43 รายการ

สินค้าลดราคาสำหรับ

สินค้าแนะนำสำหรับ

แบรนด์ขายดีสำหรับ

รีวิวสินค้าของ

สวิงอามร์มอลูมิเนียม ดามล่าง จากแบนรด์ Takegawa วัสดุสวิงอาร์ม จากอลูมิเนียม สวยงามมาก สีเงาสะดุดตา มีดามล่างเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และด้านซ้ายถูกปิดด้วยการเชื่อมแผ่นอลูมิเนียมจรงช่องว่างระหว่างดาม เพื่อความแข็งแรงและป้องกันอวัยวะร่างกายเข้าไปยังโซ่และสเตอร์หลัง

HELLO I'M SATISFIED OF THIS PRODUCT. SO I NOTICED AROUND 5000 RPM ,THE ENGINE SEEMS LIKE TO HAVE BLOWS. AS IS AN RACING PLUG YOU HAVE TO MAINTAIN A CERTAIN POWER FOR AVOIDING BLOWS.UP 5000 RPM YOU HAVE GOOD SENSATIONS.

I exchanged Plug because it exceeded 11000 km. Although it is an impression of about 500 km,
The attachment of Axel at 1500-3000 rpm improved, and the high rotation also turned well
I think. 5 speed 40 km is easier to run. Just 2000-3000 Partial
I feel that the area became irritable, and it became difficult to maintain a little with. I want to increase the vibration...
Because the heat value is not matched, the original Plug may be more comfortable for regular rotation. I am worrying about returning..
Looking at you..

BESSLER 's Brake Parts reduces Stress in Machine control.
Motorcycle I was the leader who made Riding the most fun for me for over 30 years Brake Pads.
I used different Brands differently, but I arrived at Bessler.
I am sorry that Lineup that also corresponds to old vehicles is not available for my FirstMachine.

I installed it in SC 57.
It is an impression of an amateur.

Full power
Power commander installation (Map is DL from Site)
Comparison with OEMPlug.

Idling is not stable.

It gets stuck at low rotation.
Especially when you start off on a town ride it will be noticeable.

Also, if you cruise around 4000 to 6000 turns, After Fireia will happen. "Pan!" Although it is not quite so good you will hear a pom-pombolic sound.

I feel that it is not much different from NORMAL around the power band.

Can you feel the difference when you run Circuit.
In town riding this plug was unnecessary.

I only used NORMAL's Plug, but I tried the Racing plug for the first time.
I recognized the difference from the moment I installed the Engine and attached it. It is also good and Idling is stable.
Clearly the Response was getting better.
As I actually ran, the feeling of Power increased and there was nothing wrong with it.
I will check it while using Plug life.