Categories

818 items

Recommended Products

Product Reviews

รีเทนเนอร์ ไทเทเนียม สำหรับฝา Super Head จากทาง Takegawa ตัววัสดุเป็นไทเทเนียม ให้น้ำหนักที่เบากว่าของเดิมค่อนข้างเยอะ อุปกรณ์ชิ้นนี้ จะแสดงผลลัพธ์ได้ชัดเจนในรอบเครื้่องยนต์ที่สูง ทำให้รู้สึกถึงรอบเครื่องยนต์ในรอบนั้นๆค่อนข้างที่จะลื่นไหลมากกว่าปกติ

ได้รับสินค้าเร็วกว่าที่กำหนด

เนื้องานสวยเหมาะแก่การนำไปแต่งกับรถมากครับ

Super Starter จากทาง SP Takegawa สามารถนำมาใช้กับรุ่น Z125 ,KSR Pro,KSR 110 ปัจจุบันนำมาใช้กับ KSR 110 แต่ต้องเจาะแคร้งเครื่อง นำชุดวันเวย์สตาร์ทมาใส่และเดินสายไฟเอง ต้องติดตั้งโดยผู้ชำนาญการ จากที่ทดสอบตัวไดร์สตาร์ทสามารถใช้ได้ถึงลูก 67mm. (เกินกว่านี้ไม่รู้)

งานอะโนไดซ์สวยเนื้องานเหมือนมีการเคลือบแล็คเกอร์ทำให้ตัวสินค้าดูเงางาม

Discovering the Spark plug that looks like the face on the product explanation screen of Wa Big who happens to be found. Regarding its use, this plug which encourages watani attachment to the ignition system. The purchase decided immediately for a car that meets the conditions! When looking at the real thing, Steel color which Blue took first gets an eye out. The center electrode of the tapping was NGK - Compared to DR8EA, it will be positioned more towards the center of the combustion chamber by 1 mm or more, which will increase expectations for combustion efficiency Up. However, looking at the details, I can not deny the feeling that it is more complicated to make than JAPAN's Plug. BALI of the center electrode and screw terminal type terminal are obviously off center. , I feel a little cheapness because I am watching JAPAN items with high precision from the usual. However, if you actually use it and have sufficient performance and durability, you can say that it is not necessary to request such parts that are not normally visible. I installed it immediately, but the exchange itself is exactly the same as regular Plug exchange and there is no particular problem. The accuracy of the Screw part seems to be a passing point. When I try to cover Plug cap, it is Fashion that Blue 's Steel color looks sharp. And Engine start! - - - That sounds exhaust sound from Mild something more than usual. Because it is a single cylinder, there is a place called Dododo, but it is called Toto. However, rather than being cheesy rather than luxurious - - -. Also, the warm exhaust gas Gas in the winter season has Gas smell, but it feels like it has been relaxed. Impression that Engine braking became Mild when I actually ran. I have stopped playing. Furthermore, Engine vibration seems to be decreasing. Since Cowl was wearing, engine oscillation was swaying the edge of Cowl, as it was Big Li after replacing the Plug, it became impossible to see it. It is feeling that the rise is also powerful though it is Mild. I am surprised that there is such a change with just one Plug. I ran about 20 kilometers, but I did not feel Minus factor. I would like to see the impact on fuel economy and the durability of the plug itself. It is limited to strong motorcycle of watani equipped car or ignition system, but it is recommended plug at the first impression.

I tried searching thinking that I wanted to imechen that the original Seat leather was damaged a little, this item came out.
I was hoping that Coloring was a missing item and I made it to Gray × Black that was safe.

Although it is Gray, though it looks at all in the image, it looked only at White, but if the color tone was different from Image, it was a color that could be arrangement with Well-dyed Q and it was good.


Although I forgot to mention, Seat's rework is a complete novice.


The work content is self-current.


By examining with Net

Tucker
needle
Slotted screwdriver
Nipper
Protective glasses
Dryer

It seems to be the minimum necessary tool.

So, I will continue working roughly.

There is no hardship to remove the old Seat leather.
Just pulling out the needle.

Next, set WaterproofSeat on SeatBody.

In the Instruction Manual, it is supposed to stretch leather Seat from above, but I think that WaterproofSeat is easier to stretch with Single Body, but Wrinkle does not have to enter.

Lightly paste, moderately tucker fasten and extra Seat will Cut.


Then leather Seat is covered from above and temporarily fastened.


After aligning the front and rear positions, once the Center comes out, temporarily fix and remove the center circle from the center of Seat and repeat and repeat the looseness to the outside, the front and rear positions are not misaligned If you can confirm, fold the quadrangle like a gyoza fold, fold it finely and fix it with Tucker.


I can not take a slack as I think, but carefully without impatience!

By the way, I do not use Dryer.


Because Seat becomes hard when overstretched, be careful.Also, if you are not comfortable with work, you can cut the leather Seat with a little room.


If you can get sagging and wrinkle and carefully see that there is no Gap on Center, I will drive Tucker at 1 cm intervals.

Since the needle is easy to float in the folds, firmly push it so that the crease comes in the middle of the needle.

Finally, we finish the leather Seat which is left over with a Line of about 3 cm from Tucker.


Indeed, if you keep the basics it is something you can do neatly like a beginner like me.

* Tucker belongs to Daiso's 324 yen.

The needle has a Max's foot 6 mm.

At the fold, I hit the 8 mm thing.

It is a key product, but it is quality more than price.


Seat of Dimple machining is hard to slip and the hips no longer slide to Tank side.


this is good!
I was thinking of trying another Seat.
It is a purchase motive that you want to change the atmosphere.

The coloring I wanted was said to be a missing item, so I guess it's okay Gray × Black.

Although it is named Gray, it just looks like White, so how wonderfully there is a difference between the real and the image, that was a little worrisome.

The contents of the product are leather Seat and WaterproofSeat, and simple installation Instruction Manual.

Required tools


Nipper (Remove needle. It is enough for cheap goods)

Tucker (Described later)

Tucker's needleManufacturer's Homepage? Also has a reference video for installation, but it is rough.


Seam seams and border of Leather Seat under WaterproofSeat, but Waterproof treatment applied.
Regarding replacing, I am a completely newbie, but I think that it was pretty finished.

I was able to finish it in about 90 minutes and attach it to the car body.

First, we will wrap SeatBody at WaterproofSeat.


Instruction Manual It is like nuance to work leather covering from above as it is.


In conclusion, WaterproofSeat becomes invisible with leather Seat and thought that it is easier to work by stopping lightly with Hot bond, etc. because it is difficult to take Wrinkle if you leave the leather Seat even if Wrinkle enters.


Position the leather Seat and temporarily fix it, and from the center of Seat Quantity : Pair (for Left and Right) Squeezing slacks little by little along the anko, sometimes rubbing by hand, occasionally pulling a little tight while taking a slack.


If you pull strongly with temporary fixation, the temporary fixation will tear or come off, so you can prevent it from coming off and tearing by driving 3 or 4 pieces.


Take Wrinkle from Seat's Center, temporarily hold it off, take Wrinkle and repeat it, so I need perseverance.

If you can take clean Wrinkle and leather Seat clean up, the front and rear corners tend to overlap, so make a fold to cover the dumpling skin and hold it firmly with Tucker to finish in Beauty.


In that case, leather that is left over is cut off easily when cutting it.


When I thought that the surface was finished to Beauty, evenly turn around the line of about 15 mm from turning back at Tucker, leave about 20 mm from the needle, cut the remaining leather Seat and finish it.


If it does not get used to it, it will take time, but I think that anyone can change it if you work carefully.
Seat's real feeling is good, there is quality above the price.


In addition, Dimple processed Seat was hard to slip and the body wobbling at the time of Sitting was alleviated.

It is also a recommendation for anyone who wants to replace Seat with less penetration of dirt.