17 รายการ

สินค้าแนะนำสำหรับ

แบรนด์ขายดีสำหรับ

รีวิวสินค้าของ

As Brake Washer did not have Brake Shu so I was looking for it.
As a result I got lost KITACO's Brake sh.
Installation ended last time.
Now you can run with confidence.

เบรคหลังของKitacoนี้เป็นที่ยอมรับถึงความสามารถในการเบรค ที่ช่างหลายคนและเพื่อนของฉันให้การยอมรับกันเป็นอย่างมาก ฉันจึงได่ทำการสั่งมาเพื่อที่จะทดลองดูว่าจะเป็นจริงแบบที่หลายๆคนพูดหรือไม่ เมื่อของมาถึงที่ฉันได้ทำการนำมาใส่ทันที่ และเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากๆเมื่อใส่แล้วลองเบรคเป็นแบบที่หลายคันนั้นได้พูดจริง คือความสามารถในการเบรคที่เพิ่มขึ้น ฉันชอบใจมาก (translated by Google Translator) Kitaco's rear brakes are acceptable for braking. Many technicians and my friends are very well accepted. So I made an order to try to see if it really was that many people say. When it came to that, I had to put it on. And it is amazing when put on and try to brake as many cars that actually say. Is the ability to brake up, I am very pleased.

DAYTONABluePad started crying, so I tried to replace it with KITACO's Pad. The effect was expected to be good if DAYTONA is better than KITACO but I bought it but it was a failure. There is satisfaction for those who stopped pleasantly at the Pad made by DAYTONA which is still a bit high.

Famous first ○ ○ ○ I was thinking of the LED of House but in the case of MONKEY in installation, there were difficulties and I was looking for various items I went for this product.
There is a clear difference if compared with NORMAL.
☆ If the price is a bit lower ☆ 4

Truly DAYTONA.
It works well..
But KITACO sells at half price so it is a little bad for COSPA.
I would appreciate it if you can make it half price if possible.

KITACO Non Fade Brake Shoe สั่งมารอบที่ 2 เนื่องจากสั่งมาครั้งที่แล้วใช้งานดี น้ำหนักเบากว่าของเดิม วัสดุดีกว่าของเดิมติดรถ ชอบครับให้ผ่าน...

I intended to replace it from an OEM bulb, but as I tried to replace it was the same form of Small thread
Halogen bulb was equipped. (Because I had never been replaced by a used car)

It may be affecting that the current Lamp ball was blacked a bit,
It got much brighter. Speed ??of the original is nearly satisfying brightness.
Not only the irradiation destination, but also the hand is bright feeling.

The light source is also very natural color and safe.

The price is about 3 times as much as the OEM ball, but I think that it is worth the price.

I replaced it with ReflectorHead lamp of Tanaka Shokai but purchased this because the attached BlueHalogen is not so bright.

As written in the joked package 'Bright' is!!

Both high and low will be pretty bright. I am satisfied..