หน้าแรก

KIJIMA ชุดซ่อมคลัชอื่นๆ

บูทตัวปรับคลัตช์

KIJIMA
4 คะแนน

VPC VP-SP270 OP สปริงไดอะแฟรม

KIJIMA
26 คะแนน

VPC VP-SP240 OP สปริงไดอะแฟรม

KIJIMA
30 คะแนน

VPC VP-SP190 OP สปริงไดอะแฟรม

KIJIMA
30 คะแนน

VPC TPP032 / เครื่องมือจับเพลทแรงดัน

KIJIMA
7 คะแนน

คลัตช์ VPC TPP017 / VP-EVO

KIJIMA
120 คะแนน

VPC TPP007 แผ่นดันเหล็กแท่ง รุ่น BT

KIJIMA
69 คะแนน

VPC ENG-340 OP สปริงไดอะแฟรม

KIJIMA
26 คะแนน

ก้านดันคันโยกปรับระดับได้

KIJIMA
10 คะแนน

ชุดครัชเบา B/T รุ่น 6-speed

KIJIMA
27 คะแนน

ชุดครัชไฟ

KIJIMA
27 คะแนน

ชุดครัชไฟ

KIJIMA
27 คะแนน