36 รายการ

สินค้าแนะนำสำหรับ

แบรนด์ขายดีสำหรับ

รีวิวสินค้าของ

สวยงามวัสดุดูดีเหมาะสมกับราคาผิวสัมผัสนุ่มสบายมือ สั่งของ 20/1/19 ได้รับ 31/1/19

With Motorcycle supplies store, you can not purchase at this price. Because of the Motorcycle used for commuting, the mileage is large, so reduction of expendable items is also fast. You can use this product without hesitation.

Thanks to this main jet, the best setting was decided.
I added it in autumn, I think that it is a CVK type carburetor and it is good to have a setting that can be used throughout the year.
It is a really small main jet, but its role is really Large.

I bought it for Setting of CVK 24.
Set is cheaper, but it is troublesome to get expensive as these odd numbers are bulk selling. Although it is a little less than 500 yen, it will not be foolish if you buy a few, and it will be in vain unless it.

Well setting is suitable, such investment is good enough that I am happy.

Since the Air cleaner box of NSR250 was removed, MJ was arranged for the Setting.
It purchased No. 160, No. 170, No. 175, No. 180, and two No. 185 at a time.
Since it was also ten pieces in all and the price had used before at a low price, the reliable KITACO was used.
I take out a Setting with this roughly and think that I will add No. 2 of a between, and No. 8 to my purchase later.

It is used by the hornet 250.
It is having considered pure appropriation, since he heard individually that the fine components of a kitaco are not so accurate, but using a kitaco, since there was no count.
Since he heard that a keihin, a mikuni, etc. are manufacturing carburetor parts partly even if the selling agency is another, the kitaco which is not sold as a set may be a thing which is a certain semantic necessity.
Since it is functioning without fault, I would like to use it as it is for a while.