หมวดหมู่

273 รายการ

สินค้าแนะนำสำหรับ

แบรนด์ขายดีสำหรับ

รีวิวสินค้าของ

สินค้าดีได้มาตรฐานสมกับราคาที่ซื้อไม่ต้องกลัวของปลอมสินค้าแข็งแรงได้ของตรงรุ่นของมีคุณภาพมากๆรับประกันเลย

เปลี่ยนง่าย ให้สายมายาวสมราคาใช้แล้วรู้สึกถึงความนิ่มนวนในการจ่ายไฟมากยิ่งขึ้น

Mounting on CB 400 SF.
I have been concerned from a long time ago and it was in conformity purchase. After opening the lid, it is written as Universal Product.
It is almost satisfactory, but as BALI remains in detail and it hits the rain, Bolt kind should be rust free. It is an additional Bracket OnlyStainless Steel.
As a supplement to install it on the Instruction Manual, the Guard is somewhat upward, so it is quite mortar but attached to the lower side of the additional Bracket.

Purchased with another company Shield and installed in CROSSCUB only in winter
Although it is easy to install, it can not be just in a good position because there is no flexibility to adjust as much as I thought
Although it is used in conjunction with Grip heater, since the fingertips did not get caught in the kinkin before Grip heats up, it seems that there is an effect as it is.

Can not install separately Tank in contact with Cowl.
Even if it is turned upside down, it can not attach by interfering with the Chain cover.
Dream with YSS box compatible model (CUB100 THAI) Although it is written, there is no character of CROSS CUB.

Because the suspension length is about the same, the seller (Webike) Have you put CROSSCUB into a car type that is arbitrary?