ชุดซ่อมคลัชอื่นๆ

ซื้อสินค้าตามรุ่นรถ

สินค้าลดราคาสำหรับ

สินค้ามาใหม่

สินค้าแนะนำสำหรับ

แบรนด์ขายดีสำหรับ

ความคิดเห็น

ชุด SP Takegawa Clutch แบบเปียก/แบบสาย เป็นชุดคลัทช์ที่เป็นแบบเปียก แผ่นคลัทช์ยังอยู่ในน้ำมันแบบของฝาเดิมติดกับตัวรถ ใช้ชุดรังคลัทช์และแผ่นของเดิม ความพิเศษคือตัวตุ้มถ่วงกำลังถูกถอดออกไป แทนที่ด้วยบูชเหล็ก ทำให้เครื่องยนต์มีน้ำหนักเบากว่าเดิม จึงมีพละกำลังในรอบต้นมากขึ้นอีกด้วย

Always when you exchange Grip (Every year) I was wondering whether to buy it.
Every time I was doing with Pliers and Nipper, I was carrying over the purchase
I bought it for purchase in order to shorten working time and cleanliness of finish.
As expected it was a special tool! It should have been purchased sooner - - -.
Wiring is OK with this one! Clean! Early!
This is perfect as I wanted Size too One size Small!

Although the Wire twister was seen in the tool store etc., the price was higher and a hand did not come out.Since he is not the one where a hand is larger, either, although the product made from a DAYTONA was seen and he thought that it was relatively cheaper than a tool store and a little small, it is satisfied with itself in the easy-to-use Size at the Just size.

If this is used, a Wire can be rolled finely.
Since a Wire will however snap if you get carried away too much, a degree is required.
Does it go out, if every goods are rolled too much?

the Manufacturer along which the name passed although it was wavering [ whether it will purchase from before, and ] -- a price --
-- since it was cheap, it opted for purchase.

Although used for the first time, it is not troubled by how to be used for You Tube by the manner of use, having appeared in it.
I think that I will use effectively from now on.

Existence was hit when it referred to You Tube, although it was a ??? tool about how it uses although known.
Although he bought throttle grips, it is decided that it practices 1 or twice.
And I would like to come to carry out wiring here and there.
Considering usage, I think kana enough in the amount of money of this grade.

It purchases in order to consider the wire lock of a disk rotor as a sprocket.
The repetition which pulls and detaches a stick by inserting the wire tied at the tip and back pulling.
It is the completion of a twist not to a joke but to an instant! When it is and there is nothing, a result and working hours are the excellent pieces which are completely different.
However, since it will be torn to pieces if it twists too much, it fastens too much and is careful!

He bought wire twister pliers for the first time.
since -- other comparisons cannot be performed.
First of all, delivered pliers are practiced with an ordinary wire which is at hand first of all according to the usage investigated by web to shave, and to shave.
It can wind fairly easily.
It seems that however, there are some hangs although it is understanding if it investigates by web.
1 -- first of all -- wire -- a hand -- 2 -- it winds three and, therefore, sets.
A difference of a root is lost as a wrist is returned to 2 and the last.
In detail, it is introduced at the following sites.
Probably, a beginner like me is good to use, after seeing this and practicing with a certain wire close by.
http://minkara.carview.co.jp/userid/494847/blog/19326840/