัวเทียน

 • รหัสสินค้า: 61488

  ฿823

  คะแนนวีไบค์: +8 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  SUZUKI
  BANDIT 1200 (Bandit) <GV77A> [GV77A-100001 or later 00 BANDIT 1200S (Bandit) <GV77A> [GV77A-100001 or later 00 GrassTracker [after NJ47A-117126 00 GSX1100S (Katana) <GU76A> [GU76A-102206 or later 00 Volty TypeT [NJ47A-117005 or later 00 BANDIT 1200 <GV77A> (Bandit) 01 BANDIT 1200S <GV77A> (Bandit) 01 GrassTracker [NJ47A-129452 or later 01 GrassTracker BIGBOY [NJ47A-123277 or later 01 GS1200SS <GV78A> [GV78A-100001 or later 01 Volty Type I [after NJ47A-126225 01 BANDIT 1200 <GV77A> (Bandit) 02 BANDIT 1200S (Bandit) <GV77A> [GV77A-101226 or later 02 GrassTracker [NJ47A-134527 or later 02 GrassTracker BIGBOY [after NJ47A-131140 02 GrassTracker BIGBOY [NJ47A-134537 or later 02 GS1200SS <GV78A> [GV78A-101110 or later 02 VanVan200 (Van Van) [NH41A-100001 or later 02 Volty [NJ47A-130780 or later]. 02 BANDIT 1200 <GV77A> (Bandit) 03 BANDIT 1200S (Bandit) <GV77A> [GV77A-101630 or later 03 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [After SH42A-120127 03 GrassTracker [NJ47A-136556 or later 03 GrassTracker BIGBOY [NJ47A-136546 or later 03 GS1200SS <GV78A> [GV78A-101363 or later 03 VanVan200 (Van Van) [NH42A-104032 or later 03 Volty [NJ47A-136566 or later]. 03 BANDIT 1200 <GV77A> (Bandit) 04 BANDIT 1200S (Bandit) <GV77A> [GV77A-101869 or later 04 DR-Z 125 <DF43A> 04 DR-Z 125 L <DF43B> 04 GrassTracker [NJ4BA-100001 or later 04 GrassTracker BIGBOY [NJ4BA-100001 or later]. 04 ST250 [NJ4AA-100001 or later 04 VanVan200 (Van Van) [NH41A-105539 or later 04 BANDIT 1200 (Bandit) <GV77A> [GV77A-102284 or later 05 BANDIT 1200S (Bandit) <GV77A> [GV77A-102101 or later 05 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [SH42A-121665 or later 05 GrassTracker [NJ4BA-102678 or later]. 05 GrassTracker BIGBOY [NJ4BA-102799 or later]. 05 ST250 [NJ4AA-103185 or later 05 VanVan200 (Van Van) [NH41A-106594 or later 05 GrassTracker [NJ4BA-104723 or later 06 GrassTracker BIGBOY [NJ4BA-104733 or later]. 06 ST250 [NJ4AA-104349 or later 06 VanVan200Z (Van Van) [NH41A-107866 or later 06 GrassTracker [NJ4BA-106952 or later]. 07 GrassTracker BIGBOY [NJ4BA-106962 or later]. 07 ST250 [NJ4AA-105556 or later 07 GSX1100S (Katana) <GS110X 81 GSX1100S (Katana) <GS110X 83 GSX1100S (Katana) <GS110X 84 GSX1100S (Katana) <GS110X> [GS110X-101404 or later 87 GSX1100S (Katana) <GS110X> [GS110X-104218 or later 89 GSX1100S (Katana) <GS110X> [GS110X-101841 or later 90 DJEBEL125 (JEBEL) [SF44A-100001 or later 93 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [SH42A-100001 or later 93 DJEBEL125 (JEBEL) [SF44A-101291 or later 94 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [SH42A-103936 or later 94 GSX1100S (Katana) <GU76A> [GU76A-100001 or later 94 Volty Type I [NJ47A-100001 or later 94 Volty Type II [NJ47A-100001 or later 94 DJEBEL125 (JEBEL) [SF44A-101922 or later 95 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [SH42A-105801 or later 95 GN125 E <FN41A> [NF41A-196437 or later 95 GSF1200 <GV75A> [GV75A-100001 or later 95 Volty Type I [NJ47A-107021 or later 95 Volty Type II [NJ47A-107021 or later 95 DJEBEL125 (JEBEL) [SF44A-103003 or later 96 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [SH42A-109300 or later 96 GSF1200 <GV75A> 96 Volty Type II [NJ47A-100581 or later 96 Volty TypeC [NJ47A-107021 or later 96 GSF1200 <GV75A> 97 Volty Type II [NJ47A-112420 or later 97 Volty TypeC [NJ47A-111408 or later 97 DJEBEL125 (JEBEL) [SF44A-110452 or later 98 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [After SH42A-112424 98 GSF1200 <GV75A> 98 INAZUMA1200 (INAZUMA) <GV76A> [after GV76A-100001 98 Volty TypeT [NJ47A-114096 or later 98 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [SH42A-114262 or later 99 GSF1200 <GV75A> 99 INAZUMA1200 (INAZUMA) <GV76A> [after GV76A-101126 99 Volty Type I [NJ47A-115973 or later 99 Volty TypeT [NJ47A-115973 or later 99 DF125E <SF44A> 97 [SF44A-109849 or later DF200E <SH42A> 00 [SH42A-114958 or later DF200E <SH42A> 97 [SH42A-109911 or later DF200E <SH42A> 98 [SH42A-112174 or later DF200E <SH42A> 99 [SH42A-113645 or later DR125S <SF41A> 82 [SF41A-102411 or later DR250S <SJ44A> 90 [SJ44A-100030 or later DR250S <SJ44A> 91 [SJ44A-105412 or later DR250S <SJ44A> 92 [SJ44A-107110 or later GEMMA125 (GEMMA) <CF41A> 82 [CF41A-100001 or later GEMMA125 (GEMMA) <CF41A> 83 [CF41A-100001 or later GN125E <FN41A> 82 [NF41A-100423 or later GN125E <FN41A> 88 [NF41A-111010 or later GN125E <FN41A> 89 [NF41A-112494 or later GN125E <FN41A> 90 [NF41A-118812 or later GN125E <FN41A> 91 [NF41A-118812 or later GN125E <FN41A> 92 [NF41A-118812 or later GN125E <FN41A> 93 [NF41A-118812 or later GN250E <NJ41A> 82 [NJ41A-100001 or later GN400E 80 [GN400-100001 or later GN400E 82 [GN400-109130 or later GS125E (Katana) <NF41B> 82 [NF41B-100001 or later GS125E (Katana) <NF41B> 85 [NF41B-116630 or later GS125E (Katana) <NF41B> 88 [NF41B-133624 or later GS125E (Katana) <NF41B> 89 [NF41B-168444 or later GS125E (Katana) <NF41B> 90 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 91 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 92 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 93 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 94 [NF41B-469236 or later GS650G 81 [GS650G-100001 or later GS650G 82 [GS650G-111120 or later GS650G 83 [GP71B-100013 or later GS650G 85 [GP71B-100013 or later GSF1200S <GV75A> 96 [GV75A-101842 or later GSF1200S <GV75A> 97 [75A-102088 or later GSF1200S <GV75A> 98 GSF1200S <GV75A> 99 GSX250E <GS25X> 80 [GS25X-100001 or later GSX250E <GS25X> 81 [GS25X-110777 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 82 [GJ51B-100065 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 83 [GJ51B-121305 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 86 [GJ51B-137900 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 87 [GJ51B-100566 or later GSX250L <GS25X> 81 [GS25X-112277 or later GSX250L <GS25X> 82 [GS25X-125913 or later GSX250T 81 [GS25X-112337 or later GSX250T 82 [GS25X-125613 or later GSX250T 83 [GJ51B-120915 or later GSX400E (Katana) <GK51C> 82 [GK51C-101091 or later GSX400E (Katana) <GK51C> 83 [GK51C-105782 or later GSX400F <GK74A> 88 [GK74A-100001 or later GSX400F <GS40XF> 81 [GS40XF-100001 or later GSX400F <GS40XF> 82 [GS40XF-114522 or later GSX400L <GS40X> 81 [GS40X-100001 or later GSX400L <GS40X> 81 [GS40X-110779 or later GSX400T <GS40X> 81 [GS40X-111429 or later GSX750E 83 [GR72A-100001 or later GSX750S (Katana) 82 [GS75X-106815 or later GSX750S (Katana) 83 [GS75X-114747 or later GSX750S (Katana) 84 [GR72A-115447 or later GSX750S (Katana) 85 [GR72A-119922 or later MARAUDER125 (MARAUDER) <NF48A> 98 [NF48A-100001 or later MARAUDER250 (MARAUDER) <NJ48A> 98 [NJ48A-100001 or later NX85 650 <GP71T> 82 NX85 650 <GP71T> 83 NX85 650 <GP71T> 84 SP370 78 [SP370-100001 or later SW-1 <NJ45A> 92 [NJ45A?100001 or later SX125R <SF41B> 85 [SF41B-100001 or later SX125R <SF41B> 87 [SF41B-101057 or later SX125R <SF41B> 88 [SF41B-101669 or later SX125R <SF41B> 91 [SF41B-103250 or later SX200R <SH41A> 85 [SH41A-100001 or later SX200R <SH41A> 86 [SH41A-101628 or later SX200R <SH41A> 87 [SH41A-102550 or later SX200R <SH41A> 90 [SH41A-104941 or later DF125E <SF44A> 97 [SF44A-109849 or later DF200E <SH42A> 00 [SH42A-114958 or later DF200E <SH42A> 97 [SH42A-109911 or later DF200E <SH42A> 98 [SH42A-112174 or later DF200E <SH42A> 99 [SH42A-113645 or later DR125S <SF41A> 82 [SF41A-102411 or later DR250S <SJ44A> 90 [SJ44A-100030 or later DR250S <SJ44A> 91 [SJ44A-105412 or later DR250S <SJ44A> 92 [SJ44A-107110 or later GEMMA125 (GEMMA) <CF41A> 82 [CF41A-100001 or later GEMMA125 (GEMMA) <CF41A> 83 [CF41A-100001 or later GN125E <FN41A> 82 [NF41A-100423 or later GN125E <FN41A> 88 [NF41A-111010 or later GN125E <FN41A> 89 [NF41A-112494 or later GN125E <FN41A> 90 [NF41A-118812 or later GN125E <FN41A> 91 [NF41A-118812 or later GN125E <FN41A> 92 [NF41A-118812 or later GN125E <FN41A> 93 [NF41A-118812 or later GN250E <NJ41A> 82 [NJ41A-100001 or later GN400E 80 [GN400-100001 or later GN400E 82 [GN400-109130 or later GS125E (Katana) <NF41B> 82 [NF41B-100001 or later GS125E (Katana) <NF41B> 85 [NF41B-116630 or later GS125E (Katana) <NF41B> 88 [NF41B-133624 or later GS125E (Katana) <NF41B> 89 [NF41B-168444 or later GS125E (Katana) <NF41B> 90 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 91 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 92 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 93 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 94 [NF41B-469236 or later GS650G 81 [GS650G-100001 or later GS650G 82 [GS650G-111120 or later GS650G 83 [GP71B-100013 or later GS650G 85 [GP71B-100013 or later GSF1200S <GV75A> 96 [GV75A-101842 or later GSF1200S <GV75A> 97 [75A-102088 or later GSF1200S <GV75A> 98 GSF1200S <GV75A> 99 GSX250E <GS25X> 80 [GS25X-100001 or later GSX250E <GS25X> 81 [GS25X-110777 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 82 [GJ51B-100065 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 83 [GJ51B-121305 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 86 [GJ51B-137900 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 87 [GJ51B-100566 or later GSX250L <GS25X> 81 [GS25X-112277 or later GSX250L <GS25X> 82 [GS25X-125913 or later GSX250T 81 [GS25X-112337 or later GSX250T 82 [GS25X-125613 or later GSX250T 83 [GJ51B-120915 or later GSX400E (Katana) <GK51C> 82 [GK51C-101091 or later GSX400E (Katana) <GK51C> 83 [GK51C-105782 or later GSX400F <GK74A> 88 [GK74A-100001 or later GSX400F <GS40XF> 81 [GS40XF-100001 or later GSX400F <GS40XF> 82 [GS40XF-114522 or later GSX400L <GS40X> 81 [GS40X-100001 or later GSX400L <GS40X> 81 [GS40X-110779 or later GSX400T <GS40X> 81 [GS40X-111429 or later GSX750E 83 [GR72A-100001 or later GSX750S (Katana) 82 [GS75X-106815 or later GSX750S (Katana) 83 [GS75X-114747 or later GSX750S (Katana) 84 [GR72A-115447 or later GSX750S (Katana) 85 [GR72A-119922 or later MARAUDER125 (MARAUDER) <NF48A> 98 [NF48A-100001 or later MARAUDER250 (MARAUDER) <NJ48A> 98 [NJ48A-100001 or later NX85 650 <GP71T> 82 NX85 650 <GP71T> 83 NX85 650 <GP71T> 84 SP370 78 [SP370-100001 or later SW-1 <NJ45A> 92 [NJ45A?100001 or later SX125R <SF41B> 85 [SF41B-100001 or later SX125R <SF41B> 87 [SF41B-101057 or later SX125R <SF41B> 88 [SF41B-101669 or later SX125R <SF41B> 91 [SF41B-103250 or later SX200R <SH41A> 85 [SH41A-100001 or later SX200R <SH41A> 86 [SH41A-101628 or later SX200R <SH41A> 87 [SH41A-102550 or later SX200R <SH41A> 90 [SH41A-104941 or later
  แสดงเพิ่มเติม
  YAMAHA
  MAJESTY <YP250> [SG03J-] (Majesty) 00 TRAILWAY <TW200E> [DG07J-] (Japanese only) 00 MAJESTY <YP250> [SG03J-] (Majesty) 01 TRAILWAY <TW200E> [DG07J-] (Japanese only) 01 MAJESTY <YP250> [SG03J-] (Majesty) 02 MAJESTY ABS <YP250A> [SG03J-] (Majesty) 02 MAJESTY C <YP250C> [SG03J-] (Majesty) 02 TW225E 【DG09J-】 02 MAJESTY <YP250> [SG03J-] (Majesty) 03 MAJESTY ABS <YP250A> [SG03J-] (Majesty) 03 MAJESTY C <YP250C> [SG03J-] (Majesty) 03 TW225E 【DG09J-】 03 MAJESTY C <YP250C> [SG03J-] (Majesty) 04 TW225E 【DG09J-】 04 MAJESTY C <YP250C> [SG03J-] (Majesty) 05 TW225E 【DG09J-】 05 MAJESTY C <YP250C> [SG03J-] (Majesty) 06 TW225E 【DG09J-】 06 TW225E 【DG09J-】 07 XT250T 【30X-】】 83 TW200 [2JL-000101 or later 87 TRAILWAY <TW200> [2JL-] (Japanese only) 91 TW200 【2JL-】 93 MAJESTY <YP250> [4HC-] (Majesty) 95 MAJESTY <YP250> [4HC-] (Majesty) 96 TW200 【2JL-】 96 BRONCO <ST225> [5BT-] (Bronco) 97 MAJESTY <YP250> [4HC-] (Majesty) 97 MAJESTY <YP250> [4HC-] (Majesty) 98 MAJESTY ABS <YP250A> [SG01J-] (Majesty) 98 MAJESTY SV <YP250S> [SG01J-] (Majesty) 98 MAJESTY <YP250> [4HC-] (Majesty) 99 MAJESTY ABS <YP250A> [SG01J-] (Majesty) 99 MAJESTY SV <YP250S> [SG01J-] (Majesty) 99 AG200 85 [1FE-110101 or later BW200 85 FZ400N 85 [46X-106101 or later FZ400R 85 [46X-000101 or later FZR1000 87 FZR1000 88 FZR1000 89 FZR1000 90 FZR1000 91 FZR1000 92 FZR1000 93 FZR1000 94 FZR1000 95 GX500 76 SEROW <XT225> 85 [after 1KH-000101 SEROW <XT225> 87 [after 1KH-020101 SEROW <XT225> 89 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225> 91 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225> 92 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225> 93 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225S> 92 [1KH-080101 to 102000 SEROW <XT225W> 93 [4JG-109101 to 128000 SEROW <XT225W> 95 [4JG-132101 or later SEROW <XT225W> 96 [4JG-] (SEROW) SEROW <XT225WE> 00 [DG08J-] (Japanese only) SEROW <XT225WE> 02 [DG08J-】 (Serow) SEROW <XT225WE> 03 [DG08J-】 (Serow) SEROW <XT225WE> 04 [DG08J-】 (Serow) SEROW <XT225WE> 97 [4JG-] (Serow) SEROW <XT225WE> 98 [4JG-] (Serow) SEROW <XT225YSP> 86 [1KH-] (1KH-) SR125 91 [4DD-022101 to 023000 SR125 95 [4DD-023101 to 027000 SR125 96 [4WP-] (4WP-) SR125B 97 [4WP-] (4WP-) SRX250 85 【51Y-】 srx250 91 【3wp-】 THUNDERACE <YZF1000R> 00 THUNDERACE <YZF1000R> 01 THUNDERACE <YZF1000R> 96 THUNDERACE <YZF1000R> 97 THUNDERACE <YZF1000R> 98 TT-R230 07 TW125 99 TX500 73 VIRAGO <XV400> 89 [after 2NT-038101 VIRAGO <XV400> 89 [after 2NT-046101 VIRAGO <XV400> 91 [2NT-] (VIRAGO) VIRAGO <XV400> 92 [2NT-] (VIRAGO) VIRAGO <XV400> 94 [2NT-] (VIRAGO) VIRAGO <XV400> 94 [after 2NT-070101 XJ400 80 [4G0-000101 or later XJ400 SPECIAL 81 [4G0-050101 or later XJ400D 81 [4G0-070101 or later XJ400Z 83 [33M-000101 or later XJ400ZE 84 [33M-080101 or later XJ400ZS 83 [33M-025001 or later XS250 (Special) 82 [17E-000101 or later XS250 82 XS250S 84 XS400 83 [16Y-010101 or later XS400SP 82 [16Y-000101 or later XT125 82 [17T-000101 or later XT200 82 【23J-】 XZ400D 82 【14X-】 XZ550D 83 【25R-】 AG200 85 [1FE-110101 or later BW200 85 FZ400N 85 [46X-106101 or later FZ400R 85 [46X-000101 or later FZR1000 87 FZR1000 88 FZR1000 89 FZR1000 90 FZR1000 91 FZR1000 92 FZR1000 93 FZR1000 94 FZR1000 95 GX500 76 SEROW <XT225> 85 [after 1KH-000101 SEROW <XT225> 87 [after 1KH-020101 SEROW <XT225> 89 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225> 91 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225> 92 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225> 93 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225S> 92 [1KH-080101 to 102000 SEROW <XT225W> 93 [4JG-109101 to 128000 SEROW <XT225W> 95 [4JG-132101 or later SEROW <XT225W> 96 [4JG-] (SEROW) SEROW <XT225WE> 00 [DG08J-] (Japanese only) SEROW <XT225WE> 02 [DG08J-】 (Serow) SEROW <XT225WE> 03 [DG08J-】 (Serow) SEROW <XT225WE> 04 [DG08J-】 (Serow) SEROW <XT225WE> 97 [4JG-] (Serow) SEROW <XT225WE> 98 [4JG-] (Serow) SEROW <XT225YSP> 86 [1KH-] (1KH-) SR125 91 [4DD-022101 to 023000 SR125 95 [4DD-023101 to 027000 SR125 96 [4WP-] (4WP-) SR125B 97 [4WP-] (4WP-) SRX250 85 【51Y-】 srx250 91 【3wp-】 THUNDERACE <YZF1000R> 00 THUNDERACE <YZF1000R> 01 THUNDERACE <YZF1000R> 96 THUNDERACE <YZF1000R> 97 THUNDERACE <YZF1000R> 98 TT-R230 07 TW125 99 TX500 73 VIRAGO <XV400> 89 [after 2NT-038101 VIRAGO <XV400> 89 [after 2NT-046101 VIRAGO <XV400> 91 [2NT-] (VIRAGO) VIRAGO <XV400> 92 [2NT-] (VIRAGO) VIRAGO <XV400> 94 [2NT-] (VIRAGO) VIRAGO <XV400> 94 [after 2NT-070101 XJ400 80 [4G0-000101 or later XJ400 SPECIAL 81 [4G0-050101 or later XJ400D 81 [4G0-070101 or later XJ400Z 83 [33M-000101 or later XJ400ZE 84 [33M-080101 or later XJ400ZS 83 [33M-025001 or later XS250 (Special) 82 [17E-000101 or later XS250 82 XS250S 84 XS400 83 [16Y-010101 or later XS400SP 82 [16Y-000101 or later XT125 82 [17T-000101 or later XT200 82 【23J-】 XZ400D 82 【14X-】 XZ550D 83 【25R-】
  แสดงเพิ่มเติม
  KAWASAKI
  250TR [BJ250F-000001 to 012000 02 250TR [BJ250F-012001 to 020000 03 250TR [BJ250F-020001 or later 04 KLX125L <KLX125B> [LX125C 04 250TR [BJ250F-026001 or later 05 KLX125L <KLX125B> [LX125C 05 250TR [BJ250F-031001 or later 06 KLX125L <KLX125B> [LX125C 06 250TR [BJ250F-035001 to 038000 07 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-083001 to 086000 07 250TR [BJ250F-038001 to 041000 08 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-086001 to 089000 08 250TR [BJ250F-041001 or later 09 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-089001 to 091000 09 250TR [BJ250F-045001 to 051000 11 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-091001 to 094000 11 250TR [BJ250F-048001 to 051000 12 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-094001 or later 12 250TR [BJ250F-051001 or later 13 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-097001 or later 13 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-099001 to 103000 14 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-103001 or later 15 Estrella (LHF/A/B) 17 Z250 LTD (belt drive) <Z250P> [KZ250H-005001 or later 83 Z250 LTD (belt drive) <Z250P> [KZ250H-005901 or later 84 Z250 LTD (belt drive) <Z250P> [KZ250H-006521 or later 85 Z250 LTD (belt drive) <Z250P> [KZ250H-007091 or later 86 Z250 LTD (belt drive) <Z250P> [KZ250H-008201 or later 88 ELIMINATOR750 <ZL750> 85 [after ZL750A-000001 ELIMINATOR900 <ZL900> 85 ELIMINATOR900 <ZL900> 86 EN TWIN <EN400A> 89 [EN400A-002701 or later GPX750R <ZX750> 87 [ZX750F-000001 to 016200 GPX750R <ZX750> 88 [ZX750F-016201 or later GPX750R <ZX750> 89 [ZX750 GPz750R <ZX750G> 84 [ZX750G-000001 or later GPz750R <ZX750G> 85 [ZX750G-007801 or later GPz750R <ZX750G> 86 [ZX750G-010101 or later KL600R <KL600> 84 [KL600A-000001 or later KL600R <KL600> 85 [KL600A-011201 or later KL600R <KL600> 86 [KL600A KLE400 91 [LE400A-000001 to 002500 KLE400 92 [LE400A-002501 to 003500 KLE400 93 [LE400A-003501 to 005000 KLE400 94 [LE400A-005001 through 013000 KLE400 99 [LE400A-013001 or later VULCAN CLASSIC <VN400C> 00 [VN400A-038001 to 043000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 01 【VN400A-043001 or later VULCAN CLASSIC <VN400C> 02 [VN400A-045001 to 047000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 03 【VN400A-047001 or later VULCAN CLASSIC <VN400C> 96 [VN400A-015001 to 023000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 97 [VN400A-023001 to 033000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 99 [VN400A-033001 to 038000 VULCAN- II <VN400B> 95 [VN400A-000001 to 015000 VULCAN- II <VN400B> 96 [after VN400A-015001 VULCAN- II <VN400B> 98 [after VN400A-028001 Z250FT 79 [KZ250A-00000 or later Z250FT 80 [KZ250A-012001 or later Z250FT 81 [KZ250A-029301 or later Z250FT 82 [KZ250A-038801 or later Z250FT 82 [KZ250A-041601 or later Z400 FX 79 [KZ400E-000001 or later Z400 FX 80 [KZ400E-011501 or later Z400 FX 81 [KZ400E-025701 or later Z400 FX 82 [KZ400E-037001 or later Z400 GP 82 [KZ400M-] (KZ400M-) Z400 LTD- II <Z400K> 81 [KZ400K-000001 or later Z500 79 Z500 80 Z550 <KZ550A> 80 Z550 FX <Z550B> 81 [KZ550B-000001 or later Z550 LTD <Z550E> 81 [KZ550E-000001 or later ELIMINATOR750 <ZL750> 85 [after ZL750A-000001 ELIMINATOR900 <ZL900> 85 ELIMINATOR900 <ZL900> 86 EN TWIN <EN400A> 89 [EN400A-002701 or later GPX750R <ZX750> 87 [ZX750F-000001 to 016200 GPX750R <ZX750> 88 [ZX750F-016201 or later GPX750R <ZX750> 89 [ZX750 GPz750R <ZX750G> 84 [ZX750G-000001 or later GPz750R <ZX750G> 85 [ZX750G-007801 or later GPz750R <ZX750G> 86 [ZX750G-010101 or later KL600R <KL600> 84 [KL600A-000001 or later KL600R <KL600> 85 [KL600A-011201 or later KL600R <KL600> 86 [KL600A KLE400 91 [LE400A-000001 to 002500 KLE400 92 [LE400A-002501 to 003500 KLE400 93 [LE400A-003501 to 005000 KLE400 94 [LE400A-005001 through 013000 KLE400 99 [LE400A-013001 or later VULCAN CLASSIC <VN400C> 00 [VN400A-038001 to 043000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 01 【VN400A-043001 or later VULCAN CLASSIC <VN400C> 02 [VN400A-045001 to 047000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 03 【VN400A-047001 or later VULCAN CLASSIC <VN400C> 96 [VN400A-015001 to 023000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 97 [VN400A-023001 to 033000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 99 [VN400A-033001 to 038000 VULCAN- II <VN400B> 95 [VN400A-000001 to 015000 VULCAN- II <VN400B> 96 [after VN400A-015001 VULCAN- II <VN400B> 98 [after VN400A-028001 Z250FT 79 [KZ250A-00000 or later Z250FT 80 [KZ250A-012001 or later Z250FT 81 [KZ250A-029301 or later Z250FT 82 [KZ250A-038801 or later Z250FT 82 [KZ250A-041601 or later Z400 FX 79 [KZ400E-000001 or later Z400 FX 80 [KZ400E-011501 or later Z400 FX 81 [KZ400E-025701 or later Z400 FX 82 [KZ400E-037001 or later Z400 GP 82 [KZ400M-] (KZ400M-) Z400 LTD- II <Z400K> 81 [KZ400K-000001 or later Z500 79 Z500 80 Z550 <KZ550A> 80 Z550 FX <Z550B> 81 [KZ550B-000001 or later Z550 LTD <Z550E> 81 [KZ550E-000001 or later
  แสดงเพิ่มเติม
  HONDA
  CB750Four <CB750> [CB750-1055209 or later 70 CB750Four <CB750> [CB750-2000001 or later 72 CB750Four <CB750> [CB750-2400002 or later 74 CB750Four <CB750> 75 XL250 <L250> [L250-1000001 or later 75 CB750Four <CB750> 76 CB750Four <CB750> 77 CB750K [RC01-1000008 to 1003053]. 78 XL250S <L250S> [L250S-1000011 to 1002300 78 CB750F <RC04> [RC04-1000004 to 1009175 79 CB750K [RC01-1000008 to 1003053]. 79 TL125S <TL125S> [TL125S-1000017 to 1023050 79 XL250S <L250S> [L250S-1002301 to 1010000 79 CB750F <RC04> [RC04-1010012 to 1018815 80 CB750K [RC01-1010007 to 1011262 80 XL250S <L250S> [L250S-1010001 to 1023637 80 CB750F <RC04> [RC04-1020013 to 1034583 81 CT110 <JD01> [JD01-] [JD01 81 XL250R <MD03> [MD03-1000030 or later 81 XL250S <L250S> [L250S-1023638 or later 81 CB750F <RC04> [RC04-1036001 to 1043928 82 XL250R <MD03> [MD03-1015081 or later 82 TLR200 <MD09> [MD09-1100017 or later 83 CB125JX <JC09> 83 [JC09 CB250RS-Z <MC02> 81 [MC02-1013001 to 1029202 CB400 Four- I <CB400> 74 [CB400-1000004 to 1011000 CB400 Four- II <CB400> 75 [CB400-1000014 to 1010660 CB400LC 81 CB400LC 82 CB750Four <CB750> 69 [CB750-1004149 or later CBR400F <NC17> 83 [NC17-1050018 to 1061815 CBR400F <NC17> 84 [NC17-1050011 or later CBR400F <NC17> 85 [NC17-1050011 or later CBR400F <NC17> 86 [NC17-1050011 or later CBR400F <NC17> 87 [NC17-1050011 or later CBR400F Endurance <NC17> 84 [NC17-1020008 to 1048536 CBR400F Endurance <NC17> 85 [NC17-1050012 to 1062590 CBX550F <PC04> 82 [PC04-1000004 to 1001318 CD90 <CD90> 70 [CD90-100001 or later CM250T S-seat <MC04> 80 [MC04-1005079 to 1005079 CM250T W sheet <MC04> 80 [MC04-1000015 to 1006229 CM400T <NC01> 79 [NC01-1000001 to 1003050 CM400T <NC01> 80 [NC01-1003051 to 1005548 CM400T <NC01> 81 [NC01-1005549 to 1006148 CX-Custom <NC10> 83 [NC10-1000001 or later FT400 <NC09> 82 [NC09-1000007 or later FT500 <PC07> 82 [PC07-1000001 or later HAWK CB250T <CB250T> 77 [CB250T-1000003 to 1006000 HAWK CB250T <CB250T> 78 [CB250T-1006001 to 1012100 HAWK CB250T <CB250T> 79 [CB250T-1012101 to 1025551 HAWK CB250T <CB250T> 80 [CB250T-1025552 to 1034294 HAWK IICB400T <CB400T> 77 [CB400T-1000003 to 1011000 HAWK IICB400T <CB400T> 78 [CB400T-1011001 to 1027000 HAWK IICB400T <CB400T> 79 [CB400T-1027001 to 1032339 HAWK IICB400T <CB400T> 80 [CB400T-1032340 to 1036679 HAWK IIICB400N <CB400N> 78 [CB400N-1000006 to 1008000 HAWK IIICB400N <CB400N> 79 [CB400N-1008002 to 1014633 Ihatovo <JD03> 82 [after JD03-1000011 NX125 <JD09> 88 [JD09-1000010 or later Silk Road <L250S> 81 [L250S-1025026 or later SUPER HAWK III <NC04> 80 [NC04-1000019 to 1003428 SUPER HAWK III <NC04> 81 [NC04-1003429 to 1007548 SUPER HAWK250 <MC03> 80 [MC03-1000019 or later SUPER HAWK250 <MC03> 81 [MC03-1002684 to 1005933 TLR250R <MD18> 86 [MD18-1000001 or later XL125 <L125> 75 [L125-1000009 XL125R <JD04> 82 XL125R <JD04> 83 [JD04-1000012 to 1008398 XL125R <JD04> 84 [JD04-1100004 to 1100509 XL125R <JD04> 85 [JD04-1200003 to 1202107 XR200R <MD06> 84 [MD14-1000006 or later XR200R <MD14> 85 [MD14-1000001 or later XR200R <ME05> 92 [ME33-1100001 to 1100257 XR200R <ME05> 92 [ME33-1200001 or later Wing GL400 <GL400> 78 [GL400-1000032 to 1020736 Wing GL400 <GL400> 81 [GL400-1023011 to 1028408 Wing GL400 Custom <GL400> 79 [GL400-1006001 to 1010871 Wing GL400 Custom <GL400> 80 [GL400-1012001 to 1020686 Wing GL400 Custom <GL400> 81 [GL400-1023014 to 1029108 Wing GL500 78 [GL500-1000003 to 1002082 Wing GL500 79 [GL500-1006001 to 1010871 Wing GL500 81 [GL500-1007008 or later CB500F CB125JX <JC09> 83 [JC09 CB250RS-Z <MC02> 81 [MC02-1013001 to 1029202 CB400 Four- I <CB400> 74 [CB400-1000004 to 1011000 CB400 Four- II <CB400> 75 [CB400-1000014 to 1010660 CB400LC 81 CB400LC 82 CB750Four <CB750> 69 [CB750-1004149 or later CBR400F <NC17> 83 [NC17-1050018 to 1061815 CBR400F <NC17> 84 [NC17-1050011 or later CBR400F <NC17> 85 [NC17-1050011 or later CBR400F <NC17> 86 [NC17-1050011 or later CBR400F <NC17> 87 [NC17-1050011 or later CBR400F Endurance <NC17> 84 [NC17-1020008 to 1048536 CBR400F Endurance <NC17> 85 [NC17-1050012 to 1062590 CBX550F <PC04> 82 [PC04-1000004 to 1001318 CD90 <CD90> 70 [CD90-100001 or later CM250T S-seat <MC04> 80 [MC04-1005079 to 1005079 CM250T W sheet <MC04> 80 [MC04-1000015 to 1006229 CM400T <NC01> 79 [NC01-1000001 to 1003050 CM400T <NC01> 80 [NC01-1003051 to 1005548 CM400T <NC01> 81 [NC01-1005549 to 1006148 CX-Custom <NC10> 83 [NC10-1000001 or later FT400 <NC09> 82 [NC09-1000007 or later FT500 <PC07> 82 [PC07-1000001 or later HAWK CB250T <CB250T> 77 [CB250T-1000003 to 1006000 HAWK CB250T <CB250T> 78 [CB250T-1006001 to 1012100 HAWK CB250T <CB250T> 79 [CB250T-1012101 to 1025551 HAWK CB250T <CB250T> 80 [CB250T-1025552 to 1034294 HAWK IICB400T <CB400T> 77 [CB400T-1000003 to 1011000 HAWK IICB400T <CB400T> 78 [CB400T-1011001 to 1027000 HAWK IICB400T <CB400T> 79 [CB400T-1027001 to 1032339 HAWK IICB400T <CB400T> 80 [CB400T-1032340 to 1036679 HAWK IIICB400N <CB400N> 78 [CB400N-1000006 to 1008000 HAWK IIICB400N <CB400N> 79 [CB400N-1008002 to 1014633 Ihatovo <JD03> 82 [after JD03-1000011 NX125 <JD09> 88 [JD09-1000010 or later Silk Road <L250S> 81 [L250S-1025026 or later SUPER HAWK III <NC04> 80 [NC04-1000019 to 1003428 SUPER HAWK III <NC04> 81 [NC04-1003429 to 1007548 SUPER HAWK250 <MC03> 80 [MC03-1000019 or later SUPER HAWK250 <MC03> 81 [MC03-1002684 to 1005933 TLR250R <MD18> 86 [MD18-1000001 or later XL125 <L125> 75 [L125-1000009 XL125R <JD04> 82 XL125R <JD04> 83 [JD04-1000012 to 1008398 XL125R <JD04> 84 [JD04-1100004 to 1100509 XL125R <JD04> 85 [JD04-1200003 to 1202107 XR200R <MD06> 84 [MD14-1000006 or later XR200R <MD14> 85 [MD14-1000001 or later XR200R <ME05> 92 [ME33-1100001 to 1100257 XR200R <ME05> 92 [ME33-1200001 or later Wing GL400 <GL400> 78 [GL400-1000032 to 1020736 Wing GL400 <GL400> 81 [GL400-1023011 to 1028408 Wing GL400 Custom <GL400> 79 [GL400-1006001 to 1010871 Wing GL400 Custom <GL400> 80 [GL400-1012001 to 1020686 Wing GL400 Custom <GL400> 81 [GL400-1023014 to 1029108 Wing GL500 78 [GL500-1000003 to 1002082 Wing GL500 79 [GL500-1006001 to 1010871 Wing GL500 81 [GL500-1007008 or later CB500F
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  ปริมาณ : 1
  NGK DR8EIX เทียบเท่า

  [ขนาด]
  เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู : 12mm
  ความยาวสกรู : 19mm
  ด้านตรงข้ามหกเหลี่ยม : 18mm
  ไม่มี Terminal แยก
  [ประเภทปลั๊ก : อิริเดียม]
  [ช่วงความร้อน : 8]

  [ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง]
  NGK Correspondence : DR8EIX
  การรองรับหมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่ของ YAMAHA OEM : 90793-20085 / 90793-20101 / 90793-20156 / 9079E-ND084
  SUZUKI OEM Parts Number Correspondence : 99000-69835-BP6

  รายละเอียดคำถาม

  MAXFIRE คือ "ปลั๊กที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับถนนสาธารณะ" ที่ Daytona ได้พัฒนาร่วมกับ NGK สำหรับรถจักรยานยนต์ ..
  ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถจักรยานยนต์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปลั๊ก NGK iridium

  ปริมาณการตัดปลายเรียวเพิ่มขึ้น 15-17% (เทียบกับปลั๊กอิริเดียม NGK ทั่วไป)
  ปลายแหลมช่วยป้องกันตะกอนคาร์บอนไม่ให้ติดไฟและเกิดประกายไฟที่รุนแรง ..

  ปริมาณการกดทับของอิเล็กโทรดด้านนอกเพิ่มขึ้น 30% -50% (เปรียบเทียบกับปลั๊กอิริเดียม NGK ทั่วไป)
  ปรับปรุงความต้านทานการสั่นสะเทือนโดยการเปลี่ยนความถี่เรโซแนนซ์โดยการปิดขั้วไฟฟ้าด้านนอก
  นอกจากนี้ความสามารถในการทำความสะอาดตัวเองยังเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มกระบวนการลบคมที่ด้านในของชิ้นส่วนเกลียว ..
  (Beveling ใช้ได้กับปลั๊กชนิด CR-E เท่านั้น. การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในการดึงจะใช้สำหรับปลั๊กทั้งหมด. )

  ปะเก็นทองแดง
  ปะเก็นทองแดงใช้แทนปะเก็นเหล็กธรรมดา. ตำแหน่งการจุดระเบิดของปลั๊กคงที่และไม่หย่อนคล้อยเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ..
  นอกจากนี้การกระจายความร้อนที่ดีขึ้นช่วยป้องกันไม่ให้ปลั๊กร้อนเกินไป ..

  การรักษาความมันวาว
  มีการใช้การเคลือบผิวรูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดความเงางามเหมือนการชุบโครเมี่ยม ..

  คำอธิบาย

  คลิกที่นี่สำหรับ Plug Wrench

  คำเตือน

  * สำหรับการรักษาประสิทธิภาพของปลั๊กเราขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นระยะทาง 3000-5000 กม.
  * เมื่อทำการติดตั้งโปรดอย่าขันด้วยแรงเกินกว่าค่าที่กำหนด

  ใช้สำหรับรุ่น

  SUZUKI
  BANDIT 1200 (Bandit) <GV77A> [GV77A-100001 or later 00 BANDIT 1200S (Bandit) <GV77A> [GV77A-100001 or later 00 GrassTracker [after NJ47A-117126 00 GSX1100S (Katana) <GU76A> [GU76A-102206 or later 00 Volty TypeT [NJ47A-117005 or later 00 BANDIT 1200 <GV77A> (Bandit) 01 BANDIT 1200S <GV77A> (Bandit) 01 GrassTracker [NJ47A-129452 or later 01 GrassTracker BIGBOY [NJ47A-123277 or later 01 GS1200SS <GV78A> [GV78A-100001 or later 01 Volty Type I [after NJ47A-126225 01 BANDIT 1200 <GV77A> (Bandit) 02 BANDIT 1200S (Bandit) <GV77A> [GV77A-101226 or later 02 GrassTracker [NJ47A-134527 or later 02 GrassTracker BIGBOY [after NJ47A-131140 02 GrassTracker BIGBOY [NJ47A-134537 or later 02 GS1200SS <GV78A> [GV78A-101110 or later 02 VanVan200 (Van Van) [NH41A-100001 or later 02 Volty [NJ47A-130780 or later]. 02 BANDIT 1200 <GV77A> (Bandit) 03 BANDIT 1200S (Bandit) <GV77A> [GV77A-101630 or later 03 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [After SH42A-120127 03 GrassTracker [NJ47A-136556 or later 03 GrassTracker BIGBOY [NJ47A-136546 or later 03 GS1200SS <GV78A> [GV78A-101363 or later 03 VanVan200 (Van Van) [NH42A-104032 or later 03 Volty [NJ47A-136566 or later]. 03 BANDIT 1200 <GV77A> (Bandit) 04 BANDIT 1200S (Bandit) <GV77A> [GV77A-101869 or later 04 DR-Z 125 <DF43A> 04 DR-Z 125 L <DF43B> 04 GrassTracker [NJ4BA-100001 or later 04 GrassTracker BIGBOY [NJ4BA-100001 or later]. 04 ST250 [NJ4AA-100001 or later 04 VanVan200 (Van Van) [NH41A-105539 or later 04 BANDIT 1200 (Bandit) <GV77A> [GV77A-102284 or later 05 BANDIT 1200S (Bandit) <GV77A> [GV77A-102101 or later 05 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [SH42A-121665 or later 05 GrassTracker [NJ4BA-102678 or later]. 05 GrassTracker BIGBOY [NJ4BA-102799 or later]. 05 ST250 [NJ4AA-103185 or later 05 VanVan200 (Van Van) [NH41A-106594 or later 05 GrassTracker [NJ4BA-104723 or later 06 GrassTracker BIGBOY [NJ4BA-104733 or later]. 06 ST250 [NJ4AA-104349 or later 06 VanVan200Z (Van Van) [NH41A-107866 or later 06 GrassTracker [NJ4BA-106952 or later]. 07 GrassTracker BIGBOY [NJ4BA-106962 or later]. 07 ST250 [NJ4AA-105556 or later 07 GSX1100S (Katana) <GS110X 81 GSX1100S (Katana) <GS110X 83 GSX1100S (Katana) <GS110X 84 GSX1100S (Katana) <GS110X> [GS110X-101404 or later 87 GSX1100S (Katana) <GS110X> [GS110X-104218 or later 89 GSX1100S (Katana) <GS110X> [GS110X-101841 or later 90 DJEBEL125 (JEBEL) [SF44A-100001 or later 93 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [SH42A-100001 or later 93 DJEBEL125 (JEBEL) [SF44A-101291 or later 94 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [SH42A-103936 or later 94 GSX1100S (Katana) <GU76A> [GU76A-100001 or later 94 Volty Type I [NJ47A-100001 or later 94 Volty Type II [NJ47A-100001 or later 94 DJEBEL125 (JEBEL) [SF44A-101922 or later 95 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [SH42A-105801 or later 95 GN125 E <FN41A> [NF41A-196437 or later 95 GSF1200 <GV75A> [GV75A-100001 or later 95 Volty Type I [NJ47A-107021 or later 95 Volty Type II [NJ47A-107021 or later 95 DJEBEL125 (JEBEL) [SF44A-103003 or later 96 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [SH42A-109300 or later 96 GSF1200 <GV75A> 96 Volty Type II [NJ47A-100581 or later 96 Volty TypeC [NJ47A-107021 or later 96 GSF1200 <GV75A> 97 Volty Type II [NJ47A-112420 or later 97 Volty TypeC [NJ47A-111408 or later 97 DJEBEL125 (JEBEL) [SF44A-110452 or later 98 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [After SH42A-112424 98 GSF1200 <GV75A> 98 INAZUMA1200 (INAZUMA) <GV76A> [after GV76A-100001 98 Volty TypeT [NJ47A-114096 or later 98 DJEBEL200 (JEBEL) <SH42A> [SH42A-114262 or later 99 GSF1200 <GV75A> 99 INAZUMA1200 (INAZUMA) <GV76A> [after GV76A-101126 99 Volty Type I [NJ47A-115973 or later 99 Volty TypeT [NJ47A-115973 or later 99 DF125E <SF44A> 97 [SF44A-109849 or later DF200E <SH42A> 00 [SH42A-114958 or later DF200E <SH42A> 97 [SH42A-109911 or later DF200E <SH42A> 98 [SH42A-112174 or later DF200E <SH42A> 99 [SH42A-113645 or later DR125S <SF41A> 82 [SF41A-102411 or later DR250S <SJ44A> 90 [SJ44A-100030 or later DR250S <SJ44A> 91 [SJ44A-105412 or later DR250S <SJ44A> 92 [SJ44A-107110 or later GEMMA125 (GEMMA) <CF41A> 82 [CF41A-100001 or later GEMMA125 (GEMMA) <CF41A> 83 [CF41A-100001 or later GN125E <FN41A> 82 [NF41A-100423 or later GN125E <FN41A> 88 [NF41A-111010 or later GN125E <FN41A> 89 [NF41A-112494 or later GN125E <FN41A> 90 [NF41A-118812 or later GN125E <FN41A> 91 [NF41A-118812 or later GN125E <FN41A> 92 [NF41A-118812 or later GN125E <FN41A> 93 [NF41A-118812 or later GN250E <NJ41A> 82 [NJ41A-100001 or later GN400E 80 [GN400-100001 or later GN400E 82 [GN400-109130 or later GS125E (Katana) <NF41B> 82 [NF41B-100001 or later GS125E (Katana) <NF41B> 85 [NF41B-116630 or later GS125E (Katana) <NF41B> 88 [NF41B-133624 or later GS125E (Katana) <NF41B> 89 [NF41B-168444 or later GS125E (Katana) <NF41B> 90 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 91 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 92 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 93 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 94 [NF41B-469236 or later GS650G 81 [GS650G-100001 or later GS650G 82 [GS650G-111120 or later GS650G 83 [GP71B-100013 or later GS650G 85 [GP71B-100013 or later GSF1200S <GV75A> 96 [GV75A-101842 or later GSF1200S <GV75A> 97 [75A-102088 or later GSF1200S <GV75A> 98 GSF1200S <GV75A> 99 GSX250E <GS25X> 80 [GS25X-100001 or later GSX250E <GS25X> 81 [GS25X-110777 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 82 [GJ51B-100065 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 83 [GJ51B-121305 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 86 [GJ51B-137900 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 87 [GJ51B-100566 or later GSX250L <GS25X> 81 [GS25X-112277 or later GSX250L <GS25X> 82 [GS25X-125913 or later GSX250T 81 [GS25X-112337 or later GSX250T 82 [GS25X-125613 or later GSX250T 83 [GJ51B-120915 or later GSX400E (Katana) <GK51C> 82 [GK51C-101091 or later GSX400E (Katana) <GK51C> 83 [GK51C-105782 or later GSX400F <GK74A> 88 [GK74A-100001 or later GSX400F <GS40XF> 81 [GS40XF-100001 or later GSX400F <GS40XF> 82 [GS40XF-114522 or later GSX400L <GS40X> 81 [GS40X-100001 or later GSX400L <GS40X> 81 [GS40X-110779 or later GSX400T <GS40X> 81 [GS40X-111429 or later GSX750E 83 [GR72A-100001 or later GSX750S (Katana) 82 [GS75X-106815 or later GSX750S (Katana) 83 [GS75X-114747 or later GSX750S (Katana) 84 [GR72A-115447 or later GSX750S (Katana) 85 [GR72A-119922 or later MARAUDER125 (MARAUDER) <NF48A> 98 [NF48A-100001 or later MARAUDER250 (MARAUDER) <NJ48A> 98 [NJ48A-100001 or later NX85 650 <GP71T> 82 NX85 650 <GP71T> 83 NX85 650 <GP71T> 84 SP370 78 [SP370-100001 or later SW-1 <NJ45A> 92 [NJ45A?100001 or later SX125R <SF41B> 85 [SF41B-100001 or later SX125R <SF41B> 87 [SF41B-101057 or later SX125R <SF41B> 88 [SF41B-101669 or later SX125R <SF41B> 91 [SF41B-103250 or later SX200R <SH41A> 85 [SH41A-100001 or later SX200R <SH41A> 86 [SH41A-101628 or later SX200R <SH41A> 87 [SH41A-102550 or later SX200R <SH41A> 90 [SH41A-104941 or later DF125E <SF44A> 97 [SF44A-109849 or later DF200E <SH42A> 00 [SH42A-114958 or later DF200E <SH42A> 97 [SH42A-109911 or later DF200E <SH42A> 98 [SH42A-112174 or later DF200E <SH42A> 99 [SH42A-113645 or later DR125S <SF41A> 82 [SF41A-102411 or later DR250S <SJ44A> 90 [SJ44A-100030 or later DR250S <SJ44A> 91 [SJ44A-105412 or later DR250S <SJ44A> 92 [SJ44A-107110 or later GEMMA125 (GEMMA) <CF41A> 82 [CF41A-100001 or later GEMMA125 (GEMMA) <CF41A> 83 [CF41A-100001 or later GN125E <FN41A> 82 [NF41A-100423 or later GN125E <FN41A> 88 [NF41A-111010 or later GN125E <FN41A> 89 [NF41A-112494 or later GN125E <FN41A> 90 [NF41A-118812 or later GN125E <FN41A> 91 [NF41A-118812 or later GN125E <FN41A> 92 [NF41A-118812 or later GN125E <FN41A> 93 [NF41A-118812 or later GN250E <NJ41A> 82 [NJ41A-100001 or later GN400E 80 [GN400-100001 or later GN400E 82 [GN400-109130 or later GS125E (Katana) <NF41B> 82 [NF41B-100001 or later GS125E (Katana) <NF41B> 85 [NF41B-116630 or later GS125E (Katana) <NF41B> 88 [NF41B-133624 or later GS125E (Katana) <NF41B> 89 [NF41B-168444 or later GS125E (Katana) <NF41B> 90 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 91 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 92 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 93 [NF41B-206550 or later GS125E (Katana) <NF41B> 94 [NF41B-469236 or later GS650G 81 [GS650G-100001 or later GS650G 82 [GS650G-111120 or later GS650G 83 [GP71B-100013 or later GS650G 85 [GP71B-100013 or later GSF1200S <GV75A> 96 [GV75A-101842 or later GSF1200S <GV75A> 97 [75A-102088 or later GSF1200S <GV75A> 98 GSF1200S <GV75A> 99 GSX250E <GS25X> 80 [GS25X-100001 or later GSX250E <GS25X> 81 [GS25X-110777 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 82 [GJ51B-100065 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 83 [GJ51B-121305 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 86 [GJ51B-137900 or later GSX250E (Katana) <GJ51B> 87 [GJ51B-100566 or later GSX250L <GS25X> 81 [GS25X-112277 or later GSX250L <GS25X> 82 [GS25X-125913 or later GSX250T 81 [GS25X-112337 or later GSX250T 82 [GS25X-125613 or later GSX250T 83 [GJ51B-120915 or later GSX400E (Katana) <GK51C> 82 [GK51C-101091 or later GSX400E (Katana) <GK51C> 83 [GK51C-105782 or later GSX400F <GK74A> 88 [GK74A-100001 or later GSX400F <GS40XF> 81 [GS40XF-100001 or later GSX400F <GS40XF> 82 [GS40XF-114522 or later GSX400L <GS40X> 81 [GS40X-100001 or later GSX400L <GS40X> 81 [GS40X-110779 or later GSX400T <GS40X> 81 [GS40X-111429 or later GSX750E 83 [GR72A-100001 or later GSX750S (Katana) 82 [GS75X-106815 or later GSX750S (Katana) 83 [GS75X-114747 or later GSX750S (Katana) 84 [GR72A-115447 or later GSX750S (Katana) 85 [GR72A-119922 or later MARAUDER125 (MARAUDER) <NF48A> 98 [NF48A-100001 or later MARAUDER250 (MARAUDER) <NJ48A> 98 [NJ48A-100001 or later NX85 650 <GP71T> 82 NX85 650 <GP71T> 83 NX85 650 <GP71T> 84 SP370 78 [SP370-100001 or later SW-1 <NJ45A> 92 [NJ45A?100001 or later SX125R <SF41B> 85 [SF41B-100001 or later SX125R <SF41B> 87 [SF41B-101057 or later SX125R <SF41B> 88 [SF41B-101669 or later SX125R <SF41B> 91 [SF41B-103250 or later SX200R <SH41A> 85 [SH41A-100001 or later SX200R <SH41A> 86 [SH41A-101628 or later SX200R <SH41A> 87 [SH41A-102550 or later SX200R <SH41A> 90 [SH41A-104941 or later
  แสดงเพิ่มเติม
  YAMAHA
  MAJESTY <YP250> [SG03J-] (Majesty) 00 TRAILWAY <TW200E> [DG07J-] (Japanese only) 00 MAJESTY <YP250> [SG03J-] (Majesty) 01 TRAILWAY <TW200E> [DG07J-] (Japanese only) 01 MAJESTY <YP250> [SG03J-] (Majesty) 02 MAJESTY ABS <YP250A> [SG03J-] (Majesty) 02 MAJESTY C <YP250C> [SG03J-] (Majesty) 02 TW225E 【DG09J-】 02 MAJESTY <YP250> [SG03J-] (Majesty) 03 MAJESTY ABS <YP250A> [SG03J-] (Majesty) 03 MAJESTY C <YP250C> [SG03J-] (Majesty) 03 TW225E 【DG09J-】 03 MAJESTY C <YP250C> [SG03J-] (Majesty) 04 TW225E 【DG09J-】 04 MAJESTY C <YP250C> [SG03J-] (Majesty) 05 TW225E 【DG09J-】 05 MAJESTY C <YP250C> [SG03J-] (Majesty) 06 TW225E 【DG09J-】 06 TW225E 【DG09J-】 07 XT250T 【30X-】】 83 TW200 [2JL-000101 or later 87 TRAILWAY <TW200> [2JL-] (Japanese only) 91 TW200 【2JL-】 93 MAJESTY <YP250> [4HC-] (Majesty) 95 MAJESTY <YP250> [4HC-] (Majesty) 96 TW200 【2JL-】 96 BRONCO <ST225> [5BT-] (Bronco) 97 MAJESTY <YP250> [4HC-] (Majesty) 97 MAJESTY <YP250> [4HC-] (Majesty) 98 MAJESTY ABS <YP250A> [SG01J-] (Majesty) 98 MAJESTY SV <YP250S> [SG01J-] (Majesty) 98 MAJESTY <YP250> [4HC-] (Majesty) 99 MAJESTY ABS <YP250A> [SG01J-] (Majesty) 99 MAJESTY SV <YP250S> [SG01J-] (Majesty) 99 AG200 85 [1FE-110101 or later BW200 85 FZ400N 85 [46X-106101 or later FZ400R 85 [46X-000101 or later FZR1000 87 FZR1000 88 FZR1000 89 FZR1000 90 FZR1000 91 FZR1000 92 FZR1000 93 FZR1000 94 FZR1000 95 GX500 76 SEROW <XT225> 85 [after 1KH-000101 SEROW <XT225> 87 [after 1KH-020101 SEROW <XT225> 89 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225> 91 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225> 92 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225> 93 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225S> 92 [1KH-080101 to 102000 SEROW <XT225W> 93 [4JG-109101 to 128000 SEROW <XT225W> 95 [4JG-132101 or later SEROW <XT225W> 96 [4JG-] (SEROW) SEROW <XT225WE> 00 [DG08J-] (Japanese only) SEROW <XT225WE> 02 [DG08J-】 (Serow) SEROW <XT225WE> 03 [DG08J-】 (Serow) SEROW <XT225WE> 04 [DG08J-】 (Serow) SEROW <XT225WE> 97 [4JG-] (Serow) SEROW <XT225WE> 98 [4JG-] (Serow) SEROW <XT225YSP> 86 [1KH-] (1KH-) SR125 91 [4DD-022101 to 023000 SR125 95 [4DD-023101 to 027000 SR125 96 [4WP-] (4WP-) SR125B 97 [4WP-] (4WP-) SRX250 85 【51Y-】 srx250 91 【3wp-】 THUNDERACE <YZF1000R> 00 THUNDERACE <YZF1000R> 01 THUNDERACE <YZF1000R> 96 THUNDERACE <YZF1000R> 97 THUNDERACE <YZF1000R> 98 TT-R230 07 TW125 99 TX500 73 VIRAGO <XV400> 89 [after 2NT-038101 VIRAGO <XV400> 89 [after 2NT-046101 VIRAGO <XV400> 91 [2NT-] (VIRAGO) VIRAGO <XV400> 92 [2NT-] (VIRAGO) VIRAGO <XV400> 94 [2NT-] (VIRAGO) VIRAGO <XV400> 94 [after 2NT-070101 XJ400 80 [4G0-000101 or later XJ400 SPECIAL 81 [4G0-050101 or later XJ400D 81 [4G0-070101 or later XJ400Z 83 [33M-000101 or later XJ400ZE 84 [33M-080101 or later XJ400ZS 83 [33M-025001 or later XS250 (Special) 82 [17E-000101 or later XS250 82 XS250S 84 XS400 83 [16Y-010101 or later XS400SP 82 [16Y-000101 or later XT125 82 [17T-000101 or later XT200 82 【23J-】 XZ400D 82 【14X-】 XZ550D 83 【25R-】 AG200 85 [1FE-110101 or later BW200 85 FZ400N 85 [46X-106101 or later FZ400R 85 [46X-000101 or later FZR1000 87 FZR1000 88 FZR1000 89 FZR1000 90 FZR1000 91 FZR1000 92 FZR1000 93 FZR1000 94 FZR1000 95 GX500 76 SEROW <XT225> 85 [after 1KH-000101 SEROW <XT225> 87 [after 1KH-020101 SEROW <XT225> 89 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225> 91 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225> 92 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225> 93 [1KH-] (1KH-) SEROW <XT225S> 92 [1KH-080101 to 102000 SEROW <XT225W> 93 [4JG-109101 to 128000 SEROW <XT225W> 95 [4JG-132101 or later SEROW <XT225W> 96 [4JG-] (SEROW) SEROW <XT225WE> 00 [DG08J-] (Japanese only) SEROW <XT225WE> 02 [DG08J-】 (Serow) SEROW <XT225WE> 03 [DG08J-】 (Serow) SEROW <XT225WE> 04 [DG08J-】 (Serow) SEROW <XT225WE> 97 [4JG-] (Serow) SEROW <XT225WE> 98 [4JG-] (Serow) SEROW <XT225YSP> 86 [1KH-] (1KH-) SR125 91 [4DD-022101 to 023000 SR125 95 [4DD-023101 to 027000 SR125 96 [4WP-] (4WP-) SR125B 97 [4WP-] (4WP-) SRX250 85 【51Y-】 srx250 91 【3wp-】 THUNDERACE <YZF1000R> 00 THUNDERACE <YZF1000R> 01 THUNDERACE <YZF1000R> 96 THUNDERACE <YZF1000R> 97 THUNDERACE <YZF1000R> 98 TT-R230 07 TW125 99 TX500 73 VIRAGO <XV400> 89 [after 2NT-038101 VIRAGO <XV400> 89 [after 2NT-046101 VIRAGO <XV400> 91 [2NT-] (VIRAGO) VIRAGO <XV400> 92 [2NT-] (VIRAGO) VIRAGO <XV400> 94 [2NT-] (VIRAGO) VIRAGO <XV400> 94 [after 2NT-070101 XJ400 80 [4G0-000101 or later XJ400 SPECIAL 81 [4G0-050101 or later XJ400D 81 [4G0-070101 or later XJ400Z 83 [33M-000101 or later XJ400ZE 84 [33M-080101 or later XJ400ZS 83 [33M-025001 or later XS250 (Special) 82 [17E-000101 or later XS250 82 XS250S 84 XS400 83 [16Y-010101 or later XS400SP 82 [16Y-000101 or later XT125 82 [17T-000101 or later XT200 82 【23J-】 XZ400D 82 【14X-】 XZ550D 83 【25R-】
  แสดงเพิ่มเติม
  KAWASAKI
  250TR [BJ250F-000001 to 012000 02 250TR [BJ250F-012001 to 020000 03 250TR [BJ250F-020001 or later 04 KLX125L <KLX125B> [LX125C 04 250TR [BJ250F-026001 or later 05 KLX125L <KLX125B> [LX125C 05 250TR [BJ250F-031001 or later 06 KLX125L <KLX125B> [LX125C 06 250TR [BJ250F-035001 to 038000 07 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-083001 to 086000 07 250TR [BJ250F-038001 to 041000 08 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-086001 to 089000 08 250TR [BJ250F-041001 or later 09 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-089001 to 091000 09 250TR [BJ250F-045001 to 051000 11 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-091001 to 094000 11 250TR [BJ250F-048001 to 051000 12 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-094001 or later 12 250TR [BJ250F-051001 or later 13 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-097001 or later 13 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-099001 to 103000 14 ESTRELLA <BJ250> [BJ250A-103001 or later 15 Estrella (LHF/A/B) 17 Z250 LTD (belt drive) <Z250P> [KZ250H-005001 or later 83 Z250 LTD (belt drive) <Z250P> [KZ250H-005901 or later 84 Z250 LTD (belt drive) <Z250P> [KZ250H-006521 or later 85 Z250 LTD (belt drive) <Z250P> [KZ250H-007091 or later 86 Z250 LTD (belt drive) <Z250P> [KZ250H-008201 or later 88 ELIMINATOR750 <ZL750> 85 [after ZL750A-000001 ELIMINATOR900 <ZL900> 85 ELIMINATOR900 <ZL900> 86 EN TWIN <EN400A> 89 [EN400A-002701 or later GPX750R <ZX750> 87 [ZX750F-000001 to 016200 GPX750R <ZX750> 88 [ZX750F-016201 or later GPX750R <ZX750> 89 [ZX750 GPz750R <ZX750G> 84 [ZX750G-000001 or later GPz750R <ZX750G> 85 [ZX750G-007801 or later GPz750R <ZX750G> 86 [ZX750G-010101 or later KL600R <KL600> 84 [KL600A-000001 or later KL600R <KL600> 85 [KL600A-011201 or later KL600R <KL600> 86 [KL600A KLE400 91 [LE400A-000001 to 002500 KLE400 92 [LE400A-002501 to 003500 KLE400 93 [LE400A-003501 to 005000 KLE400 94 [LE400A-005001 through 013000 KLE400 99 [LE400A-013001 or later VULCAN CLASSIC <VN400C> 00 [VN400A-038001 to 043000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 01 【VN400A-043001 or later VULCAN CLASSIC <VN400C> 02 [VN400A-045001 to 047000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 03 【VN400A-047001 or later VULCAN CLASSIC <VN400C> 96 [VN400A-015001 to 023000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 97 [VN400A-023001 to 033000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 99 [VN400A-033001 to 038000 VULCAN- II <VN400B> 95 [VN400A-000001 to 015000 VULCAN- II <VN400B> 96 [after VN400A-015001 VULCAN- II <VN400B> 98 [after VN400A-028001 Z250FT 79 [KZ250A-00000 or later Z250FT 80 [KZ250A-012001 or later Z250FT 81 [KZ250A-029301 or later Z250FT 82 [KZ250A-038801 or later Z250FT 82 [KZ250A-041601 or later Z400 FX 79 [KZ400E-000001 or later Z400 FX 80 [KZ400E-011501 or later Z400 FX 81 [KZ400E-025701 or later Z400 FX 82 [KZ400E-037001 or later Z400 GP 82 [KZ400M-] (KZ400M-) Z400 LTD- II <Z400K> 81 [KZ400K-000001 or later Z500 79 Z500 80 Z550 <KZ550A> 80 Z550 FX <Z550B> 81 [KZ550B-000001 or later Z550 LTD <Z550E> 81 [KZ550E-000001 or later ELIMINATOR750 <ZL750> 85 [after ZL750A-000001 ELIMINATOR900 <ZL900> 85 ELIMINATOR900 <ZL900> 86 EN TWIN <EN400A> 89 [EN400A-002701 or later GPX750R <ZX750> 87 [ZX750F-000001 to 016200 GPX750R <ZX750> 88 [ZX750F-016201 or later GPX750R <ZX750> 89 [ZX750 GPz750R <ZX750G> 84 [ZX750G-000001 or later GPz750R <ZX750G> 85 [ZX750G-007801 or later GPz750R <ZX750G> 86 [ZX750G-010101 or later KL600R <KL600> 84 [KL600A-000001 or later KL600R <KL600> 85 [KL600A-011201 or later KL600R <KL600> 86 [KL600A KLE400 91 [LE400A-000001 to 002500 KLE400 92 [LE400A-002501 to 003500 KLE400 93 [LE400A-003501 to 005000 KLE400 94 [LE400A-005001 through 013000 KLE400 99 [LE400A-013001 or later VULCAN CLASSIC <VN400C> 00 [VN400A-038001 to 043000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 01 【VN400A-043001 or later VULCAN CLASSIC <VN400C> 02 [VN400A-045001 to 047000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 03 【VN400A-047001 or later VULCAN CLASSIC <VN400C> 96 [VN400A-015001 to 023000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 97 [VN400A-023001 to 033000 VULCAN CLASSIC <VN400C> 99 [VN400A-033001 to 038000 VULCAN- II <VN400B> 95 [VN400A-000001 to 015000 VULCAN- II <VN400B> 96 [after VN400A-015001 VULCAN- II <VN400B> 98 [after VN400A-028001 Z250FT 79 [KZ250A-00000 or later Z250FT 80 [KZ250A-012001 or later Z250FT 81 [KZ250A-029301 or later Z250FT 82 [KZ250A-038801 or later Z250FT 82 [KZ250A-041601 or later Z400 FX 79 [KZ400E-000001 or later Z400 FX 80 [KZ400E-011501 or later Z400 FX 81 [KZ400E-025701 or later Z400 FX 82 [KZ400E-037001 or later Z400 GP 82 [KZ400M-] (KZ400M-) Z400 LTD- II <Z400K> 81 [KZ400K-000001 or later Z500 79 Z500 80 Z550 <KZ550A> 80 Z550 FX <Z550B> 81 [KZ550B-000001 or later Z550 LTD <Z550E> 81 [KZ550E-000001 or later
  แสดงเพิ่มเติม
  HONDA
  CB750Four <CB750> [CB750-1055209 or later 70 CB750Four <CB750> [CB750-2000001 or later 72 CB750Four <CB750> [CB750-2400002 or later 74 CB750Four <CB750> 75 XL250 <L250> [L250-1000001 or later 75 CB750Four <CB750> 76 CB750Four <CB750> 77 CB750K [RC01-1000008 to 1003053]. 78 XL250S <L250S> [L250S-1000011 to 1002300 78 CB750F <RC04> [RC04-1000004 to 1009175 79 CB750K [RC01-1000008 to 1003053]. 79 TL125S <TL125S> [TL125S-1000017 to 1023050 79 XL250S <L250S> [L250S-1002301 to 1010000 79 CB750F <RC04> [RC04-1010012 to 1018815 80 CB750K [RC01-1010007 to 1011262 80 XL250S <L250S> [L250S-1010001 to 1023637 80 CB750F <RC04> [RC04-1020013 to 1034583 81 CT110 <JD01> [JD01-] [JD01 81 XL250R <MD03> [MD03-1000030 or later 81 XL250S <L250S> [L250S-1023638 or later 81 CB750F <RC04> [RC04-1036001 to 1043928 82 XL250R <MD03> [MD03-1015081 or later 82 TLR200 <MD09> [MD09-1100017 or later 83 CB125JX <JC09> 83 [JC09 CB250RS-Z <MC02> 81 [MC02-1013001 to 1029202 CB400 Four- I <CB400> 74 [CB400-1000004 to 1011000 CB400 Four- II <CB400> 75 [CB400-1000014 to 1010660 CB400LC 81 CB400LC 82 CB750Four <CB750> 69 [CB750-1004149 or later CBR400F <NC17> 83 [NC17-1050018 to 1061815 CBR400F <NC17> 84 [NC17-1050011 or later CBR400F <NC17> 85 [NC17-1050011 or later CBR400F <NC17> 86 [NC17-1050011 or later CBR400F <NC17> 87 [NC17-1050011 or later CBR400F Endurance <NC17> 84 [NC17-1020008 to 1048536 CBR400F Endurance <NC17> 85 [NC17-1050012 to 1062590 CBX550F <PC04> 82 [PC04-1000004 to 1001318 CD90 <CD90> 70 [CD90-100001 or later CM250T S-seat <MC04> 80 [MC04-1005079 to 1005079 CM250T W sheet <MC04> 80 [MC04-1000015 to 1006229 CM400T <NC01> 79 [NC01-1000001 to 1003050 CM400T <NC01> 80 [NC01-1003051 to 1005548 CM400T <NC01> 81 [NC01-1005549 to 1006148 CX-Custom <NC10> 83 [NC10-1000001 or later FT400 <NC09> 82 [NC09-1000007 or later FT500 <PC07> 82 [PC07-1000001 or later HAWK CB250T <CB250T> 77 [CB250T-1000003 to 1006000 HAWK CB250T <CB250T> 78 [CB250T-1006001 to 1012100 HAWK CB250T <CB250T> 79 [CB250T-1012101 to 1025551 HAWK CB250T <CB250T> 80 [CB250T-1025552 to 1034294 HAWK IICB400T <CB400T> 77 [CB400T-1000003 to 1011000 HAWK IICB400T <CB400T> 78 [CB400T-1011001 to 1027000 HAWK IICB400T <CB400T> 79 [CB400T-1027001 to 1032339 HAWK IICB400T <CB400T> 80 [CB400T-1032340 to 1036679 HAWK IIICB400N <CB400N> 78 [CB400N-1000006 to 1008000 HAWK IIICB400N <CB400N> 79 [CB400N-1008002 to 1014633 Ihatovo <JD03> 82 [after JD03-1000011 NX125 <JD09> 88 [JD09-1000010 or later Silk Road <L250S> 81 [L250S-1025026 or later SUPER HAWK III <NC04> 80 [NC04-1000019 to 1003428 SUPER HAWK III <NC04> 81 [NC04-1003429 to 1007548 SUPER HAWK250 <MC03> 80 [MC03-1000019 or later SUPER HAWK250 <MC03> 81 [MC03-1002684 to 1005933 TLR250R <MD18> 86 [MD18-1000001 or later XL125 <L125> 75 [L125-1000009 XL125R <JD04> 82 XL125R <JD04> 83 [JD04-1000012 to 1008398 XL125R <JD04> 84 [JD04-1100004 to 1100509 XL125R <JD04> 85 [JD04-1200003 to 1202107 XR200R <MD06> 84 [MD14-1000006 or later XR200R <MD14> 85 [MD14-1000001 or later XR200R <ME05> 92 [ME33-1100001 to 1100257 XR200R <ME05> 92 [ME33-1200001 or later Wing GL400 <GL400> 78 [GL400-1000032 to 1020736 Wing GL400 <GL400> 81 [GL400-1023011 to 1028408 Wing GL400 Custom <GL400> 79 [GL400-1006001 to 1010871 Wing GL400 Custom <GL400> 80 [GL400-1012001 to 1020686 Wing GL400 Custom <GL400> 81 [GL400-1023014 to 1029108 Wing GL500 78 [GL500-1000003 to 1002082 Wing GL500 79 [GL500-1006001 to 1010871 Wing GL500 81 [GL500-1007008 or later CB500F CB125JX <JC09> 83 [JC09 CB250RS-Z <MC02> 81 [MC02-1013001 to 1029202 CB400 Four- I <CB400> 74 [CB400-1000004 to 1011000 CB400 Four- II <CB400> 75 [CB400-1000014 to 1010660 CB400LC 81 CB400LC 82 CB750Four <CB750> 69 [CB750-1004149 or later CBR400F <NC17> 83 [NC17-1050018 to 1061815 CBR400F <NC17> 84 [NC17-1050011 or later CBR400F <NC17> 85 [NC17-1050011 or later CBR400F <NC17> 86 [NC17-1050011 or later CBR400F <NC17> 87 [NC17-1050011 or later CBR400F Endurance <NC17> 84 [NC17-1020008 to 1048536 CBR400F Endurance <NC17> 85 [NC17-1050012 to 1062590 CBX550F <PC04> 82 [PC04-1000004 to 1001318 CD90 <CD90> 70 [CD90-100001 or later CM250T S-seat <MC04> 80 [MC04-1005079 to 1005079 CM250T W sheet <MC04> 80 [MC04-1000015 to 1006229 CM400T <NC01> 79 [NC01-1000001 to 1003050 CM400T <NC01> 80 [NC01-1003051 to 1005548 CM400T <NC01> 81 [NC01-1005549 to 1006148 CX-Custom <NC10> 83 [NC10-1000001 or later FT400 <NC09> 82 [NC09-1000007 or later FT500 <PC07> 82 [PC07-1000001 or later HAWK CB250T <CB250T> 77 [CB250T-1000003 to 1006000 HAWK CB250T <CB250T> 78 [CB250T-1006001 to 1012100 HAWK CB250T <CB250T> 79 [CB250T-1012101 to 1025551 HAWK CB250T <CB250T> 80 [CB250T-1025552 to 1034294 HAWK IICB400T <CB400T> 77 [CB400T-1000003 to 1011000 HAWK IICB400T <CB400T> 78 [CB400T-1011001 to 1027000 HAWK IICB400T <CB400T> 79 [CB400T-1027001 to 1032339 HAWK IICB400T <CB400T> 80 [CB400T-1032340 to 1036679 HAWK IIICB400N <CB400N> 78 [CB400N-1000006 to 1008000 HAWK IIICB400N <CB400N> 79 [CB400N-1008002 to 1014633 Ihatovo <JD03> 82 [after JD03-1000011 NX125 <JD09> 88 [JD09-1000010 or later Silk Road <L250S> 81 [L250S-1025026 or later SUPER HAWK III <NC04> 80 [NC04-1000019 to 1003428 SUPER HAWK III <NC04> 81 [NC04-1003429 to 1007548 SUPER HAWK250 <MC03> 80 [MC03-1000019 or later SUPER HAWK250 <MC03> 81 [MC03-1002684 to 1005933 TLR250R <MD18> 86 [MD18-1000001 or later XL125 <L125> 75 [L125-1000009 XL125R <JD04> 82 XL125R <JD04> 83 [JD04-1000012 to 1008398 XL125R <JD04> 84 [JD04-1100004 to 1100509 XL125R <JD04> 85 [JD04-1200003 to 1202107 XR200R <MD06> 84 [MD14-1000006 or later XR200R <MD14> 85 [MD14-1000001 or later XR200R <ME05> 92 [ME33-1100001 to 1100257 XR200R <ME05> 92 [ME33-1200001 or later Wing GL400 <GL400> 78 [GL400-1000032 to 1020736 Wing GL400 <GL400> 81 [GL400-1023011 to 1028408 Wing GL400 Custom <GL400> 79 [GL400-1006001 to 1010871 Wing GL400 Custom <GL400> 80 [GL400-1012001 to 1020686 Wing GL400 Custom <GL400> 81 [GL400-1023014 to 1029108 Wing GL500 78 [GL500-1000003 to 1002082 Wing GL500 79 [GL500-1006001 to 1010871 Wing GL500 81 [GL500-1007008 or later CB500F
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  4.7

  / 5

  (29 ทบทวน)

  22

  5

  1

  1

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  Nice plug.

  10 Aug 2018
  5.0
  โดย

  ROADKILL

  nz.gif
  I've tested basically every compatible plug for my application, and figured I'd test the Daytona/NGK Maxfire out. First thing you'll notice is the actual metal of the plug feels dense and heavy, and has an almost nickel-plated appearance. Performance wise, it didn't miss a beat and seemed on-par with the Denso iridium which is slightly cheaper. Came with a copper washer too. ดูรายละเอียด
  ฉันได้ทดสอบโดยพื้นฐานแล้วทุกปลั๊กที่ใช้งานร่วมกันได้สำหรับแอปพลิเคชันของฉัน และคิดว่าฉันจะทดสอบ Daytona/NGK Maxfire ออก สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้คือโลหะของปลั๊กจริงๆ ให้ความรู้สึกแน่นและหนัก และมีลักษณะเกือบเป็นชุบนิกเกิล ในแง่ของประสิทธิภาพ มันไม่พลาดแม้แต่จังหวะเดียว และดูเหมือนพอๆ กับ Denso iridium ซึ่งมีราคาถูกกว่าเล็กน้อย มาพร้อมตลับทองแดงด้วย ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  The original Japanese Daytona spark plug!

  24 Jul 2017
  5.0
  โดย

  Nepsha

  ru.gif
  The product came in a sealed box and excellent quality! Packaging is not damaged and the product too! I took it in reserve, so I did not install it on a motorcycle! I recommend this product and store to everyone! Successful shopping! ดูรายละเอียด
  สินค้ามาในกล่องที่ปิดสนิทและมีคุณภาพดีเยี่ยม! บรรจุภัณฑ์ไม่เสียหายและตัวสินค้าก็เช่นกัน! ผมสำรองไว้ เลยไม่ได้ติดตั้งบนมอเตอร์ไซค์! ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้และร้านค้าให้กับทุกคน! ช้อปสำเร็จ! ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Large I think it is strange and good

  20 Jul 2017
  5.0
  I used ordinary Iridium plugs before, but when I exchanged for this product this time I think that the startability of the Engine has improved.
  Because of that, it took less time to turn Cell and the burden on Battery seems to be diminishing.
  ดูรายละเอียด
  ฉันเคยใช้ปลั๊กอิริเดียมธรรมดามาก่อน แต่เมื่อเปลี่ยนมาคราวนี้ ฉันคิดว่าความสามารถในการสตาร์ทของเครื่องยนต์ดีขึ้น
  ด้วยเหตุนี้จึงใช้เวลาในการเปลี่ยน Cell น้อยลงและภาระของแบตเตอรี่ก็ดูเหมือนจะลดลง
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  MAXFIRE Super Iridium Plug Review

  10 Jul 2017
  5.0
  โดย

  SpringUp

  th.gif
  MAXFIRE Super Iridium Plug is a good quality product that has been tried and seen to be effective. The engine is quieter, feels more fuel-efficient, the power system is much stronger than before. ดูรายละเอียด
  MAXFIRE Super Iridium Plug เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่ทดลองใช้แล้วเห็นผล เครื่องยนต์เงียบขึ้น รู้สึกประหยัดน้ำมันขึ้น ระบบไฟฟ้าแรงขึ้นกว่าเดิมมาก ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  The strongest Plug for Light tuning!

  14 May 2017
  5.0
  Selection of Plug was also a difficult place as we are familiar with various things such as 65ccBore up, NRMagicExhaust Chamber, High Speed ??Pulley etc.. I ran the second fastest from the OEM, but I could not correct the soothed feeling even if I adjust the air / fuel ratio to any extent. When I replaced it with this plug this time, it burned my best by chance. ดูรายละเอียด
  การเลือกปลั๊กก็ยากเช่นกัน เนื่องจากเราคุ้นเคยกับสิ่งต่าง ๆ เช่น 65ccBore up, NRMagicExhaust Chamber, High Speed ??Pulley เป็นต้น ฉันวิ่งเร็วที่สุดเป็นอันดับสองจาก OEM แต่ฉันไม่สามารถแก้ไขความรู้สึกที่ปลอบโยนได้แม้ว่า ผมปรับอัตราส่วนอากาศ/เชื้อเพลิงเท่าใดก็ตาม เมื่อฉันแทนที่ด้วยปลั๊กนี้ในครั้งนี้ มันทำให้ดีที่สุดโดยบังเอิญ ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด