หน้าแรก

【K-FACTORY】Front Axle Slider

  • ความพึงพอใจ:

   Become OHLINS!

   • ผู้แสดงความคิดเห็น: Japan User(translated)
   • เผยแพร่เมื่อ: 2018-05-30 05:22:57
   Gold on the base plate suits the OHLINS Fork and luxury up.

   Normal fork, it can also be mounted on SPL OHLINS.

   ตอบกลับ

   ลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็น [ลงทะเบียนแบบสมบูรณ์]