หน้าแรก

เครื่องยนต์

ชุดเครื่องยนต์ Super Head+R (158cc/5-gear Touring/30D)

SP Takegawa
1052 คะแนน

เครื่องยนต์ Super Head 4V (123cc/SS 5-gear/25-30D/Ti)

SP Takegawa
1171 คะแนน

ชุดเครื่องยนต์ Super Head+R (158cc/Super Street 5-gear/30D)

SP Takegawa
1058 คะแนน

เครื่องยนต์ DOHC. 138cc

SP Takegawa
1949 คะแนน

เครื่องยนต์ DOHC. 138cc

SP Takegawa
1949 คะแนน

ฝาครอบขายึดบังโซ่

SP Takegawa
2 คะแนน

ชุดเครื่องยนต์ Super Head+R-Twin 138cc

SP Takegawa
1402 คะแนน

ชุดเครื่องยนต์ Super Head+R-Twin 124cc

SP Takegawa
1445 คะแนน

ชุดเครื่องยนต์ Super Head+R-Twin 124cc

SP Takegawa
1466 คะแนน

เครื่องยนต์ Super Head +R 106cc

SP Takegawa
1403 คะแนน

เครื่องยนต์ Super Head +R 124cc

SP Takegawa
1437 คะแนน

เครื่องยนต์ Super Head +R 124cc

SP Takegawa
1511 คะแนน

เครื่องยนต์ DOHC 95cc

SP Takegawa
1948 คะแนน

ชุดประเก็นเครื่องยนต์

SP Takegawa
2071 คะแนน

เครื่องยนต์ Super Head +R 124cc

SP Takegawa
1437 คะแนน

เครื่องยนต์ DOHC 115cc

SP Takegawa
1845 คะแนน

ชุดเครื่องยนต์ Super Head+R 124cc (S35)

SP Takegawa
1269 คะแนน

ชุดเครื่องยนต์ Super Head+R-Twin 124cc (S35)

SP Takegawa
1518 คะแนน

ชุดเครื่องยนต์ Super Head+R-Twin 124cc

SP Takegawa
1426 คะแนน

ชุดเครื่องยนต์ KAWASAKI Competition Vehicle Engine Assembly EX650

US KAWASAKI Genuine Accessories
2701 คะแนน

แกนกระเดื่องวาวล์วตัวบน

SP Takegawa
9 คะแนน

ชุดเครื่องยนต์ Super Head+R/TYPE-R 138cc

SP Takegawa
1853 คะแนน

เครื่องยนต์ Super Head 4V (148cc/4-gear)

SP Takegawa
1049 คะแนน

เครื่องยนต์ Super Head 4V (123cc/ST 5-gear/2Point/Titanium)

SP Takegawa
1162 คะแนน

เครื่องยนต์ครบชุด 1Cam 4Valve (สำหรับ FI)

SP Takegawa
1328 คะแนน

เครื่องยนต์ KSR110 ครบชุด

SP Takegawa
1055 คะแนน

เครื่องยนต์ KSR110 ครบชุด

SP Takegawa
1157 คะแนน

เครื่องยนต์ KSR110 ครบชุด

SP Takegawa
1084 คะแนน

เครื่องยนต์ Super Head 4V (106cc/S Street 5-gear/SPL/10-15D)

SP Takegawa
1143 คะแนน

เครื่องยนต์ DOHC 4V (SCUT100cc/ST 5-gear/25-25Cam/SPL)

SP Takegawa
1425 คะแนน

เครื่องยนต์ DOHC (138cc/SS 5-gear/25-30D/TYPE-R Dry Type Hydraulic Pressure)

SP Takegawa
1656 คะแนน

เครื่องยนต์ DESMO 4V (124cc/4-gear/25-20 Cam)

SP Takegawa
1833 คะแนน

เครื่องยนต์ DESMO 4V (138cc/ST 5-gear/25-25 Cam/Slipper)

SP Takegawa
1947 คะแนน

เครื่องยนต์ Super Head 4V (123cc/SS 5-gear/20-25D/TYPE-R)

SP Takegawa
1218 คะแนน

เครื่องยนต์ DOHC 4V (124cc/SS 5-gear/25-30D/SPL)

SP Takegawa
1432 คะแนน

เครื่องยนต์ DOHC (124cc/ST -5-gear/25-30/SPL/Forging/Titanium)

SP Takegawa
1472 คะแนน

เครื่องยนต์ DOHC (124cc/SS 5-gear/25-30/TYPE-R Dry Type Hydraulic Pressure)

SP Takegawa
1656 คะแนน

เครื่องยนต์ Super Head 4V (123/SS 5-gear/20-25D/Dry Type Hydraulic Pressure/TI)

SP Takegawa
1444 คะแนน

เครื่องยนต์ Super Head 4V (123/SS 5-gear/25-30D/Dry Type Hydraulic Pressure)

SP Takegawa
1397 คะแนน