หน้าแรก

KATANA ตุ้มปลายแฮนด์อื่นๆ

การแข่งระบบ Proguard Ed. ชุดติดตั้งสากลสำหรับแฮนด์ขนาด 14.5 มม./20 มม.

RIZOMA
15 คะแนน

ปลายแฮนด์แบบรวมด้านใน

ENDURANCE
8 คะแนน