หน้าแรก
Magical Racing ผลิตชิ้นส่วนตกแต่งมากมาย ความสวยงามและการติดตั้งอย่างสมบูรณ์แบบ แสดงให้เห็นถึงทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสนามแข่ง และวัสดุที่ผ่านการเลือกสรรมาเป็นอย่างดี
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง
ข้อมูลยี่ห้อสินค้า

4.1
(293 reviews)

5

สุดยอด

113

4

ดีมาก

134

3

ปานกลาง

24

2

ไม่ดี

14

1

แย่

8

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Magical Racing

บทวิจารณ์สินค้าของ Magical Racing

Зеркала очень хорошее , качество супер , голубой оттенок, увеличивают . Ставятся за 5минут , ничего сложного нет . Вид потрясный у мотоцикла стал . Доставили очень быстро , за неделю . Брал твилл карбон , хотя и простое плетение думаю ничем не хуже . Единственное надо было брать штанги самые длинные , заказал но с короткими , немного уменьшился обзор из за этого . Советую . The mirrors are very good, the quality is super, the blue tint, increase. Set in 5 minutes, nothing complicated. The view was stunning from the motorcycle. Delivered very quickly, in a week. I took a carbon twill, although I think simple weaving is no worse. The only thing was to take the rods the longest, ordered but with short ones, the visibility was slightly reduced because of this. I advise. The mirrors are very good, the quality is super, the blue tint, increase. Set in 5 minutes, nothing complicated. The view was stunning from the motorcycle. Delivered very quickly, in a week. I took a carbon twill, although I think simple weaving is no worse. The only thing was to take the rods the longest, ordered but with short ones, the visibility was slightly reduced because of this. I advise.

This time A front/rear A fender and a chain cover.
although purchased A little unreasonableness has a hole location of attachment, and the result is not good considering a price. again -- a front/rear one Fender There is also no hole for a brake hose to be fixed. the detailed explanation of the front fender goods which made the hole by themselves and fixed the hose clamp -- exchange
there is no specification removing a wheel It was thought that it was unkind. Even if it also asks a manufacturer Such explanation is unnecessary. Come out of a word. Very unkind correspondence it was disappointed ... Is it the consciousness of the parts supplier for races???

Although purchased from the impact of appearance, the fixed method to a motorcycle is NG in design.
Since it is fixing by the handle post, without using the vibration absorption bracket of the top bridge of normal, a headlight shakes to Moro by vibration of an engine.
the gaiety in which an attachment nut also idles -- after all, attachment is stopped and repurchased MRA.
It is painful study cost.

One smart with carbon and light is good.
F. Faulk's cover is large and safe.

Material like Cost : It is pretty cheap with Carbon and Material of two years ago : Compared to FRP products
It is the difference of clouds.
Thinness, lightness, mounting precision etc...
The exhaust system was NORMAL basic, because we interfere about two of the Whole Full Exhaust System
We cut it with Leutor.
For a while Color : If I can spare time using Unpainted I will try to make it the same color as Body

It is a change from a certain Manufacturer. When I removed the Normal fender I changed the place to Magical so it seemed cheesy because I had to close the place where the hole was opened with Seal etc so it was the correct answer!
First of all, in order to attach a Plate like the Base pedestal, the hole in the back is invisible and Parenthesis can be seen well.
After attaching the attachment part of Number divided into two, it is completed. Twink Carbon Tank protector was also Magical It was good to have a sense of unity.
I would like to Recommendation to those who will be added.

Since SmallRCSeries has a long Rear Fender
When you install it the Style will change a lot.

Personally it makes me feel a bit Mischief?
I was hesitant to purchase and purchase FRPBlack unexpectedly at the time of Sale.
Because it was Made-to-Order without stock, the delivery date was prepared for 1 month
I received it in one week.

As a result, there is atmosphere like NORMAL when actually wearing
I regret that I should purchase it faster.

There was a little gap in the mounting hole of Blinker
It was easy to fix with iron bar file.
In addition, when we measured with a simple weight scale, we were lighter by about 1 kg.

I am giving up on mud and Small stone bouncing
I think that it is a satisfactory product even if you sacrifice it!


Since the heat from the Engine is transmitted as it is to Frame, I always thought that I was going to ride and burn. As I was looking for something Manufacturer out putting Frame cover, since I was putting out with Magical racing, I purchased it immediately. Delivery was delayed but quality was good, accuracy was good, and the finish was also beautiful. I feel like running rocks. Installation is not all Cowl, but I think that it is better to take it out even where the Frame is hit. Left Side needs to remove Shift Pedal.
I think that it is not difficult because even an amateur 's me could install it. It looks foolish as it looks like Carbon. It is a way of feeling the most heat, but I do not feel so hot as I do not touch it directly.
What is it like to do this Cover later on next summer?.
In midsummer, I think that it is enough if you feel as much as you do now.