×

YAMAHA HS-1

ทบทวน 90.0
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง:
3.7
แรงม้า:
4.0
การปรากฏ:
4.3
ซ่อมบำรุง:
4.3
ผู้ขับขี่:
4.0
ควบคุม:
5.0
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สินค้าใหม่ เครื่องมือบำรุงรักษา รีวิวผลิตภัณฑ์
3 -- -- --