หน้าแรก

【TATSUMA】Painless Shift Pedal Rubber

    • ความพึงพอใจ:

Since area is large, a SHIFT UP is made comfortably. I think that the Cost performance is high.

  • ผู้แสดงความคิดเห็น: Japan User(translated)
  • เผยแพร่เมื่อ: 2012-09-25 03:36:02
Since area is large, a SHIFT UP is made comfortably. I think that the
Cost performance is high.

ตอบกลับ

ลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็น [ลงทะเบียนแบบสมบูรณ์]

ความคิดเห็นอื่น ๆ