หน้าแรก

รายการสินค้า

เครื่องทดสอบแบบอนาล็อก (CX-160)

CUSTOM
16 คะแนน

เครื่องทดสอบแบบอนาล็อก (CX-270N )

CUSTOM
27 คะแนน

เครื่องทดสอบแบบอนาล็อก (CX-280)

CUSTOM
28 คะแนน

เครื่องทดสอบแบบอนาล็อก (CX-180N)

CUSTOM
19 คะแนน

เครื่องทดสอบระบบดิจิตอล (CDM-15D )

CUSTOM
42 คะแนน

เครื่องทดสอบแบบกระเป๋า (CDM-09N)

CUSTOM
28 คะแนน

เครื่องทดสอบระบบดิจิตอล (CDM-12D )

CUSTOM
19 คะแนน

เครื่องทดสอบแบบพกพา (CDM-20)

CUSTOM
26 คะแนน

เครื่องทดสอบระบบดิจิตอล (CDM-2000D)

CUSTOM
120 คะแนน

เครื่องทดสอบระบบดิจิตอล (CDM-11D )

CUSTOM
37 คะแนน

เครื่องทดสอบระบบดิจิตอล (CDM-16D )

CUSTOM
24 คะแนน

เครื่องทดสอบระบบดิจิตอล (CDM-6010)

CUSTOM
83 คะแนน

เครื่องทดสอบระบบดิจิตอล (CDM-6010)

CUSTOM
103 คะแนน

เครื่องทดสอบระบบดิจิตอล (CDM-6020 )

CUSTOM
145 คะแนน

เครื่องทดสอบระบบดิจิตอล (DM-01)

CUSTOM
22 คะแนน

เครื่องทดสอบแบบพกพา (M-03)

CUSTOM
18 คะแนน

เครื่องทดสอบสมรรถนะ (แบบอัตโนมัติ) (M-05A)

CUSTOM
23 คะแนน

ตัววัดกระแสไฟ (CTO-2020D )

CUSTOM
279 คะแนน

ชุดเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ (AR-01)

CUSTOM
125 คะแนน

เครื่องวัดอุณภูมิดิจิตอล/เทอร์โมมิเตอร์ ( CT-07 )

CUSTOM
23 คะแนน

โมดูลดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (CT-110 )

CUSTOM
15 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (CT-160 )

CUSTOM
21 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (CT-210 )

CUSTOM
23 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (CT-250 )

CUSTOM
25 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิตอล (CTH-340)

CUSTOM
28 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิตอล (CTH-1100)

CUSTOM
161 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรม ( CT-700SD )

CUSTOM
101 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรม (CT-1000 )

CUSTOM
81 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรม (CT-1307 )

CUSTOM
181 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (CT-2310)

CUSTOM
108 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล ( CT-130D )

CUSTOM
15 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (CT-190 )

CUSTOM
25 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (แบบหยด) CT-280WR

CUSTOM
39 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (แบบหยด) CT-281WR

CUSTOM
34 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (แบบหยด) CT-410WR

CUSTOM
19 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (CT-1100WR )

CUSTOM
28 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล TX-120

CUSTOM
23 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (แบบหยด) CT-283WR

CUSTOM
34 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (แบบหยด) CT-413WR

CUSTOM
19 คะแนน

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (แบบหยด) CT-414WR

CUSTOM
23 คะแนน