หน้าแรก
TANAX MOTOFIZZ เป็นแบรนด์ที่จำหน่ายสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับทัวร์ริ่ง โดยกระเป๋าทัวร์ริ่งของที่นี่มีความทนทานสูง และง่ายต่อการติดตั้งเข้ากับรถของคุณ ซึ่งถือว่าเป็นของพื้นฐานที่นักขับหลายๆคนในญี่ปุ่นจะต้องมี

4.3
(1504 reviews)

5

สุดยอด

613

4

ดีมาก

701

3

ปานกลาง

158

2

ไม่ดี

26

1

แย่

6

บทวิจารณ์สินค้าของ TANAX

It purchases by water proof.
It is likely to enter very well.
Troubles will be suffered, if the cork ? which extracts air is hard and is my power (woman).
Since it is still intact, expectation is put and they are four stars.

I think that a smoked shield is not easily visible daytime.
It is hard to be visible even if it uses EL Wright.

I hear that it does not interfere with riding, and since the slim tank bag was looked for, it purchases.

It is like air and they are natural and an excellent piece which is harmless even if it uses and does not use.
In case of how to use us, when attaching a rubber net to a rear seat, it may use.
There is it may use, i.e., do not use, either.
It is very convenient that the size of a load can use from a flexible.
If this article does not exist, it becomes improper to attach a rubber net and it will be forced inconvenience.
Moreover, it is good not to become obstructive even if it does not use.
It is not fit for fixation, such as a rear seat bag which requires big load.
Although this article itself is likely to have reinforcement of enough by the product made from aluminum, the rear fender used as an installation base will break.
Cautions will be required especially when the fender less kit etc. are being put in.
This point is satisfactory if the seat rail has arrived to the number mounting hole.
In addition, in the case of the motorcycle by which the tail lamp serves as the number LGT, a shadow will be made to irradiation of a number LGT.
How to attach inserts an article instead of a number securing bolt, and carries out a nut stop.
Stability increases because two places, the table of a number and a fender flesh side, pinch a washer (washer attachment).
Since it is attached with one spanner, it is easy.

Since camping touring was begun, it purchased.
Although it is in play, (1) capacity 59~75L and large scale are charm.
(2) Although it equips also with the wearing method with four fixing belts, hook on a frame etc. and it is easy to carry out adjustment by a buckle.
(Although puzzled at first, from the 2nd time, it can equip easily in about 1~2 minutes) Even if loads, such as foods of (2) camping, increased in number, fixation was completed in an upside net etc. and it was convenient.
(4) A drink holder etc. are convenience.
Although it was one difficulty, the board of shape collapse prevention of a bag was equivalent to the back at the time of a run, and although it was not painful, it became pain somewhat.
He plans to attach a pad etc. as a measure.

[buying motive] The product ] which was seen as the candidate besides [point which got interested] [, [after-use comment], [comprehensive evaluation]

Since he heard that it is durable that it is hard to be extended, it purchased.
Although the rain jacket is bound to the tandem seat, since a square measure seldom spreads even if it fastens strongly, I think that it is strong on elongation.
Since the hook of the net changed the location by itself, the location of the hook hook of a motorcycle did not worry it.
Although M was purchased in rain jackets, there is a margin of the grade which can stack an one more piece rain jacket.
It is good to be able to respond, even if loads increase in number suddenly.
Although it is used for two years, it still uses.

Attachment is easy and some rain is also satisfactory.
although it felt uneasy at the time of a changing battery since it attached to the stand with double-stick tape -- a battery -- having -- it is used for many years, without improving a changing battery considerably.
However, in the case of attachment, shortly after rubbing with a wrench etc., paint application of a stand will separate.
Moreover, a thermometer does not count on at all.