การ์ดเครื่อง

ซื้อสินค้าตามรุ่นรถ

สินค้าลดราคาสำหรับ

สินค้ามาใหม่

สินค้าแนะนำสำหรับ

แบรนด์ขายดีสำหรับ

ความคิดเห็น

สั่งของชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สอง สินค้าตรงรุ่นคุณภาพดี และยังได้รับของเร็วเหนือความคาดหมาย ประทับใจมากครับ

It has attached to WR250R.
Isn't it the dress-up effect up?

A normal hose is an S character-like so that it may not interfere in a tank and a frame, but it is completely straight and its management is poor.
Therefore, there was trouble -- the connection of a radiator in which a tank floats is distorted.
What can be used is only an econo fit.

It is a recommend to the person ! only with a pure cap which is not black smart even if it purchases a special radiator tank.

It was good to attach although pains was taken over color matching.

It is decoration.

Since it has not been exchanged for many years, I exchanged it.
The process is simple, but the process to that is a Large strange Motorcycle. I worked with Battery exchange.

Thermostat สำหรับฝาครัช Takegawa ทุกรุ่น ใช้สำหรับเปิด ปิด การทำงานของ Oil Cooler เมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการ ตัว Thermostat จะทำการเปิดวาว์ลด้วยตัวเองเพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลเข้าไปทำงานที่ Oil Cooler ต่อ All Takegawa thermostats are used to turn off the oil cooler. When the required temperature is reached, the thermostat opens the valve manually to allow the oil to flow to the oil cooler.(translated by Google Translator)