ส่วนประกอบอื่นๆของมือเบรกมือคลัช

ซื้อสินค้าตามรุ่นรถ

445 รายการ

สินค้าลดราคาสำหรับ

สินค้าแนะนำสำหรับ

แบรนด์ขายดีสำหรับ

ความคิดเห็น

My motorcycle is old, American ducks. I was enjoying buying parts around the beginning, but as my wallet got lighter, I decided to shift to my own direction. (One of the reasons was that the swing arm of a certain manufacturer was defective) Since the workplace is manufacturing related, as a result of changing to parts made by himself, it became a motorcycle like a photo. So, although it is Kitako's sprocket, it was supposed to purchase and solve 18t in order to solve it by enlarging the sprocket as the chain hit by a mistake in designing the arm. It was a mistake that I was distracted by the number of! 18t and purchased it.
Lousy