หน้าแรก

XJR400 ขาตั้ง

ขาตั้งข้างชุบเงา แบบสั้น

ACP
41 คะแนน