หน้าแรก
Pro Skill ผลิตระบบไอเสียต้นแบบสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถ 4 ล้อ และ 2 ล้อ โดยเฉพาะรถที่ใช้ในทางวิบาก พวกเขาภาคภูมิใจในโครงสร้างหม้อพักและการเชื่อมต่อที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง
ข้อมูลยี่ห้อสินค้า

4.2
(884 reviews)

5

สุดยอด

352

4

ดีมาก

394

3

ปานกลาง

104

2

ไม่ดี

26

1

แย่

8

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ PRO GRIP

บทวิจารณ์สินค้าของ PRO GRIP

PRO GRIP:#480 lever-grip product number: -- the vehicle type wide use goods corresponding to 74895 merchandise information -- detailed -- color:red inside diameter: -- 10phi die-length: -- please do not let * solvent adhere 75 mm
- Lever grip which also controls vibration that it is hard to slide.

It compares that it is pure, or he becomes, and a hand does not get tired easily.

The held feel is soft and is good. [ of a grip ]
If short about 5 more mm since it is slightly long on this motorcycle, right will be carried out more, and it is 縲?
Although the place which stretches a rubber is likely to separate, is it businesslike with consumable goods?

Simultaneous exchange was carried out to the weight bar.
The pure twist of the grasped touch is also soft, and seemingly, vibration will also be reduced since it is vibration absorption gel structure ....
Since it is also dressed up, it is recommended.

I think that vibration is reduced by a thicker grip.
It has merely worn out within half a year.
Although durability is anxious, probably, a grip is OK with consumable goods.

Although I think that it may be said that the old grip was cracked, a gripping feeling when it grasps is the highest.
Since it is a penetration type, bar end is also attached.
There is touch that vibration is reduced from normal.
www which a hole opens to the place where the thumb by the side of an axel hits in about two months in my case although I think that durability changes considerably by frequency in use and an operating condition -- it was wearing out gradually, and touch was felt in about one month, and it was an instant.
I think whether for the amount of money to be also cheap, and to be a satisfactory level if rate OFF is used since it is consumable goods.

Although what is necessary will be just to be able to exchange each time like the works which are worn out in the twinkling of an eye and which do not become useful if it uses for the hardly understood hard although there are probably some vibration absorption effects, there is no intention of buying it again.

Since it was change from a pure grip, it was felt good.
Do as soon as [ future passes ]?