หน้าแรก

【KTC】12.7sq. Socket Adapter

    • ความพึงพอใจ:

A 1/2-inch Torque wrench can use now a 3/8-inch Socket, and it is satisfactory.

  • ผู้แสดงความคิดเห็น: Japan User(translated)
  • เผยแพร่เมื่อ: 2012-10-02 18:54:05
A 1/2-inch Torque wrench can use now a 3/8-inch Socket, and it is satisfactory.

ตอบกลับ

ลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็น [ลงทะเบียนแบบสมบูรณ์]

ความคิดเห็นอื่น ๆ