62 รายการ

สินค้าแนะนำสำหรับ

แบรนด์ขายดีสำหรับ

รีวิวสินค้าของ

สวยงามวัสดุดูดีเหมาะสมกับราคาผิวสัมผัสนุ่มสบายมือ สั่งของ 20/1/19 ได้รับ 31/1/19

The attached state is good, but Chatter is too much and I can not see anything Mirror if I try to drive. Unfortunately I gave it. It is a recommendation for those who place importance on the appearance.

14 year type PCX 125 (JF56) We used it when exchanging outside the company. I compared it with an OEM and it matched without any difference. 500? After running I checked whether there was exhaust leakage, but exhaust was not exhausted at all. OEM Product is slightly higher, so there was nothing wrong with this product that is excellent in COSPA.

I bought it all together with various things, but I'm glad that performance is slightly better than NORMAL I have not used yet
At the present stage, I do not know well or not

Crash t, sou sou quality, 2 week work and stop ( Ring down to cylinder, t catch, go to trash basket. No I take of, in cylinder, mounter again, no kompress, go to trash basket(((

I am using it for Bore up AA 01 CUB.
CUB, Front brake does not work, Brake the Rear at Main,
When you put this Brake Shoe, the effect of Front will go up.
I understood clearly the effect.
How much wear it will be for the future.
If it's this price, you should purchase it if you wear it.

The product came in a sealed box and excellent quality! Packaging is not damaged and the product too! I took it in reserve, so I did not install it on a motorcycle! I recommend this product and store to everyone! Successful shopping!

The product came in a sealed form and of excellent quality! The packaging is not damaged and the product too! I took it in reserve, so I did not print it and did not install it on the motorcycle! Production of Japan! I recommend this product and store to everyone!