หน้าแรก

【RK】โซ่ทอง GV420MS

  • ความพึงพอใจ:

   • ผู้แสดงความคิดเห็น: โอ๊ต
   • เผยแพร่เมื่อ: 2021-02-20 14:16:13
   สินค้ามาเร็วกว่าที่แจ้งไว้ สินค้าเป็นของแท้

   ตอบกลับ

   ลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็น [ลงทะเบียนแบบสมบูรณ์]

   ความคิดเห็นอื่น ๆ

   In accordance with Swingarm exchange of GROM, I purchased this item.

   When I was looking at RKManufacturerSite I bought it because it was just recommended for GROM and the price was cheap.

   Beautiful electrodeposition GoldCoat so it is beautiful.

   Although it may be short-lived because it is a non-seal, I think that the movement is light and reducing the horsepower loss of the SmallEngine Displacement Volume.