45 รายการ

สินค้าแนะนำสำหรับ

รีวิวสินค้าของ

เปลี่ยนง่าย ให้สายมายาวสมราคาใช้แล้วรู้สึกถึงความนิ่มนวนในการจ่ายไฟมากยิ่งขึ้น

I am on the 87-year-old CUB. Because it is an old Motorcycle, only LeftMirror is attached, and I purchased two I thought that I want a cool Mirror if I can do it.
Firmly made, plating with luxury, there is no shake with vibration. Also, since the neck is fixed with Nut, it adjusts by moving the Mirror surface, so it is hard to get a helmet when getting off the car.
In general, I think that it is a very good product.