หน้าแรก

【POLISPORT】บังโคลนหน้า สำหรับทุกรุ่น SM Line

  • HONDA CRF250L
  • ความพึงพอใจ:
  • O สินค้ามีคุณภาพสูง
  • O ผิวสัมผัสมีคุณภาพสูง
  • O แพคเกจดีไซน์สวยงาม
  • O แบรนด์น่าเชื่อถือ
  • O ประสิทธิภาพคุ้มค่า
  • O ติดตั้งง่าย

  1

  • ผู้แสดงความคิดเห็น: Dong
  • เผยแพร่เมื่อ: 2019-12-18 16:38:16
  ส่งเร็วกว่ากำหนด 1 วัน ของแพ็คมาดีมากและคุณภาพดีมาก

  ตอบกลับ

  ลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็น [ลงทะเบียนแบบสมบูรณ์]

  ความคิดเห็นอื่น ๆ

  The TRAIL car of the 90's feels the exterior unhealthy.
  Although it will not go as far as it looks now, it is essential to exchange the exterior as you try to summarize it fashionably.

  First I thought about color.
  Originally, I was thinking of trying to make something Moss-green as safe Black.

  I thought that it might be quick to paint the color, but after going through the pretreatment exactly, using Urethane or Primer, if you do not do it with a gossip just paint will peel even a little rubbing.

  Already the Side cover has already been torn off due to falling during Maintenance, so drop the paint that was originally painted, make the ground and make it under the decal of Carbon Style Decal.


  Well, Rear is not scraped a lot, as it is.

  I am planning to do it when I get something.


  And!

  The most prominent thing is Front!

  I tried thinking a lot.


  Mask and Front fender.
  First of all, Front mask was diverted and pretty fearlessly finished, but on the other hand, Front fender looks heavy.


  Let's make it a bit shorter, then what about Fender for MOTARD?

  I saw various people 's blogs and I got about the atmosphere, so I chose this.

  It happened to be doing Sale, and there was stock and arrived the next day!

  The actual thing is somewhat shorter and sharper than the OEM. Sure it's Stylish.


  Weight is not measured, but it also contributes to weight saving with weight of about 70% of OEM.  Although the appearance is also not shaky, it is not matte black.


  Impression that it is better than I thought.

  Flap is attached to Front, and it seems that the wind is supposed to be able to escape when driving at high speed.
  I do not skip it much, and I do not ride so fast, though.  Engine side has Slit and probably will reduce air resistance.

  If you bounced mud, you can even feel the atmosphere that Engine seems to be dirtier than before ....

  Engine is dirty, Underfer the SEROW (Rear side only) Because I installed it earlier, is not it still good?

  ☆ Content ☆

  A thick Vinyl bag contains descriptive text and attached items such as Bolt, Screw, Spacer.


  The explanatory note is a simple picture and English, I do not know something quite well, but somehow I understood when I saw the shape.  As soon as I go to the installation, as expected, or as normal it seems that the fitting hole's pitch does not match.

  There are two things like Spacer, but since one piece does not fit clearly, pick one who fits and expand the hole according to the actual thing and make a process using Large & Small technique.


  It can not be as high as 100%, but it got a satisfactory finish so install it.

  When delivering cars, I seemed uncouthful little by little manly (Owner in front is a woman) It is getting.


  The atmosphere seems to be Monanga S2 HUNTER's Ian Gallu Laga.


  Finally‥‥
  I do not want to think too much, and I intend to avoid it as much as possible, but even if it breaks due to falls etc., it is relatively cheap and it knows how to install Know-how Going So, even if it gets broken, I will buy it here.

  I wrote various things, except Large work for hole processing is Large satisfied.
  อาทิตย์เดียวได้ของ นึกว่านานกว่านี้ ชอบเลย เดียวต้องแนะนำเพื่อนๆต่อ

  สินค้าคุภาพดี ระบบการส่งดี สินค้าสวย

  ดี สินค้าคุณภาพดี ส่งเร็ว ระบบการสั่งซื้อดี ถูกใจครับ