หน้าแรก

K-PIT

เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มายาวนานซึ่งฉลองครบรอบ 75 ปีในปี 2016 เสื่อยางที่ Ohno Rubber ดูแลจะช่วยให้ผู้ใช้งาน DIY ในทุกฉากเช่นปกป้องพื้นของ Trumpo เช่นเดียวกับพรมสำหรับซ่อมรถ เช่นเดียวกับการปกป้องดาดฟ้าของแสงเสือ

4.4
(75 reviews)

5

สุดยอด

50

4

ดีมาก

12

3

ปานกลาง

9

2

ไม่ดี

2

1

แย่

2

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ K-PIT

บทวิจารณ์สินค้าของ K-PIT

แพ็คส่งมาอย่างดี วัสดุของชิ้นงานดูดีน่าใช้

Oil Because everything necessary for exchanging is complete, even novices like me will challenge Oil exchange without worrying about anything. There is also no complaints about Cost side. I am really saved..

I always use it.
Although it is inferior in quality and appearance compared with OEM, there is no problem in performance. It may be light weight accordingly?
It is easy to compare with OEM! If combined with Sale

我的车由于之前的意外,导致有机油从垫片这里渗出,需要更换垫片,我在webike中找到这个品牌可以对应的我车子,在此之前我对这个品牌不了解,不过收到产品之后感觉这个品牌的东西很不错,现在换上了以后这台车子的状态好多了~ My car due to previous accidents, causing organic oil to seep out from the gasket, need to replace the gasket, I found this brand in the webike can correspond to my car, before I did not understand the brand, but received the product After that, I feel that this brand is very good. Now I have changed the status of this car much better~(translated by Google Translator)

Since it leaked something as cracks already, the used is also subtle, so I decided to buy it.
Because I did not have usage information for Yamaha, it was useless, but GT80MR50 (354) I got a pon attached without interference.
It needs to be changed only to the MR's Mounting Base. I feel I got Power returned after a long time.

Kindly responsive, thank you for careful packaging. I tried to arrive early but it is doing very well. Also, if there is a chance, thank you..

CUB100 THAIHead(100EX - HA 05) Copy goods purchased.
When I tried Rose, Camshaft SprocketCenter's Knock Pin was not attached.
Although it may be unnecessary, I bought this same large size as OEM because it feels bad.
It is satisfying because it was able to install exactly but perfectly.

When we ordered both Base and Head side, both Head side arrived just by Label. Wondering if you are checking before sending.
I bought an OEM Product at a nearby shop because I can not make it in time for recovery.