หน้าแรก

รายการสินค้า

NEW

[สินค้าลดราคา] แผ่นชิม [ราคาพิเศษ ]

SP Takegawa: SP Takegawa
9 คะแนน

ชุดมูเล่ย์

SP Takegawa: SP Takegawa
41 คะแนน

ชุดชาม

SP Takegawa: SP Takegawa
26 คะแนน

ชุดสเตอร์

SP Takegawa: SP Takegawa
18 คะแนน

ชุดสเตอร์

SP Takegawa: SP Takegawa
9 คะแนน

แผ่นครัชท์

SP Takegawa: SP Takegawa
11 คะแนน

ชุดแปลงคลัทช์ระบบน้ำ (ไม่มากับเกียร์)

SP Takegawa: SP Takegawa
111 คะแนน

ชุดแปลงไฮโดรครัชท์ (มากับเกียร์)

SP Takegawa: SP Takegawa
122 คะแนน

ชุดคลัทช์พิเศษ TYPE-R (เปียก/ประเภทไฮดรอลิค)

SP Takegawa: SP Takegawa
509 คะแนน

ชุดคลัทช์

SP Takegawa: SP Takegawa
183 คะแนน

ชุดคลัทช์ (Wire Type/Slipper Clutch)

SP Takegawa: SP Takegawa
270 คะแนน

ชุดคลัทช์ TYPE-R (DRY/Hydraulic type)

SP Takegawa: SP Takegawa
516 คะแนน

ชุดคลัทช์ TYPE-R (DRY/Hydraulic type)

SP Takegawa: SP Takegawa
516 คะแนน

สเตอร์

SP Takegawa: SP Takegawa
17 คะแนน

17 ชุดคลัทช์แห้ง Type-R (Hydraulic Type) (STD/with Master)

SP Takegawa: SP Takegawa
470 คะแนน

ยางรองเม็ดชาม (3 ชิ้น)

SP Takegawa: SP Takegawa
3 คะแนน

[Repair Parts] ชามหน้า

SP Takegawa: SP Takegawa
40 คะแนน

[Repair Parts] ขายึดสายคลัทช์

SP Takegawa: SP Takegawa
26 คะแนน

ชุดตุ้มถ่วงน้ำหนัก

SP Takegawa: SP Takegawa
20 คะแนน

ชุดตุ้มถ่วงน้ำหนัก

SP Takegawa: SP Takegawa
16 คะแนน

ชุดตุ้มถ่วงน้ำหนัก

SP Takegawa: SP Takegawa
16 คะแนน

ชุดฝาครอบคลัทช์ Type-R

SP Takegawa: SP Takegawa
179 คะแนน

ชุดฝาครอบคลัทช์ Type-R

SP Takegawa: SP Takegawa
175 คะแนน

ชุดตัวคั่น

SP Takegawa: SP Takegawa
117 คะแนน

ชามคลัทช์ (สำหรับ Special Clutch 5-discs Slipper)

SP Takegawa: SP Takegawa
102 คะแนน

คลัทช์แห้ง (พร้อม Hydraulic/Slippers/Master)TAF5 Speed (ST)

SP Takegawa: SP Takegawa
690 คะแนน

แผ่นคลัทช์

SP Takegawa: SP Takegawa
6 คะแนน

แผ่นยกคลัทช์ (สำหรับ Wet Type 4 ชิ้น)

SP Takegawa: SP Takegawa
25 คะแนน

คลัทช์ตัวกลาง

SP Takegawa: SP Takegawa
5 คะแนน

แผ่นลดแรงเสียดทานคลัทช์

SP Takegawa: SP Takegawa
10 คะแนน

สปริงคลัทช์ (1 ชุด มี 6 ชิ้น)

SP Takegawa: SP Takegawa
20 คะแนน

เพลท

SP Takegawa: SP Takegawa
9 คะแนน

ชุดยางสไลด์ (1 ชุด มี 3 ชิ้น)

SP Takegawa: SP Takegawa
7 คะแนน

ชุดยางสไลด์ (1 ชุด มี 3 ชิ้น)

SP Takegawa: SP Takegawa
7 คะแนน

[Repair Parts] ข้อต่อโซ่

SP Takegawa: SP Takegawa
3 คะแนน

ชุดชามไฮสปีด

SP Takegawa: SP Takegawa
28 คะแนน

ชุดคลัทช์ตัวใน Type-R

SP Takegawa: SP Takegawa
228 คะแนน

ชามคลัทช์

SP Takegawa: SP Takegawa
117 คะแนน

ชุดคลัทช์แห้งตัวใน TYPE-R

SP Takegawa: SP Takegawa
296 คะแนน

ฝาครอบชุดคลัทช์แห้ง TYPE-R

SP Takegawa: SP Takegawa
274 คะแนน