ซื้อสินค้าตามรุ่นรถ

2,441 รายการ

สินค้าลดราคาสำหรับ

สินค้ามาใหม่

สินค้าแนะนำสำหรับ

ความคิดเห็น

It purchases by water proof.
It is likely to enter very well.
Troubles will be suffered, if the cork ? which extracts air is hard and is my power (woman).
Since it is still intact, expectation is put and they are four stars.

Daytona saddleback ผลิตภัณฑ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับนักเดินทาง รุ่นนี้สร้างมาเพื่อ kawasaki w800 ใส่ตรงรุ่น สวยงาม วัสดุมีความแข็งแรงคงทน ใช้สำหรับติดกระเป๋าใส่ของได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญการสั่งสินค้าทาง Webike มีระบบที่มีมาตรฐานสากล ส่งถึงบ้านตามกำหนด และมีบรรจุภัณฑ์การขนส่งที่ดี ไม่เกิดความเสียหายใดๆ จึงทำให้มีความเชื่อมั่นทั้งในมาตรฐานสินค้าและการบริการจาก Webike (translated by Google Translator) Daytona saddleback products are indispensable for travelers. This model is built for the kawasaki w800 straight model. The material is durable. Suitable for attaching to the bag as well. And the order of the Webike has a system with international standards. Arrive home on schedule. And have good transport packaging. No damage. This ensures that both Webike products and service standards are guaranteed.

Daytona saddleback ผลิตภัณฑ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับนักเดินทาง รุ่นนี้สร้างมาเพื่อ kawasaki w800 ใส่ตรงรุ่น สวยงาม วัสดุมีความแข็งแรงคงทน ใช้สำหรับติดกระเป๋าใส่ของได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญการสั่งสินค้าทาง Webike มีระบบที่มีมาตรฐานสากล ส่งถึงบ้านตามกำหนด และมีบรรจุภัณฑ์การขนส่งที่ดี ไม่เกิดความเสียหายใดๆ จึงทำให้มีความเชื่อมั่นทั้งในมาตรฐานสินค้าและการบริการจาก Webike

Products are solid finish
It is likely to last long.
Slit for Wiring for SIDE is large and wide open
As it can not be helped, if there is a Cover that does not use it
I am happy..
Well, I wish I could make it myself.

Wearing comfort, Fit feeling was good as well
Storage is also necessary enough, you can open and close Fastener without Stress.
Sewing is also good, I like it without problems such as fraying.

CYGNUS X 3 type of Seat "Helmet-in Pocket M" Wearing.
Size is also good, Just fit.
Price can also be recommended cheaply.

Fixed to Grab Bar of SeatRearRight Side of SRV 250 with Tie Wrap, since the attached Belt can only be wrapped vertically, it is worn in Tie Wrap 2 steps. Whichever it is, it is impossible for the included Belt to be Firmly.
As a schedule if the Exhaust System of NORMALDual Silencer goes bad year by year I plan to change to Exhaust System of the collective type later and want to lower this to Leight Side and this to Right Side.
I put Dustcloth and a shipping hook and entered the water bottle with plenty of time, and when it got there a bit, it was ineffective in transformation.
It is the same as price, but this is enough for this. The synthetic leather is also a good guy who was polished, there is no luxury feeling, but there is also a thickness and it seems to last long.
Oh, Belt who closes the lid is not good looking and everything is troublesome of using Buckle so I'm driving Pin and putting it directly in the hole, there is no problem. Processing cost 160 yen

It took about a month for delivery.
When I tried to install it as soon as I removed the Snap button
Crimp part was removed and it became unusable.

Therefore, it does not run in the installed state.
It is a problem before I mention impressions on feeling of use.
It did not become usable.

Regarding quality, it is common with MOLLEDESIGN 's Goods that are commonly used in Sabaget. is
Although it is not usable, it is never high quality.

As for Size, it is perfect for Long Type's Sissy bar so it is just right Size for Touring about 1 day and 2 nights.
I think that quality was good if the quality was a little better.

The fabric is stiff, but it is ba LePera, so there is no structure like Bag's bone
I think that shape is easy to collapse and it is difficult to put heavy things.
Something similar in Amazon is sold at less than 3000 yen.
It may have been found on another site if you search a little more.


There was no explanation about the product at all, although I purchased it by judging only with photos, it was Large failure
In Webike, these imported commodities are on the rise, but I have not written anything in the item description, Copipe English in overseas etc.. The irresponsible way to sell it stands out.

I will never buy anything that is referred to as imported goods.