ซื้อสินค้าตามรุ่นรถ

2,471 รายการ

สินค้าลดราคาสำหรับ

สินค้ามาใหม่

แบรนด์ขายดีสำหรับ

ความคิดเห็น

It has attached to WR250R.
Isn't it the dress-up effect up?

A normal hose is an S character-like so that it may not interfere in a tank and a frame, but it is completely straight and its management is poor.
Therefore, there was trouble -- the connection of a radiator in which a tank floats is distorted.
What can be used is only an econo fit.

It is a recommend to the person ! only with a pure cap which is not black smart even if it purchases a special radiator tank.

It was good to attach although pains was taken over color matching.

It is decoration.

Since it has not been exchanged for many years, I exchanged it.
The process is simple, but the process to that is a Large strange Motorcycle. I worked with Battery exchange.

Thermostat สำหรับฝาครัช Takegawa ทุกรุ่น ใช้สำหรับเปิด ปิด การทำงานของ Oil Cooler เมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการ ตัว Thermostat จะทำการเปิดวาว์ลด้วยตัวเองเพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลเข้าไปทำงานที่ Oil Cooler ต่อ All Takegawa thermostats are used to turn off the oil cooler. When the required temperature is reached, the thermostat opens the valve manually to allow the oil to flow to the oil cooler.(translated by Google Translator)

I used it for CRM 250 rm. Since the product is only 96 years, it can not be helped ‥. Left Side Only the radiator's Hose is short and rm (1991) It did not suit. It is impossible to walk around! It is possible to wear it sparingly, but because it feels loose, pressure leaks if you do not tighten the band securely. The next morning the jiwi waga drooped (Lol) I wanted the slender Hose at the top to be set as well.