หน้าแรก

【VESSEL】Ball Grip Screwdriver 220

    • ความพึงพอใจ:

I think that it is cheap using a Vessel.Since the Magnet of point is also solid and it is not necessary to drop a Screw, it is saved.

  • ผู้แสดงความคิดเห็น: Japan User(translated)
  • เผยแพร่เมื่อ: 2012-10-02 18:53:50
I think that it is cheap using a Vessel.Since the Magnet of
point is also solid and it is not necessary to drop a Screw, it is saved.

ตอบกลับ

ลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็น [ลงทะเบียนแบบสมบูรณ์]

ความคิดเห็นอื่น ๆ