สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เกจ์ / มาตรวัดอื่น ๆ

ซื้อสินค้าตามรุ่นรถ

442 รายการ

สินค้าลดราคาสำหรับ

สินค้าแนะนำสำหรับ

แบรนด์ขายดีสำหรับ

ความคิดเห็น

เซ็นเซอร์วัดความเร็ว สำหรับรถที่มีการอัพเกรดชุดเกียร์ขับเคลื่อน เนื่องจากตัวแสดงความเร็วที่หน้ามาตรวัด แสดงได้ไม่ตรงกับความเร็วจริง จึงต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เสริมให้ และตัวกล่องควบคุมยังสามารถปรับแต่งได้อีก ติดตั้งได้ง่ายแบบ Plug&Play สะดวกสบาย

Until now I had scraped a slender Driver and removed Jet from carburetor, but this time the carburetor stuck firmly but stuck firmly. Since I have something to do in the future, I purchased it to use a special tool.
I immediately tried it out without licking it.
Because it was Pilot Jet in the back of a tubular Body, I was relieved safely because I was not afraid to lick it when I licked it.
Size I used to replace the tip of the difference with a hand grip, so I was worried about the strength of the plug-in, but I also seem to be able to use the force for the time being.

I repeatedly disassembled and assembled with a mysterious Overflow, so I tried to buy it as well as Jet.
But since we need many tools before disassembling and assembling the carburetor, it was meaningless to try it as a special tool here.
On the contrary, because I am a cross, I feel like it will be over Torque.

I think that the universal tool I have used is better, people who have Universal Product do not need to buy it.

It seems to be a tool just to crowd the tool box. Since only the atmosphere is nice, the spirit may enter - - -

When trying to loosen the stuck Jet, the tip of the Driver easily deformed, and the Plating also peeled off.
"* Light TorqueSpec. For Carburetor it can not be used for. Although it is being done in the Instruction Manual, it is said that it will be broken so easily.
After all, Jet fixed it purchased a normal slotted screwdriver again at home center.

I think that this product can not be used very much for a long-term leaving carburetor that Jet species may be stuck.

I bought it for Main jet for Replacement and free shipping fee.
As I thought, I could not use it because of Space problem.
Plating also peels off at Torque of Jet
It was a place where Plating was entering in the room Float indoors.

Carburetor is a precision instrument
I think that it was better if there was a dedicated driver to decompose Carburetor. Because I can not get it back after making a mistake

I bought it because I did not have a thin and solid Slotted screwdriver for carburetor. It's unexpectedly easy to use for the price, I think that it is convenient to store a compact design that is packed together.

Although 6 mm of hexagon-head Sockets were used, it was too short, and since で力 did not enter, it turned using the Spanner.