หน้าแรก

KDX200R (For Competition) อะไหล่แป้นระบบไอดี

ตัวกรองอากาศ

NTB
10 คะแนน

นมหนูอากาศ #35 (PWK28)

KITACO
3 คะแนน

นมหนูน้ำมัน #80(PWKeihin28&PE24)

KITACO
3 คะแนน

กรองอากาศ Kawasaki KX125 / 250/500

TECNIUM
5 คะแนน

ชุดซ่อมคาบูเรเตอร์

ALL BALLS Racing
20 คะแนน

ชุดนมหนูหลัก

DRC
4 คะแนน