หน้าแรก

LSL

แบรนด์ LSL จัดว่าเป็นของแต่ง อะไหล่ชิ้นส่วนของเหล่าบรรดา Moody LSLTriumph Thruxton พูดถึงขนาดนี้แล้ว จะมีอะไรมากกว่าไปการได้สัมผัส ได้ลิ้มลองละ

4.3
(219 reviews)

5

สุดยอด

106

4

ดีมาก

80

3

ปานกลาง

25

2

ไม่ดี

7

1

แย่

1

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ LSL

บทวิจารณ์สินค้าของ LSL

It used for monkey custom vehicles.
it used for an engine mount portion, a caliper, and a wheel carrying out center appearance.
It is found useful.
It is recommended.

It used for monkey custom vehicles.
it used for an engine mount portion, a caliper, and a wheel carrying out center appearance.
It is found useful.
It is recommended.

It is the clutch cover unusual just for a moment.
It thought that there was no design in others, and purchased.

It is needed at the time of catch tank attachment.
Since it seems that the whole balance is lost since very convenient and beautiful structure is carried out, it does not become precocious.

Oil cooler attachment becomes easy.
A refreshed design is recommended.

Installation Bolt was Steel, even a little disappointing.
I think Bolt is also better if you make it Stainless Steel.
Other than that, Bolt-on makes texture feeling good as well.

Especially it can be used without problems, but the attached Bolt is looking emphatically or the diameter of the bearing surface is small Small anxiety.
Although it may be individual differences, because the Caliper Center is Gap, I am adjusting the Shim and using it.

This time I exchanged with Moldy's Reinforced Spring.
Hydraulic Inner Fork was also attractive, but I felt disgusted at high prices and Chinese Parts, so I made this combination.

And the result is satisfactory.
There was no funny feeling that fits the OEM at Breaking, and it became a feeling that Cornering firmly stepped on.
Certainly, if it is a bit cheaper it is even better, but even with Spring I think that it will be satisfactory enough if it is over 8000 yen.
For people who adhere to Normal look, I feel it is a good product.