ก้านเบรคดำ

 • รหัสสินค้า: 202-010SR

  ฿443

  คะแนนวีไบค์: +4 pt

  ข้อมูลการจัดส่ง

  • ระบบกำลังคำนวณวันที่พร้อมจัดส่ง.....
  ถึง ThaiLand
  เปลี่ยน
  เลือกที่อยู่:
  ThaiLand
  ค่าจัดส่ง ฿100

  จำนวน

  สินค้าแท้ 100% รับประกัน 7 วัน รับเงินคืนฟรี ราคาสุทธิ

  ใช้สำหรับรุ่น

  ดูทั้งหมด
  HONDA
  NE50 Tact NE50MG XR50R XR50Y/1/2 Gyro X NJ50MDY 0 Super Cub 50 Super Custom C50C (M/D/S/B)N/(M/D/S/B)P/(CM/D/S/B)S/(CM/D/S/B)V Super Cub 50 Standard C50C (M/D/S/B)N/(M/D/S/B)P/(CM/D/S/B)S/(CM/D/S/B)V Super Cub 50 Deluxe C50C (M/D/S/B)N/(M/D/S/B)P/(CM/D/S/B)S/(CM/D/S/B)V Super Cub 50 Business C50C (M/D/S/B)N/(M/D/S/B)P/(CM/D/S/B)S/(CM/D/S/B)V Super Cub 90 C90CM/D Smart Dio (Drum brake) SKX501(J/4J/5J) Smart Dio DX (Disc brake) SK501(3J/6J/7J) 1 Zoomer NPS501 1 APE100 02-12 XZ100 1/3/4/5/6/7/8/9 (HC07-100-) APE100 DX 02-12 XZ100 1/3/4/5/6/7/8/9 (HC07-100-) APE100 SPECIAL Knife 02-12 XZ100 1/3/4/5/6/7/8/9 (HC07-100-) APE50 01-12 XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9 (AC16-100-160-) (AC16-170- FI specification) APE50 DX 01-12 XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9 (AC16-100-160-) (AC16-170- FI specification) APE50 SPECIAL Knife 01-12 XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9 (AC16-100-160-) (AC16-170- FI specification) CD50 86-97 CD50F(NO.1609355-)/H/N/P/S/W CD90 80-91 CD90A/H(-1104314) CD90 80-96|98 CD90 A/H(1104315-)(1200001-)/N/P/S/W DJ 86 SE55MSG DJ 1L 86 SE55MSG NE50 TACT 85 NE50MF1(1549966-) TODAY 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9(AF67-100-) TODAY F 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9(AF67-100-) TODAY FSPECIAL Knife 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9(AF67-100-) TODAY SPECIAL Knife 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9(AF67-100-) CUB100EXSUPER CUB 100 88-93 C100CMJ/MK CABINA 50 94 SCX50R/RII CABINA 90 94 SCX90R SCOOPY CREA 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) SCOOPY CREA DX 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) SCOOPY CREA i 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) SCOOPY CREA SPECIAL Knife 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) GORILLA 78-84 Z50JZIII/IIIL/JBIII/JCVI/JBLB GORILLA 85-87 Z50J F-6(-162657) GORILLA 85-87 Z50J F-6(1626258-) GORILLA 88|98 Z50JJ-6/JJ-6S/JW/ GORILLA 98-07 Z50J W/X (Z50J-250/260-) Z50J Y/1/4/5/6/7 (AB27-100-180) CHALY- 92-93|96 CF50N/P/S/V GYRO X 03-12 (J)(2J) NJ50M 4/D4/D8/DB (TD01-240-) (TD02-100-) GYRO X 82-89 NJ50MC/MD/MDF(-1325358) GYRO X 89-94 NJ50MDF(NO.1325359)/MDL/MDN/MDP/MDR JAZZ 86-91 CA50G/LG/H2/J J2(-1018550) JAZZ 86-95 CA50G/LG/H-2/J/J-2/N/P/S/V JULIO NTS50W(-NO.1016128)/YB JULIO NTS50W(NO.1016129-)X/YC/YE GIORCUB 99-00 SNC50X/1 Giorno 92-97 SN50N/R/S/T/V/W/X Giorno CREA 99 CHX50X/Y/1 Giorno CREA DX 99 CHX50X/Y/1 SUPER CUB110 09-21 C110 9 (JA07-100) SUPER CUB 50 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) SUPER CUB 50 82-87 C50CM/D/S/B SUPER CUB 50 Super custom C50CMX/DX/SX/BX 2131615-/MY/DY/SY SUPER CUB 50 Super custom C50CMX/DX/SX/BX-2131614 SUPER CUB 50 Standard C50CMX/DX/SX/BX 2131615-/MY/DY/SY SUPER CUB 50 Standard C50CMX/DX/SX/BX-2131614 SUPER CUB 50 DELUXE C50CMX/DX/SX/BX 2131615-/MY/DY/SY SUPER CUB 50 DELUXE C50CMX/DX/SX/BX-2131614 SUPER CUB 50 BUSINESS C50CMX/DX/SX/BX 2131615-/MY/DY/SY SUPER CUB 50 BUSINESS C50CMX/DX/SX/BX-2131614 SUPER CUB 50Custom 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) SUPER CUB 50Standard 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) SUPER CUB 50STREET 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) SUPER CUB 50DELUXE 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) SUPER CUB70 99 C70C MX/DX (C70-150-) SUPER CUB70 C70CM/D SUPER CUB70 Custom 99 C70C MX/DX (C70-150-) SUPER CUB70 DELUXE 99 C70C MX/DX (C70-150-) SUPER CUB 90 02 C90 M2/D2 (AH02-260-) SUPER CUB 90 Custom 02 C90 M2/D2 (AH02-260-) SUPER CUB 90 DELUXE 02 C90 M2/D2 (AH02-260-) Super CUB70 Super CustomDELUXE C70CMN/MP/MS/MV/MX/DN/DP/DS/DV/DX Super CUB90 Super CustomDELUXE C90CMN/MP/MS/MV/MX/M1/DN/DP/DS/DV/DX/D1 SPACY 84 CH50MSE SPACY CH50MC SPACY125Striker 83-86 CH125CD-I/CF-I SPACY80 82-84 CH80MSC1/2 SMART DIO Z4 04 SKX50S 4 (AF63-100-) ZOOK 90 MS50L TACT 96 SZ50T(J/3J) TACT S 96 SZ50T(J/3J) TACT STAND-UP 96 SZ50T(J/3J) DAX 79-81|95 ST50S DIO 04-12 NSK50SH 4/5/6/7 (AF62-100-130) NSK50 SH8/9/E (AF68-100-140) DIO 96-97 SK50MT(-NO.2466450) DIO 96-97 SK50MT(NO.2466451-) DIO Fit 97-99 SK50V/W/X DIO/DIO CHESTA 94-95|98 SK50MR/MS/MSIV/MT/MWIV(-NO.2020034) DIO CHESTA 04-12 NSC50SH 4/5/6 (AF62-500-530) NSC50 SH8/9/B (AF68-300-) DIO CHESTA 98 SK50MWIV(NO.2020035-) TOPIC WW50S/WW50DS/WW50NS TOPIC FLEX WW50S/WW50DS/WW50NS TOPIC PRO WW50S/WW50DS/WW50NS BEET 83 FC50MD BROAD50 94 SCX50S BROAD 90 94 SCX90S CUB press 50 C50BND/BN-J/K/N/P/S/V/X-2131614 CUB press 50 C50BND/BN-X2131615-/Y CUB press 50Standard 02-12 C50BN D2-8/2-8 (AA01-130-) CUB press 50DELUXE 02-12 C50BN D2-8/2-8 (AA01-130-) BENLY CL50 97|99 CL50V/X BENLY50S 96-99 CD50ST/SV/SW/SX BENLY50S SPECIAL Knife 96-99 CD50ST/SV/SW/SX BENLY90S CD90S T/W CD50 99 CD50X MOTOCOMPO NCZ50B MONKEY 09-13 Z50J 9/B/C/E (AB27-190-220) MONKEY 74-77 Z50J Z50J1 MONKEY 78-80 Z50JZII/IIL/ JCV MONKEY 78-80|81-84 Z50JZI/IL JCIV MONKEY 81 Z50JB-LA/JB1 MONKEY 82 Z50JC-4 MONKEY 85-87 Z50JF-7(-162657) MONKEY 85-87 Z50JF-7(1626258-) MONKEY 88|92-95|97 Z50JJ7/7S/JN-7J/JS/JV-YB MONKEY 99 Z50J Z-1/1L MONKEY 99 Z50J Z-2/2L LIVE DIO 94-96 SK50MR/MS/MT LIVE DIOJ 99-00 SK50MYVII/VIII/YA/YG LIVE DIOJSPECIAL Knife 99-00 SK50MYVII/VIII/YA/YG LIVE DIOS SK50MM1VII/VIII/IX 1 LEAD 82-84 NH50MC/MDD/SSD/MDC/MDD AF01 LEAD125 82 NH125C LEAD50SUPERDX 82-84 NH50MDE AF01 LITTLE CUB 00-13 Kick C50L L1/L2 M1/M2 L4-8 M4-8/E (AA01-330-410) LITTLE CUB 00-13 With cell C50L L1/L2 M1/M2 L4-8 M4-8/E (AA01-330-410) LITTLE CUB 97 C50LV/W/X-4518777/LMX-4518777 LITTLE CUB C50L/L2/LM2/M/LMX(4518778-)/Y/1 LITTLE CUB SPL 00-13 Kick C50L L1/L2 M1/M2 L4-8 M4-8/E (AA01-330-410) LITTLE CUB SPL 00-13 With cell C50L L1/L2 M1/M2 L4-8 M4-8/E (AA01-330-410) APE100 02-12 XZ100 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 (HC07-100-) APE100 DX 02-12 XZ100 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 (HC07-100-) APE100 Special 02-12 XZ100 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 (HC07-100-) APE50 Special 01-12 XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9 (AC16-100-160-) (AC16-170- FI specification) CD50 86-97 CD50F (NO.1609355-) / H / N / P / S / W CD90 80-91 CD90A/H (-1104314) CD90 80-96|98 CD90 A/H(1104315-)(1200001-)/N/P/S/W disc jockey 86 SE55MSG DJ 1L 86 SE55MSG NE50 Tact 85 NE50MF1(1549966-) TODAY 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9 (AF67-100-) TODAY F 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9 (AF67-100-) TODAY F Special 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9 (AF67-100-) TODAY Special 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9 (AF67-100-) Cub 100EX Super Cub 100 88-93 C100CMJ/MK Cabina 50 94 SCX50R/RII Cabina 90 94 SCX90R Claire, Scoopy. 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) Claire Scoopy DX 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) Claire Scoopy i 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) Claire Scoopy Special 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 78-84 Z50JZIII / IIIL / JBIII / JCVI / JBLB gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 85-87 Z50J F-6(-162657) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 85-87 Z50J F-6(1626258-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88|98 z50jj-6/jj-6s/jw/ gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 98-07 Z50J W/X (Z50J-250/260-) Z50J Y/1/4/5/6/7 (AB27-100-180) Shari. 92-93|96 CF50N/P/S/V Gyro X 03-12 (J)(2J) NJ50M 4/D4/D8/DB (TD01-240-) (TD02-100-) Gyro X 82-89 NJ50MC/MD/MDF(-1325358) Gyro X 89-94 NJ50MDF (NO.1325359) / MDL / MDN / MDP / MDR jazz 86-91 CA50G/LG/H2/J J2(-1018550) jazz 86-95 CA50G / LG / H-2 / J / J-2 / N / P / S / V Julio. NTS50W(-NO.1016128)/YB Julio. NTS50W(NO.1016129-)X/YC/YE jolqab 99-00 SNC50X/1 Johno. 92-97 SN50N / R / S / T / V / W / X Johno, Claire 99 CHX50X/Y/1 Giorno Claire DX 99 CHX50X/Y/1 Super Cub 110 09-12 Super Cub 50 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) Super Cub 50 82-87 C50CM / D / S / B Super Cub 50 Super Custom C50CMX / DX / SX / BX 2131615- / MY / DY / SY Super Cub 50 Super Custom C50CMX / DX / SX / BX-2131614 Super Cub 50 Standard C50CMX / DX / SX / BX 2131615- / MY / DY / SY Super Cub 50 Standard C50CMX / DX / SX / BX-2131614 Super Cub 50 Deluxe C50CMX / DX / SX / BX 2131615- / MY / DY / SY Super Cub 50 Deluxe C50CMX / DX / SX / BX-2131614 Super Cub 50 Business C50CMX / DX / SX / BX 2131615- / MY / DY / SY Super Cub 50 Business C50CMX / DX / SX / BX-2131614 Super Cub 50 Custom 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) Super Cub 50 Standard 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) Super Cub 50 Street 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) Super Cub 50 Deluxe 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) Super Cub 70 99 C70C MX/DX (C70-150-) Super Cub 70 C70CM/D Super Cub 70 Custom 99 C70C MX/DX (C70-150-) Super Cub 70 Deluxe 99 C70C MX/DX (C70-150-) Super Cub 90 02 C90 M2/D2 (AH02-260-) Super Cub 90 Custom 02 C90 M2/D2 (AH02-260-) Super Cub 90 Deluxe 02 C90 M2/D2 (AH02-260-) Super Cub 70 Super Custom Deluxe C70CMN / MP / MS / MV / MX / DN / DP / DS / DV / DX Super Cub 90 Super Custom Deluxe C90CMN / MP / MS / MV / MX / M1 / DN / DP / DS / DV / DX / D1 Spacey. 84 CH50MSE Spacey. CH50MC Spacey 125 Striker 83-86 CH125CD-I/CF-I Spacey 80 82-84 CH80MSC1/2 SmartDio (Drum brake) SKX501(J/4J/5J) Smart Dio Z4 04 SKX50S 4 (AF63-100-) zug 90 MS50L zuma NPS501 1 baton 96 SZ50T(J/3J) Tact S 96 SZ50T(J/3J) Tact Stand Up 96 SZ50T(J/3J) dachshund 79-81|95 ST50S Dio. 04-12 NSK50SH 4/5/6/7 (AF62-100-130) NSK50 SH8/9/E (AF68-100-140) Dio. 96-97 SK50MT(-NO.2466450) Dio. 96-97 SK50MT(NO.2466451-) Dio Fit 97-99 SK50V/W/X Dio/Dio Cesta 94-95|98 SK50MR/MS/MSIV/MT/MWIV(-NO.2020034) diocesan 04-12 NSC50SH 4/5/6 (AF62-500-530) NSC50 SH8/9/B (AF68-300-) diocesan 98 SK50MWIV(NO.2020035-) Topics. WW50S / WW50DS / WW50NS Topics Flex WW50S / WW50DS / WW50NS Topic Pro WW50S / WW50DS / WW50NS beat 83 FC50MD Broad 50 94 SCX50S Broad90 94 SCX90S Press Cub 50 c50bnd/bn-j/k/n/p/s/v/x-2131614 Press Cub 50 c50bnd/bn-x2131615-/y Press Cub 50 Standard 02-12 C50BN D2-8/2-8 (AA01-130-) Press Cub 50 Deluxe 02-12 C50BN D2-8/2-8 (AA01-130-) Bently CL50 97|99 CL50V/X Bently 50S 96-99 CD50ST/SV/SW/SX Benly 50S Special 96-99 CD50ST/SV/SW/SX Bently 90S CD90S T/W Bently CD50 99 CD50X motor component NCZ50B monkey 09-13 z50j 9/b/c/e (ab27-190-220) monkey 74-77 Z50J Z50J1 monkey 78-80 Z50JZII / IIL / JCV monkey 78-80|81-84 Z50JZI/IL JCIV monkey 81 Z50JB-LA/JB1 monkey 82 Z50JC-4 monkey 85-87 Z50JF-7(-162657) monkey 85-87 Z50JF-7(1626258-) monkey 88|92-95|97 Z50JJ7 / 7S / JN-7J / JS / JV-YB monkey 99 Z50J Z-1/1L monkey 99 Z50J Z-2/2L livudio 94-96 SK50MR/MS/MT Livio J 99-00 SK50MYVII/VIII/YA/YG Livdio J Special 99-00 SK50MYVII/VIII/YA/YG Livio S SK50MM1VII/VIII/IX 1 read 82-84 NH50MC / MDD / SSD / MDC / MDD AF01 READ 125 82 NH125C Lead 50 Super DX 82-84 NH50MDE AF01 little cub 00-13 C50L L1/L2 M1/M2 L4-8 M4-8/E with cell (AA01-330-410) little cub 97 C50LV/W/X-4518777/LMX-4518777 little cub C50L / L2 / LM2 / M / LMX(4518778-) / Y / 1 Little Cub SPL 00-13 C50L L1/L2 M1/M2 L4-8 M4-8/E with cell (AA01-330-410)
  แสดงเพิ่มเติม

  รายละเอียดสินค้า

  รายละเอียดสินค้าด้านล่างนี้ใช้โปรแกรมแปลอัตโนมัติโดย Google Translate แสดงต้นฉบับ

  คุณสมบัติ

  [ความยาว] L132 มม
  [หมายเลขชิ้นส่วน OEM ที่สอดคล้องกัน] 53175-196-600, 53175-GET-000, 53175-196-000, 53175-198-000, 53175-198-710, 53175-165-980, 53175-147-010, 53175-045-670 งานสารบรรณ

  รายละเอียดคำถาม

  สำหรับคันเบรค Kijima ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นเครื่องรางนำโชคหรือคันซ่อมสำหรับการเดินทางและการเดินทาง. ประเภทสีเงินมีจำหน่าย!
  Cub, Jazz, Spacey, Benley, Gyro, Dio, TODAY, Monkey, Gorilla, APE
  คุณสามารถติดตั้งมือเบรกนี้บนรถมอเตอร์ไซค์รุ่น "นั้น" ของฮอนด้า

  คำอธิบาย


  คลิกเพื่อดูแคตตาล็อก. P127:P204,P205

  คำเตือน


  ใช้สำหรับรุ่น

  HONDA
  NE50 Tact NE50MG XR50R XR50Y/1/2 Gyro X NJ50MDY 0 Super Cub 50 Super Custom C50C (M/D/S/B)N/(M/D/S/B)P/(CM/D/S/B)S/(CM/D/S/B)V Super Cub 50 Standard C50C (M/D/S/B)N/(M/D/S/B)P/(CM/D/S/B)S/(CM/D/S/B)V Super Cub 50 Deluxe C50C (M/D/S/B)N/(M/D/S/B)P/(CM/D/S/B)S/(CM/D/S/B)V Super Cub 50 Business C50C (M/D/S/B)N/(M/D/S/B)P/(CM/D/S/B)S/(CM/D/S/B)V Super Cub 90 C90CM/D Smart Dio (Drum brake) SKX501(J/4J/5J) Smart Dio DX (Disc brake) SK501(3J/6J/7J) 1 Zoomer NPS501 1 APE100 02-12 XZ100 1/3/4/5/6/7/8/9 (HC07-100-) APE100 DX 02-12 XZ100 1/3/4/5/6/7/8/9 (HC07-100-) APE100 SPECIAL Knife 02-12 XZ100 1/3/4/5/6/7/8/9 (HC07-100-) APE50 01-12 XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9 (AC16-100-160-) (AC16-170- FI specification) APE50 DX 01-12 XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9 (AC16-100-160-) (AC16-170- FI specification) APE50 SPECIAL Knife 01-12 XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9 (AC16-100-160-) (AC16-170- FI specification) CD50 86-97 CD50F(NO.1609355-)/H/N/P/S/W CD90 80-91 CD90A/H(-1104314) CD90 80-96|98 CD90 A/H(1104315-)(1200001-)/N/P/S/W DJ 86 SE55MSG DJ 1L 86 SE55MSG NE50 TACT 85 NE50MF1(1549966-) TODAY 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9(AF67-100-) TODAY F 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9(AF67-100-) TODAY FSPECIAL Knife 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9(AF67-100-) TODAY SPECIAL Knife 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9(AF67-100-) CUB100EXSUPER CUB 100 88-93 C100CMJ/MK CABINA 50 94 SCX50R/RII CABINA 90 94 SCX90R SCOOPY CREA 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) SCOOPY CREA DX 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) SCOOPY CREA i 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) SCOOPY CREA SPECIAL Knife 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) GORILLA 78-84 Z50JZIII/IIIL/JBIII/JCVI/JBLB GORILLA 85-87 Z50J F-6(-162657) GORILLA 85-87 Z50J F-6(1626258-) GORILLA 88|98 Z50JJ-6/JJ-6S/JW/ GORILLA 98-07 Z50J W/X (Z50J-250/260-) Z50J Y/1/4/5/6/7 (AB27-100-180) CHALY- 92-93|96 CF50N/P/S/V GYRO X 03-12 (J)(2J) NJ50M 4/D4/D8/DB (TD01-240-) (TD02-100-) GYRO X 82-89 NJ50MC/MD/MDF(-1325358) GYRO X 89-94 NJ50MDF(NO.1325359)/MDL/MDN/MDP/MDR JAZZ 86-91 CA50G/LG/H2/J J2(-1018550) JAZZ 86-95 CA50G/LG/H-2/J/J-2/N/P/S/V JULIO NTS50W(-NO.1016128)/YB JULIO NTS50W(NO.1016129-)X/YC/YE GIORCUB 99-00 SNC50X/1 Giorno 92-97 SN50N/R/S/T/V/W/X Giorno CREA 99 CHX50X/Y/1 Giorno CREA DX 99 CHX50X/Y/1 SUPER CUB110 09-21 C110 9 (JA07-100) SUPER CUB 50 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) SUPER CUB 50 82-87 C50CM/D/S/B SUPER CUB 50 Super custom C50CMX/DX/SX/BX 2131615-/MY/DY/SY SUPER CUB 50 Super custom C50CMX/DX/SX/BX-2131614 SUPER CUB 50 Standard C50CMX/DX/SX/BX 2131615-/MY/DY/SY SUPER CUB 50 Standard C50CMX/DX/SX/BX-2131614 SUPER CUB 50 DELUXE C50CMX/DX/SX/BX 2131615-/MY/DY/SY SUPER CUB 50 DELUXE C50CMX/DX/SX/BX-2131614 SUPER CUB 50 BUSINESS C50CMX/DX/SX/BX 2131615-/MY/DY/SY SUPER CUB 50 BUSINESS C50CMX/DX/SX/BX-2131614 SUPER CUB 50Custom 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) SUPER CUB 50Standard 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) SUPER CUB 50STREET 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) SUPER CUB 50DELUXE 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) SUPER CUB70 99 C70C MX/DX (C70-150-) SUPER CUB70 C70CM/D SUPER CUB70 Custom 99 C70C MX/DX (C70-150-) SUPER CUB70 DELUXE 99 C70C MX/DX (C70-150-) SUPER CUB 90 02 C90 M2/D2 (AH02-260-) SUPER CUB 90 Custom 02 C90 M2/D2 (AH02-260-) SUPER CUB 90 DELUXE 02 C90 M2/D2 (AH02-260-) Super CUB70 Super CustomDELUXE C70CMN/MP/MS/MV/MX/DN/DP/DS/DV/DX Super CUB90 Super CustomDELUXE C90CMN/MP/MS/MV/MX/M1/DN/DP/DS/DV/DX/D1 SPACY 84 CH50MSE SPACY CH50MC SPACY125Striker 83-86 CH125CD-I/CF-I SPACY80 82-84 CH80MSC1/2 SMART DIO Z4 04 SKX50S 4 (AF63-100-) ZOOK 90 MS50L TACT 96 SZ50T(J/3J) TACT S 96 SZ50T(J/3J) TACT STAND-UP 96 SZ50T(J/3J) DAX 79-81|95 ST50S DIO 04-12 NSK50SH 4/5/6/7 (AF62-100-130) NSK50 SH8/9/E (AF68-100-140) DIO 96-97 SK50MT(-NO.2466450) DIO 96-97 SK50MT(NO.2466451-) DIO Fit 97-99 SK50V/W/X DIO/DIO CHESTA 94-95|98 SK50MR/MS/MSIV/MT/MWIV(-NO.2020034) DIO CHESTA 04-12 NSC50SH 4/5/6 (AF62-500-530) NSC50 SH8/9/B (AF68-300-) DIO CHESTA 98 SK50MWIV(NO.2020035-) TOPIC WW50S/WW50DS/WW50NS TOPIC FLEX WW50S/WW50DS/WW50NS TOPIC PRO WW50S/WW50DS/WW50NS BEET 83 FC50MD BROAD50 94 SCX50S BROAD 90 94 SCX90S CUB press 50 C50BND/BN-J/K/N/P/S/V/X-2131614 CUB press 50 C50BND/BN-X2131615-/Y CUB press 50Standard 02-12 C50BN D2-8/2-8 (AA01-130-) CUB press 50DELUXE 02-12 C50BN D2-8/2-8 (AA01-130-) BENLY CL50 97|99 CL50V/X BENLY50S 96-99 CD50ST/SV/SW/SX BENLY50S SPECIAL Knife 96-99 CD50ST/SV/SW/SX BENLY90S CD90S T/W CD50 99 CD50X MOTOCOMPO NCZ50B MONKEY 09-13 Z50J 9/B/C/E (AB27-190-220) MONKEY 74-77 Z50J Z50J1 MONKEY 78-80 Z50JZII/IIL/ JCV MONKEY 78-80|81-84 Z50JZI/IL JCIV MONKEY 81 Z50JB-LA/JB1 MONKEY 82 Z50JC-4 MONKEY 85-87 Z50JF-7(-162657) MONKEY 85-87 Z50JF-7(1626258-) MONKEY 88|92-95|97 Z50JJ7/7S/JN-7J/JS/JV-YB MONKEY 99 Z50J Z-1/1L MONKEY 99 Z50J Z-2/2L LIVE DIO 94-96 SK50MR/MS/MT LIVE DIOJ 99-00 SK50MYVII/VIII/YA/YG LIVE DIOJSPECIAL Knife 99-00 SK50MYVII/VIII/YA/YG LIVE DIOS SK50MM1VII/VIII/IX 1 LEAD 82-84 NH50MC/MDD/SSD/MDC/MDD AF01 LEAD125 82 NH125C LEAD50SUPERDX 82-84 NH50MDE AF01 LITTLE CUB 00-13 Kick C50L L1/L2 M1/M2 L4-8 M4-8/E (AA01-330-410) LITTLE CUB 00-13 With cell C50L L1/L2 M1/M2 L4-8 M4-8/E (AA01-330-410) LITTLE CUB 97 C50LV/W/X-4518777/LMX-4518777 LITTLE CUB C50L/L2/LM2/M/LMX(4518778-)/Y/1 LITTLE CUB SPL 00-13 Kick C50L L1/L2 M1/M2 L4-8 M4-8/E (AA01-330-410) LITTLE CUB SPL 00-13 With cell C50L L1/L2 M1/M2 L4-8 M4-8/E (AA01-330-410) APE100 02-12 XZ100 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 (HC07-100-) APE100 DX 02-12 XZ100 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 (HC07-100-) APE100 Special 02-12 XZ100 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 (HC07-100-) APE50 Special 01-12 XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9 (AC16-100-160-) (AC16-170- FI specification) CD50 86-97 CD50F (NO.1609355-) / H / N / P / S / W CD90 80-91 CD90A/H (-1104314) CD90 80-96|98 CD90 A/H(1104315-)(1200001-)/N/P/S/W disc jockey 86 SE55MSG DJ 1L 86 SE55MSG NE50 Tact 85 NE50MF1(1549966-) TODAY 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9 (AF67-100-) TODAY F 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9 (AF67-100-) TODAY F Special 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9 (AF67-100-) TODAY Special 02-12 NVS50 1SH2/4/5/6/7 (AF61-100-) NFS50 1SH7/8/9 (AF67-100-) Cub 100EX Super Cub 100 88-93 C100CMJ/MK Cabina 50 94 SCX50R/RII Cabina 90 94 SCX90R Claire, Scoopy. 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) Claire Scoopy DX 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) Claire Scoopy i 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) Claire Scoopy Special 00-10 CHF50 1/2/3/4 CHF50 1/2/3/4/5/7/8/S7 (AF55-100-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 78-84 Z50JZIII / IIIL / JBIII / JCVI / JBLB gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 85-87 Z50J F-6(-162657) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 85-87 Z50J F-6(1626258-) gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 88|98 z50jj-6/jj-6s/jw/ gorilla (Gorilla spp., esp. western gorilla, Gorilla gorilla) 98-07 Z50J W/X (Z50J-250/260-) Z50J Y/1/4/5/6/7 (AB27-100-180) Shari. 92-93|96 CF50N/P/S/V Gyro X 03-12 (J)(2J) NJ50M 4/D4/D8/DB (TD01-240-) (TD02-100-) Gyro X 82-89 NJ50MC/MD/MDF(-1325358) Gyro X 89-94 NJ50MDF (NO.1325359) / MDL / MDN / MDP / MDR jazz 86-91 CA50G/LG/H2/J J2(-1018550) jazz 86-95 CA50G / LG / H-2 / J / J-2 / N / P / S / V Julio. NTS50W(-NO.1016128)/YB Julio. NTS50W(NO.1016129-)X/YC/YE jolqab 99-00 SNC50X/1 Johno. 92-97 SN50N / R / S / T / V / W / X Johno, Claire 99 CHX50X/Y/1 Giorno Claire DX 99 CHX50X/Y/1 Super Cub 110 09-12 Super Cub 50 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) Super Cub 50 82-87 C50CM / D / S / B Super Cub 50 Super Custom C50CMX / DX / SX / BX 2131615- / MY / DY / SY Super Cub 50 Super Custom C50CMX / DX / SX / BX-2131614 Super Cub 50 Standard C50CMX / DX / SX / BX 2131615- / MY / DY / SY Super Cub 50 Standard C50CMX / DX / SX / BX-2131614 Super Cub 50 Deluxe C50CMX / DX / SX / BX 2131615- / MY / DY / SY Super Cub 50 Deluxe C50CMX / DX / SX / BX-2131614 Super Cub 50 Business C50CMX / DX / SX / BX 2131615- / MY / DY / SY Super Cub 50 Business C50CMX / DX / SX / BX-2131614 Super Cub 50 Custom 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) Super Cub 50 Standard 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) Super Cub 50 Street 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) Super Cub 50 Deluxe 02-12 C50 M2-8/D2-8/S2-8/ST2-8 (AA01-130-) Super Cub 70 99 C70C MX/DX (C70-150-) Super Cub 70 C70CM/D Super Cub 70 Custom 99 C70C MX/DX (C70-150-) Super Cub 70 Deluxe 99 C70C MX/DX (C70-150-) Super Cub 90 02 C90 M2/D2 (AH02-260-) Super Cub 90 Custom 02 C90 M2/D2 (AH02-260-) Super Cub 90 Deluxe 02 C90 M2/D2 (AH02-260-) Super Cub 70 Super Custom Deluxe C70CMN / MP / MS / MV / MX / DN / DP / DS / DV / DX Super Cub 90 Super Custom Deluxe C90CMN / MP / MS / MV / MX / M1 / DN / DP / DS / DV / DX / D1 Spacey. 84 CH50MSE Spacey. CH50MC Spacey 125 Striker 83-86 CH125CD-I/CF-I Spacey 80 82-84 CH80MSC1/2 SmartDio (Drum brake) SKX501(J/4J/5J) Smart Dio Z4 04 SKX50S 4 (AF63-100-) zug 90 MS50L zuma NPS501 1 baton 96 SZ50T(J/3J) Tact S 96 SZ50T(J/3J) Tact Stand Up 96 SZ50T(J/3J) dachshund 79-81|95 ST50S Dio. 04-12 NSK50SH 4/5/6/7 (AF62-100-130) NSK50 SH8/9/E (AF68-100-140) Dio. 96-97 SK50MT(-NO.2466450) Dio. 96-97 SK50MT(NO.2466451-) Dio Fit 97-99 SK50V/W/X Dio/Dio Cesta 94-95|98 SK50MR/MS/MSIV/MT/MWIV(-NO.2020034) diocesan 04-12 NSC50SH 4/5/6 (AF62-500-530) NSC50 SH8/9/B (AF68-300-) diocesan 98 SK50MWIV(NO.2020035-) Topics. WW50S / WW50DS / WW50NS Topics Flex WW50S / WW50DS / WW50NS Topic Pro WW50S / WW50DS / WW50NS beat 83 FC50MD Broad 50 94 SCX50S Broad90 94 SCX90S Press Cub 50 c50bnd/bn-j/k/n/p/s/v/x-2131614 Press Cub 50 c50bnd/bn-x2131615-/y Press Cub 50 Standard 02-12 C50BN D2-8/2-8 (AA01-130-) Press Cub 50 Deluxe 02-12 C50BN D2-8/2-8 (AA01-130-) Bently CL50 97|99 CL50V/X Bently 50S 96-99 CD50ST/SV/SW/SX Benly 50S Special 96-99 CD50ST/SV/SW/SX Bently 90S CD90S T/W Bently CD50 99 CD50X motor component NCZ50B monkey 09-13 z50j 9/b/c/e (ab27-190-220) monkey 74-77 Z50J Z50J1 monkey 78-80 Z50JZII / IIL / JCV monkey 78-80|81-84 Z50JZI/IL JCIV monkey 81 Z50JB-LA/JB1 monkey 82 Z50JC-4 monkey 85-87 Z50JF-7(-162657) monkey 85-87 Z50JF-7(1626258-) monkey 88|92-95|97 Z50JJ7 / 7S / JN-7J / JS / JV-YB monkey 99 Z50J Z-1/1L monkey 99 Z50J Z-2/2L livudio 94-96 SK50MR/MS/MT Livio J 99-00 SK50MYVII/VIII/YA/YG Livdio J Special 99-00 SK50MYVII/VIII/YA/YG Livio S SK50MM1VII/VIII/IX 1 read 82-84 NH50MC / MDD / SSD / MDC / MDD AF01 READ 125 82 NH125C Lead 50 Super DX 82-84 NH50MDE AF01 little cub 00-13 C50L L1/L2 M1/M2 L4-8 M4-8/E with cell (AA01-330-410) little cub 97 C50LV/W/X-4518777/LMX-4518777 little cub C50L / L2 / LM2 / M / LMX(4518778-) / Y / 1 Little Cub SPL 00-13 C50L L1/L2 M1/M2 L4-8 M4-8/E with cell (AA01-330-410)
  แสดงเพิ่มเติม

  ทบทวน

  4.3

  / 5

  (3 ทบทวน)

  1

  2

  0

  0

  0

  กรอง:
  เลือกดูจาก:

  It is always putting in under the sheet for the emergencies at the time of touring.
  Although he does not want to encounter the opportunity for this to play an active part ...

  14 Jul 2022
  5.0
  It is always putting in under the sheet for the emergencies at the time of touring.
  Although he does not want to encounter the opportunity for this to play an active part ...
  ดูรายละเอียด
  มันมักจะถูกวางไว้ใต้แผ่นงานเสมอสำหรับเหตุฉุกเฉินในช่วงเวลาของการเดินทาง
  แม้ว่าเขาจะไม่อยากเจอโอกาสให้เรื่องนี้เข้ามามีส่วนขับเคลื่อน ...
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Cleaner than OEM

  13 Nov 2020
  4.0
  The brake lever of GB250 was broken by falling down, so it was replaced.
  Nothing to say, the surface treatment looks nicer than the OEM.

  The dimensions were, of course, a perfect fit. Even if you don't plan to fall down, you'll fall down often, so it's good to stock it as a spare.
  ดูรายละเอียด
  มือเบรกของ GB250 เสียเพราะล้มลง เลยเปลี่ยนใหม่
  ไม่มีอะไรจะพูด การรักษาพื้นผิวดูดีกว่า OEM

  แน่นอนว่ามิติข้อมูลนั้นเหมาะสมอย่างยิ่ง แม้ว่าคุณจะไม่ได้วางแผนที่จะล้มลง คุณก็จะล้มลงบ่อยๆ ดังนั้นจึงควรเก็บไว้เป็นอะไหล่
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  Brake lever for VTR 250

  20 May 2015
  4.0
  I bought it for replacing the Brake lever of the VTR 250.
  It can also be used commonly for CB 1000 SF. For this reason, I am happy to be able to stock as Repair parts for two emergency emergency. However, when grasping the Grip part of Lever, it seems that the angle is slightly standing compared with the OEM Product, so regrettable that it hurts.
  ดูรายละเอียด
  ฉันซื้อมาเพื่อเปลี่ยนคันเบรคของ VTR 250
  สามารถใช้กับ CB 1000 SF ได้ตามปกติ ด้วยเหตุผลนี้ ผมจึงยินดีที่จะสต็อกไว้เป็นอะไหล่ซ่อมสำหรับกรณีฉุกเฉินฉุกเฉิน 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อจับส่วนกริปของคันโยก ดูเหมือนว่ามุมจะยืนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ OEM น่าเสียดายที่มันเจ็บ
  ดูรายละเอียด
  แสดงที่มา

  สินค้าที่ดูก่อนหน้า

  มีสินค้าในสต๊อกพร้อมจัดส่ง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าแนะนำ

  สินค้าที่ดูล่าสุด