หน้าแรก

CBR250R (2011-) แฟริ่งตัวใน

แฟริ่งหน้า ข้างขวา CBR250R

MADMAX
4 คะแนน

แฟริ่งหน้า ข้างซ้าย CBR250R

MADMAX
4 คะแนน

แฟริ่งชิ้นบน ด้านใน

A-TECH
160 คะแนน