หน้าแรก

【HONDA】ตะกร้าหน้า

  • HONDA MONKEY
  • ความพึงพอใจ:

   • ผู้แสดงความคิดเห็น: อานนท์
   • เผยแพร่เมื่อ: 2021-02-05 11:05:57
   สินค้าของแท้ตรงรุ่นคุณภาพดีห่อของได้ดีมากแข็งแรงไม่เสียหายถูกใจwebikeมากๆสั่งหลายอย่างแล้ว

   ตอบกลับ

   ลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็น [ลงทะเบียนแบบสมบูรณ์]

   ความคิดเห็นอื่น ๆ

   It was shopping specification.
   It is convenient anyhow.
   Nets are indispensable items individually.
   The attached bolt rusted, and it was so and it changed it into the stainless.

   Once it is too convenient and used, it became impossible to remove, although appearance is bad.
   Since inner MONO will be blown away by high probability if a level difference is exceeded, if there is no load prevention, it cannot use in a net etc.
   Since it is slightly open, if a small thing is put in, it will have been lost unawares.

   The Setagaya base fan must! It attached to Chinese [ DAX ].
   Since the front fork was thin, the mounting bracket was processed.
   The line with a meter also suits the other fitting by a cinch.
   Since it shakes to a run minor unit, I consider that it is better for something to cope with it.
   It is a favorite.

   When waking up to the fashion of a basket, there is only this.
   The loading nature of the monkey is preeminently.
   Appearance is also stopped and attached and has no mistake.

   It is ゆる although well purchased for the practicality Up? It also becomes an Items which is and brews touch. The
   > use put in a set of rain gear, and was stretching and using the Net instead of the lid upwards.
   Although it is dramatically convenient, in a Normal fork, a Handle is considerably shaken at the time of Gap passage. -- In the touch used after that [

   fearful to put it bluntly > / w
   ] after equipping with a Fork of ハヤシ, I think that it was not shaken so much.

   [a Webike Monitor] -- although it mocked with
   prettiness, it came out and he bought it, it cannot be parted with any longer.Wonderfulness referred to as being able to put the
   thing in order.
   attachment is not so serious, either and it enters that a thing is also unexpected.If it is called the
   fault, is it that a crevice is large and that will begin to receive resistance of a wind and a Handle will blur if a Speed is gathered?
   It is still worth giving!
   I would like you to taste by all means.

   although he has a somewhat [ in price ] high feeling, little shoppings, such as a Convenience, are put in -- being alike -- very convenient.

   Since it is a basket of the original manufacturer's product only for a MONKEY, about attachment, it can attach easily [ it is reasonable and ]. Since it becomes somewhat top-heavy about appearance, and a Balance will worsen if a load is put in too much, a run requires cautions. Since
   , however generally overall appearance became lovelier and the useful load was also raised, it is dramatically satisfactory.

   A load can be carried very conveniently by the Mesh Band and combined use.
   (lunch documents etc.) -- since a heavy load has a Handle taken --
   -- special attention is required.An attachment description can also be attached briefly and easily.

   Before Basket is useful if you have a street.
   However, we must pay attention to the load capacity of 5 kg.
   For MONKEY I think that color can be enjoyed because there are various Variations of the front Emblem.
   From now on, Screw for fixing (2 places) I would like to change to Quick fastener to make it easy to desorb.

   Originally Basket was attached and it was useful,
   Due to injuries and accidents, purchase.
   However, only the upper Basket was damaged, the lower receiving material was unscathed.
   Therefore, I think that you can purchase separately up and down.
   In addition to Black, Whiteetc. I also want you to prepare.

   I used it for RigidMONKEY.
   Spacer is necessary because RigidMONKEY has narrow Headlight installation width.
   I made it solid and had an Instruction Manual so I did not have any trouble installing it.

   I used it for RigidMONKEY.
   Spacer is necessary because RigidMONKEY has narrow Headlight installation width.
   I made it solid and had an Instruction Manual so I did not have any trouble installing it.

   Originally Basket was attached and it was useful,
   Due to injuries and accidents, purchase.
   However, only the upper Basket was damaged, the lower receiving material was unscathed.
   Therefore, I think that you can purchase separately up and down.
   In addition to Black, Whiteetc. I also want you to prepare.

   Before Basket is useful if you have a street.
   However, we must pay attention to the load capacity of 5 kg.
   For MONKEY I think that color can be enjoyed because there are various Variations of the front Emblem.
   From now on, Screw for fixing (2 places) I would like to change to Quick fastener to make it easy to desorb.

   A load can be carried very conveniently by the Mesh Band and combined use.
   (lunch documents etc.) -- since a heavy load has a Handle taken --
   -- special attention is required.An attachment description can also be attached briefly and easily.

   Since it is a basket of the original manufacturer's product only for a MONKEY, about attachment, it can attach easily [ it is reasonable and ]. Since it becomes somewhat top-heavy about appearance, and a Balance will worsen if a load is put in too much, a run requires cautions. Since
   , however generally overall appearance became lovelier and the useful load was also raised, it is dramatically satisfactory.

   although he has a somewhat [ in price ] high feeling, little shoppings, such as a Convenience, are put in -- being alike -- very convenient.

   [a Webike Monitor] -- although it mocked with
   prettiness, it came out and he bought it, it cannot be parted with any longer.Wonderfulness referred to as being able to put the
   thing in order.
   attachment is not so serious, either and it enters that a thing is also unexpected.If it is called the
   fault, is it that a crevice is large and that will begin to receive resistance of a wind and a Handle will blur if a Speed is gathered?
   It is still worth giving!
   I would like you to taste by all means.

   It is ゆる although well purchased for the practicality Up? It also becomes an Items which is and brews touch. The
   > use put in a set of rain gear, and was stretching and using the Net instead of the lid upwards.
   Although it is dramatically convenient, in a Normal fork, a Handle is considerably shaken at the time of Gap passage. -- In the touch used after that [

   fearful to put it bluntly > / w
   ] after equipping with a Fork of ハヤシ, I think that it was not shaken so much.