หน้าแรก

【DAYTONA】Golden Pad X

  • ความพึงพอใจ:

   It usually works well.

   • ผู้แสดงความคิดเห็น: Japan User(translated)
   • เผยแพร่เมื่อ: 2018-11-01 19:54:41
   It is only use for Course.
   Although it does not feel special, it works well as usual.
   I have never run on a rainy day, so I do not know..

   ตอบกลับ

   ลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็น [ลงทะเบียนแบบสมบูรณ์]