หน้าแรก

CHALY70 (CF70) ชิ้นส่วนล้อ / อุปกรณ์เสริม

ล้อ 10 นิ้วอลูมอเนียมหล่อพร้อมยาง

TANAKA TRADING
105 คะแนน

วงล้ออะลูมิเนียมปรับได้ ขนาด 10 นิ้ว สำหรับ DAX-CHALY

TANAKA TRADING
28 คะแนน

ชุดล้อหน้าหลัง 10-inches 2.5 J

TANAKA TRADING
90 คะแนน

ล้อหลัง DAX/CHALY 4-hub 10-inches 2.55J

TANAKA TRADING
49 คะแนน

แกนล้อหลัง

TANAKA TRADING
5 คะแนน

วงล้ออะลูมิเนียมปรับได้ ขนาด 10 นิ้ว สำหรับ DAX-CHALY

TANAKA TRADING
25 คะแนน

วงล้ออะลูมิเนียม 4 รู ขนาด 10 นิ้ว สำหรับ DAX/CHALY

TANAKA TRADING
27 คะแนน

วงล้ออะลูมิเนียม 3 รู ขนาด 10 นิ้ว สีดำ 3.5J สำหรับ DAX/CHALY

TANAKA TRADING
27 คะแนน

วงล้ออะลูมิเนียม 4 รู ขนาด 10 นิ้ว สำหรับ DAX/CHALY

TANAKA TRADING
27 คะแนน

วงล้ออะลูมิเนียม 4 รู ขนาด 10 นิ้ว สำหรับ DAX/CHALY

TANAKA TRADING
27 คะแนน

วงล้อแม็กอะลูมิเนียม 12 นิ้ว แบบกว้าง สำหรับ DAX/CHALY

TANAKA TRADING
41 คะแนน

วงล้อแม็กอะลูมิเนียม 12 นิ้ว สำหรับ DAX/CHALY

TANAKA TRADING
41 คะแนน

ล้อหน้า DAX/CHALY 4-hub 10-inches 2.55J

TANAKA TRADING
48 คะแนน

แกนล้อ M12-195mm [1461w]

TANAKA TRADING
5 คะแนน

ชุดดุมล้อเหล็ก หน้าและหลัง

TANAKA TRADING
49 คะแนน