ใส้ตะแกรงท่อไอเสีย

ซื้อสินค้าตามรุ่นรถ

สินค้าลดราคาสำหรับ

สินค้าแนะนำสำหรับ

แบรนด์ขายดีสำหรับ

ความคิดเห็น

สินค้าของแท้ ใช้สำหรับลดมลพิษในท่อไอเสีย ลดเสียงดัง ลดอาการยิงออกท่อ ทำให้รอบต้นดีขึ้น แต่จะมีความร้อนสะสมเยอะ

สินค้าตรงรุ่น ติดตั้งได้ง่ายในรถ มีความสวยงาม แบรนด์ญี่ปุ่นผลิตในไทย แต่ได้มาตรฐาน

สินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น แต่ผลิตในไทย การผลิตได้มาตรฐาน สวยงาม ตรงรุ่น

Since there was a [Webike-monitor] clerical error, it is correction.
The spacer for adjustment was the thing contained in the direction of caliper support.
Please keep in mind that it is only a set of a caliper body and a breeder.
I made you trouble.

I think that they are good goods since attachment is also easy and a motion of a piston is also smooth.

It used for monkey custom vehicles.
it used for an engine mount portion, a caliper, and a wheel carrying out center appearance.
It is found useful.
It is recommended.

It used for monkey custom vehicles.
it used for an engine mount portion, a caliper, and a wheel carrying out center appearance.
It is found useful.
It is recommended.

Since NORMAL does not stop too much, I tried to replace it.
Brake of NORMAL, LeverStroke was few, it was hard feeling. That's why I felt like I could not stop unless I grasped it with 4 fingers.
After Caliper exchange, Stroke increased somewhat, became soft, much better Fe Ring, but I could not get as much braking power as I expected.
If you want braking force on z125pro, recommend Big rotor or 4 pod Caliper.