หน้าแรก

XR70R ชุดอัพซีซี / เสื้อสูบ

ชุดอัพเกรด Desmodromic Twin Cam 4V SCUT106cc

SP Takegawa
2214 คะแนน

ชุดอัพเกรด Desmo Doro MickTwin cam4V 138cc

SP Takegawa
2642 คะแนน

ชุดอัพเกรด Desmo Doro MickTwin cam4V 124cc

SP Takegawa
2610 คะแนน

ชุดอัพเกรด CC Super head4V+R 124cc

SP Takegawa
1098 คะแนน

ชุดอัพเกรด CC Super head4V+R 124cc

SP Takegawa
1076 คะแนน

ชุดอัพเกรด 17RStage+D 124cc(VCylinder/2B)

SP Takegawa
824 คะแนน

ชุดอัพเกรด 17RStage+D 124cc(HACylinder/2B)

SP Takegawa
860 คะแนน

ชุดอัพซีซี 106cc 4 วาล์ว

SP Takegawa
832 คะแนน

ชุดอัพซีซี 106CC

SP Takegawa
566 คะแนน

ชุดอัพซีซี Super Head 4V + R SCUT 106cc

SP Takegawa
652 คะแนน

ชุดเสื้อสูบ Super Head 4V + R 138cc ชุดอัพซีซี (เพลาข้อเหวี่ยงรองรับ 3 จุด)

SP Takegawa
1018 คะแนน

ชุดเสื้อสูบ Super Head 4V + R 138cc ชุดอัพซีซี (เพลาข้อเหวี่ยงรองรับ 2 จุด)

SP Takegawa
966 คะแนน

ชุดเสื้อสูบ Super Head 4V + R 125cc ชุดอัพซีซี (เพลาข้อเหวี่ยงรองรับ 3 จุด)

SP Takegawa
994 คะแนน

ชุดเสื้อสูบ Super Head 4V + R 125cc ชุดอัพซีซี (เพลาข้อเหวี่ยงรองรับ 2 จุด)

SP Takegawa
948 คะแนน

ชุดเสื้อสูบ Super Head 4V + R 124cc ชุดอัพซีซี (เพลาข้อเหวี่ยงรองรับ 3 จุด)

SP Takegawa
924 คะแนน

ชุดเสื้อสูบ Super Head 4V + R 124cc ชุดอัพซีซี (เพลาข้อเหวี่ยงรองรับ 3 จุด)

SP Takegawa
904 คะแนน

ชุดเสื้อสูบ Super Head 4V + R 124cc ชุดอัพซีซี (เพลาข้อเหวี่ยงรองรับ 2 จุด)

SP Takegawa
870 คะแนน

ชุดเสื้อสูบ Super Head 4V + R ชุดอัพซีซี 106ซีซี (เพลาข้อเหวี่ยงรองรับ 3 จุด)

SP Takegawa
860 คะแนน

ชุดเสื้อสูบ Super Head 4V + R ชุดอัพซีซี 106ซีซี (เพลาข้อเหวี่ยงรองรับ 2 จุด)

SP Takegawa
812 คะแนน

ชุดอัพเกรด 88cc Type 2

KITACO
266 คะแนน

ชุดอัพเกรด 108cc Type 2

KITACO
406 คะแนน

ชุดอัพซีซี DOHC Type 2 (88cc)

KITACO
820 คะแนน

ชุดอัพซีซี DOHC Type 2 (124cc)

KITACO
1008 คะแนน

17R Stages +D Bore & Stroke Up ชุดอัพซีซี 124cc(V ชุดลูกสูบ Φ52mm/3B)

SP Takegawa
696 คะแนน

17R Stages +D Bore & Stroke Up ชุดอัพซีซี 124cc(HA ชุดลูกสูบ Φ52mm/3B)

SP Takegawa
724 คะแนน

17R-Stages +D Bore & Stroke Up ชุดอัพซีซี 124cc (HA ชุดลูกสูบ Φ52mm/2B)

SP Takegawa
686 คะแนน

17R Stages +D Bore & Stroke Up ชุดอัพซีซี 106cc(H ชุดลูกสูบ Φ52mm/3B)

SP Takegawa
586 คะแนน

17R Stages +D Bore & Stroke Up ชุดอัพซีซี 106cc(H ชุดลูกสูบ Φ52mm/2B)

SP Takegawa
546 คะแนน

17R-Stage + D Big Bore ชุดอัพซีซี 106cc (SCUT ชุดลูกสูบ Φ52mm) SCUT

SP Takegawa
406 คะแนน

ชุด R-Stage+D 124cc+ออยล์ปั๊ม+คาร์บูเรเตอร์ Mikuni VM26

SP Takegawa
700 คะแนน

ชุด R-Stage+D 88cc+ออยล์ปั๊ม+คาร์บูเรเตอร์ Mikuni VM26

SP Takegawa
466 คะแนน

R-Stage+D ชุดอัพซีซี 124cc V-Cylinder

SP Takegawa
368 คะแนน

R-Stage+D ชุดอัพซีซี 124cc

SP Takegawa
398 คะแนน

R-Stage+D ชุดอัพซีซี

SP Takegawa
184 คะแนน

Super Head + R SCUT ชุดอัพซีซี138cc Version Up ชุดอัพซีซี

SP Takegawa
524 คะแนน

DOHC 4V ชุดอัพซีซี 125cc (2-items Support Crank Shaft)

SP Takegawa
1244 คะแนน

DOHC 4V ชุดอัพซีซี 125cc (3-items Support Crank Shaft)

SP Takegawa
1286 คะแนน

DOHC 4V ชุดอัพซีซี 138cc (3-items Support Crank Shaft)

SP Takegawa
1300 คะแนน

ชุดอัพซีซี DOHC4V Version Up SCUT 138cc

SP Takegawa
546 คะแนน

เครื่องยนต์ Desmodromic Twin Cam 4V 125cc (2-items Support Crank)

SP Takegawa
2094 คะแนน