ยางครอบโช๊คหน้า

ซื้อสินค้าตามรุ่นรถ

359 รายการ

สินค้าลดราคาสำหรับ

สินค้าแนะนำสำหรับ

แบรนด์ขายดีสำหรับ

ความคิดเห็น

สินค้า สวยงาม ตรงตามที่สั่ง

ได้รับสินค้าตรงตามที่สั่ง ครับ ไม่มีเรียกเก็บเพิ่ม

การสั่งสินค้าสะดวก และได้รับคำตอบที่ชัดเจนรวดเร็วในการตอบ ดีครับ ราคาสินค้าตรงตามที่แจ้ง ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม

วงล้อสวยงามดีไซน์โฉบเฉี่ยว ใส่กับ wave100s ได้พอดีครับ

After installation, the car body feels very light, I think that the Foot work improved. Replace
Although it was steel, it was rust, but this time, because it is Aluminum, maybe Large durable
I think.

About 1 year use (7000km) It's Impression.
There is a choice of Gail, OZ, Marchesini or DYMAG, but in my case I gailed without hesitation depending on my experience from the past. Among the gails, I made it to TYPE-S because I imagined that it is hard to see it and that thin and many radial Spoke are going to fit DAEG.

a) Turnability and maneuverability : Weight saving (Reduction of gyroscope) , Bankins became natural, even with DAEG even better light turnability was further improved. There is experience in the fact that the lightweight oversized wheel of a certain company magnesium has become a sacrifice remarkably straight forward stability and becomes useless on the general road. Although it may be bad compatibility with the vehicle, it is wound around the whirlpool of the wind emitted by the truck on the highway and it is enough to change the lane without permission. We responded by wearing heavy tires, but this is totally overwhelming. However, this gail is compatible with a good balance of turning property and straight running stability. Reduction of the inertial mass of the wheel is also effective for control of acceleration and deceleration and braking. In addition, since the movement of the suspension improves, it benefits from various stuttiations with the synergistic effect with the performance of the suspension of front and rear Orleans.
b) Processing accuracy : Wheel I think that there are Rose trees depending on individuals, but the axis of rotation seems to come out with high precision. It was said that it is a Wheel that turns very nicely from the Mechanic side when exchanging Tire.
c) Style and texture : The 15 spoke of Radial T-section of TYPE-S matches well with DAEG and the texture of appearance built by cutting is superb. There is a feeling of luxury over the price. Although the painting has been finished neatly, when looking at it, there were lots of kebabots by the inclusion of small foreign substances at some places in the Spoke Department. Personally I do not mind Level, but Japan's quality is not good. It is a part I would like you to thoroughly perform dust control in the painting process.
d) Durability : The appearance also has a Coating effect, keeping a brand-new state at the present moment when 1 year has passed, no deterioration. There are no signs that functional parts are likely to be a problem as well. Rear sprocket has selected Aluminum from the past. At present, although the Anodized layer is partially worn out, replacement is likely to be considerably ahead.
e) Maintainability : Rear's Rim width is only 0. 5-inches (One Side about 6 mm) Just increasing, it became difficult to detach Rear wheel. Because the Bracket of the Chain case being welded to the Normal swing arm interferes. In my case I do not have a chain case, so I solved this bracket by cutting it. Also, although it was heavy, it was a Normal wheel that could not be detached without the assistance of a bride's assistant, but I was able to work alone.

It is the best Japanese Wheel as price, performance, accuracy, texture, Style, After Service Total.

The accuracy is the worst.. Since the hub does not become the center of Wheel, turning Wheel up and down about 1 cm.
In addition, Rim is also.
Try running and 80 km / Vibration comes out from about h.

I replaced it with GCraft.

Very nice products.Royal Rất thích nó, nhưng vận chuyển về Việt Nam quá cao hơn giá trị sản phẩm. Các bạn có thể hỗ trợ chuyễn giao dịch không? Very Luigi special products on the elevator thật tiếc ... thật tiếc .. (translated by Google Translator) Very nice products.Royal Very fond of it, but shipping to Vietnam is too high for the value of the product. Can you support the transfer? Very Luigi special products on the elevator ... regret it .