หน้าแรก

DID

โซ่สเตอร์

DID
8 คะแนน

โซ่ทอง ER 520VT2

DID
45 คะแนน

ชุดโซ่ 530VX

DID
27 คะแนน

โซ่แต่งเบอร์ 530VX (สีเงิน)

DID
30 คะแนน

โซ่ทอง 530VX

DID
31 คะแนน

โซ่แต่งเบอร์ 525VX

DID
23 คะแนน

โซ่แต่งเบอร์ 525VX (สีเงิน)

DID
26 คะแนน

โซ่ทอง 525VX

DID
28 คะแนน

โซ่แต่ง 520VX2

DID
19 คะแนน

โซ่แต่ง 520VX2

DID
23 คะแนน

โซ่ทองแต่ง 520VX2

DID
26 คะแนน

โซ่แต่งเบอร์ 428VX

DID
18 คะแนน

โซ่แต่งเบอร์ 428VX (สีเงิน)

DID
24 คะแนน

โซ่ทอง 428VX

DID
26 คะแนน

โซ่ ER 520ERS2 (สีทอง)

DID
32 คะแนน

โซ่ (สแตนดาร์ด 420D)

DID
4 คะแนน

โซ่ทองแต่ง 520VX2

DID
51 คะแนน

โซ่แต่ง 520VX2

DID
45 คะแนน

โซ่แต่ง 520VX2

DID
40 คะแนน

โซ่ทอง 525VX

DID
57 คะแนน

โซ่แต่งเบอร์ 525VX (สีเงิน)

DID
51 คะแนน

โซ่แต่งเบอร์ 525VX

DID
45 คะแนน

โซ่ทอง 530VX

DID
66 คะแนน

โซ่แต่งเบอร์ 530VX (สีเงิน)

DID
60 คะแนน

ชุดโซ่ 530VX

DID
55 คะแนน

โซ่ทอง ER 520ERT2

DID
34 คะแนน

โซ่ทอง ER 520VT2

DID
45 คะแนน

โซ่ทอง ER 520ERV3

DID
58 คะแนน

Hanshin Tigers Collaboration Chain Gold & Black [Caulked (ZJ) Joint Included].

DID
43 คะแนน

VR46 Series Joint Link 530VR / 46

DID
5 คะแนน

VR46 Series Chain 530VR / 46 Silver & Gold [Caulked (ZJ) Joint Included]

DID
56 คะแนน

VR46 Series Joint Link 428VR / 46

DID
4 คะแนน

VR46 Series Chain 428VR / 46 Silver & Gold [Clip (RJ) Joint Included]

DID
42 คะแนน

ข้อต่อโซ่ 525VR/46

DID
5 คะแนน

VR46 Series Chain 525VR / 46 Silver & Gold [Caulk (ZJ) Joint Included]

DID
52 คะแนน

ข้อต่อ 520VR/46

DID
4 คะแนน

ชุดโซ่ VR46 Series 520VR/46 สีเงิน & สีทอง [รวมข้อต่ออุดรูรั่ว (ZJ)]

DID
44 คะแนน

ข้อต่อโซ่ 520ERS3

DID
2 คะแนน

ข้อต่อโซ่ ER Series 520ERT3

DID
2 คะแนน

ชุดโซ่ ER Series 520ERT3 ทอง(สำหรับการแข่งขันวิบาก) [ร่วมกับยาอุดรูรั่ว (ZJ)]

DID
22 คะแนน