ฝาปิดน็อตถ่ายน้ำมันเบรก

ซื้อสินค้าตามรุ่นรถ

25 รายการ

สินค้าแนะนำสำหรับ

ความคิดเห็น

ส่งรวจเร็ว สินค้าดี คุณภาพสมราคา มีโอกาสอุดหนุนใหม่ครับ

สิสินค้าได้รับถูกต้องตามเนื้องานดีเป็นที่พอใจ

เป็นสวิต off run ที่มีขนาดเล็กสวยงามเหมาะแก่การใช้งานครับ

I installed it with WR 250 R. Translation (Please also enter here Instruction Manual also with Kitin, naturally with Bolt-on attached.
Blinker will be a Type to return manually - - -
Best of all, Courseetc. Abominable to activate arbitrarily when running in (Lol) I am happy that Hazard disappears..
The texture is not OEM tick so much cheap, it becomes a compact, so it will be a little lighter.

If you do not want to cook and cook Hazard during Race (Lol) Please put it..

Large required minimum Small limit, it is solidly made.
Switch switching also has a sharp feeling
Allowable current is also 15 A and it corresponds to the thing with relatively large power consumption
Waterproof, it is reliable Manufacturer so I feel secure.

Exchange of OEM Witch box of KLX 250 for this product
I like it quite a bit from the conclusion

It is not honest cheap and highly functional, but anyway Compact
It is hard to push the Switch in the thick Gloves because the Switch is Small, but it does not matter if you get used to it

Also, because Switch with Low high switch is cheap, just bring it to the middle position
The contact disappears and the light disappears.
On the contrary, when going to the OffRoad course, you can turn off Light and it is convenient

I would not Recommend to On road motorcycle but would be better for off-road motorcycle

I think that it is a product of preference

As Aluminum's Cut-out, its appearance is very good.

The function is normal because it is a switch, but as the internal state the contacts are visible (?) There is a sense, OEM's switch is built on the premise that water enters, actually there is no problem such as Short, but corrosion of contacts are a bit worried. After that, it was saved that KillSW had A Type, B Type.

I think whether it is a reasonable price as it is built, but if it is only a function, there are also inexpensive items in A Type, so I think that it is hesitant price setting. I wanted a B Type, so I only had this product "Shimizu Jump" I feel it..

Even if tightened tightly as it is also in other people 's impressions it will not close properly.
Rubber comes with it, so there is no problem so far, but OEM Productetc. Compared with the creation is crappy.
When switching Bonneville to Millibar, since Universal's Switch was the only one there was no choice,. Since I think that diversion from other vehicle types can also be made if it searches,
I would like to explore other ways.